torstaina, joulukuuta 27, 2007

Maahanmuutto yhteismaan ongelmana

Käsittelin aiemmassa postauksessani ajatusta että väestönlaatu on julkishyödyke. Toinen mahdollisuus on mallintaa väestönlaadun laskua - esimerkiksi alhaisen äo:n omaavan väestön maahanmuuton (=dysgeenisen maahanmuuton) seurauksena - yhteismaan ongelmana:

Yhteismaan ongelma (myös Yhteismaan tragedia, engl. Tragedy of the Commons) on William Forster Lloydin vuonna 1833 ensimmäisen kerran esittämä ja vuonna 1968 Garrett Hardinin Science-lehden esseessään tunnetuksi tekemä tilanne, joka kuvaa kuinka resurssien yhteiskäyttö johtaa niiden ylikulutukseen ja taloudellisesti epätehokkaaseen lopputulokseen kaikkien resurssin käyttäjien näkökulmasta. Yhteismaan ongelman ratkaiseminen on erityisesti poliittisessa filosofiassa laajalti tutkittu alue. Yhteismaan ongelma on voimakkaasti esillä myös evoluutiobiologiassa.

Taloustieteessä mm. ilmaston lämpenemistä ja vesistöjen saastumista on mallinnettu yhteismaan ongelmana. Ilmasto tai meri on yhteisresurssi, jota ei kukaan omista ja jota siksi helposti "ylilaidunnetaan", jolloin kaikki osapuolet pitkällä tähtäimellä kärsivät. Lyhyellä tähtäimellä ylilaiduntajat toki hyötyvät. Ongelma on erityisen suuri kun yritykset noudattavat ns. kvartaalitaloutta, jolloin yritykset toimivat hyvin lyhyellä tähtäimellä.

Yhteisresurssin ylilaiduntamista pyritään rajoittamaan esimerkiksi verottamalla laiduntamista niin paljon että laiduntaminen vähenee, jolloin ylilaiduntaminen saadaan kuriin.

Yhteiskuntaa, jossa on korkea väestönlaatu, voi myös tarkastella yhteisresurssina. Yritykset hyödyntävät yhteiskuntaa joka muodostuu korkealaatuisesta väestöstä. Laatua voi mitata mm. äo-mittauksin, PISA-testein, lukutaitoisuusprosentilla, työn tuottavuudella, sairauspoissaolojen määrällä jne.

Mutta kun monet yritykset investoivat korkean väestönlaadun maihin, työvoimakustannukset nousevat. Yritykset alkavat tuoda maahan työvoimaa maan ulkopuolelta työvoimakustannusten laskemiseksi.

Tällöin kuitenkin maan väestönlaatu saattaa laskea, mikäli maahanmuutossa ei painoteta mahanmuuttajien korkeaa laatua. Yritykset hyötyvät halvasta työvoimasta mutta heikentävät samalla väestönlaatua. Yhteismaan laatu siis laskee ilman että yritykset joutuvat korvaamaan laadun laskua.

Taloustieteen tarjoama ratkaisu on verotus: ulkomaisen alhaisen äo:n väen työllistäminen ja maahantuonti on asetettava veronalaiseksi. Valtion ei omaehtoisesti pidä ottaa alhaisen äo:n maahanmuuttajia ollenkaan.

Katso myös Mikko Ellilän taloustieteellinen analyysi maahanmuutosta.

Katso myös postaukseni Maailmanpankin raportista joka kuvaa väestön äo:n vaikutusta maan talouskehitykseen.

keskiviikkona, joulukuuta 26, 2007

Halonen ja Bush edustavat samaa uskoa mutta eri kirkkokuntaa

Lännen universalismi merkitsee Seikko Eskolan mukaan ihmisoikeuksien ja liberaalin demokratian pitämistä yleisinhimillisenä arvoina, josta ei missään olosuhteissa pitäisi luopua ja joihin kaikilla pitäisi olla oikeus.

Useimmat lienevät universalisteja tässä suppeassa mielessä. Mielipiteet eroavatkin sitten enemmän, kun kysymme pitääkö meidän länsimaisten ihmisten pyrkiä aktiivisesti levittämään läntistä universalismin aatetta muualle maailmaan.

Georg Bush, Tarja Halonen ja Erkki Tuomioja vastaavat tähän kysymykseen ilman muuta myöntävästi. Seikko Eskolan mukaan Bush, Halonen ja Tuomioja edustavat tässä suhteessa samaa uskoa, mutta kuuluvat eri kirkkokuntaan. Bushin ja Halosen universalistisen lähetystyön voi Eskolan mukaan nähdä eräänlaisena jatkona kristilliselle lähetystyölle.

"Yhdysvaltain presidentti edustaa miekkalähetystä, Suomen ulkopolitiikan [silloiset] johtajat rakentavat lähetystyön perinteisiin menetelmiin, oppimiseen ja hyväntekeväsiyyteen".

Ja mikä ettei, tehkööt lähetystyötä jos haluavat. Itse en olisi ehkä aivan yhtä kärkäs väittämään läntisiä arvoja ylivertaisiksi enkävarsinkaan suosisi kovin aktiivista lähetystyötä, mutta suon Haloselle ja Bushille oikeuden omaan mielipiteeseensä ja arvostan heidän haluaan auttaa hädässä olevia.

Mutta se mikä minua tässä todella vierastaa on näitten ihmisten varma usko läntisten arvojen voittoon - kunhan vain tarpeeksi yritetään. Tuolla sokealla uskolla läntisten arvojen lopulliseen voittoon perustellaan sitten demokratian pakkovientiä Irakiin. Samalla sokealla uskolla perustellaan myös maahanmuuttoa: Kun esimerkiksi vanhoilliset ja köyhät muhamettilaiset maahanmuuttajat muuttavat Suomeen ja saavat koulutusta ja varallisuutta - kokevat länsimaisen auringon kirkkauden - he muka omaksuvat länsimaiset arvot.

Suorastaan tragikoomista on että suuri osa vapaa-ajattelijoista ja skeptikoista ei näe syytä rajoittaa fundamentalistimuslimien maahanmuuttoa. Seurauksena on, että sen sijaan että läntiset arvot leviäisivät muualle maailmaan, läntiset arvot alkavat väistyä
lännessäkin: sananvapaus, naisten ihmisoikeudet, tieteellinen totuus
yms. eivät enää olekaan niin itsestään selviä kuin ne olivat pari vuosikymmentä sitten.

(Lainaukset Sekko Eskolan ajatuksiin perustuvat Eskolan kirjaan "Historian kuolema ja kulttuurien taistelu".)

sunnuntaina, joulukuuta 23, 2007

Vanhanenko yksin väitteineen

HS antaa implisiittisesti sen kuvan että Tatu Vanhanen olisi yksin väitteineen että äo selittää suurimman osan hyvistä PISA-tuloksista.

HS:n antama kuva on väärä. Mm. Osmo Soininvaara on samoilla linjoilla.

Osmo Soininvaara viittaa blogissaan mm. seuraaviin tutkimuksiin joitten johtopäätös on sama kuin Vanhasella:

Rindermann, H. (2007). The g-factor of international cognitive ability comparisons: The homogeneity of results in PISA, TIMSS, PIRLS and IQ-tests across nations. European Journal of Personality, 21, 667-706.

Rindermann, H. (2007). The big G-factor of national cognitive ability (author´s response on open peer commentary). European Journal of Personality, 21, 767-787.

Lukekaapa myös Tatu Vanhasen alkuperäinen kirjoitus.

Väestön laatu on julkishyödyke

Puhun taas julkishyödykkeistä - hyödykkeistä joita kuka tahansa voi käyttää ilmaiseksi. Esimerkkinä maantie, puhdas ilma, tieteellinen tieto, wikipedia ja itsenäisyys.

Julkishyödykkeitten tuottamiseen liittyy kysymys, kuka kustantaa tai tuottaa julkishyödykkeen kun tuotteen tuottaja ei hyödy enempää kuin vapaamatkustaja.

Taloustieteellinen termi julkishyödyke ei ole laajalle yleisölle kovin tuttu. Olen käsitellyt aiemmin varsinkin ilmaston laatua julkishyödykkeenä. Julkishyödykkeen tuottaminen merkitsee käytännössä sitä, että jokin hyödyke tuotetaan yhteistyönä esimerkiksi talkoilla, verovaroilla tai taistelemalla. (Katso aiemmat artikkelini julkishyödykkeen tuottamisesta.)

Ilmaston laadun ohella toinen hyvin merkittävä julkishyödyke on väestön laatu. Tarkoitan väestön laadulla esimerkiksi väestön keskimääräistä äo:ta, koulutustasoa, asenteita, työmoraalia, lainkuuliaisuutta jne.

Keskityttäköön yksinkertaisuuden vuoksi äo:hon. Mm. Tatu Vanhanen ja Richard Lynn ovat osoittaneet valtion väestön äo:n korreloivan positiivisesti mm. BKT:n kasvun kanssa. Valtioiden väliset äo-erot selittävät yksinään puolet valtioiden välisistä eroista BKT:n kasvussa. Samansuuntaisia tuloksia on esittänyt mm. Maailmanpankki.

Useimmat tämän blogin lukijat ovat jo varmasti ymmärtäneet väestön keskimääräisen äo:n edut kansakunnalle. Mutta missä mielessä voimme sanoa väestön laadun - esimerkiksi äo:n - olevan tuotettava hyödyke ?

Keskimääräinen äo tuotetaan mm. kahdella tavalla:

a) korkean äo:n yksilön synnyttäessä lapsen

b) korkean äo:n yksilön muuttaessa maahan.

Voimme mm. todeta, että jokainen henkilö, joka tekee työtä maahanmuuton rajoittamiseksi alhaisen äo:n maista, tuottaa julkishyödykettä nimeltä väestön laatu.

Valitettavasti pitää sanoa että nyky-Suomessa näihin talkoihin korkean väestön laadun puolesta ei ole paljon innokkaita osallistujia. Yksi syy siihen, miksi näihin talkoihin ei ole paljoa osallistujia, on että vapaamatkustajia ei millään lailla rangaista. Normaalisti talkoisiin osallistumatta jättäminen vaikuttaa ainakin henkilön maineeseen negatiivisesti.

Näihin talkoihin osallistumatta jättäminen ei aiheuta vapaamatkustajalle mitään rangaistusta. Päinvastoin ! Ainoa joita rangaistaan ovat talkoitten parhaat työntekijät !

Vapaamatkustajienkin rankaisun aika varmasti tulee, mutta tällä hetkellä vapaamatkustajia päinvastoin palkitaan valtion viroilla. Samoin talkoitten parhaitten työntekijöitten palkitsemisenkin aika varmasti vielä koittaa.

Huomautus

Huomautettakoon, että alhaisen äo:n maahanmuutosta voi olla myös tiettyä hyötyä ainakin yrityksille, koska se voi lisätä työvoiman tarjontaa. Tämä ei kuitenkaan millään lailla romuta sitä väittämää että väestön äo:n lasku heikentää pitkän tähtäimen talouskasvun edellytyksiä, lisää rikollisuutta jne. Evidenssi väittämän puolesta on varsin musertava.

Syy, miksi osa talouselämää kannattaa halpatyövoiman maahanmuuttoa on nimenomaan se, että yritykset pyrkivät maksimoimaan lyhyen tähtäimen taloudellista etua toimiessaan kvarttaalitaloudessa. Lisäksi yritykset jotka voivat siirtyä helposti maasta toiseen eivät kärsi pitkän tähtäimen väestön laadun heikkenemisestä.

torstaina, joulukuuta 20, 2007

Valtion legitimiteetistä - Belgia, Suomi ja Sveitsi

Belgia on saanut toimitusministeriön sijaan väliaikaisen hallituksen joka johtaa maata pääsiäiseen saakka. Vaalitappion kärsinyt liberaalipuoluetta edustava ex-pääministeri Guy Verhofstadt muodosti väliaikaisen hallituksen. Hallitussopimus edellyttää että pääsiäisen jälkeen vaalivoittajat (flaamilaiset kristillisdemokraatit) saavat pääministerin paikan ja voivat muodostaa uuden hallituksen.

Monimutkaista touhua. Belgia on korttitalo, jota kuningas, EU ja osa Belgian poliitikoista (valloni-puolueet ja Flanderin vasemmisto ja liberaalit) yrittävät pitää pystyssä. Belgiassa yhdistyvät perinteisen eurooppalaisen monikansallisen valtion (Espanja, Jugoslavia, Neuvostoliitto, Romania) ongelmat ja monikultturismin ongelmat.

Suurin ongelma lienee kuitenkin se että monien ihmisten silmissä Belgian valtiolta puuttuu legitimiteetti. Kun valtiolta ihmisten silmissä puuttuu legitimiteetti, vaikutukset ovat moninaiset: kaikenlainen lakien kunnioitus alkaa rapistua. Rikollisuus onkin varsin korkeaa Belgiassa.

Valtioissa, jotka menettävät legitimiteettinsä, kaikkinainen yhteiseen hiileen puhaltaminen helposti kärsii tai rajoittuu alakulttuureihin (etnisiin ryhmiin, uskonnollisiin ryhmiin, naapurustoihin). Parhaassa tapauksessa uusi kansalaisyhteiskunta kykenee korvaamaan legitimiteettinsä menettäneen valtion. Legitimiteettinsä menettänyttä valtiota aletaan demonisoida ja kaikkia sen toimia pidetään pahana tai ainakin naurettavana.

Myös suht homogeenisessa Suomessakin on tosin varsinkin viime aikoina ollut vallalla trendi tehdä julkisia palveluita ja muita julkishyödykkeitä naurunalaiseksi:

a) tv-luvan maksamatta jättämistä ymmärretään ja esitetään jopa osoituksena jonkinlaisesta valistuneesta kansalaistottelemattomuudesta, ja tätä perustellaan joillain YLE:n tekemillä virheillä

b) rokotuksista kieltäytymistä ymmärretään, ja perustellaan sitä rokotusten aiheuttamilla riskeillä. (Katso perusteellinen postaukseni aiheesta!)

c) poliisia, maanpuolustusta yms. on aina yritetty tehdä naurunalaiseksi vasemmiston taholta

d) hyvinvointiyhteiskuntaa tehdään naurunalaiseksi oikeiston taholta, ja tätä perustellaan sosiaalihuollon väärinkäytöksillä

e) yleisen katujärjestyksen ja -siisteyden ylläpitoa tehdään naurunalaiseksi kutsumalla asiasta huolestuneita moralisteiksi

Tällä en tarkoita etteikö kritiikillä esimerkiksi hyvinvointiyhteiskuntaa kohtaan olisi perusteita. Mutta hyvinvointiyhteiskunta on kyllä mahdollinen (vrt. juutalaiset) kunhan vapaamatkustajia rangaistaan. Toisaalta on totta että jotkut julkiset palvelut voivat olla aikansa eläneitä, mutta tämä ei ole mikään sääntö.

Mutta nyt takaisin monikansalliseen valtioon:

Monikansallinenkin valtio voi toki onnistua. Onnistumisen mahdollisuus vain on pienempi kuin homogeenisemmalla valtiolla. Sveitsin onnistumisen edellytys on ollut alueellinen autonomia ja pitkän yhteisen historian luoma sveitsiläinen identiteetti. Sveitsin valtiolla (Valaliitolla) on myös ollut kansalaisilleen paljon konkreettista tarjottavaa, mikä on luonut sille legitimiteetin ihmisten silmissä:

1. Rauhaa ja vakauttaa epävakaan Euroopan keskellä. Pystyihän Sveitsi välttämään esimerkiksi molemmat maailmansodat.

2. Suhteellista vapautta talonpojille ja porvareille feodaalisen Euroopan keskellä.

3. Yrittäjäystävällisen yhteiskunnan.

4. Alueellisen autonomian.

Katso myös HS:n uutinen Belgiasta. Mutta lue erityisesti tämä artikkeli Belgian ongelmien syistä. Analyysi on hyvin EU-optimistinen, enkä sitä allekirjoita, mutta analyysi kannattaa lukea.

keskiviikkona, joulukuuta 19, 2007

"Opiskelijoita" Nigeriasta Suomeen

On hienoa että HS on alkanut viimein puhua maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista.

Ilmeisesti erityisesti Nigeriasta yritetään päästä Suomeen kaikin mahdollisin keinoin: hakemalla valeopiskelijaksi Suomeen oppilaitoksiin, tulemalla valeliikematkoille suomalaisiin yrityksiin ja solmimalla valeihmissuhteita suomalaisten naisten kanssa.

Optimismia herättää sekin että viranomaiset lienevät pääsääntöisesti torjuneet viisumihakemukset.

tiistaina, joulukuuta 18, 2007

Kulttuuridiversiteetti

Ohi on se aika jolloin luonto haluttiin kokonaan kesyttää - aika jolloin soitten kuivaaminen ja koskien perkuu tai rakentaminen nähtiin yksinomaan positiivisena asiana. Ainakin eteläsuomalaisen luonnon osalta kyseinen kesyttäminen on lähes loppuun saatettu. Ei täällä juuri kosken kuohu tulvoa satakuntalaisten laulun sanoja lainatakseni.

Ohi on suurelta osin myös se aika jolloin sudet yms. petoeläimet arvotettiin moraalisesti pahoiksi ja vaadittiin niitten hävittämistä maan päältä. Nykyään jokaisen eläin- ja kasvilajin nähdään kasvattavan luonnon diversiteettiä ja olevan siinä mielessä arvokas. Samaan aikaan kuitenkin luonnon diversiteetti vähenee koko ajan - monet eläimet kuten vaikkapa Bengalin tiikerit, orangit, Saimaan norpat ja gebardit ovat uhanalaisia.

Jos luonnon kesyttämisen ja biologisen diversiteetin vähentämisen mielettömyys on jo havaittu, ihmisen kesyttäminen ja ihmisten globaalin kulttuuridiversiteetin vähentäminen on edelleen monien itseään sivistyneinäkin pitävien ihmisten päämääränä. Kaikki ihmiset pitäisi kesyttää länsimaisiksi rationalisteiksi. Yksi esimerkki on halu tuhota uskonto ja korvata se Ranskan vallankumouksen ihanteilla - valistuksella ja rationalismilla. Nämä valistusmiehet kutsuvat itseään esimerkiksi vapaa-ajattelijoiksi tai skeptikoiksi.

Näillä kulttuurin köyhdyttäjille lähes kaikki erilaisuus on valistuksen vastaisena demonisoitava - mainittakoon nyt esimerkkinä vaikka

a) intialaisten kastijärjestelmä
b) arabien järjestetyt avioliitot
c) izha-maya-intiaanien usko metsänhenkiin
d) japanilaisten kunniaitsemurhat
e) kamikaze
f) afrikkalaisten naisten ympärileikkaus
g) heimosodat
h) rajputtien lesken poltto
i) intialaisten usko siihen että lehmät ovat pyhiä
j) Etiopian kirkon usko että maapallo on lättänä
k) hutteriittien usko että yksilö on alisteinen yhteisölle
l) serbien kansallismielisyys
m) turkulaisten negatiivisuus
n) kalvinistien usko predestinaatioon
o) juutalaisten usko että he ovat muitten ihmisten yläpuolella
p) mustalaisten verikosto
q) protestanttien helvetin pelko ja uskonnollinen ahdistus
r) syyrianjuutalaisten endogamia
s) suomenruotsalaisten ankkalampi
t) japanilaisten käsitys että muut ihmiset ovat saastaisia
u) kurdien kunniamurhat
v) apashien initiaatioriitti jossa nuorukaiset pakotettiin jääkylmään veteen
x) syyrianjuutalaisten, lestadiolaisten, hutteriittien ja amishien tapa katkaista välit uskonnon hylänneisiin perheenjäseniin

Ymmärrän että ihmiskulttuurin joihinkin ylilyönteihin joskus tartutaan - niin kuin on tapana tarttua vaikkapa liian suureksi kasvaneeseen hirvikantaan.

Kulttuurien kesyttäminen - eli diversiteetin vähentäminen - nähdään ehkä edellytyksenä sille että rajat voidaan avata ja että talousliberaalin, sosialidemokraatin tai monikultturistin toiveuni maailmankylästä voidaan toteuttaa.

Tätä kulttuurin kesyttämistä ja kulttuuridiversiteetin tuhoamista nämä ihmiset kutsuvat kuitenkin jostain käsittämättömästä syystä monikulttuuriksi. Itse en tähän projektiin osallistu millään lailla.

Ainoa pikkuvaraus minkä teen on, että ne ihmiset jotka jostain syystä muuttavat Suomeen sitoutuvat joihinkin suomalaisiin perusarvoihin.

sunnuntaina, joulukuuta 16, 2007

Kaikella on hintansa vai onko, Serbia ?

Hätäpäidenkalinaa kertoo että EU tarjoaa Serbialle Kosovon itsenäisyydestä palkkioksi jäsenyysneuvottelujen nopeuttamista.

Minulla ei ole mielipidettä siitä, kenelle Kosovo kuuluu. Mutta on mielenkiintoista nähdä, miten Serbia reagoi EU:n tarjoukseen. Onko - kuten kyynikot sanovat - kaikella hintansa. Onko Serbia valmis myymään Kosovon, jota serbialaiset ovat perinteisesti pitäneet erityisen pyhänä osana Serbiaa. Onhan Kosovo Kosovo Poljen taistelun tapahtumapaikka.

Australian alkuasukkaat Pohjois-Territoriossa ovat valmiita myymään tyttärensä. Mutta sitä kutsutaankin kulttuurin romahtamiseksi. Mutta ovatko serbit valmiita myymään Kosovon ?

Kaikki eivät ole valmiita "myymään äitiään". Kerroin aiemmin:

Islamistisen terrorismin tutkija Scott Atran kertoi tällaisesta tutkimuksesta: Palestiinalaisille esitettiin erilaisia vaihtoehtoja siitä miten juutalaiset voisivat korvata jonkin tietyn palestiinalaisen pyhän paikan luovuttamisen juutalaisille osana rauhan tekoa. Vaihtoehto 1 oli että palestiinaliset luovuttaisivat pyhän paikan korvauksetta. Vaihteoehto 2:ssa palestiinalaiset saisivat pyhästä paikasta suurehkon rahakorvauksen.

Vaihtoehto 2 herätti voimakkaita negatiivisia tunteita palestiinalaisissa. Se että pyhä paikka määriteltiin tavaraksi antamalla paikalle hinta herätti vihaa. Lienee yleisesti niin että ihminen kokee erittäin loukkaavana, että joku haluaa ostaa rahalla sinulle "pyhän" asian. Sen sijaan vaihtoehto 3, jossa juutalaiset luopuivat vastavuoroisesti jostain omasta pyhästä paikastaan, herätti palestiinalaisissa huomattavasti positiivisempaa vastakaikua.


HS:n artikkeli aiheesta on tässä.

perjantaina, joulukuuta 14, 2007

Mielipiteet riitelevät vaan eivät ihmiset ?

Politiikassa mielipiteet riitelevät eivätkä ihmiset on nykyään tapana sanoa.

Hyvin päinvastaisen käsityksen esitti aikoinaan saksalainen yhteiskuntatieteilijä Carl Schmidt: Estetiikassa on kyse kauniista ja rumasta, etiikassa hyvästä ja pahasta, politiikassa taas ystävyydestä ja vihollisuudesta.

Nykyihminen ajattelee yleensä ilman muuta ensimmäisen väitteen kuvaaman tilanteen olevan tavoiteltava tila. Se lieneekin tavoiteltava tila kun toimitaan ihmisyhteisön sisällä, jonka jäsenien välillä vallitsee edes minimaalinen yhteinen arvomaailma ja/tai luottamus.

Esimerkiksi Osmo Soininvaaran blogilla on käyty keskustelua maahanmuutosta usein varsin rakentavasti. Välillä jopa niin että asiat ovat riidelleet ihmisten sijasta ! Tilanne kuitenkin auttamatta muuttuu Schmidtin esittämään tilaan jos maahanmuuttokriittisyys kriminalisoidaan. Teoriassa itse mielipiteitä ei toki kriminalisoida, vaan teoriassa ihmisiä rangaistaan vain sen sanamuodon perusteella jota he käyttävät argumentaatiossaan.

Mielipiteitä on kuitenkin pakko voida perustella. Muuten keskustelu tulee mahdottomaksi. Jos rakentava keskustelu estetään kriminalisoimalla toisen mielipiteen perusteleminen, silloin eivät enää mielipiteet riitele vaan ihmiset. Politiikka muuttuu kysymykseksi siitä kuka on vihollinen ja kuka on ystävä. Ja sen pitääkin muuttua kysymykseksi siitä kuka on vihollinen ja kuka ystävä !

Silloin ei enää ole merkitystä sillä onko vastustaja hyvä, rehellinen ja vilpitön ihminen. Siinä vaiheessa ainoa todella mielenkiintoinen kysymys on vihollisen ja ystävän identifiointi. Silloin myös väistämättä syntyy tilanne, jossa muissakin poliittisissa kysymyksissä kuin kysymyksessä maahanmuutosta, mielipiteet jakaantuvat sen mukaan miten viholliset ja ystävät ajattelevat asiasta.

keskiviikkona, joulukuuta 12, 2007

Kuntien asuntoviranomaiset rikkovat mustalaisten ihmisoikeuksia räikeästi ?

Suomessa on ajoittain syystäkin kauhisteltu eräiden muslimioppineiden vaatimusta, että muslimiyhteisöjen pitäisi voida toteuttaa erillistä lainsäädäntöä (shariaa) muslimiyhteisön sisällä. Intian tasavallassa muslimiyhteisöllä on tällainen oikeus. Oikeus kuitenkin rikkoo sitä periaatetta että jokainen kansalainen on yhden vertainen lain edessä. Intiassa voimassa oleva laki "Laki musliminaisen suojelusta" asettaa musliminaisen todellisuudessa muita Intian kansalaisia heikompaan asemaan.

Eilisessä Ajankohtaisessa Kakkosessa käsiteltiin mustalaisten väistämäisvelvollisuutta. Ohjelmassa haastateltiin mm. asuntoministeri Jan Vapavuorta ja Ihmisoikeusliiton lakimiestä.

Ohjelmassa selvisi että kuntien asuntoasioista vastaavat virkamiehet toteuttavat perustuslain vastaista yleisohjetta, joka asettaa maamme mustalaisväestön hyvin erilaiseen asemaan muuhun väestöön nähden. Ohjeen ajatus on, että kunta K ei ensisijassa tarjoa kunnallista asuntoa mustalaiselle A, ellei kunnan romaniyhdyshenkilö B pidä henkilön A muuttamista kuntaan K suotavana.

Jo periaatteessa tällainen ohje on räikeässä ristiriidassa Suomen kansalaisen perusoikeuksien kanssa, koska se rajoittaa Suomen kansalaisen oikeutta asettua asumaan mihin tahansa Suomen tasavallan alueella.

Käytännössä ohje saattaa merkitä suoranaista terroria sellaista mustalaista kohtaan joka on joutunut väistämisvelvolliseksi. Kun suvun A jäsen on väistämisvelvollinen suvulle B, jonka jäsen on romaniyhdyshenkilö tietyssä kunnassa K, suvun A jäsenen oikeus asua kunnan K alueella on riistetty kokonaan.

Ohjelmassa haastateltiin väistämisvelvollista mustalaisnaista joka neljän lapsensa kanssa siirtyi turvakodista toiseen - ilmeisesti vailla mahdollisuutta asettua vakituisesti juuri mihinkään kuntaan.

Ihmisoikeusliiton lakimies totesi että ongelma ei rajoitu yhteen romaaniperheeseen.

Valtion viranomaiset myönsivät ohjeen olemassaolon ja väittivät sen auttavan mustalaisten asuntoasioita hoitavia viranomaisia toimimaan sujuvasti. Näin tietysti voi olla. Suomalaisten sosiaaliviranomaisten on kuitenkin kunnioitettava ihmisoikeuksia ja toimittava perustuslain mukaisesti.

Poliisi ryhtynee tutkimaan asiaa ?

Katso Ylen kuvaus ohjelmasta.

tiistaina, joulukuuta 11, 2007

Kuka ansaitsee patsaan ?

Joukko punikkeja on ehdottanut patsaan pystytystä Leninille, joukkomurhaajalle ja Suomen itsenäisyyden tunnustajalle.

Minusta tunnustuksen ansaitsisivat pikemmin miehet, jotka tekivät surullisimman ja vähiten arvostetun työn sodan aikana - rintamakarkurien ja maanpetturien teloittajat. Ilman teloituksia tai teloituksien uhkaa ei ehkä olisi Suomea.

Erityisesti kun yhteisön olemassaolo on vaarassa, ryhmäkoheesiota on puolustettava rankaisemalla normien rikkojia. Koska rankaiseminen on siis yhteisöä puolustavaa ja koska rankaisija ei välttämättä saa siitä mitään hyötyä - joskus päinvastoin suurtakin haittaa, rankaisemista on syytä kutsua altruistiseksi rankaisemiseksi.

Voisin siis ehdottaa patsasta kaikille heille - vaikkapa korpraali Asikaiselle - pasifisti Arndt Pekurisen teloittajalle.

En kuitenkaan ehdota, koska en näe miten tällainen haavojen repiminen lopulta edistäisi kansankokonaisuuden asiaa. Jotkut sankarit jäävät väistämättä palkitsematta.

En myöskään väitä, etteikö Arndt Pakurinen olisi omalla tavallaan ansainnut patsasta. Hän kärsi eräänlaisen sankarikuoleman oman aatteensa puolesta.

maanantaina, joulukuuta 10, 2007

Syyrianjuutalaiset - osa 2

Valkea linkkasi meidät aikoinaan juutalaisuuden tutkija Kevin MacDonaldin blogille ja erityisesti MacDonaldin juttuun syyrianjuutalaisista. (Katso aiempi postaukseni.)

Myös New York Timesissa on mielenkiintoinen artikkeli Broklynissä ja muualla USA:ssa elävistä 75000:sta syyrianjuutalaisesta. Nämä ihmiset ovat siis ensi sijassa Syyriasta USA:han muuttaneita juutalaisia. Muutto on alkanut jo 100 vuotta sitten.

Syyrianjuutalaiset eivät todellisuudessa ole mikään homogeeninen ryhmä: Syyriassa on kauan ollut kahdenlaisia juutalaisia - arabiaa puhuvia Musta'arabim ja ladinoa (juutalaisespanjaa) puhuvia Espanjasta inkvisiitiota paenneita sefardijuutalaisia (Səfaradim). New Yorkissa syyrianjuutalaiseen yhteisöön on lisäksi liittynyt muualta Lähi-idästä tulleita sefardijuutalaisia - tosin he ovat joutuneet eräänlaisiksi toisen luokan jäseniksi.

Syyrianjuutalaiset ovat mielenkiintoiisia siinä mielessä, että vaikka he ovat vuonna 1935 siirtyneet endogamiaan eli he sallivat avioliitot vain oman ryhmän sisällä, he eivät eriydy muuten voimakkaasti amerikkalaisesta yhteisöstä - niin kuin useat muut endogaamiset yhteisöt kuten amishit tai hasidit. He esimerkiksi pukeutuvat kuten kuka tahansa amerikkalainen.

Syyrianjuutalaiset ovat myös taloudellisesti onnistuneet erittäin hyvin. Syyrianjuutalaisuus tarjoaa sosiaalisen verkoston ja eräänlaisen hyvinvointiyhteiskunnan joka auttaa köyhiä jäseniään.

New York Timesin artikkeli kertoo syyrianjuutalaisesta miehestä, joka elettyään vanhempiensa kanssa suuren osan lapsuuttaan ja nuoruuttaan Broklynin ulkopuolella vieraantuu jonkin verran yhteisöstään. Mies rakastuu aikanaan ashkenazityttöön. Hän ilmoittaa vanhemmilleen menevänsä naimisiin tytön kanssa ja olettaa vanhempiensa ensijärkytyksen jälkeen hyväksyvän avioliiton. Mies on toki kuullut vuoden 1935 endogamiapäätöksestä, mutta olettaa että sääntö ei ole niin tiukka etteikö siitä voisi tehdä poikkeusta. Järkytys on suuri kun miehen perhe - ja koko yhteisö - sulkee hänet ulkopuolelle.

Tällaiset yhteisöt, joihin kuuluminen edistää oleellisesti ihmisen taloudellista menestystä ja lisäksi tarjoaa taloudellisen ja sosiaalisen turvaverkon, kykenevät usein säilymään maallistuneessakin yhteiskunnassa erillisinä ja oman kulttuurinsa säilyttäen. Hinta on kuitenkin kova - aina silloin tällöin joku yksilö suljetaan yhteisön ulkopuolelle sosiaaliseen orpouteen omasta perheestään ja entisistä ystävistään.

Eliitin paratiisi, maahanmuuttajan taivas ja eurooppalaisen helvetti ?

Jussi Halla-ahon itsenäisyyspäivän "puhe" kannattaa lukea.

Halla-aho osoittaa vääjäämättömällä logiikalla miten eliitti on luomassa itsestään uuttaa aatelistoa - ja vaatiessaan kansallisvaltion alasajoa tekemässä vielä valtioista omia nautinta-alueitaan.

Samaan tapaan kuin saksalaisella pienellä ruhtinaskunnalla ei ollut muuta funktiota kuin ylläpitää pikkuruhtinaan ylellistä elämää ja ja tarjota pikkuruhtinaalle status suvereenin valtion hallitsijana, ei erillisellä valtiollakaan kansallisvaltion romuttamisen jälkeen ole muuta funktioita kuin toimia eliitin nautinta-alueena.

Vaikka eliitin projekti suomalaisuuden dedramatisoimiseksi ja kansallisvaltion likvidoimiseksi on vielä kesken, nautintaoikeus-ajatus on jo realisoitunut mm. Suomen Pankin tapauksessa. Markan likvidoiminen teki aikoinaan jo Suomen pankista käytännössä hyödyttömän - paitsi siis eliitin nautinta-alueena.

Kun - tai pikemminkin jos - integroituminen ja globalisaatio etenevät, yhä useampi suomalainen instituutio ja lopulta koko valtio muuttuu vain eliitin nautinta-alueeksi.

Pietarissa asui vuonna 1917 suuri joukko aatelisia joilla oli tyypillisesti N:n kuvernementissa maatila ja siellä vaikkapa 100 sielua. Maatilan ja sielujen funktiona oli ylläpitää eliitin elämää Pietarissa. Eliitti ei tuntenut mitään mielenkiintoa maatilan asukkaiden elämään - ainoastaan toisia aatelisia ja heidän vastaanottojaan kohtaan.

Venäläistä aatelistoa vieläkin laajempi oli Puolan aatelisto. Puolan aatelisto ylläpiti venäläisen aateliston tavoin rikasta elämäänsä maaorjilla. Eliitin solidaarisuus toisiaan kohtaan oli vankka - aateli kutsui toisiaan veljiksi (pan). Kansaa (talonpoikia) aatelisto piti maaorjinaan. Kansan kurissa pitäminen oli Puolan aateliston kannalta julkishyödykeen tuottamista (talkoot), joka vaati vahvaa yhteenkuuluvuutta (veljeyttä) aateliston sisällä.

Kansan kurissa pitäminen ei onnistunut pelkkänä aateliston omana yhteistyönä. Puolan aatelistasavalta oli monikulttuurinen maa - uskonnonvapaus toi Puolaan juutalaisia, mennoniitteja, armenialaisia, muslimeja jne. Maassa oli viisi virallista kieltä, mm. turkki ja jiddisch. Aatelisto käytti tehokkaasti näitä vähemmistöjä hyväkseen pitämään kansan kurissa. Vähemmistö oli kiitollisuuden velassa oikeuksistaan eliitille ja osallistui mielellään aateliston talkoisiin. Toimiessaan veronkantajina ja muissa välimiestehtävissä aateliston palveluksessa varsinkin juutalaiset onnistuivat taloudellisesti erittäin hyvin. Heidän Heidän sisäryhmämoraalinsa teki aateliston talkoisiin osallistumisesta heille moraalisesti täysin ongelmattoman - suorastaan kunniallisen - asian.

Euroopan eliitin integraatio- ja dedramatisointi-projektille - talkoille - ainoa este tuntuu olevan enää Euroopan kansat. Noihinkaan talkoisiin - julkishyödykkeen tuottamiseen - eliitti ei voi lähteä ilman liittolaisia. Vasemmistoälymystön lisäksi tarvitaan muutakin talkooväkeä - vaikkakin esimerkiksi Peter von Baghin suomalaisuuden dedramisointilausunto olikin hienosti linjassa Halosen dedramatisointi-lausuntojen kanssa. Kuten Puolan aatelistasavallassa eliitti hakee talkoolaisia tälläkin kertaa ulkomailta.

Uskonnon vapaus oli Puolan aatelistasavallan tapa saada ulkomailta miehiä talkoisiin - uudella eurooppalaisella eliitillä on omat keinonsa saada maahan talkoolaisia.

On muistettava että nämä talkoot eivät muistuta talon rakentamista niin kuin suomalaisten talkoot yleensä - näitten talkoiden ajatuksena on saada eurooppalaiset kansat alistettua. Talkoisiin osallistuminen on vieläpä erittäin helppoa - talkoolaisen ei tarvitse kuin saapua maahan, hankkia Suomen kansalaisuus ja ehkä käydä vielä äänestämässä.

Puolasta sanottiin aikoinaan että se oli aateliston paratiisi, juutalaisten taivas ja talonpojan helvetti.

EU:sta sanotaan varmaan pian että se on eliitin paratiisi, maahanmuuttajan taivas ja eurooppalaisten helvetti.

perjantaina, joulukuuta 07, 2007

Kaksinaismoraalia subprime-markkinoilla

Markkinavoimat kritisoivat presidentti Bushia siitä, että Bush helpotti velallisten tilannetta jäädyttämällä subprime-korot. HS kertoo:

Mm. Amerikkalaisia yrittäjiä lähellä olevan tutkimuslaitoksen johtaja John Berlau sanoi Washington Postille, että korkosopimus saa ulkomaalaiset sijoittajat miettimään kahteen kertaan ennen kuin he sijoittavat tästä lähtien varojaan Yhdysvaltoihin, "jossa pankkiteollisuus pakotetaan muuttamaan miljoonien lainasopimusten sisältö".

Väittäisin että kyseessä on kaksinaismoraalinen teeskentely:

Asuntolainojen tarjoaminen ongelmaryhmille - maksuongelmaisille huonopalkkaisille ihmisille - oli lainanantajilta moraaliton teko. Lainanantajat tiesivät alunperinkin, että suurin osa lainanottajista ei kykene maksamaan lainoja takaisin, mutta luottivat siihen että tietynlainen automaatti takaa heille itselleen hyvän tuoton:

1. Ensin lainanottaja maksaa lainanantajalle korkoja ja lyhennyksiä, samalla kun asuntojen hinnat koko ajan nousevat.

2. Kun lainanottaja ei enää kykene maksamaan, asunto siirtyy lainanantajan omistukseen ja lainanantaja myy asunnon voitolla.

Se että köyhä lainanottaja menettää rahansa ja jää velkavankeuteen, ei tietysti lainanantajaa haittaa. Valtiovalta sen sijaan ei voi jättää näitä varattomimpia ihmisiä markkinavoimien armoille.

Asuntolainajärjestelmän luominen ongelmaryhmille oli alunperin tavallaan kaunis mutta epärealistinen ajatus. Päämääränä oli lisätä ongelmavähemmistöjen omistusasumista:

Monien sosiologien ja taloustieteilijöiden mukaan lähiö, jossa omistusasuntojen osuus on korkea, on yhteisönä toimivampi (has a higher collective efficacy) kuin lähiö jossa on alhainen omistusasuntojen osuus.

Yhteisöllinen toimivuus merkitsee käytännössä korkeaa lainkuuliaisuutta ja korkeaa luottamuksen tasoa. Lain rikkomuksiin ja epäsosiaaliseen käyttäytymiseen puututaan helpommin. Poliisin kanssa tehdään helpommin yhteistyötä. Vanhemmat osallistuvat aktiivisemmin koulujen vanhempaintoimikuntiin. Lähiön palvelujen leikkauksiin reagoidaan helpommin. jne. jne.

Yhteiskuntatieteilijät Robert Sampson, Steven Raudenbush ja Felton Earls ovat tutkineet Chicagon lähiöitä ja todenneet selvän positiivisen korrelaation yhteisön toimivuuden ja omistusasumisen välillä.

Koska omistusasumisen ja yhteisöllisyyden positiivinen korrelaatio tiedettiin, USA:ssa asetettiin päämääräksi nostaa omistusasumista ongelmavähemmistöjen keskuudessa - erityisesti siis mustien omistusasumista. Hanketta tuettiin monin tavoin myös valtiovallan taholta kuten Steve Sailer kertoo.

Ongelmaksi muodostui ongelmaryhmien kyvyttömyys hoitaa lainakuluja - siis maksaa korkoja ja hoitaa lyhennyksiä.

Ongelman perimmäinen syy on kaksinainen:

1. Ns. edistyksellisten ihmisten kykenemättömyys myöntää millaisia alimman sosiaaliryhmän ongelmat ovat luonteeltaan. Nykyajan alin sosiaaliryhmä muodostuu suurelta osalta ihmisistä, joilla on alhainen äo ja sen mukanaan tuomia muita ongelmia, kuten yleistä lyhytjänteisyyttä joka heijastuu katkonaisina ihmis- ja työsuhteina, työttömyyttä, rikollisuutta, päihderiippuvuutta, lasten heitteillejättöä, perheväkivaltaa ja avioeroja.

Ongelma ei siis ole pelkästään tulonjaollinen - vaikka alimmalle sosiaaliluokalle annettaisiin lainaa nollakorolla useat epäonnistuisivat hoitamaan lainojaan.

2. Kun median luoma ilmapiiri oli USA:ssa saatu suosiolliseksi asuntolainojen tarjoamiseksi ongelmaryhmille, yritykset löysivät tilanteesta rahantekomahdollisuuden ja käyttivät tilannetta hyväkseen. Kärsijöinä olivat jo ennestään köyhät ihmiset.

tiistaina, joulukuuta 04, 2007

Missä EU, siellä ongelma

Neuvostoliitossa kaikki taloudelliset kysymykset - ruuan ja kumisaappaiden saatavuus, varaosien ja raaka-aineiden saatavuus - ratkaistiin hallinnolisesti ja keskitetysti sen sijaan, että olisi annettu markkinoiden ratkaista ongelmat ja vastata kysyntään.

Helsingin Sanomien tiedetoimittaja Marko Hamilo väittää HS:n tiedesivuilla tänään artikkelissaan Missä EU, siellä ongelma, että EU toimii hiilidioksidipäästö-ongelman suhteen kuin Neuvostoliitto: Sen sijaan että annettaisiin markkinoiden ja insinöörien keksiä kustannusedulliset tavat vähentää päästöjä määräämällä esimerkiksi tarpeeksi suuri haittavero hiilidioksidipäästöille, EU määrääkin tekniset keinot miten päästövähennykset pitää saada aikaan.

Esimerkki teknisistä keinoista on että määrätään, että tietty prosentti autojen polttoaineesta pitää olla ns. biopolttoainetta.

Esimerkkimääräyksen ainoa ongelma ei edes ole se että poliitikot astuvat alueelle joka ei heille kuulu ja jota he eivät osaa - tekniseen innovaatioon. Toinen ongelma on että biopolttoaineet eivät välttämättä ole ympäristöystävällisempiä kuin esimerkiksi perinteiset fossiiliset polttoaineet. Ydinvoimasta nyt puhumattakaan.

Osmo Soininvaara kirjoitti jo 80-luvulla kirjassaan Vihreää valoa: kirja Suomen muuttamisesta siitä, miten haittavero antaa markkinoille - ja insinööreille - mahdollisuuden ratkaista ympäristöongelmat kustannustehokkaasti.

Huomautettakoon kuitenkin että EU on paljon edellä montaa muuta maata, koska se on sentään alkanut tehdä jotain tälle asialle.

Vielä paljon suurempi ongelma kuin Hamilon raportoima ongelma onkin, miten saada kaikki merkittävät maat mukaan lukien Kiina ja USA ja Intia mukaan näihin ilmastotalkoisiin. Ilmaston lämpenemisen estäminen on erityistapaus behavioristisen taloustieteen yhdestä keskeisimmistä haasteesta:

Miten saada ihmiset ratkaisemaan yhteismaan ongelma, kun resurssin yksityistäminen ei tule kyseeseen.

Tätä lempiaihettani olen käsitellyt aiemmin tässä.

HS käsittelee tänään myös aihetta miten auttaa köyhimmätkin maat mukaan ilmastotalokoisiin.

maanantaina, joulukuuta 03, 2007

Prisma rodusta

Tämänpäiväinen Prisma kertoi rodulla olevan vaikutusta kaksossynnytysten määrään.

Mustalle rodulle syntyy Prisman mukaan neljä kertaa enemmän kaksosia kuin mongolirodulle.

Prismakin siis tunnustaa rodun tieteelliseksi käsitteeksi.

Kelloa voi kääntää 20-30 vuotta taaksepäin ?

Venäjän vaalitulos noudattelee jo eräillä alueilla Neuvostoliiton vaalien tuloksia.

Pelkään pahoin, että kelloa voi alkaa kääntää 20-30 vuotta taaksepäin. Eräänlainen Neuvostoliitto on syntymässä uudelleen itärajan taa. Vahva, puolitotalitäärinen ja ekspansiivinen suurvalta.

Suomen ja Venäjän suhteet palaavat osittain siihen pisteeseen missä ne olivat joskus 80-luvun puolessa välissä, kun Neuvostoliiton romahdus alkoi.

HS:n poliittinen toimittaja Unto Hämäläinen totesikin jo pari päivää sitten että Paasikiven ja Kekkosen ajatuksia aletaan kaivaa naftaliinista. Vanhasen ja Halosen varovaiset ja "reaalipoliittiset" lausunnot Venäjän vaaleista heijastelevat jo tätä linjaa.

Voi myös olla varma, että moni vanha taistolainen, vasemmistodemari ja kekkoslainen kepulainen kaivaa naftaliinista omia rakkaita nuoruuden mielipiteitään - ja haaveitaan Suomen tekemisestä Venäjän lakeijaksi. Mukava on taas ehdottaa - jos ei nyt "fasismin" vastaista rauhanlakia - niin ainakin patsasta Leninille.

Uudelleen aktivoitunut uuden sukupolven äärivasemmistoväki haaveilee myös mukaan pääsystä. Pieni ongelma saattaa olla, miten yhdistää ihailu monikultturismia kohtaan ja ihailu puolifasistista ja ulkomaalaisvihamielistä Venäjää kohtaan.

Venäjän vaalit olivat farssi

Lausuntoja Venäjän vaaleista ETYJ:n tarkkailijoilta:

1. the election was not fair and failed to meet many OSCE and Council of Europe commitments and standards for democratic elections

2. the election took place in an atmosphere which seriously limited political competition

3. media coverage [was] strongly in favour of the ruling party

4. election code ... hindered political pluralism


Kansanedustaja Kimmo Kiljusen käsitykset vaaleista ovat pitkälti samansuuntaiset.

Hallinnollinen ilmoitus 2

Blogger tukee nyt kommentointia myös muilla kuin Googlen identiteetillä. Hieno juttu. Voit kommentoida siis millä tahansa OpenID-identiteetillä, jos blogin pitäjä on sallinut sen.

Jos sinulla on esimerkiksi livejournal blogi voit käyttää livejournal identiteettiäsi (blogisi URL) tämän blogger-blogini kommentoimiseen. Kukaan muu ei voi käyttää ko. identiteettiä, koska livejournal tekee bloggerin puolesta tunnistuksen. Samalla mainostat omaa blogiasi.

Laitan esimerkkikommentoinnin OPENID-identiteetillä kunhan ehdin.

Muille Blogger-bloggaajille suosittelen että luette tämän.

Vaikka otsikko on "hallinnollinen ilmoitus 2", identiteetti liittyy tietysti myös kansankokonaisuuden eritysaihealueeseen.

Web identiteetti on osa sosiaalista webbiä - sosiaalisen webin kulmakivi. Kun ihmiset eri yhteisöissä - tai eri kaupallisten palveluiden käyttäjät - haluavat kommunikoida yhteisörajojen tai yritysrajojen yli, heidän pitäisi voida käyttää silloinkin tunnistettavaa identiteettiä ilman että he joutuvat luomaan uuden ja uuden identiteetin jokaiseen sosiaaliseen verkkoon jossa he toimivat.

Sosiaalinen web on oleellinen osa kansalaisyhteiskuntaa. Kenenkään yhden kaupallisen toimijan - kuten googlen/bloggerin tai microsoftin - ei pitäisi saada omistaa meidän identiteettiämme. Siksi OpenID:n tukeminen on minusta oleellista.

Katso aiempi postaukseni sosiaalisesta webistä ja luottamuksesta.

sunnuntaina, joulukuuta 02, 2007

Hallinnollinen ilmoitus

Sallin anonyymit kommentit - mutta kommenttien valvonta on edelleen käytössä. Suositelen kuitenkin että kommentoijat luovat google-identiteetin.

Suomesta yhteiskuntapolitiikan mallimaa ?

Suomesta on tullut koulutuspolitiikan mallimaa hyvien PISA-tulosten takia. Suomen koululaitosta tullaan katsomaan pitkien matkojen takaa.

Koska kuitenkin on selvää että hyvät PISA-tulokset ovat äärimmäisen g-ladattuja voidaan todeta että PISA-tulokset syntyvät ensi sijassa muualla kuin koulussa. (PISA-tulosten korrelaation äo:n kanssa on julistanut todeksi mm. Osmo Soininvaara.)

Olisi loogista ajatella Suomi mallimaana paljon laajemminkin. Suomalainen yhteiskunta luo hyvät PISA-tulokset. Koska Maailmanpankin mukaan PISA-tulokset korreloivat voimakkaasti talouskasvun kanssa, tässä on mukana myös voimakas talouspoliittinen konmponentti. (Vanhanen, Lynn ja Töttö toki totestivat tämän saman asian jo muutamia vuosia sitten.)

PISA-tulokset antavat siis BKT:tä paremman mittarin yhteiskunnan toimivuudesta. BKT kertoo talouden osalta vain tämänhetkisen tilanteen - PISA ennustaa BKT:n kehitystä tulevaisuudessa. Ei yksin, mutta PISA-tulos ja äo ovat tärkein talouskasvuun vaikuttava tekijä.

Suomalainen yhteiskunta siis luo nuo hyvät PISA-tulokset. Näin ollen ne asiat jotka erottavat Suomen muista Pohjoismaista aiheuttavat erot PISA-tuloksissa - ei pelkästään koulujärjestelmä. Voisin arvata että alhainen maahanmuutto on yksi syy - mutta vain yksi syy - korkeisiin PISA-tuloksiin. Tämänhän myönsi myös ainakin implisiittisesti myös HS.

Samalla kun Eurooppa ottaa Suomen yhteiskuntapolitiikan mallimaaksi, Suomen kannattaa hylätä Eurooppa mallina. Kannattanee etsiä pikemmin mallia sekä omasta kansallisesta historiasta ja kulttuurista että toisaalta toisista voittajamaista.

Samalla pitää tarkkaan ja NÖYRÄSTI miettiä, mitä ongelmia suomalaisessa yhteiskunnassa on. Eli mitä riskejä on olemassa että hyvät PISA-tulokset menetetään.

HS käsittelee PISA:aa myös tänään.

lauantaina, joulukuuta 01, 2007

Onnea Putinille vaalivoiton johdosta !

Saksan viimeiset sotaa edeltävät vapaat vaalit olivat marraskuussa 1932. Maaliskuun 1933 vaaleissa oli ehdokkaita monista puolueista mutta käytännössä natsien voitto oli varmistettu. Ääniä tuli lopulta tosin vain 44 %.

Venäjällä oli vielä suht vapaat vaalit vuonna 2003 - sunnuntain vaalin tulokset on varmistettu estämällä oppositiota tekemästä vaalityötä ja valjastamalla työpaikat, valtion media ja virastot Yhtenäisen Venäjän vaalityöhön.

Onnea kuitenkin Putinille ja Yhtenäiselle Venäjälle sunnuntain "vaali"voiton johdosta ! Kukapa olisi uskonut että saatte yli 50 % äänistä !

Linkki HS:n uutiseen Venäjän "vaaleista".

Mustalaisten avioliittoinstituutio - osa 2

Lainaan suoraan La Castafiorelta saamani kommentin tähän postaukseksi. Kiitos. Tack. Mielenkiintoista materiaalia.

Hei Jukka

Kurkistin taas blogiisi ja huomioni kiintyi tähän romaniaiheeseen. Tuo romanien avioituminen mietitytti aikoinaan myös minua. Mieleeni oli jäännyt 'mustalaisten kuninkaan' Kalle Hagertin komeat hautajaiset silloin joskus kauan sitten ja tiesin myös että monet romanit ovat syvästi uskonnollisia, mutta mitään hääuutisia ei ole koskaan näkynyt – miksi??

Vaan minäpä otin selvää. Romanien keskuudessa elää, haastattelemani nuoren parin kertoman mukaan, vielä voimakkaana vanha perinne että morsian ryöstetään ja nuoripari lähtee yhdessä karkumatkalle. Jos morsiamen perhe hyväksyy 'liiton' niin kaikki on ok mutta jos tuleva vävy ei ole morsiamen perheelle mieluinen niin morsiamen perhe pyrkii hakemaan omansa takaisin, vaikka väkisin.

Sulhanen saattaa joutua ryöstämään morsiamen useamman kerran ja juuri näissä tilanteissa syntyy kuulemma koviakin sukujen välisiä riitoja ja sotatiloja.

Tästä avioitumisperinteestä kertoi minulle viimeisillään raskaana oleva 18 v romanityttö joka juuri silloin oli sellaisella karkumatkalla sydämensä valitun kanssa. Morsian oli jo kerran haettu takaisin kotiin mutta nuoret olivat karanneet uudelleen. Kun heidät tapasin oli sulhasta juuri ammuttu ja hän oli joutunut sairaalaan.

Rakastavaiset asuivat karkumatkallaan sulhasen pakettiautossa jonka kuljettajan puoleisessä ovessa oli luodinreikä...How very romantic! *huoks*


Romanilähetyksen Romanikulttuuri-sivulla ei romanihäistä puhuta mitään mutta hautajaisista kylläkin.

Helsingin Sanomat, PISA ja maahanmuutto

Helsingin Sanomat toteaa tänään pääkirjoituksessaan:

Pohjoismaat ovat usein lähellä toisiaan, mutta Pisa-tutkimuksessa muut tulevat melko kaukana Suomen perässä.

...

Suomen vahvuuksiin kuuluu koulujärjestelmän eli yhtenäisen peruskoulun toimivuus. Se takaa tasa-arvoiset lähtökohdat kaikille. Maahanmuuttajien pieni osuus on myös poikkeus


Esitän hypoteesin:

Koska maahanmuuutto alentaa PISA-tuloksia ja PISA-tulokset korreloivat voimakkaasti talouskasvun kanssa, maahanmuutto alentaa pitkällä tähtäyksellä talouskasvua.

Hypoteesia vastaan voidaan esittää se vastaväite, että niin kauan kuin kantaväestö edelleen saa korkeita PISA-tuloksia ja kantaväestön määrä pysyy suht korkeana, maahanmuuttajien alemmat PISA-tulokset eivät haittaa, koska PISA-tulosten hajonta on suuri.

Vastaväitteen argumentaatio on siis identtinen kuin mitä Lynnin ja Vanhasen esittämä teoria:

Etelä-Afrikassa on suht korkea talouskehitys, vaikka koko väestön äo on suhteellisen alhainen. Valkoisen väestön suuri osuus kasvattaa äo:n hajontaa ja tekee sen, että myös innovaatioon ja johtamiseen kykeneviä korkean äo:n omaavia henkilöitä on tarpeeksi.

Vastaväite kuitenkin romuttuu kun otetaan huomioon että suuri maahanmuutto aiheuttaa kantaväestön pakoa - White (or Yellow) Flight.

Maahanmuuton ja talouskehityksen suhde on tietysti paljon monimutkaisempi kuin yo. hypoteesi edellyttää. Muita syy-seuraussuhteita ovat mm.

1. Maahanmuutto alentaa palkkatasoa, mikä parantaa talouskasvua

2. Maahanmuutto voi lisätä diversiteettiä niin paljon että luottamuksen ilmapiiri alentuu, mikä taas alentaa talouskehitystä

perjantaina, marraskuuta 30, 2007

Vaaliminen

Suomi on taas onnistunut hyvin Pisa-testeissä. Pisa-testit mittaavat koulutuksen tuloksia, mutta PISA-testien tulokset korreloivat vahvasti myös äo:n kanssa.

Osmo Soininvaara mm. toteaa:

Pisa-tutkimus mittaa jokseenkin samaa kuin nuo älykkyystutkimukset...

Yksilön korkea äo edistää oppimista voimakkaasti.

Maailmanpankin jo aiemmin referoidun raportin mukaan PISA-testin tulokset ennustavat erittäin hyvin talouskasvua: jos PISA-tulos nousee yhden keskihajonnan verran, BKT:n vuosikasvu nousee 2 %-yksikköä.

Suomalaista koululaitosta on vaalittava. Koska PISA-tulokset eivät synny vain koulussa, vaan myös yhteiskunnassa, suomalaista elämäntapaa on yleisesti vaalittava. Suomalaisen yhteiskunnan huonot puolet on kuitenkin samalla nöyrästi tunnustettava - se on osa suomalaisuuden vaalimista.

Mitä vaaliminen merkitsee ? Se on monisyinen kysymys ja kysymykseen vastaaminen vaatii mm. tutkimusta ja avointa keskustelua.

Tiedämme jo ainakin sen että alhainen äo lisää rikollisuutta, alentaa koulutustuloksia ja heikentää talouskasvua. Vaaliminen merkitsee siis dysgeenisen maahanmuuton torjumista.

Tiedämme myös sen, että yhteiskunnan vahva diversiteetti heikentää kansalaisten keskinäistä luottamusta, mikä taas osaltaan heikentää kansalaisten välistä yhteistyötä. Maahanmuuttoa maista, joissa valitsee joko hyvin erilainen kulttuuri kuin Suomessa tai joissa vallitsee ns. epäluottamuksen kulttuuri, on rajoitettava - ei välttämättä kokonaan torjuttava.

Yhteisöllisiä asioita kuten perhettä, avioliittoa, yhdistystoimintaa, naapuriyhteistyötä ja omistusasumista on vaalittava.

Suomalaisen elämäntavan vaaliminen ei aina ole siistiä sisätyötä. Ei se ollut sitä talvisodassa, eikä se ole sitä Mikko Ellilän tapauksessa. Sen sijaan että suomalaisen elämänmuodon vaalija saisi työstään kiitosta, hän saattaa saada syytteen oikeudessa.

Vaalimisen vastustajat - destruktorit - sen sijaan saavat jos eivät nyt sentään kunnioitusta niin ainakin hyvää palkkaa "työstään". Destruktorien vaatimus, että Suomen on matkittava muita Euroopan maita esimerkiksi maahanmuuton suhteen, tulee erityisen outoon valoon. Miksi Suomen olisi esimerkiksi matkittava Ruotsia - maata joka jäi hyvin pitkälle jälkeen Suomea PISA-testeissä ? Maata, jossa kouluja poltetaan.

On luontevaa ottaa oppia muilta voittajilta - ei häviäjiltä.

tiistaina, marraskuuta 27, 2007

Venäjällä on pitkä matka demokratiaan ?

Venäjän demokratian tila on heikko. On tapana sanoa, että "Venäjällä on vielä pitkä matka demokratiaan".

Jos mies lähtee Leppävaarasta kävelemään Vanhaa Turuntietä Turkuun, matka on pitkä ja ohikulkija voi todeta, että "on sinulla edessäsi pitkä matka !".

Mutta jos mies tässä vaiheessa toteaa ohikulkijalle, että "niin on mutta olen aina halunnut käydä Tampereella", niin ongelma ei ole enää matkan pituus vaan suunta.

Jokin tässä vertauksessa tosin mättää. Kukaan tuskin voi kiistää sitä vauhtia jolla Putin johtaa maataan yhä kauemmas demokratiasta. Putin on moderni ja tehokas johtaja. Venäjä etenee hänen johdollaan tehokkaasti kohti fasismia. Putinista tulee ehkä Venäjän Mussoliini, joka saa taas junat pysymään aikataulussa !

"Upeaa, modernia ! Loistava Uusi Venäjä !", sanoisi ehkä Olavi Paavolainen.

lauantaina, marraskuuta 24, 2007

Suomenruotsalaiset - osa 4

Sain mielenkiintoisen vastineen postaukseeni suomenruotsalaisuudesta. Vastine oli oikeastaan linkki keskusteluun, joka käytiin vuonna 2005 suomi24:n keskusteluryhmässä Svenskt i Finland.

Keskustelu alkoi siitä, että Ruotsissa syntynyt ja lapsuutensa elänyt suomenruotsalaisten vanhempien lapsi (nimimerkki Outsider) kertoo miten hän muuttaa Suomeen. Häntä ei kuitenkaan ilmeisesti aksenttinsa takia hyväksytä oikeaksi suomenruotsalaiseksi.

Tämä on tietysti täysin linjassa esittämäni teorian kanssa, jonka mukaan suomenruotsin ainoa (?) funktio on nimenomaan olla sisäänpääsyehto sosiaaliseen verkkoon, jota kutsuin nimellä "Den finlandssvenska ankdammen".

Nimimerkki La Castafiore, joka suom24.fi keskustelussa käyttää nimimerkkiä en_av_oss vastaa aikalailla linjassa sen kanssa mitä postauksessani sanoin.

Käänsin tekstin tähän vapaasti, nopeasti ja hiukan lyhennellen:

Mitä oikeastaan odotit ? Oletitko pääseväsi suoraan mukaan jengiin ? Mitä tarkoitat että sinua ei hyväksytä ?

Ihmisestä ei tule suomenruotsalaista vain siksi että hän puhuu ruotsia, suomenruotsalaisuus merkitsee paljon muutakin. Suomenruotsalaiset tuntevat toisensa, käymme samaa koulua, lapsemme käyvät samaa koulua, vanhemmat tuntevat toisensa, olemme serkkuja tai pikkuserkkuja, olemme kesämökkinaapureita. Näin riippumatta siitä olemmeko pohjalaisia, itäuusmaalaisia, länsiuusmaalaisia, helsinkiläisiä tai turunmaalaisia.

Käytännössä kaikki tuntevat toisensa.

Suomenruotsalaisuutta on ulkopuolisen vaikea ymmärtää. Suomenruotsalaisuus on sosiaalinen verkko, joka muistuttaa perhettä enemmän kuin yhteiskuntaa. Ankkalampi on todellisuutta hyvässä ja pahassa.

Suomenruotsia puhutaan käytännössä vain kotona ja toisten suomenruotsalaisten kanssa. Tästä syystä se on erittäin inside juttu.

Jos menet johonkin suomenruotsalaiseen porukkaan, useimmat porukan jäsenet ovat tunteneet toisensa kauan - ehkä lapsuudesta alkaen. Se minkä koet syrjinnäksi on pikemmin sitä että toiset tuntevat toisensa tavallaan liian hyvin ja moni asia on selvää ilman sanoja. Tapana ei ole ottaa huomioon sitä, että joku ei tiedä noita sanomatta selviä yhteisiä juttuja.

Ei sinua syrjitä, mutta et yksinkertaisesti ole varsinainen suomenruotsalainen niin kuin minäkään en ole Ruotsissa ruotsalainen.

Kuinka paljon olet pitänyt yhteyttä Suomeen lapsuutesi aikana ? Oletteko sinä ja vanhempasi ylläpitäneet juuria Suomeen ? Kieli ja murre ovat tärkeitä, mutta kulttuurinen yhteenkuuluvuus vielä tärkeämpää.

Suomessa suomenruotsalaiset eivät puhu riikin ruotsia. Ruotsissa asuvat suomenruotsalaiset saavat aksentin takaisin muutamassa päivässä kun käyvät Suomessa tai ovat jopa säilyttäneet aksentin Ruotsissakin.

Jos joku Suomessa asuva osaa sujuvasti suomea ja riikinruotsia, hän ei ole suomenruotsalainen. Jos joku puhuu minulle riikinruotsia, oletan hänen olevan riikinruotsalainen.

En usko että kenelläkään suomenruotsalaisella on mitään riikinruotsalaisia vastaan. Riikinruotsista on sinulle kuitenkin vain kielellistä etua, ei kulttuurista.

Ei ole kyse pahasta tahdosta vaan siitä että haet jäsenyyttä klubiin joka on toiminut kauan ja jolla on omat säännöt ja tavat jotka pitää osata jotta pääsee täysjäseneksi.

perjantaina, marraskuuta 23, 2007

Time-lehti moraalista

Time-lehdessä on hyvä juttu moraalista biologian ja aivotutkimuksen näkökulmasta.

Artikkelissa käsitellään aika paljon samoja teemoja - yhteisöllisyyttä ja altruistista rangaistusta - kuin Kansankokonaisuus-blogissakin.

Kansanedustaja Osmo Soininvaara inhoaa rasisteja

IDA lainasi omassa postauksessaan Soininvaaran uusinta äo-postausta:

“Harmi, että nuo älykkyystutkimukset ovat kaiken maailman rasistien riistaa niin, ettei niihin sivistynyt ihminen voi koskea kepilläkään. Olisi tärkeätä analysoida sitä, miten kansakunta kehittyy kansakuntana älykkäämmäksi. Tiedolla voisi olla käyttöä niin Suomessa kuin vähän muuallakin.”

Samalla logiikalla voisi sanoa:

Suomessa ympäristöasioissa touhuaa ihmisiä, jotka ihailevat Bader-Meinhofia, Pol Potia tai Hitleriä. Siksi ei sivistyneen ihmisen pidä koskea ympäristöasioihin pitkällä tikullakaan.

Minusta tuo on hiukan väärin ajateltu. Ymmärrän toki sen että Soininvaara ei haluaisi olla ns. rasistien tai kansallismielisten kanssa missään tekemisissä. Minusta on joka tapauksessa erittäin arvokasta että Soininvaara toteaa vastenmielisyytensä ääneen.

Soinivaaralla on muutenkin tilastotieteilijänä tarvittava tieteellinen ymmärrys seurata äo-tutkimusta. Äo-tutkimus on nimittäin puhdasta tilastomatematiikkaa päinvastoin kuin esimerkiksi yhteistyön ja yhteisöllisyyden tutkimus, joka perustuu klassiseen ja evolutiiviseen peliteoriaan.

torstaina, marraskuuta 22, 2007

Mustalaisten avioliittoinstituutio

Lueskelin muutama kuukausi sitten kirjastossa jonkun YK:n alajärjestön raporttia Suomen vähemmistöistä. Kirja oli 70-luvulta. Siinä todettiin että Suomen mustalaisilla ei ole varsinaista avioliittoinstituutiota.

En ole löytänyt asiasta muuta mainintaa, mutta en ole myöskään löytänyt artikkeleita mustalaisten hääseremonioista. Käsittääkseni mustalaiset kyllä menevät Suomessa muodollisesti naimisiin mutta tapa johtunee alunperin yhteiskunnan painostuksesta.

Suomi24 keskustelun Romano-ryhmässä mainitaan:

Romanit käy maistraatissa ja sen jälkeen hää "juhla" parin elämäntavan mukaan joko kokoushuoneella tai ravintolas. Morsian pukeutuu samaan mustaan samettihameeseen kuin aina ennenkin, röijy vain on valkoinen. Häävalssiakaan tuskin tanssitaan ja lahjoina halpakauppojen astiastot.

Toinen mainitsee Romano-keskusteluryhmässä vanhan sanonnan:

Sade mustalaisen vihkii.

Vuoden 1966 Suuri Tietokirja kertoo että suuri osa mustalaisväestöstä eli silloin "laillistamattomassa avioliitossa". On huomattava että tuohon aikaan valtaväestön keskuudessa "salavuoteus" ei vielä ollut sosiaalisesti hyväksyttävää, vaikka salavuoteuden illegalisointi päättyikin jo vuonna 1926. Termi avoliitto keksittiin vasta 70-luvulla.

Minulla on se tuntuma että tässä on taas yksi romaanikulttuurin liittyvä tabu, josta ei mielellään puhuta.

Ilmeisesti mustalaiskulttuurissa nainen kuuluu miehelään mentyäänkin omaan sukuunsa - eikä niin kuin suomalaisessa kulttuurissa aiemmin siirry miehen suvun jäseneksi. Naisen ulkopuolisuus miehensä suvussa ilmeisesti aiheuttaa ongelmia esimerkiksi jos miehen ja vaimon suvun välille syntyy verikostotilanne.

keskiviikkona, marraskuuta 21, 2007

Sensuurista kirjastoissa.

Tämänpäiväisen (21.11.2007) HS:n kulttuurisivuilla Heikki Poroila valittelee kirjastonhoitajien harjoittamaa pehmosensuuria - esimerkkinä porno ja väkivaltaviihteen sensuuri kirja- ja lehtiostoissa.

Mielestäni kirjastojen pitäminen vapaana pahimmasta pornosta, roskakulttuurista ja väkivaltaviihteestä on hieno asia - ja olen tässä tapauksessa iloinen sensuurista.

Silmään pistää pahasti seuraava Poroilan väite:

"Kenelläkään ei ole tarjota mielipiteitä vahvempia todisteita siitä että pornografia tai seksuaalisuus sinänsä olisi lastensuojelullinen ongelma"


Kun kuuntelen omien lapsieni suht usein toistuvaa valitusta mm. avoimesta seksuaalisesta viestinnästä, olen itse muodostanut sen intuitiivisen käsityksen, että lapset kärsivät seksuaalisuuden näkemisestä. Poroilan väite ei siis ainakaan siinä mielessä pidä paikkaansa, että aika monella vanhemmalla on sentään kokemukseen perustuvaa intuitiivista tieto asiasta, eikä pelkkiä mielipiteitä.

Tällaisissa asioissa luottaisin aika paljon herkän ja empaattisen vanhemman - siis esimerkiksi itseni - intuitioon. Uskon että tutkimustietoakin aiheesta löytyy.

tiistaina, marraskuuta 20, 2007

Maailmanpankin raportti kognitiivisten taitojen vaikutuksesta BKT:hen

Maailmanpankin tutkimus toteaa, että koulutuksen kestoaikaa on yliarvostettu yhteiskunnan talouskehityksen moottorina.

Tärkeämpi moottori ovat ns. kognitiiviset taidot, joita voi Maailmanpankin mukaan mitata mm. Pisa-testillä. Maailmanpankki ei mainitse äo:ta - eikä Lynniä eikä Vanhasta. Mutta kun otamme huomioon, että Pisa-tulokset korreloivat voimakkaasti äo-mittausten tulosten kanssa, johtopäätös on selvä:

Maailmanpankin raportti tukee Lynnin ja Vanhasen johtopäätöstä eli äo selittää suuren osan BKT-vaihteluista maitten välillä.

Mankind Quaterly toteaa Maailmanpankin tutkimuksen pohjalta:

Modernization theories propose that third world developing nations will eventually undergo a transformational process where they will go from traditional agrarian societies to industrialized ones, eventually reaching the development levels of Western, first world nations. It remains to be explained why industrialization has worked for only a small handful of European and Pacific Rim countries and has failed for most other nations of the world in South Asia, the Pacific Islands, Latin America, and sub-Saharan Africa. The 2007 World Bank Report Education Quality and Economic Growth demonstrates that education quality and cognitive skills, measured by international standardized test scores, are stronger predictors for national economic growth than educational quantity, measured by years of schooling and enrollment rates.

... the intelligence quotient (IQ) is highly correlated with international standardized test scores and other indices that complement income levels as indicators of national well-being. As IQ is substantially heritable, blunt strategies directed at simple resource expansions or institutional changes are unlikely to be effective at reducing disparities in international cognitive skills. Imminent workable solutions geared towards reducing global economic inequalities continue to remain elusive. Implications from the consequences of global inequality are discussed in the context of 21st century human migration in the West and Northeast Asia.


Maailmanpankin raportti on tässä.

maanantaina, marraskuuta 19, 2007

Teoreetikot ovat vaarallisia vallankäyttäjiä

Teoreetikkoja tarvitaan, mutta teoreetikot ovat joskus vaarallisia vallankäyttäjinä.

Puna-Khmerien pääministeri Khieu Samphan väitteli nuorena miehenä Pariisissa tohtoriksi Kambodjan köyhyysongelmasta. Hänen ratkaisunsa ongelmaan oli maatalousväestön määrän kasvatus suhteessa kaupunkiväestöön. Vuonna 1975 Khieu Samphan pääsi toteuttamaan väitöskirjaansa - koko Kambodjan kaupunkiväestö siirrettiin maaseudulle. Seuraus: 1,7 miljoonaa kuollutta.

Tätä kirjoitettaessa luin HS:stä, että Khieu Samphan on jäänyt 28 vuotta Puna-Khmeri-hallinnon kaatumisen jälkeen kiinni. Onnittelen Kambodjan kansaa.

Kun kommunismi Venäjällä kaatui joukko venäläisiä taloustieteilijöitä - etunenässä Anatoli Tshubais - pääsivät yksityistämään Neuvostoliiton taloutta lännestä saatujen oppien mukaan. Venäjän piti siirtyä 100:ssä päivässä kansan kapitalismiin.

Todellisuudessa Neuvostoliiton kansallisomaisuus siirrettiin nopeasti muutamien oligarkkien haltuun, monet tehtaat lopetettiin, jolloin tehtaitten ylläpitämät terveyskeskukset, kulttuurikeskukset ja lastentarhat lopetettiin myös. Kansalaisten turvaverkko romahti hetkessä, eliniän odote romahti, alkoholismi ja työttömyys nousi hetkessä, katulasten määrä samoin.

Viime vuosisadan alun eugeniikkaliikkeen päämääränä oli vähentää mielisairauksia, vähämielisyyttä ja perinnöllisiä sairauksia. Mm. Rockefeller-säätiö tuki toimintaa avokätisesti. Ruotsalaiset sosialidemokraatit ja kansankodin teoreetikot Gunnar ja Alva Myrdal tukivat hanketta. Eugeniikkaliike suositti mm. perinnöllisten sairausten kantajien sterilisaatiota. Aluksi toiminta eteni maltillisesti ja järkevästi. Mutta natsien saatua vallan Saksassa, moni eugeniikan tutkija innostui työmahdollisuuksista Saksassa ja osallistui enemmän tai vähemmän aktiivisti natsi-Saksan eugeniikkaohjelmaan, johon kuului mielisairaiden ja ns. alempirotuisten hävittäminen.

Suomalainen oikeustieteilijä, valtakunnansyyttäjä Mika Illman, haluaa nyt kokeilla väitöskirjassaan esitettyjä teorioita Suomen kansaan. Ilmeisesti Illmannin visio on, että ne jotka haluavat rehellisesti analysoida kulttuurierojen ja rotuerojen vaikutusta siihen hyötyyn, jonka Suomi maahanmuuttajista potentiaalisesti saa, on haastettava oikeuteen.

Suomenruotsalaiset : osa 3

Edellinen postaukseni suomenruotsalaisista edusti melko teoreettista näkökulmaa etnisten yhteisöjen tutkimukseen. Sovelsin Boydin ja Richersonin teoriaa symbolisesti merkittyjen ryhmien evoluutiosta suomenruotsalaisiin.

Suomenruotsalaisissa on se mielenkiintoinen piirre, että suomenruotsalaisuus ei tunnu olevan häviämässä vaikka seka-avioliittojen määrä on ollut pitkään kasvussa. Tässä suhteessa suomenruotsalaisuus eroaa useista muista vähemmistöistä joitten säilyminen perustuu pitkälti endogamiaan.

Endogamian ylläpitäminen esimerkiksi maallistuneessa lännessä on hyvin vaikeaa. Useimmiten vain äärimmäisen vanhoilliset ryhmät (hutteriitit, hasidit, amishit) onnistuvat säilyttämään endogamian pitkään.

Suomenruotsalaisten säilyminen on onnistunut niin, että seka-avioliitoissa lapset on usein pantu ruotsinkieliseen kouluun. Koska suomenruotsalaisuus tarjoaa merkittäviä etuja (sosiaalinen verkko, opiskelukiintiöt, status) suomenkielinen vanhempi usein mielellään hyväksyy sen että lapsi pannaan ruotsinkieliseen kouluun.

Mutta näin on lähinnä vain keskiluokkaisissa/koulutetuissa perheissä, joissa suomenkielinenkin vanhempi osaa ruotsia lukioruotsin verran. Tästä syystä suomenkielisten ruotsin kielen opetus on hyvin keskeinen ruotsinkielisten instituutioiden tavoite: Nimenomaan tästä syystä RKP tulee haluaa pitää kiinni ruotsin kielen pakollisuudesta koulussa. Viralliseksi syyksi ilmoitetaan tosin ruotsinkielisten palveluiden ylläpitäminen, mutta luulen että suurempi syy on kaksikielisten perheiden suomenkielisen vanhemman ruotsin kielen taidon takaaminen.

En kritisoi RKP:n tavoitetta - esitän vain hypoteesin syistä miksi suomenkielisten ruotsinkielen opetus on niin keskeinen RKP:n tavoite.

perjantaina, marraskuuta 16, 2007

Tekevätkö norjalaiset miehet kunniamurhia ?

Reinoblog-Reino laittoi linkin Aftenpostenin artikeliin.

Jutussa professori Gustav Wik sanoo, että pitäisi alkaa puhua myös norjalaisten miesten tekemistä kunniamurhista. Ja että on väärin kutsua norjalaisten miesten tekemiä omaan aviopuolisoon kohdistuneita murhia perhetragedioiksi, jos muslimien omaan aviopuolisoon kohdistuneita murhia kutsutaan kunniamurhiksi.

Olen Wikin kanssa siinä suhteessa täysin samaa mieltä, että on kohtuutonta kutsua norjalaisten miesten tekemiä omaan aviopuolisoon kohdistuneita murhia perhetragedioiksi, jos muslimien omaan aviopuolisoon kohdistuneita murhia kutsutaan kunniamurhiksi.

Mutta ihmettelen onko norjalaisten miesten tekemiä murhia silti kutsuttava kunniamurhiksi, koska kunniamurha on osa kunniankulttuuria ja kulttuurin tutkimuksen mukaan Norjassa ei vallitse kunniankulttuuri.

Toinen tutkija Anja Bredal varoittaakin termin kunniamurha käyttämisen norjalaisten tekemistä murhista vesittävän termin kunniamurha. Mutta Anja Bredalin ehdottoma vaihtoehtoinen termi "yksilöllinen kunniamurha" kuullostaa taas orwellilaiselta uuskieleltä.

Minusta ei tarvita mitään uusia termejä norjalaisten miesten tekemille murhille - murha on murha. (Jos jollekin sana murha kuullostaa liian lievältä ilmaisulta, kannattaa vähentää television väkivaltaviihteen katsomista.)

Tai sitten pitäisi ainakin tieteellisesti osoittaa että norjalaisten (miesten) kulttuuri on muuttumassa kunniankulttuuriksi. En ole ainakaan kuullut tällaisesta tutkimuksesta, mutta jos joku on kuullut, olisin kovasti kiinnostunut.

Huomautettakoon, että en väitä kunnianmurhan - tai kunnian kulttuurin - olevan vain osa muslimikulttuuria.

Intian sotilaskastisten rajputien sati - jossa naista "rohkaistaan" tekemään itsemurha ainakin miehen kuollessa - on osa rajputtien kunniankulttuuria.

Toisaalta esimerkiksi Bosnian muslimeilla ei esiinny kunniamurhia, eikä kaikissa maissa joissa vallitsee kunnian kulttuuri (Balin ja Puolan aatelisto) ole kunniamurhia.

Linkkejä:

- http://en.wikipedia.org/wiki/Honor_killing

- http://en.wikipedia.org/wiki/Sati_%28practice%29

- http://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_honor

torstaina, marraskuuta 15, 2007

"USKONNOLLISTEN RITUAALIEN PUOLESTA"

Pentti Linkola kirjoitti kirjassa Epätoivon isänmaa (1977):

"Valistunut irvistelevä liberalismi on tehnyt todellisen hirmuteon riisuessaan kirkolta arvovallan ja erityisesti siihen sisältyvän yksilön turvajärjestelmän, selvien normien ankaruuden. Pappi, joka ammensi edellytyksensä sielunhoitoon tuhansien vuosien perinteistä, ihmiskunnan suurimpien viisaiden hiomista menetelmistä ja rituaalien kauneudesta, on nyt hämmentynyt, käsiään levittelevä marionetti ilman seurakuntalaisia. Kuka pähkähullu voi kuvitella, että nykyajan sosiaalihuollon rikkiviisas tai parhaimmillaankin heiveröisen avuton maisteri voi antaa saman lohdun häviäjälle? "

Onhan tuossa varmasti totta toinen puoli. Herää vaan kysymys, mitä vanhakantainen pappi olisi sanonut Linkolan muista ajatuksista. Olisiko vanhakantainen pappi saanut estettyä Linkolaa vajoamasta yhä syvemmälle epätoivon syntiin.

tiistaina, marraskuuta 13, 2007

Kaksi ongelmaa

Ainakin Euroopan näkökulmasta on olemassa kaksi hyvin suurta ongelmaa - globaali ekologinen ongelma ja Eurooppa koskeva demografinen ongelma.

Kun mies kiertää herättelemässä ihmisiä ymmärtämään maailmaa uhkaava ekologinen ongelma, hän saa siitä ansaitusti Nobelin rauhan palkinnon. Kun toinen mies herättelee suomalaisia ymmärtämään Eurooppaa uhkaava demografinen ongelma, hänet haastetaan oikeuteen.

Suomenruotsalaiset : osa 2

Linkkauksesta Kevin MacDonaldin blogiin kehkeytyi erittäin mielenkiintoinen keskustelu juutalaisuudesta. Juutalaisuus on kiinnostanut, suututtanut ja ihastuttanut ihmisiä vuosituhansia. Juutalaisuus on nostanut vihan, inhon ja kateuden tunteita. Toisaalta juutalaisten säilyminen vuosituhansia erillisenä ryhmänä vainoista ja ajoittaisesta assimilaatiosta huolimatta herättää monissa ihmisissä suurta ihailua tai ainakin kiinnostusta.

Suomenruotsalaiset ovat hekin kyenneet säilymään ehkä tuhat vuotta erillisenä ryhmänä. Pitkään säilyminen perustui erillisiin asuinalueisiin toisaalta - ja ylempien yhteiskuntaluokkien identifioitumiseen ruotsin kieleen toisaalta.

Kun varsinkin Uudenmaan ja Turunmaan ruotsinkieliset alueet joutuivat voimakkaan suomenkielisen muuttoaallon kohteeksi 50-luvulta alkaen - ja ainakin Helsinki jo 1800-luvulta alkaen - jopa Hufvudstadsbladetissa keskusteltiin suomenruotsalaisuuden häviämisriskistä. Toisaalta yhteiskunnan demokratisoitumisen ja suomenkielisen sivistyneistön ja keskiluokan syntyminen heikensi ruotsin kielen valta-asemaa eliitin kielenä jo 1800-luvulta alkaen. Kaksikieliset avioliitot koettiin myös riskiksi.

Toisin kuitenkin kävi. Suomenruotsalaisuus elää ja voi hyvin. Tiettyjä puolikielisyysongelmia on - kaikki ruotsinkielisiin kouluihin tulevat lapset eivät osaa kunnolla ruotsia - mutta ongelmat ovat suhteellisen pieniä. Vaikka Etelä-Suomessa suurin osa suomenruotsalaisista osaa sujuvasti suomea ja suuri osa solmii seka-avioliiton, suomenruotsalaisuuden asema on hyvä.

Varsinkin keskiluokkaisissa kaksikielisissä perheissä lapset oppivat ruotsia ja menevät usein ruotsinkieliseen kouluun. Ruotsin kielellä on vetovoimaa - kieli avaa monta ovea suomalaisessa yhteiskunnassa.

Yksiviivaista olisi väittää että ruotsin kielen vetovoima johtuu ensi sijassa joistain suomenruotsalaisia suosivista säännöistä kuten kiintiöistä yliopistoihin. Näin ei ole, vaan LISÄKSI ruotsin kieli määrittelee sosiaalisen verkon jonka sisäänpääsyehtona on ruotsin kielen taito - tarkemmin sanoen ruotsin puhuminen suomenruotsalaisella aksentilla. Ruotsin ruotsalainen työtoverini ei pääse puheisiin suomenruotsalaisten tyttöjen kanssa ravintolassa ellei puhu englantia.

Suomenruotsalaisuus on kulttuurievoluution teorian mukaan kallis signaali tai vaikeasti väärennettävissä oleva (hard-to-fake) symboli joka määrittelee sosiaalisen verkon tai ryhmän, jolla on etninen luonne.

Hasidi-juutalaisuus on samalla tavalla sosiaalisen verkko. Symboli joka määrittelee hasidi-verkon on osin uskonto vaikeasti opittavine rituaaleineen, osin jiddischin kieli ja osin tietyt pukeutumissäännöt.

Sinänsä ryhmän määrittelevät symbolit ovat mielivaltaisia - ei suomenruotsin taidolla ole juuri muuta funktiota kuin sosiaalisen ryhmän symbolinen merkitseminen. Tämä ei tietenkään tee suomenruotsista mitään turhaa ilmiötä - se määrittelee sosiaalisen verkon (a symbolically marked group) josta on selvää sosiaalista hyötyä jäsenilleen.

Ankkalampi (Den finladssvenska ankdammen) on paljon vahvempi tapa linkkiytyä kuin facebook tai linkedin.

Lähteet

Tämä postaus perustuu omaan havaintoon ja Boydin ja Richersonin teoriaan symbolisesti merkittyjen ryhmien evoluutiosta, joka ensi kertaa esitettiin artikkelissa The Evolution of Ethnic Markers. Katso aiempi postaukseni ko. teoriasta ja sen soveltamisesta nykypäivään.

Katso aiempi lyhyt postaukseni suomenruotsalaisista.

lauantaina, marraskuuta 10, 2007

Yhteistyöongelmia - osa 1: rokottaminen

Kulttuuriantropologit Joe ja Natalie Henrich käsittelevät kirjansa Why People Co-operate viimeisessä kappaleessa monia käytännön yhteistyöongelmia mm. talouden, terveydenhuollon ja ympäristönsuojelun alalta.

He käsittelevät siis nimenomaan sellaisia yhteistyötilanteita joissa ihmisten pitää yhdessä tuottaa jokin hyödyke - esimerkiksi rautatie, pato, demokratia tai vaikkapa wikipedia - tai yhteistyöllä välttää jokin tilanne kuten tautiepidemia tai luonnon saastuminen.

Edellisessä tapauksessa puhutaan yleensä julkishyödykkeen tuottamisesta. Wikipedia määrittelee julkishyödykkeen seuraavasti:

Julkishyödyke on taloustieteellinen käsite hyödykkeestä, jolla on kaksi ominaisuutta:

- Se ei ole niukka, vaan kun joku on kerran tuottanut sen, siitä pääsevät nauttimaan kaikki.
- Se on vapaasti saatavilla, ja kun se on tuotettu, on mahdotonta estää ihmisiä nauttimasta siitä. Julkishyödyke on puhdas, mikäli sillä on molemmat ominaisuudet.


Jälkimmäisessä tapauksessa taas puhutaan yhteismaan ongelmasta:

Yhteismaan ongelma (Tragedy of the Commons) kuvaa tilannetta jossa resurssien yhteiskäyttö johtaa niiden ylikulutukseen ja taloudellisesti epätehokkaaseen lopputulokseen kaikkien resurssin käyttäjien näkökulmasta.

Julkishyödykkeen tuottaminen - ja varsinkin yhteismaan ongelma - pyritään usein ratkaisemaan yksityistämällä resurssi mutta aina se ei ole mahdollista. Esimerkiksi maailman ilmaston yksityistäminen on käytännössä lähes mahdotonta. (Kyseeseen tulisi kai lähinnä osakeyhtiö, jonka osakkeet jaettaisiin aluksi valtioitten tai maailman kaikkien asukkaitten kesken ja joka omistaisi ilmakehän ja myisi päästöoikeuksia eniten tarjoaville.)

Yksi aina välillä esiin tuleva yhteistyöongelma on rokottaminen: Jos kaikki rokottavat lapsensa esimerkiksi poliota vastaan, tautiepidemia voidaan varmasti välttää. Riittää itse asiassa että tietty tarpeeksi korkea prosentti ihmisistä rokottaa lapsensa, jotta epidemia voidaan välttää. Käytetään termiä herd immunity:

Herd immunity (or community immunity) describes a type of immunity that occurs when the vaccination of a portion of the population (or herd) provides protection to unvaccinated individuals

Yhteisön immuniteetti saavutetaan siis kunhan lähes kaikki henkilöt antavat rokottaa itsensä / lapsensa. Tämä aiheuttaa seuraavan ongelman: jos kaikki muut ihmiset N - 1 rokotuttavat itsensä, mutta yksi henkilö jättää itsensä rokottamatta, ko. henkilö hyötyy yhteisön immuniteetista ilman että itse osallistuu immuniteetin tuottamiseen. Rokotuksesta on aina tietty pieni haitta yksilölle joten tällainen vapaamatkustaja pääsee aina hyötymään.

Rokotuksista pinnaaja esittää usein jonkin ideologisen syyn omalle vapaamatkustamiselleen - syyn joka kuullostaa toisten korvissa moraalisesti hyväksyttävältä:

Homeopaattien tekemien huomioiden perusteella voidaan todeta, että useimmiten rokottaminen vahingoittaa ihmisen terveydentilaa suuresti, erityisesti silloin kun tarkastellaan hänen taipumustaan sairastua kroonisiin sairauksiin. Kun ihminen saa rokotuksen, hänen sähkömagneettinen värähtelynopeutensa muuttuu samalla tavalla kuin vakavan sairauden tai allopaattisen lääkityksen aikana. Rokottaminen voi vaikuttaa kahdella eri tavalla sen mukaan, millainen ihmisen terveydentila on.

Yo. teksti tulee ihmisten silmissä hyväksytymmäksi kun huomataan että esimerkiksi kansanedustaja Heidi Hautala - "fiksu suomalainen nainen" - kannattaa homeopaattisen lääkityksen rinnastamista muuhun lääkitykseen.

Yo. mielipiteen todellinen funktio on että se antaa rokotuksesta kieltäytymiseen perustelun. Ongelma on, että kun yksi ihminen on alkanut "rohkeasti osoittaa kansalaistottelemattomuutta", muut helposti imitoivat ko. henkilön käyttäytymistä.

Henrich ja Henrich antavat kirjassaan muutaman mielenkiintoisen kuvauksen tilanteista joissa rokotuksesta kieltäytymisen leviäminen on aiheuttanut tautiepidemian:

1. Hollantilaisen Reformoidun kirkon jäsenet kieltäytyivät vuonna 2003 Kanadassa Ontariossa vihurirokko-rokotuksista. 120 sairastui tähän sairauteen. Epidemia jäi kuitenkin mitättömäksi koska yhteisö oli pieni ja yhteisöön kuulumattomat naapurit rokottivat lapsensa 90 %:sti.

2. Vuonna 2005 Nigerian Kanon osavaltion islamilaiset saarnaajat alkoivat levittää käsitystä että poliorokotteet sisältävät HIV-virusta. Poliorokotuksen saaneiden lasten määrä putosi 90 %:ista 15 %:iin ja polio levisi Ghanaan, Togoon, Beniniin, Burkina Fasoon, Keski-Afrikan Tasavaltaan, Tshadiin, Kameruniin ja Sudaniin.

Ratkaisuna vapaamatkustajan ongelmaan - myös rokotuksesta pinnaajien osalta - Henrich ja Henrich näkevät ainoana mahdollisuutena sanktioinnin eli siis rangaistuksen. Viranomaisrangaistusten tarve luonnollisesti pienenee huomattavasti, mikäli yhteisöllä on yhteinen rokotukseen myötämielisesti suhtautuva arvopohja - ja yhteisö rankaisee pinnaajia ilman viranomaisten väliintuloa esimerkiksi panettelemalla.

(Lähde: sivut 205 - 208: Joe and Natalie Henirich, Why Humans Co-operate)

Jokela ja linkolalaisuus

Olin jo kirjoittanut postauksen jossa annoin hiukan ilkeää sanamuotoa käyttäen osavastuun tapahtumista Pentti Linkolalle ja hänen ääriekologiselle liikkeelleen. Jätin postauksen lähettämättä.

Olen tosin edelleen samaa mieltä, että jos lapsi joutuu jatkuvasti sellaisen propagandan kohteeksi että ihmisiä on liian paljon, että ihminen on evoluution virhe ja että virhe on korjattava, se voi osaltaan olla aiheuttamassa tällaista käyttäytymistä.

Mutta se mitä todella haluaisin sanoa on, että huolehtikaa ihmiset lähimmäisistänne ja puuttukaa kun joku alkaa syrjäytyä sosiaalisesti. Puuttukaa erityisesti kun joku alkaa luulla olevansa muitten yläpuolella. Tuomitkaa sellaiset puheet tiukasti, mutta ensi sijassa puuttukaa tavalla tai toisella. Puuttumattomuus on välinpitämättömyyttä.

Tästäkin tapauksesta on suomalaisten yli päästävä eikä mikään kyyninen itseinho tai maailman pahuudesta puhuminen siinä auta. Haluan sanoa osanottoni kaikille uhreille. Ja myös törkeän joukkomurhan suorittaneen pojan perheelle.

keskiviikkona, marraskuuta 07, 2007

Kevin MacDonaldin blogi

Juutalaisuuden tutkija Kevin MacDonaldin blogia kannattaa ehdottomasti lukea. Ja kannattaa lukea myös hänen kirjojaan. Kiitos Valkealle linkistä.

Vaikka ei olisi kiinnostunut juutalaisuudesta erityisesti, MacDonaldia kannattaa lukea jos haluaa ymmärtää yhteisöllisyyttä yleensä. MacDonald käsitelee kirjansa A People That Shall Dwell Alone: Judaism as a Group Evolutionary Strategy (1994) alkukappaleessa hyvin ansiokkaasti monia yhteisöjä - kuten hutteriitteja, amisheja, puritaaneja, kalvinisteja ja mustalaisia.

MacDonald on käsitellyt - mm. postauksessaan Syyrian juutalaisista - äärimmäisen mielenkiintoisella ja innovatiivisella tavalla sitä ilmiötä miten eri juutalaisryhmillä tuntuu olevan hyvin erilainen luonne. Voisi jopa sanoa että juutalaisryhmillä olevan erilainen lisääntymisstrategia:

Toisten ryhmien strategia on hankkia paljon lapsia mutta olla yhteiskunnallisesti passiivisia, toisten ryhmien strategiana tuntuisi olevan vaikuttaa yhteiskunnallisesti asuinmaansa asioihin - lähinnä vaikuttaakseen asuinmaansa politiikkaan suhteessa Israeliin ja suhteessa asuinmaan omaan juutalaisväestöön. Vaikuttaminen voi olla median (elokuva, lehdistö, teatteri) kautta vaikuttamista, mutta varsinkin aiemmin vaikuttaminen saattoi tapahtua myös niin, että juutalaistyttö meni naimisiin varakkaan kristityn pojan kanssa. Tyttö ja tytön jälkeläiset menetettiin juutalaisyhteisön ulkopuolelle mutta tyttö piti yhteyttä sukuunsa ja vaikutti miehensä kautta parhaassa tapauksessa sukunsa ja kaikkien muittenkin juutalaisten eduksi. (Yle:llä oli vähän aikaa sitten sarja joka kuvasi rikkaan juutalaisperheen tyttären avioitumista köyhtyneen preussilaisen aatelissuvun vesan kanssa.)

MacDonaldin mukaan nämä kaksi strategiaa eivät ole konfliktissa keskenään vaan edistävät molemmat omalla tavallaan juutalaisen superorganismin asiaa. MacDonaldin teoria on mielenkiintoinen, mutta ko. hypoteesin todentaminen vaatii varmasti lisätutkimusta. Palaan aiheeseen ryhmävalinnan teorian näkökulmasta lähipäivinä.

Katso aiemmat postaukseni MacDonaldin tutkimuksiin liittyen tässä ja tässä.

MacDonaldin kirjoja saa Jaskalta Burningbooks kirjakaupasta.

Älykkyystutkimuksen soveltaminen

Kansanedustaja Kirsi Piha on todennut HS-raadissa, että äo-tutkimus ei saa olla tabu mutta äo-tutkimusta ei saa käyttää poliittisiin tarkoituksiin.

Olen samaa mieltä siitä, että äo-tutkimus ei saa olla tabu, mutta eri mieltä äo-tutkimuksen soveltamisesta: Tieteen soveltaminen käytäntöön on aivan normaalia toimintaa ja äärimmäisen tärkeää - on sitten kysymys ydinfissiosta tai äo:sta. Eri asia sitten on tietysti miten tiedettä sovelletaan. Fissiota voidaan käyttää energian tuottamiseen suhteellisen ympäristöystävällisellä tavalla mutta myös ihmisten tappamiseen.

Äo-tutkimusta - tarkemmin sanoen ihmispopulaatioiden välisten äo-erojen tutkimusta - kannattaa mielestäni soveltaa esimerkiksi maahanmuuttopolitiikkaan. Taloudelliset ja sosiaaliset hyödyt ovat todennäköisesti valtavat.

Toinen oleellinen hyöty äo-tutkimuksesta on sen tosiseikan ymmärtäminen, että Afrikan maat eivät ainakaan ilman suurta ulkopuolista apua tule kehittymään samanlaisiksi moderneiksi valtioksi kuin vaikkapa Ruotsi. Tämän johtopäätöksen myös Lynn ja Vanhanen kirjassaan IQ and Wealth of Nations kirjassaan. He vaativat muilta maitta vastuunottamista Afrikan kehityksestä ja sen ymmärtämistä että Afrikka tulee tarvitsemaan apua paljon pidemmän aikaa kuin tähän mennessä on uskallettu myöntää.

tiistaina, marraskuuta 06, 2007

Olen ylpeä suomalaisesta keskusteluilmapiiristä

Kuuntelin eilen JP Roosia Aamutv:ssä, luin Ruukinmatruunan postauksen äo:sta ja luin Soininvaaran blogin keskustelua rotueroista. Suomessa äo:sta ja rodusta keskustellaan - usein varsin asiallisestikin. Opimme koko ajan keskustelemaan yhä vaikeammista aiheista kiihkottomastikin. Silti meidän ei tarvitse vesittää mielipiteitämme poliittisesti korrektiksi mössöksi.

Minusta tuntuu, että James Watsonin tapauksen käsittely Euroopassa on paljon kypsymättömämpää kuin Suomessa. En usko, että Suomessa Watsonia olisi pakotettu eroamaan. Toki meilläkin on riippakivemme, jotka haluavat erilailla ajattelevien mykistämistä. Mutta ei mainita nyt tässä noitten surullisten hahmojen - tuulimyllyritarien - nimiä.

Kiitos kuuluu näille kaikille hienoille ihmisille, mutta erityisesti Tatu Vanhaselle, mutta ehdottomasti myös Mikko Ellilälle.

Yhteiskunta koostuu ihmisistä. Se millaisista ihmisistä yhteiskunta muodostuu vaikuttaa meidän kaikkien elämään kuten Vanhanen ja Lynn ovat konkreettisesti osoittaneet.

Toki moni muukin asia vaikuttaa kuin yksilöiden biologiset ominaisuudet, kuten älykkyys ja temperamentti. Erityisesti yhteiskunnan toimivuuteen vaikuttaa luottamuksen taso ja se kuinka vahvasti yhteiskunnan jäsenet jakavat samat luottamusta vahvistavat arvot. Luottamuksen taso palautuu siis siihen millaisia arvoja yksilöillä on. Tässäkin mielessä yhteiskunta siis muodostuu yksilöistä - yksilöistä jotka geenien lisäksi kantavat tiettyä kulttuuria johon he ovat lapsuudessa ja nuoruudessa sosiaalistuneet.

Yhteiskunta koostuu ihmisistä ja me voimme vaikuttaa siihen millaisista ihmisistä meidän yhteiskuntamme koostuu.

maanantaina, marraskuuta 05, 2007

Superorganismin syntyminen

Kun eliöyhteisössä yhteisön sisäinen kilpailu suhteessa yhteisöjen väliseen kilpailuun vähenee ja lopulta loppuu ääritapauksessa kokonaan, elioyhteisöä aletaan kutsua superorganismiksi. Muurahais- ja mehiläispesät ovat malliesimerkkejä superorganismeista. Superorganismista puhuttaessa ei välttämättä edellytetä että yhteisön sisäinen kilpailu on kokonaan loppunut.

H. K. Reeve ja B. Hölldobler ovat julkaisseet teoreettisen paperin joka määrittelee superorganismin syntymisen ehdot. Reeven ja Hölldoblerin mukaan superorganismi voi syntyä lähinnä kahdella tavalla:

1. Kaikki yhteisön jäsenet ovat erittäin läheisiä sukulaisia, kuten sellaisessa muurahaispesässä joissa kaikki työläiset ovat saman naaraan jälkeläisiä.

2. Yhteisöjen välinen kilpailu on paljon vahvempaa kuin yksilöiden välinen kilpailu yhteisön sisällä. Näin tapahtuu erityisesti silloin kun resurssi on jakaantunut maantieteellisesti hyvin "laikuttain".

Superorganismin syntyminen ei siis edellytä sukulaisuutta - voimakas kilpailu yhteisöjen välillä voi riittää. Vaikka Hölldobler ja Reeve puhuvat lähinnä hyönteisistä he toteavat että teoria toiminee myös ihmisille. Minun käsittääkseni ihmiselle on vielä kolmas keino jolla superorganismi voi syntyä - moralistinen rankaisu yhdistettynä ihmisille tyypilliseen arvojen sisäistämiseen. Haluaisin siis lisätä moraalisen eli altruistisen rangaistuksen tavaksi 3.

Esimerkiksi hutteriiteilla käsittääkseni altruistinen rankaisu on oleellisin vahvan yhteisöllisyyden synnyn syy. Toki hutteriittiyhteisön jäsenet ovat myös sukulaisia keskenään ja toisaalta hutteriittiyhteisö kilpailee taloudellisesti muitten alueen maanviljelijöiden kanssa, mutta kilpailun voi tuskin katsoa olevan erityisen kovaa koska hutteriitit voittavat kilpailun helposti. Eräät Kanadan provinssit ovat jopa rajoittaneet hutteriittien maanostoja muilta maanviljelijöiltä.

Helpoiten superorganismi syntyy tietysti jos kaikki kolme ilmiötä toteutuvat samanaikaisesti.

Artikkelissa sanotaan huikeasti mm. näin:

"When ecological and genetic factors advance a society to near the upper extreme of the superorganism continuum, subsequent selection may result in complete loss of costly physiological structures involved in within-group competition. Thus, our model specifies the conditions leading to a 'point of no return' in eusocial evolution, i.e., a point at which the capacity for selfishness has become insignificant because the underlying organs (e.g., ovaries and spermatheca) important for within-group competition degenerate or become completely lost (1). Once such organs become obsolete through progressive selective elimination, they are unlikely to be restored in a single mutational step. Thus, our model makes the testable prediction that worker sterility should have been most likely to evolve when intergroup competition was most intense and/or relatedness was exceptionally high.

This model underlines the crucial role of intergroup competition in forcing within-group cooperation (1). It is probably also a potentially useful model for explaining the evolution of human cooperation, and of cooperation among genes within a genome and among cells within multicellular organisms."


Artikkelin abstrakti on alla:


Reeve, H. K. & Hölldobler, B. 2007: The emergence of a superorganism through intergroup competition. - PNAS 104:9736-9740.

Abstract: Surveys of insect societies have revealed four key, recurring organizational trends: (i) The most elaborated cooperation occurs in groups of relatives. (ii) Cooperation is typically more elaborate in species with large colony sizes than in species with small colony sizes, the latter exhibiting greater internal reproductive conflict and lesser morphological and behavioral specialization. (iii) Within a species, per capita brood output typically declines as colony size increases. (iv). The ecological factors of resource patchiness and intergroup competition are associated with the most elaborated cooperation. Predictions of all four patterns emerge elegantly from a game-theoretic model in which within-group tug-of-wars are nested within a between-group tug-of-war. In this individual selection model, individuals are faced with the problem of how to partition their energy between investment in intercolony competition versus investment in intracolony competition, i.e., internal tugs-of-war over shares of the resources gained through intergroup competition. An individual’s evolutionarily stable investment in between-group competition (i.e., within-group cooperation) versus within-group competition is shown to increase as within-group relatedness increases, to decrease as group size increases (for a fixed number of competing groups), to increase as
the number of competing groups in a patch increases, and to decrease as between-group relatedness increases. Moreover, if increasing patch richness increases both the number of individuals within a group and the number of competing groups, greater overall cooperation within larger groups will be observed. The model presents a simple way of determining quantitatively how intergroup conflict will propel a society forward along a "superorganism continuum."

lauantaina, marraskuuta 03, 2007

Edistyksellinen vai tieteellinen metodi

Ihminen oppii kahdella tavalla:

1. tarkkailemalla ympäristöään ja muodostaen käsityksiä maailmasta

2. lukemalla ja kuuntelemalla toisten ihmisten käsityksiä

Käsitykset voivat olla oikeita tai vääriä.

Oleellisinta oppimisen kannalta ei kuitenkaan ole pelkästään minimoida väärien käsitysten määrä. Jos ainoa päämäärä olisi minimoida väärien käsitysten määrä, ei kannattaisi muodostaa mitään käsityksiä. Jokainen täysjärkinen ymmärtää tämän periaatteessa. Jos ainoa päämäärä olisi minimoida väärien käsitysten määrä, ei oppisi mitään.

Todellisuudessa monet ihmiset ovat sitä mieltä, että käsitysten määrä pitää minimoida. He ilmaisevat ajatuksen poliittisesti hyväksyttävässä muodossa - esimerkiksi näin:

Ennen sotaa tai heti sodan jälkeen syntyneillä on paljon ennakkoluuloja Venäjää kohtaan,

mikä sisältää implisiittisesti väitteen että käsitysten muodostaminen Venäjästä on paha asia. Venäjästä ei saisi olla muuta mieltä kuin, että

Venäjä on samanlainen maa kuin mikä tahansa maa. Kunhan Venäjä rikastuu se kehittyy samanlaiseksi maaksi kuin normaalitkin länsimaiset maat.

Näin ollen Venäjästä muodostettujen spesifisten käsitysten määrä pitää tämän näkemyksen mukaan minimoida yhteen käsitykseen K.

K: Venäjä on tavallinen maa, joka toimii kuten muutkin maat.

Ainoat Venäjän erityispiirteet ovat tiettyjen attribuuttien arvot: pääkaupungin nimi, asukasluku, uskonnon nimi, BKT jne. Sen sijaan sellaiset käsitykset kuin

Demokratia ei toimi Venäjällä.

eivät ole hyväksyttäviä.

Käsitys K ei tietysti ole täysin minimaalinen. Paljon minimaalisempi olisi yksinkertaisempi käsitys:

Venäjä on maa.

Jälkimmäisessä käsityksessä on se huono puoli että, vaikka se on kyllä turvallinen siinä mielessä että se on minimaalinen, se ei toteuta toista käsitteille asetettavaa vaatimusta - edistyksellisyyttä.

Käsityksen K omaksumista auttaa muuten oleellisesti se, että ei käy Venjällä, ei lue venäläistä kirjallisuutta eikä seuraa uutisia Venäjästä. Tämä ehto toteutuu useimpien edistyksellisten osalta kirkkaasti.

Toinen edistyksellinen käsitys on

Islam on tavallinen uskonto, joka toimii kuten muutkin uskonnot.

Tämä käsitys on tosin hieman ristiriidassa sen edistyksellisen käsityksen kanssa että

Mitään ei saa yleistä

Yllä esitetyllä edistyksellisellä metodilla ei ole juuri mitään tekemistä tieteellisen hypoteettis-deduktiivisen metodin kanssa.

Tieteen filosofi Karl Raimund Popperin mukaan tieteellinen metodi ei vaadi käsitysten eli ennakkoluulojen eli hypoteesien minimoimista vaan sitä että niiden pitää olla falsifoitavissa:

falsifikaatioperiaatteen mukaisesti teorian [eli käsityksen] todistaminen oikeaksi ei ole mahdollista mutta vääräksi todistaminen on mahdollista. Sen vuoksi tieteellisestä teoriasta on oltava mahdollista johtaa ennuste tai seuraamus, jota voidaan kokeellisesti testata.

Näin voidaan tieteellisten kokeiden avulla löytää alkuperäisen teorian heikkoja kohtia tai virheellisyyksiä. Falsifikaatioperiaate on vanhan kokemusperäisen koeteltavuuden vaatimuksen uusi muoto.


Eli: Ei pidä pelätä muodostavansa vääriä käsityksiä esimerkiksi Venäjästä vaan pitää varoa muodostamasta tyhjänpäiväisiä teorioita, joista ei voi ennustaa mitään ja joita ei näin ollen voi todistaa vääräksi eli falsifioida.

Tässä mielessä edistyksellinen käsitys

Venäjä on tavallinen maa, joka toimii kuten muutkin maat

ei käytännössä ole falsifioitavissa, koska ei voi muodostaa testiä jolla ko. käsitys voitaisiin falsifioida. Epäedistyksellinen käsitys

Demokratia ei toimi Venäjällä.

on hieman parempi - se on ainakin pitkällä juoksulla falsifioitavissa.

Lisäys kello 20:47

Minua ihmetyttää hiukan myös tuo termi rotuennakkoluulo. Mikä se on ? Jos ihminen luettuaan laajasti alan kirjallisuutta toteaa:

"Mustalla rodulla - tai Cavalli-Scorzan termiä käyttäen klusterilla - äo on perinnöllisesti noin yhden keskipoikkeaman verran alhaisempi kuin valkoisella tai enemmänkin"

onko kyseessä rotuennakkoluulo. Entäs jos joku joka ei ole lukenut aiheesta mitään toteaa

"Ihmisryhmien välillä ei ole eroja henkisissä ominaisuuksissa"

Onko se rotuennakkoluulo ?