tiistaina, helmikuuta 27, 2007

Wikipediakin on julkishyödyke ?

Kirjoittelin aiemmin kansanmurhasta ja väitin että kansanmurha - tai ehkä pikemmin kansanmurhan aikaansama resurssien vapautuminen ja etninen puhtaus - on julkishyödyke siinä kuin maantiet, maanpuolustus ja koululaitos.

Wikipedia määrittelee julkishyödykkeen seuraavasti:

Julkishyödyke on taloustieteellinen käsite hyödykkeestä, jolla on kaksi ominaisuutta:
- Se ei ole niukka, vaan kun joku on kerran tuottanut sen, siitä pääsevät nauttimaan kaikki.
- Se on vapaasti saatavilla, ja kun se on tuotettu, on mahdotonta estää ihmisiä nauttimasta siitä. Julkishyödyke on puhdas, mikäli sillä on molemmat ominaisuudet.

Käytännössä käsitettä julkishyödyke käytetään epäpuhtaistakin hyödykkeistä. Useimmiten julkishyödyke ei esim. koske koko maailmaa tai edes koko yhteiskuntaa, vaan pelkästään yhtä paikallista aluetta.


Julkishyödykkeen tuotossa on aina vapaamatkustajan ongelma.

Vapaamatkustajan ongelma on tilanne, jossa yksittäinen toimija hyötyy muiden panostuksesta antamatta omaa osuuttaan.

Wikipedia on Internetistä tuttu julkishyödyke. Wikipediassa on vapaamatkustajan ongelma kahdessa ilmeisessä mielessä:

1. Kuka tahansa voi lukea wikipediaa ilmaiseksi mutta vain pieni osa ihmisistä kontribuoi wikipediaan.
2. Kuka tahansa voi lukea wikipediaa ilmaiseksi mutta vain pieni osa ihmisistä kustantaa wikipedian toiminnan.


Taloustieteilijät ihmettelevät sitä miten julkishyödykkeitä (esimerkiksi wikipediasisältöä) voidaan ollenkaan tuottaa.

Käytännössä vapaamatkustajan ongelma (tyyypi 1 ja 2) ei ainakaan Wikipedian tai Linuxin kehityksen alkuvaiheessa ole ollut suuri ongelma. Syy lienee se että ihminen sosiaalisena eläimenä haluaa osallistua tällaisten julkishyödykkeiden tuottamiseen. Ihmisen status kasvaa tuollaisiin hankkeisiin osallistumisesta. Statuksen nousu merkitsee käytännössä sitä että hänen asemansa sosiaalisessa verkostossa paranee.

Wikipedian kontentin tuottaja saa siis korvauksen vaivastaan. Todellisempi ongelma ovat häiriköt - henkilöt jotka osallistuvat wikipedian tekoon mutta eivät välitä säännöistä tai jopa tuottavat tahallaan propagandistista tai muuten henkilön omia tarkoitusperiä hyödyttävää sisältöä. Jonkun on rankaistava häiriköitä poistamalla heidän artikkelinsa yms.

On siis olemassa kolmas vapaamatkustajan ongelma:

3. Kuka tahansa voi lukea wikipediaa ilmaiseksi - ja kontribuoida - mutta vain pieni osa ihmisistä huolehtii häiriköiden rankaisemisesta.

Vääjäämättä wikipedia-yhteisössä - kuten missä tahansa yhteisössä - on joittenkin henkilöiden pakko ottaa eräänlainen moralistin tai poliisin rooli. Nämä ovat tyypilllisesti korkean statuksen omaavia yhteisön jäseniä, jotka rankaisevat häiriköitä esimerkiksi poistamalla (väliaikaisesti) näiden kirjoitusoikeudet. Sääntöjen vastaiset artikkelit / artikkelien osat poistetaan. Mikäli joku kiistää artikkelin poistamisen aiheellisuuden, poistosta voidaan järjestää myös äänestys.

Kolmaskaan vapaamatkustajanongelma ei ole todellisuudessa merkittävä. Rankaisuista huolehtiminen ylläpitää moralistin korkeaa statusta.

Suurin ongelma lienee se miten näitä julkishyödykkeitä tullaan ylläpitämään jatkossa. Rapautuuko wikipedia, jos sisällön tuottajat menettävät kiinnostuksensa ? Muuttuuko julkishyödyke esim. mainosrahoitteiseksi ?

Ei kommentteja: