perjantaina, helmikuuta 16, 2007

Tukea äärivasemmalta

Kerroin pari päivä sitten tutkimuksesta jonka mukaan ihmisen sosiaalisuus ja vahva altruismi - yhteisön puolesta uhrautuminen - on syntynyt evolutiivisessa ympäristössä, jossa heimosodat ja kansamurhat olivat arkipäivää.Tutkimuksen tekijä Samuel Bowles on vasemmistolainen evolutiivisesti suuntautunut taloustieteiljä - itse asiassa voisi sanoa jopa marksilainen. Hänen läheinen työtoverinsa Herbert Gintis on jo vuonna 1968 tehnyt nuorena taloustieteilijänä työtä ihmisoikeustaistelija Martin Luther Kingin kanssa. Kyseessä eivät siis ole mitkään Kevin MacDonaldin kaltaiset laitaoikeistolaiset.

En mainitse Bowlesin marksilaisuutta siksi että pitäisin oleellisena mitä poliittista ideologiaa tutkijat edustavat. Totuus on ainoa merkittävä asia. Bowles ja Gintis kritisoivat taloustieteen äärimmäistä individualismia samoin kuin minäkin.

Bowlesinkin tutkimustulokset osoittavat, että ihminen ei ole vain yhteisöllismpi ja altruistisempi olento kuin useimmat taloustieteilijät rationaalisen valinnan teorian individualistisessa hengessä väittävät, vaan että myös tasa-arvoisuus yhteisön sisällä ja ruuan jakaminen muille heimon jäsenille on biologisessa perimässämme oleva mahdollisuus.

Vasemmistolaiset ehkä tahallaan unohtavat, että kaikki ryhmävalinnan perinteessä tehdyt tutkimukset viittaavat siihen että sisäryhmä-ulkoryhmäjaon myötäsyntyisyys on kolikon toinen puoli. Uhrautuminen oman heimon puolesta merkitsee usein osallistumista sotiin ja kansanmurhaan naapuriheimoja kohtaan.

Mm. Boston Review näkee Bowlesin tutkimuksen antavan toivoa vasemmistolle. Kerrankin evoluution ihmiskuva tukee vasemmistoa - ihminen on syntyjään tasa-arvoisempi ja yhteisöllisempi kuin pahat kapitalistit väittävät !

No pieni ilo vasemmistolle suotakoon. Tottahan on että perinteinen vasemmisto ja kansallinen liike ovat molemmat yhteisöllisiä ideologioita, jotka perustuvat rahavallan ja taloudellisen epäoikeudenmukaisen synnyttämän tulonjaon kritiikkiin. Kansallinen liike on kauan ymmärtänyt että yhteiskunnan luokkajako on kansankokonaisuuden ryhmäkoheesiota vähentävä tekijä.

Oleellisin ero vasemmiston ja kansallisen liikkeen välillä on, että me emme näe ihmiskunnan veljeyttä realistisena tai edes toivottavana poliittisena ohjelmana. Bowlesin tutkimustulokset tukevat minusta enemmän meidän käsitystämme kuin maailmaa syleilevän vasemmiston käsityksiä, vaikka Bowlesin oma tulkinta ilmeisesti on toisenlainen.

Ei kommentteja: