maanantaina, huhtikuuta 27, 2020

"Ruotsissa ei oikeasti raiskata enemmän eikä Ruotsissa oikeasti kuole enempää ihmisiä Koronaan"

Käsitykset ruotsalaisten tasa-arvoisuudesta ja muista välittämisestä alkaa näemmä rapautua Suomessa, kun Ruotsissa asuvat suomalaistoimittajat raportoivat maasta (mm. tässä ja tässä).

Ruotsalaisten tietty ylimielisyys tulee myös esille. Muistamme, miten ruotsalaiset väittivät jonkin aikaa sitten, että tilastot joiden mukaan Ruotsissa raiskataan naisia paljon enemmän kuin muualla Euroopassa perustuvat siihen, että Ruotsissa raiskaukset ilmoitetaan muita maita helpommin.

Nyt vastaavaa puhetta on Korona-kuolleiden osalta. HS:

Yhdysvallat esitetään Ruotsin mediassa ongelmamaana, vaikka Ruotsin kuolinluvut ovat suhteessa väestöön suuremmat.

...Sen sijaan viime aikojen suuri puheenaihe on ollut kuolleiden laskemisen vaikeus. Pääepidemiologi Tegnellin mukaan se on niin vaikeaa, että juuri mitään vertailuja Ruotsin ja muiden maiden välillä ei pitäisi tehdä.

Joissakin maissa, kuten Espanjassa, ei esimerkiksi aluksi laskettu mukaan sairaalan ulkopuolella kuolleita, Tegnell huomauttaa.

Mutta ovatko erot laskennassa myös Pohjoismaiden välillä todella niin suuria, että ne selittäisivät moninkertaiset erot? Suomessakin on suuri osuus kuolleista todettu vanhainkodeista, joten se selitys tuskin selittää Ruotsin ja Suomen eroa.

Lisäksi Tegnell korostaa, että maat voivat olla ajallisesti hyvin eri vaiheissa epidemiaa. Tätä selitystä hän on tarjonnut erityisesti Suomeen verrattaessa.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtajan Mika Salmisen mukaan tämä selitys ei enää päde. Hän kommentoi kysymystä hiljattain Dagens Nyheterin haastattelussa.

Olimme toki noin viikon jäljessä Ruotsia alussa, mutta sen jälkeen käyrämme ovat erkaantuneet toisistaan varsin selvästi. Meidän tulkintamme on, että meillä on alhaisempi kuolinluku siksi, että me olemme onnistuneet jarruttamaan epidemian leviämistä. Rajoitukset ovat toimineet.”

lauantaina, huhtikuuta 25, 2020

Korona-kuolleisuus on New Yorkin osavaltiossa 2%:n luokkaa tartunnan saaneista

Huomautus 26.4.2020: olen saanut kritiikkiä siltä osin, että Suomen malli ei ole lauma-immuniteettiin pyrkiminen vaan "hybridimalli" niin kuin se tässä määritellään. Ehkä - THL:n viesti on tältä osin minusta edelleen epäselvä. 

Tulevaisuuden tutkija Risto Linturi teki seuraavan johtopäätöksen New York Timesin julkaisemien lukujen perusteella

Merkittävä uusi tieto New Yorkin kuvernööriltä. Ostokeskuksissa testatuista 3.000 osavaltion kansalaisesta 14% on saanut vasta-aineita. Nyt suoritetaan laskutoimitus, jonka perusteella tämä merkitsee todennäköisimmin yli 2% kuolleisuutta tartunnan saajista epidemian jälkeen.
Osavaltion vahvistettuja ja diagnosoituja koronakuolleita on nyt yli 20.000. Normaalikuolleisuuden ylittäneitä on huomattavasti enemmän ja realistinen arvio koronan aiheuttamista kuolleista on ainakin 30 tuhatta. Toipuneita on vasta kuudesosa 270 tuhannesta varmistetusta sairastuneesta. Nyt sairastuneista on realistista arvioida, että ainakin sama määrä vielä kuolee perustuen tartunta-aikoihin ja taudin normaaliin kehitykseen. Siis 60 tuhatta kuollutta - 0,3% koko väestöstä, kun 14% on saanut tartunnan. Laumaimmuniteetti syntyy jossakin 60% ja 90% välissä, joten hieman alakanttiin pyöristämällä kokonaiskuolleisuus nousisi 1,2% - 1,8% väliin koko väestöstä ja yli 2% tartunnoista. Tilanne on pahempi, jos ostokeskuksissa liikkuva porukka on todennäköisemmin tartunnan saaneita kuin ne, jotka kulkevat pienemmissä piireissä, kuten kuvernööri totesi.
Lisäksi on huomioitava, että Korona myös heikentää henkiin jääneiden terveyttä:

Nämä siis lukuina, joissa ei ole huomioitu maksan, munuaisten, aivojen, sydämen, keuhkojen tms. vaurioita ja muita jälkitauteja, konkurssien, nälänhädän, väkivallan aiheuttamia uhreja ja on oletettu, että tämä ei tule samalle ihmiselle uudestaan. Siis kaunisteltu esitys. Mutta nyt olisi viimein hyvä aika vähättelijöiden myöntää virheensä. Itse olen surullisena seurannut, 1800-luvulta alkaneen virkamiessuvun kasvattina, että me olemme kohdanneet tämän housut kintussa ja varautumisesta sekä epidemiaan reagoinnista vastuussa olleet virkamiehet ovat johtaneet sitä humppaorkesteria, jonka virheitä poliitikot ovat koko ajan joutuneet korjaamaan ja, jonka harhaisia tavoitteita ja arvomaailmaa poliitikot ovat ojentaneet. 

On mahdollista, että Suomessa kuolleisuusluvut tulevat olemaan samaa luokkaa. Koronan hidastaminen tietysti estää terveydenhoitojärjestelmää romahtamasta, joten kuolleisuusluvut voivat olla myös alemmat. Toisaalta hidastaminen on äärimmäisen kallista taloudellisesti.

Lääkintöneuvos Heikki Pälve toteaa Suomen Kuvalehdessä, että Suomen malli, jonka idea on hidastamalla Korona-epidemia edetä kohti laumaimmuniteettia ei ole inhimillisesti, moraalisesti eikä taloudellisesti kestävä:

LAUMASUOJA edellyttää arvioiden mukaan jopa 3,5 miljoonan suomalaisen sairastuttamista.

Sen saavuttaminenkin kestäisi yli vuoden eikä lopulta liene edes taloudellisempi vaihtoehto. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos nosti juuri ennustetta tartunnan saaneiden kuolleisuudesta 0,2 prosentin tasolle, mutta kansainväliset ennusteet ovat luokkaa 0,5 – 1,5 prosenttia. Jo 0,2 prosentin rajalla kuolleisuus Suomessa nousisi yli 17 000:n.  Lisäksi pitkäaikaisen immuniteetin syntymisestä ei ole mitään varmuutta.

Suomessa on päädytty alkuun rajoittamaan epidemian huipun korkeutta, mutta julkista keskustelua jatkosta ei ole käyty.

Näyttää siltä, että meillä toimintamallina jatkossa on yleisten rajoitusten asteittainen purkaminen. Ilman erittäin toimivia korvaavia toimia se merkitsisi käytännössä laumasuojan hankinnan strategiaa – eli hidastettua Ruotsin mallia.

Korea, Japani ja Kiina ovat onnistuneet rajoittamaan epidemiaa. Mikä on signaali, jos poliittisesta moraalista tunnettu ja ihmisarvosta esitelmöivä Suomi valitsee laumaimmuniteetin tien? Onko koronaviruksen jälkeen maailma muuttunutkin niin, että Kaukoidän yhteistä hyvää priorisoiva toimintamalli syrjäyttää länsimaiden yksilöä ja ihmisoikeuksia korostavan yhteiskuntaideaalin.

LÄÄKÄRIN etiikan perusarvoja ovat potilaan paras sekä ihmisarvo ja elämän kunnioittaminen. Laumaimmuniteettiin pyrkiminen tarkoittaa antautumista taudin edessä, suurta kuolleisuutta – ja on näiden arvojen vastaista. Vaihtoehto Suomelle ei voine olla muu kuin päämäärätietoinen epidemian pysäyttäminen yleisten rajoitusten asteittaisen poiston yhteydessä.

THL;n tutkimusprofessori Mika Salminen perustelee laumaimmuniteettiin pyrkimistä näin:

Salmisen mukaan epidemia ei katoa itsestään, eikä rokotusta ole näköpiirissä, joten kysymys on vain siitä, kulkeeko epidemia väestön läpi hallitusti vai hallitsemattomasti.

”Hallitulla kuljettamisella haitat jäävät pienemmiksi, koska terveydenhoito toimii ja epidemian käännekohta voidaan saavuttaa matalammassa vaiheessa.” 

SALMISEN mukaan hallitsemattomana koronan kaltainen epidemia voi tarttua 60–70 prosenttiin ihmisistä ennen kuin laumasuoja pysäyttää sen. Hitaammin edetessä käänne voi tapahtua aiemmin, ehkä jo 50 prosentin kohdalla. Sekin tarkoittaisi kuitenkin Suomessa melkein kolmea miljoonaa tartuntaa.

Tähän kolmeen miljoonaan pitää päästä sopivalla vauhdilla: ei liian nopeasti, muttei myöskään liian hitaasti, koska poikkeusolojen pitkittyminen on talouden kannalta tuhoisaa ja luo sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia.

”Jos jarrutamme liikaa, toinen aalto voi iskeä syksyllä täydellä voimalla, ja silloin joudumme ojasta allikkoon. Pitää siis jarruttaa sopivasti niin, että tarpeeksi moni saa suojan, mutta epidemia ei lähde käsistä.” 

Ruotsin malli on käsittääkseni ollut sama kuin Salmisen esittämä malli, mutta hidastaminen on ollut maltillisempaa. Talouden ei ole annettu kärsiä samalla tavalla kuin Suomessa, mutta Korona-kuolleisuus on samalla korkeampaa kuin Suomessa.

Olen taipuvainen kannattamaan taudin tukahduttamista voimakkaalla testaamisella ja tartunnan saaneiden nopealla identifioimisella ja eristämisellä. Identifioimisessa on käytettävä laajasti tietoa siitä keiden kanssa tarunnan saanut on ollut tekemisissä ennen eristämistä.  Mobiilisovellusten käytön pitää olla vapaaehtoista, mutta vertaisryhmän on voitava identifioida ketkä paikalla olevat eivät käyttävät sovellusta, jotta voivat eristää tällaiset henkilöt vertaiseristämisellä. Tämä vahvistaa ihmisyhteisöjen roolia taudin pysäyttämisessä.

Kansanterveys on julkishyödyke. 

maanantaina, huhtikuuta 13, 2020

Eliitin empatiavaje

Olen pitkään ajatellut että maailma oli tavan suomalaiselle parempi 60- ja 70-luvulla kuin nykyään. Tietysti jotkut asiat ovat muuttuneet parempaan suuntaan - vaikkapa homseksuaalisuuden dekriminalisointi. Pitkään olen ajatellut että käsitykseni perustuu ehkä omaan teollisuus-pikkukaupunki-kokemukseeni missä 60/70-luku oli jatkuvaa elintason nousun ja taloudellisen tasa-arvoistumisen aikaa. Teollisuustyöväestön palkat konkreettisesti nousivat kovaa vauhtia.

Olen lukenut kolmen vanhemman yhteiskuntatieteen professorin Robert Putnamin (sosiaaliliberaali), Charles Murrayn (libertaarikonservaatiivi) ja Paul Collier (sosialidemokraatti) kirjan.

Ainakin USA:ssa ja UK:ssa kehitys on ollut pitkään huonompaan suuntaan. Putnam kuvaa kirjassaan 50-luvun USA:ta, joka oli sosiaalisesti dramaattisesti inklusiivisempi - muiden paitsi afroamerikkalaisten osalta. Naisia oli jo silloin enemmän collegessa kuin miehiä, mutta työnjako oli niin mustavalkea, että naiset lopettivat usein opintonsa mennäkseen naimisiin. Luokkajako pikkukaupungissa oli minimaalinen nykyiseen verrattuna - nykyään eri yhteiskuntaluokat elävät täysin erillään. Perheitä, joiden isä oli vaikkapa alkoholisti, autettiin paremmin toimeentulevien toimesta henkilökohtaisesti, eikä vain sosiaalivirkailijoiden toimesta.

Murray kuvaa sitä miten amerikkalaisen valkoisen alaluokan (alin 30%) elämä on muuttunut heikoksi. Erityisesti avioliittoinstituutio on murentunut ja varsinkin miehet joilla ei ole perhettä, syrjäytyvät myös työelämästä.

Murray suree sitä, että uusi eliitti ei koe juurikaan empatiaa näitä ihmisiä kohtaan:

The members of the new upper class avail themselves of the wellsprings. They marry, raise children, live in communities they find satisfying, work hard, and some of them are religious. But they don’t even acknowledge that they are tapping into the traditional sources of human flourishing, let alone celebrate ordinary Americans who do. ... Instead, their attitude toward ordinary Americans is too often covertly condescending if they are people of color and openly disparaging if they are white.  

Paul Collier puhuu samasta asiasta: The newly successful are neither capitalists nor ordinary workers: they are the well educated with new skills. They have forged themselves into a new class, meeting at university and developing a new shared identity in which esteem comes from skill. They have even developed a distinctive morality, elevating characteristics such as minority ethnicity and sexual orientation into group identities as victims. On the basis of their distinctive concern for victim groups, they claim moral superiority over the less-well educated.

Moraalinen ylemmyys on näennäistä - "empatia" kohdistuu vain "erilaisiin": victim status was withheld from the white working class: here is the impeccably WEIRD National Review, commenting on their falling life expectancy: ‘they deserve to die’. Evidently, although all victims are equal, some are more equal than others.

National Review kirjoitti siis näin:

the white people in Trump counties were likely to die younger. The causes of death were “increased rates of disease and ill health, increased drug overdose and abuse, and suicide,” the Post’s Wonkblog website reported.

The truth about these dysfunctional, downscale communities is that they deserve to die. Economically, they are negative assets. Morally, they are indefensible. Forget all your cheap theatrical Bruce Springsteen crap. Forget your sanctimony about struggling Rust Belt factory towns and your conspiracy theories about the wily Orientals stealing our jobs. Forget your goddamned gypsum, and, if he has a problem with that, forget Ed Burke, too. The white American underclass is in thrall to a vicious, selfish culture whose main products are misery and used heroin needles. Donald Trump’s speeches make them feel good. So does OxyContin. What they need isn’t analgesics, literal or political. They need real opportunity, which means that they need real change, which means that they need U-Haul. 

Toki valkoisen alaluokan pitää ryhdistäytyä eikä vain valittaa, mutta voisiko ko. lehdessä kirjoittaa vastaavasti mustista, joiden ongelmat ovat USA:ssa samantyyppisiä.