lauantaina, huhtikuuta 27, 2013

Nuorisotyöttömyys

Nuorisotyöttömyys on melkein koko maailmassa kasvanut. Erityisen paha tilanne on mm. Välimeren ympäristössä. Sekä Etelä-Euroopassa että Pohjois-Afrikassa nuorisotyöttömyys on korkeaa. Pohjois-Afrikassa työttömyys on varmasti osaltaan ollut aiheuttamassa alueen valtioiden ajautumista konflikteihin.

Olen kauan kuvitellut, että mahdollisimman vapaat työmarkkinat takaavat mahdollisimman korkean nuoriso-työllisyyden. USA:ssa ja UK:ssa nuorisotyöttömyys - samoin kuin maahanmuuttajien työttömyys - on ollut alhaista ja on toki edelleenkin, jos vertaa esimerkiksi Etelä-Euroopan jäykkiin talouksiin.

Tilanne on kumminkin hieman muuttunut. Nyttemmin Saksan nuorisotyöttömyys on dramaattisesti alhaisempi kuin UK:n.

More than twice as many young Britons (11.5% of the labour force) are unemployed as young Germans (3.9%) ...  Britain also has a long-standing prejudice against practical education. In 2009 only about 8% of English employers trained apprentices compared with up to four times that number in the best continental European countries. 

Saksassa on perinteisesti nuorten oppisopimuksilla ja muulla työssä kouluttamisella ollut hyvin suuri merkitys. Nyttemmin työmarkkinoita on lisäksi liberalisoitu ja työttömyys on heikoista kasvuluvuista huolimatta alhaista.
Tietysti herää kysymys, tuleeko työmarkkinoiden liberalisointi Saksassa lopulta johtamaan työssä kouluttamisen alenemiseen, koska työnantajilla ei enää ole sosiaalista painetta järjestää työssä kouluttamista. Työmarkkinoiden kasvava liikkuvuus alentaa ehkä samaan aikaan saksalaisen työnantajan insentiiviä kouluttaa nuorisoa.

Toisaalta kaikki työssä kouluttaminen on kehittyneissä maissa - kuten USA:ssa ja varmaan Suomessakin - vähentynyt voimakkaasti. Pienet yritykset hankkivat osaavia työntekijöitä eivätkä niinkään kouluta ihmisisistä osaavia. Kun talouden dynaamisuus käytännössä edellyttää, että suuret jäykät yritykset - Nokiat ja UPM:t - korvautuvat OSITTAIN pienillä ja ketterillä yrityksillä, satsaus työntekijöiden kouluttamiseen vähenee mm. tätä kautta. Työntekijöiden irtisanomisen kynnys on isoissa yrityksissä varsin alhainen, joten työntekijöitä ei tarvitse välttämättä uudelleenkouluttaa uusiin tehtäviin. Vanhempien työntekijöiden irtisanominen antaa tilaa nuorille ja koulutetuille.

Suomessahan nuorisotyöttömyys on loppujen lopuksi vielä melko siedettävä, vaikka lehdet ja sosiaalinen media levittävätkin pessimismiä:

Aika ajoin nuorten 20 prosentin työttömyysasteen tulkitaan tarkoittavan sitä, että joka viides nuori on työtön (esim. Helve 2012, 21). Tällainen tulkinta on kuitenkin väärinkäsitys. Kyse ei ole koko ikäluokkaa koskevasta osuudesta, vaan työttömyysaste on työttömien osuus työvoimasta eli työllisten ja työttömien yhteismäärästä...

Virhetulkinta aukeaa myös kun tarkastelee eri ikäluokkien työttömyys-lukuja.

Suomessa 15–19-vuotiaiden työttömyysaste on 31 prosenttia, mutta 20–24-vuotiaiden 16 prosenttia. Yli 24-vuotiaan väestön työttömyysaste on enää vajaa 7 prosenttia.

Joten siinä vaiheessa, kun suuri osa ikäluokasta on siirtynyt koulun penkiltä ainakin osin työmarkkinoille, myös työttömyys-prosentti koko ikäluokasta romahtaa.

Joku voi ehkä ajatella että eläkeikää lähestyvänä vähättelen Suomen nuorisotyöttömyyttä. Näin ei varmasti ole, koska olen kahden teini-ikäisen isä. Huolestuttavinta Suomessa lienee kuitenkin se, että osa nuorisosta syrjäytyy jo ennen työmarkkinoille siirtymistä ja toisaalta se, että Suomen talous on tällä hetkellä jonkinlaisessa hieman pysähtyneessä tilassa.

torstaina, huhtikuuta 25, 2013

Tuhkarokkoepidemia Britanniassa ja yhteisöllinen immuniteetti

Ihmiset ajattelevat helposti että on jokaisen ihmisen oma asia rokottaako lapsensa. 

Onpa lisäksi ihmisiä, jotka ajattelevat olevansa erityisen hyviä vanhempia, kun jättävät lapsensa rokottamatta jonkun todellisen tai kuvitellun riskin takia. Juuri tällä hetkellä Britanniassa raivoaa tuhkarokko-epidemia niiden lasten keskuudessa, joiden vanhemmat 10-15-vuotta sitten kieltäytyivät antamasta rokotuksia peläten rokotusten aiheuttavan autismia. En tiedä, mikä kuolleisuus tulee olemaan.

Rokottaminen on monimutkaisempi asia kuin että jokainen rokottaa lapsensa oman harkintansa mukaan ja arvioi yksilönä lapsensa haitat ja hyödyt. Kirjoitin aiemmin:

"Jos kaikki rokottavat lapsensa esimerkiksi poliota vastaan, tautiepidemia voidaan välttää. Mutta on oleellista havaita että itse asiassa riittää että tietty tarpeeksi korkea prosentti ihmisistä rokottaa lapsensa, jotta epidemia voidaan välttää.

Lääketieteessä käytetään termiä herd immunity:

Herd immunity (or community immunity) describes a type of immunity that occurs when the vaccination of a portion of the population (or herd) provides protection to unvaccinated individuals.

On siis täysi syy puhua kansanterveydestä eikä pelkästään yksilöiden terveydestä. 

On tärkeää tajuta että yhteisön immuniteetti on julkishyödyke jonka tuottamiseen liittyy vapaamatkustajan ongelma: jos kaikki muut ihmiset N - 1 rokotuttavat itsensä, mutta yksi henkilö jättää itsensä rokottamatta, ko. henkilö hyötyy yhteisön immuniteetista ilman että itse osallistuu immuniteetin tuottamiseen. Rokotuksesta on aina tietty haitta yksilölle, joten tällainen vapaamatkustaja pääsee hyötymään. " 

Lisäksi on olemassa ihmisiä, kuten aivan pieniä vauvoja tai sairaita ihmisiä, jotka eivät kestä tiettyjä rokotuksia. Muiden ihmisten rokotukset voivat kuitenkin suojata heitäkin.

The thing about vaccination is, it doesn't just protect you. It also protects the people around you who can't have the vaccine, such as very young children and people with chronic illnesses that weaken their immune systems (for instance, people having chemotherapy). These people rely on being protected simply because everyone around them is vaccinated, so if a carrier or infected person comes into contact with them, they're in trouble. 

Esimerkiksi polion tapauksessa yhteisön immunitetti saavutetaan kun noin 85% ihmisistä rokottaa itsensä. Tuhkarokon tapauksessa luku on selvästi korkeampi.

We need vaccination rates to stay high to keep the whole community safe. For instance, you need about 80-85% of the population to be vaccinated against polio to stop it cropping up again. The vaccination rate for MMR is much higher, closer to 95%, as measles is incredibly infectious. But the vaccination rate in some parts of the UK is way below that, for instance 86% in South Wales, and reported as just 70% in Totnes, Devon.


Taloustieteilijä sanoisi ehkä mieluummin kuin puhuisi yhteisöllisestä immuniteetista julkishyödykkeenä, että sillä että yksilö rokotuttaa itsensä on positiivinen ulkoisvaikutus. Minua termi positiivinen ulkoisvaikutus vierastuttaa tässä tapauksessa - ehkä aiheetta - koska se luo mielikuvan, että yksilö rokotuttaa itsensä vapaaehtoisesti ja ulkoisvaikutus on eräänlainen sivuvaikutus yksilön vaapasta päätöksestä. Rokotuksen ei missään tapauksessa tarvitse aina olla vapaaehtoinen.

Jared Diamondin uusi kirja Maailma eiliseen saakka

Timo Hännikäinen on kirjoittanut Sarastukseen arvostelun Jared Diamondin uudesta kirjasta Maailma eiliseen saakka (The World Until Yesteday, 2012). Suosittelen Hännikäisen kirjoitusta. Hännikäinen kuvasi lyhyesti kirjan herättämiä reaktioita:

Maailma eiliseen saakka (The World Until Yesteday, 2012) kirvoitti vastalauseita alkuperäiskansojen oikeuksia puolustavien järjestöjen taholta. Kirjan väitettiin esittävän heimoyhteiskunnat silmittömän väkivaltaisina ja näin puolustavan vanhaa imperialistista ajatusta ”villien sivistämisestä”.

Väite mihin Survival International siis tarttui oli Diamondin havainto, että metsästäjä-keräijöiden kuolleisuus sodissa on huomattavasti korkeampi kuin nyky-yhteiskunnissa elävien ihmisten kuolleisuus sodissa. Vakavasti otettavien antropologien keskuudessa asiasta lienee melkein konsensus.


Survival International tekee erittäin arvokasta työtä ns. alkuperäiskansojen hyväksi mutta ampuu tällä kertaa pahasti ohi ja tekee karhunpalveluksen papualaisille demonisoidessaan Papuan ystävää Jared Diamondia.

keskiviikkona, huhtikuuta 24, 2013

Hallinnollinen ilmoitus: Google+ kommentointi

Olen siirtynyt bloggerissa Google+ kommentointiin. Kokeilkaapas lisätä kommentti tekstiin. Anonyymien pitänee lisätä Google tili.

Suomi luovuttaa liikemiehen Venäjälle?

Venäjän etsintäkuuluttama liikemies Oleg Galouchko aiotaan mahdollisesti luovuttaa Venäjälle. Asian käsittely on vielä kesken. Mies on Putinin juntan epäsuosioon joutunut liikemies, jota odottavat Venäjällä -  hyvin todennäköisesti tekaistut - syytökset salakuljetuksesta ja veronkierrosta.

Venäjä on maa, jossa Putinin hallintoa vastustavia henkilöitä järjestelmällisesti vangitaan ja syytetään tekaistuin syin oikeudessa. Jo tutkintovankeuden aikana syytetyt sairastuvat vakavasti ja vankilassa heitä saatetaan kiduttaa. Venäläinen lakimies Sergei Magnitski kuoli tutkintavankeudessa epäselvissä oloissa.

Niitä harvoja suomalaisia poliitikkoja kuten Heidi Hautalaa, jotka rohkeasti kritisoivat Venäjää ihmisoikeuksien loukkauksista, halutaan Venäjän ja viideskolonnalaisten taholta leimata jopa terrorisminin tukijoiksi. Vaikka Hautalakaan ei ole osoittautunut pulmuseksi, suomalaisten pitäisi muistaa, että venäläisten propagandakoneiston kelkkaan ei ole syytä lähteä.

Jokainen suomalainen, joka liittyy kuoroon, missä väittää Hautalaa terrorismin tukijaksi, toimii tehollisesti - ehkä tahtomattaan - Putinin juntan ja sen suomalaisten viideskolonnalaisten laskuun. Viideskolonnalaiset ja Putinin hallitsema media on jo jonkun aikaa liittänyt Hautalan terrorismiin.

Venäjä on törkeästi ihmisoikeuksia loukkaava maa. Suomi on  vaarassa valua samanlaiseen suomettumisen tilaan kuin Kekkosen aikana, jolloin Tehtaankatu-korttia käytettiin toisia poliitikkoja vastaan. Ei ole perussuomalaisillekaan mikään kunnia-asia leimautua Venäjän parhaaksi ystäväksi Suomessa. Tehollisestihan perussuomalaisten Soini on käytännössä ollut pitkään Halosen tasoinen Naton turva-takuiden torppaaja. Soini edistää näin - ehkä tahtomattaan - Venäjän etuja Halosen tapaan. Venäjällä on kaikki syy kiittää Soinia.


tiistaina, huhtikuuta 16, 2013

Luonnon puolesta: Pertti Salolainen

Kansanedustaja, luontokuvaaja ja entinen ministeri ja suurlähettiläs Pertti Salolainen kysyi Ylen ruotsinkielisellä kanavalla, miten voimme edellyttää että afrikkalaiset eivät tapa norsujaan ja leijoniaan, jos suomalaiset tappavat sutensa. 

Millä ilveellä luonto tässä maailmassa todellakaan säilyy jos rikkaimmissakaan valtioissa ei luonnosta koeta vastuuta. Suomessa myrkytetään Salolaisen mukaan susia ja jätetään jopa koiria sidottuna puihin tarkoituksena ilmeisesti näyttää, että kotieläimiä on raadeltu. Salolainen kutsui tätä barbariaksi, mitä se onkin. Miten suomalaisilla on tämän jälkeen kanttia tuomita afrikkalaisilla ja aasialaisilla luonnonsuojelualueilla tapahtuva salametsästys ja joidenkin valtioiden hallitusten passiivisuus tehdä asialle mitään.

Joissain kehitysmaissa salametsästäjät onneksi pannaan kuriin. Nepalissa ja Assamissa metsänvartijoilla on mm. oikeus käyttää sarjatuliaseita salametsästäjiä vastaan ja Nepalissa armeija tukee luonnonsuojelua.

Salolainen kiitteli ympäristöministeri Ville Niinistöä hienosta työstä luonnon puolesta, mutta totesi yksikantaan että Vihreissä ei enää juuri ole luonnonsuojelua edistäviä ihmisiä. Vihreistä on tullut sosiaaliliberaali puolue, joka huolehtii ihmisoikeuksista, maahanmuuttajien oikeuksista, homojen avioliitto-oikeudesta yms.

Suomalaiset luonnonystävät edistävät luonnon asiaa puoluekannasta riippumatta. Kuten Salolainenkin sanoo, ehkä ensi sijassa pitäisi pyrkiä siihen, että keskustelulla saataisiin asia selvitettyä. Ehkä maaseudun ihmisten haluja puolustaa susia voisi edistää taloudellisilla insentiiveillä. 

Toisaalta maatalouden ympäristötuet sun muu maaseudulle syydetty raha on osoittautunut tehottomiksi keinoiksi esimerkiksi maatalouden ympäristöhaittojen ratkaisuun. Maaseudun syrjäisimpiäkin alueita on  ns. aluepolitiikan nimissä pidetty asuttuna kalliilla rahalla. Nyttemmin valtio on vielä tukemassa palkolaisten asuttamista näille alueille. Lienee toiveajattelua, että esimerkiksi metsästysseurat ottaisivat vastuun asiasta.

Ensi kesänä pitäisi taas matkustaa Pohjois-Savoon ja Etelä-Satakuntaan. En voi kieltää, että ajatus herättää minussa hyvin ristiriitaisia tunteita. 

tiistaina, huhtikuuta 09, 2013

Salametsästäjien metsästystä Nepalissa

BBC:n artikkeli kuvaa sitä, miten salametsästys saatiiin hallintaan Nepalissa. Olen kuullut vastaavaa Assamista.

Eli yksinkertaiset keinot tepsivät: a) Puistotyöntekijöille tarpeeksi hyvät sarjatuliaseet ja armeija mukaan suojelutyöhön. b) Paikallisasukkaille jonkinlainen insentiivi tukea suojelutyötä.

maanantaina, huhtikuuta 08, 2013

Turkki tukee al-Qaidaa Syyriassa?

Jyllandspostenin haastattelemien ruotsalaisten, turkkilaisten ja amerikkalaisten Turkki-asiantuntijoiden mukaan Turkki tukee Syyrian sisällissodassa al-Qaidaan kuuluvaa Nusraa. Syy on se, että Turkki pelkää, että osaan Syyriaa syntyy samanlainen kurdien itsehallinnollinen alue kuin Irakiin ja se, että Turkki näkee mieluummin naapurissaan ääri-islamilaisen sunnivaltion kuin vahvan sekulaarin ja nationalistisen Syyrian.

Syyrian tilanne on erittäin huolestuttava. On riskinä, että koko maa kaatuu ääri-islamilaisten sunnien haltuun. Erittäin huolestuttavaa on myös se, jos tähän mennessä maltillisena pysynyt Erdoganin hallitus alkaa näyttää todelliset kasvonsa (?)  ja alkaa aktiivisesti tukea ääri-islamilaisia liikkeitä naapurimaissaan. Huolestuttavaa on myös se, että USA ja Ranska tukevat Syyrian oppositiota todennäköisesti ainoastaan siksi, että tietää Syyrian hallinnon kaatumisen olevan isku Iranin ja Venäjän selkään.

Euroopan eteläpuolella ja kaakkoispuolella ääri-islamilaisuus on nousussa.  USA ja Turkki tuntuvat pikemmin edistävän tätä kuin jarruttavan.

maanantaina, huhtikuuta 01, 2013

Aseet

En ole ottanut kantaa netissä kuumana käyvään keskusteluun aselaeista.

Allekirjoitin kansalaisaloitteen Suojeluskunta-järjestön illegalisoinnin purkamisesta, mutta sillä teolla en ottanut kantaa kansalaisten aseistamiseen vaan siihen, että Suomi kokee edelleen olevansa sidottu sille ajat sitten väkivallalla määrättyihin velvoitteisiin.

Minusta on tosin luonnollista hoitaa valtion puolustus ainakin osittain talkoilla sen sijaan, että valtio huolehtisi siitäkin tehtävästä pelkästään verovaroin. Kansalaisten aseet aiheuttavat kuitenkin myös ongelmia: Suurin ongelma Suomessa ovat mielestäni salakaadot.

USA:ssa todellisuus verrattuna UK:hon näyttää tältä:

England and Wales have a gun homicide rate 21 times lower than that among white Americans, and 215 times lower than that among black Americans, and a gun suicide rate 47 times lower than that among white Americans.

USA:ssa ovat nyt yksittäiset kansalaiset päättäneet tehdä kokeen, missä valituissa korkean väkivallan lähiöissä lainkuuliaisia kansalaisia aletaan aseistaa:

Our founder, Kyle Coplen, is a policy analyst in his final semester of the Masters of Public Administration program with the University of Houston.  Tired of the blatant manipulation and politicization of statistics when it comes to the relationship between firearms and safety, Kyle decided to conduct a multi-year, multi-city study that may be able to establish the definitive link that the gun debate is sorely lacking.