torstaina, helmikuuta 28, 2008

Dysgenia ja Flynnin efekti

Äo-tutkija Arthur Jensenin mukaan dysgenia - väestön geneettisen laadun lasku - on väestöräjähdyksen jälkeen maailman toiseksi suurin demograafinen ongelma.

Dysgenia johtuu mm. alhaisen äo:n omaavien ihmisten korkeasta syntyvyydestä. Ilmiötä kutsutaan dysgeeniseksi hedelmällisyydeksi (dysgenic fertility). On olemassa tietysti myös dysgeenistä maahanmuuttoa.

Toinen merkittävä äo-tutkija Richard Lynn on artikkelissaan

New Evidence of Dysgenic Fertility for Intelligence in the United States, Richard Lynn and Marian Van Court, Intelligence, 2004, 32, sivu 193-2002

todennut, että dysgeenisen hedelmällisyyden vaikutus USA:n väestön äo:hon on 0.9 pistettä sukupolvessa. Kolmas äo-tutkija James R. Flynn on toisaalta osoittanut kansakuntien äo:n useissa tapauksissa nousevan vuosikymmenien kuluessa.

Syynä Flynnin efektiin lienee Richard Lynnin mukaan ainakin ravintotason paraneminen. Flynnin efektin on havaittu pysähtyneen joissain kaikkein kehittyneimmissä maissa.

Teorian dysgeenisestä hedelmällisyydestä ja Flynnin efektin voisi näin ollen ajatella olevan ristiriidassa keskenään. Todellisuudessa kansakunnan äo:n kehitykseen vaikuttaa moni - vielä osin tuntematonkin - tekijä. Kokonaisvaikutuksen positiivisuus tai negatiivisuus riippuu maan olosuhteista:

Useimmiten kokonaisvaikutus lienee positiivinen. Maissa - kuten Zimbabwe - jossa ravintotilanne ja koulutus koko ajan huononee ja valkoinen väestö pakenee maasta, kokonaisvaikutus on todennäköisesti negatiivinen.

Maahanmuutto Afrikasta ja islamilaisista maista Eurooppaan on ilmeisesti voimakkaan dysgeenistä. Onhan lähtömaiden äo huomattavasti Eurooppaa alhaisempi. Toki lähtijöiden äo saattaa toisaalta olla jääjien äo:ta jonkun verran korkeampi. Se synnyttääkö ko. dysgeeninen maahanmuutto todella Euroopan kansakuntien äo:hon mitattavaa laskua on vielä osoittamatta. PISA-tulokset toki antavat tiettyjä viitteitä siihen, että maahanmuutto voisi aiheuttaa mitattavaa dysgeniaa.

Samoin voimakas muuttoliike Meksikosta USA:han on dysgeenistä.

Karl Pearson - humanisti, sosialisti ja roturealisti

Tämä tarina on päivitetty versio aikaisemmasta jutustani. Otan sen nyt uudelleen esiin, koska tarina on tavallaan aktuelli liittyen keskusteluun väestönlaadusta.

Lueskelin aikoinaan Samuel Bowlesin Microeconomics kirjaa. Bowles - vaikka onkin marksilainen ja Martin Luther Kingin entinen työtoveri - lainasi positiivisessa hengessä Karl Pearsonia, jota useimmat punavihreät pitävät kauheana rasistina.

Rasisti Pearson ehkä olikin mutta myös eräs matemaattisen tilastotieteen uranuurtaja ja Sir Francis Galtonin merkittävin oppilas. Nämä miehet loivat perustan nykyaikaiselle tilastotieteelle, älykkyystutkimukselle ja tieteelliselle rotututkimukselle.

Pearson oli myös poliittisesti aktiivinen - hän oli eugeenikko ja sosialisti. Artikkelissaan Socialism and Natural Selection hän painottaa tasa-arvon merkitystä kansankokonaisuudelle. Hän toteaa, että kansojen ja valtioiden välisissä konflikteissa se valtio, jossa on laaja köyhälistö, häviää sille valtiolle jonka väestö on tasa-arvoisempi.

Tasa-arvon puute vähentää kansallishenkeä ja vahvistaa luokkataistelua. (Katso aiempi artikkelini tasa-arvosta.) Epätasa-arvo ja diversiteetti ovat tässä suhteessa samanlaisia ilmiöitä - ne molemmat heikentävät ryhmäkoheesiota. On siksi ymmärrettävää että Pearsonin kaltainen ihmiskunnan - ja oman kansansa - hyvää ajava ihminen etsi sosialismista vastausta oman aikansa epätasa-arvoon.

Äärimmäinen globaali kapitalismi jättää nykyäänkin jälkeensä epätasa-arvoa ja diversiteettiä, mikä heikentää kansankokonaisuutta. Useimmat talousliberaalit puhuvat diversiteetin puolesta todennäköisesti vain siksi, että maahanmuutto ja globalisaatio lisäävät työvoiman tarjontaa ja parantavat rikkaiden taloudellista tilannetta.

Samaan tapaan kuin taloudellinen toiminta synnyttää saasteita, taloudellinen toiminnallisuus aiheuttaa auttamatta sosiaalisia ongelmia - siis kulttuurista ja rodullista diversiteettiä, rikollisuutta, alentunutta kansallishenkeä ja epätasa-arvoa.

Luonnon saastuminen otetaan nykyään huomioon taloudellisen toiminnan kannattavuutta arvioitaessa. Yritykset joutuvat maksamaan päästöveroja ja joutuvat puhdistamaan jätevetensä. Saastumista ei tietenkään kokonaan voida välttää, mutta saastumisen huomioiminen kustannuksia laskettaessa on osoittanut tärkeäksi innovaatioksi luonnonsuojelussa.

Sosiaalisesta "saastumisesta" ja väestönlaadun laskusta yritykset eivät joudu maksamaan mitään:

Kun pienehkö joukko plantaasin omistajia toi neekeriorjia Afrikasta, hyöty halvasta työvoimasta oli lyhytaikainen ja hyöty kohdistui pienehkölle rikkaiden joukolle. Haitat sen sijaan ovat pitkäaikaisia ja kohdistuvat koko väestölle. Sama toistuu myös
nykyään.

Karl Pearsonin kaltaiselle sosialistille oman kansan puolelle asettuminen, eugeniikan kannattaminen ja äärimmäisen kapitalismin vastustaminen oli luonnollinen ratkaisu. Sen sijaan useimmat nyky-vasemmistolaiset ja vihreät ovat asettuneet kapitalistien rengeiksi omaa kansaansa vastaan: Vihreitäkään ei tunnu kiinnostavan enää muu kuin suurpääoman työvoimakustannukset.

keskiviikkona, helmikuuta 27, 2008

Tabun rikkojan sankarillisuus

Englannin kielinen wikipedia määrittelee tabun näin:

A taboo is a strong social prohibition (or ban) against words, objects, actions, discussions, or people that are considered undesirable or offensive by a group, culture, or society. Breaking a taboo is usually considered objectionable or abhorrent. Some taboo activities or customs are prohibited by law and transgressions may lead to severe penalties.

Tabu on siis jonkinlainen yhteisön sääntö, jonka rikkominen aiheuttaa jonkinlaisen vahvan rangaistuksen. Rangaistus ei yleensä ole oikeuslaitoksen antama vaan yhteisön antama.

Media - viimeksi tänään HS:n Minttu Mikkonen - väittää että Mannerheimin pilkkaaminen on suomalaisessa yhteiskunnassa tabu kun taas presidenttiä saa pilkata.

On totta että Mannerheimin pilkkaaminen on tietynasteinen tabu "kansan syvien rivien" keskuudessa - siis osalle ihmisiä se on tabu, mutta monelle taas ei. Ainakaan medialle se ei ole tabu - päinvastoin Yle suorastaan maksaa rahaa ko. tabun rikkomisesta.

Mannerheim-tabu on varsin heikko tabu tai korkeintaan keskivahva tabu ja näin ollen sen rikkominen on varsin helppoa. Osa mediaa toki haluaa esittää Mannerheimin pilkan vahvana tabuna, koska se tekee Mannerheimin pilkkaamisesta sankarillisen teon sananvapauden puolesta.

On hienoa saada sankarin sädekehä lähes ilmaiseksi !

Kylmä analyysi on että Mannerheimin pilkkaaminen korkeintaan keskivahvana tabuna ei vaadi suurta sankaruutta, varsinkaan jos "tabun" rikkoja liikkuu vain Tampereen kulttuuripiireissä eikä Etelä-Pohjanmaalla.

Vahvojakin tabuja suomalaisessa yhteiskunnassa toki on - jotkut hyvin perusteltuja - toiset vähemmän perusteltuja tai jopa äärimmäisen haitallisia.

Tabuja myös tarvitaan. Tabujen rikkominen ei automaattisesti tee ihmisestä sankaria tai palvottua, eikä pidäkään tehdä.

tiistaina, helmikuuta 26, 2008

Biopolttoaine ja väestöräjähdys

Puhuin aiemmin siitä, miten biopolttoaineisiin siirtyminen vie ruuan köyhän suusta.

Osmo Soininvaarakin ihmettelee blogillaan miksi vehnän hinta on hyvin lyhyessä ajassa neli-viisin-kertaistunut.

Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen raportti selittää taustoja:

Yhdysvaltain maatalousministeriö ennustaa, että maailmassa käytetään tänä vuonna viljaa 20 miljoonaa tonnia viimevuotista enemmän. Siitä 14 miljoonaa tonnia uppoaa polttoainetuotantoon Yhdysvalloissa.

[Bio]polttoaineen kysynnän kasvulle ei näy rajoja. Yhden maastoauton tankin täyttämiseen tarvittava vilja ruokkisi yhden ihmisen vuoden ajan. Jos tankki täytetään kahden viikon välein, se ahmii vuodessa 26 ihmisen ruoat.


Yhä suurempi osa USA:n maissista poltetaan etanoliksi - hallitus tukee ruuan muuttamista polttoaineeksi: Tällä hetkellä noin kuudesosa USA:n maissisadosta käytetään biopolttoaineeksi, mutta näin tuotettu biopolttoaine tyydyttää vain kolme prosenttia polttoaineen kysynnästä. Näin ollen käytännössä koko maailman maissisato voitaisiin käyttää autojen polttoaineeksi (etanolina).

Etanolia voi todellisuudessa valmistaa monista viljoista. Sekä vehnä, maissi, että riisi mutta myös soijapapu ja sokeriruoko voidaan muuttaa autojen polttoaineeksi.

Öljyn hinnan nousu kiihdyttää edelleen biopolttoaineen käyttöä ja samalla nostaa viljan hintaa. Kiinalaisten lisääntynyt siirtyminen liharuokaan nostaa sekin viljan kulutusta ja sitä kautta viljan hintaa.

Millainen vaikutus ruuan hinnan nousulla sitten on ruuan saatavuuteen ja köyhien asemaan ?

HS kirjoittaa tänään ruuan kallistumisen uhkaavan avustusjärjestöjen ruoka-apua kehitysmaihin ja lietsovan väkivaltaisia levottomuuksia esimerkkinä Jemen ja Marokko. Viisi miljoonaa lasta kuolee nälkään joka vuosi. Avustusjärjestöt tulevat tarvitsemaan jatkuvasti lisärahoitusta kyetäkseen hoitamaan tehtävänsä. Ruoka-annoksiakin joudutaan pienentämään.

Herää kysymys miten ravinto-ongelma tullaan ratkaisemaan. Ruuan hinta tullee edelleen nousemaan ja väestön määrä kasvamaan:

Kirjoitin aiemmin:

Olen aina ihmetellyt miten ongelmat kuten väestöräjähdys, saastuminen ja ilmaston lämpeneminen pitäisi ratkaista - lokaalisti vai globaalisti.

Tragedy of Commons (yhteismaa) käsitteen luoja Garret Hardin tuntuu suhtautuvan hyvin epäluuloisesti globaaliin ongelman ratkaisuun:

The moral is surely obvious: never globalize a problem if it can possibly be solved locally. It may be chic but it is not wise to tack the adjective global onto the names of problems that are merely widespread -- for example, "global hunger," "global poverty," and the global population problem."

We will make no progress with population problems, which are a root cause of both hunger and poverty, until we deglobalize them. Populations, like potholes, are produced locally, and, unlike atmospheric pollution, remain local unless some people are so unwise as to globalize them by permitting population excesses to migrate into the better-endowed countries. Marx's formula, "to each according to his needs" is a recipe for national suicide.


Väestönräjähdys ei siis ole Hardinin mielestä globaali ongelma. Sen ratkaiseminen globaalina ongelmana päästämällä kehitysmaiden "ylijäämäväestö" teollisuusmaihin johtaa Hardinin mielestä kansalliseen itsemurhaan.

Sanoisin kuitenkin että vaikka väestöräjähdyksestä - ja sen aiheuttamasta ravintopulasta - ei kannata tehdä täysin globaalia ongelmaa päästämällä ylijäämäväestöä kehittyneisiin maihin, teollisuusmaiden on pakko ottaa osavastuu asiasta.

Semminkin kun teollisuusmaiden energiakulutus suoraan vähentää köyhien saatavilla olevan ruuan määrää.

Repivä keskustelu maahanmuutosta

Siihen repivään keskusteluun ja syyttelyyn mikä tällä hetkellä käydään maahanmuutosta ja rasismista haluan omalta osaltani sanoa:

1. Itse olen joissain tapauksissa syksyllä 2006 käyttänyt ilmaisuja jotka ovat loukkaavia ja omasta mielestäni turhia. Olen siitä pahoillani ja pyydän anteeksi jo toisen kerran. Jos minut halutaan siitä haastaa oikeuteen, niin vastaan puheistani sitten siellä. (Yhteydenotto osoitteeseen kansankokonaisuus@gmail.com niin ei tarvitse käyttää aikaa identiteetin arvaamiseen.)

2. Kohta 2 ei millään tavalla muuta muuksi sitä että Suomen on todella valittava maahanmuuttajansa tarkasti. En näe miten Suomea hyödyttäisi ottaa suuria määriä maahanmuuttajia esimerkiksi islamilaisista maista tai Saharan eteläpuoleisesta Afrikasta - päinvastoin.

3. Ne ihmiset, jotka kiistävät kohdassa 2 esitetyn valikoimisen oikeutuksen tai sen järkevyyden, esittävät usein itsensä suurina humanisteina. Itse uskon, että monessa tapauksessa on kyse moraalisesta mädännäisyydestä: Oma hetkellinen etu voittaa keskustelussa ja loistaa moralistina menee kansakunnan kokonaisedun edelle. Pikemmin kuin humanismista on kyse äärimmäisestä narsismista ja/tai älyllisestä epärehellisyydestä.

4. Väestönlaatu on julkishyödyke ja näihin talkoisiin osallistuminen on melko kallista. Talkoolaisia syytetään oikeudessa ja demonisoidaan webissä. Vapaa-matkustajat saavat moraalisia irtopisteitä.

sunnuntaina, helmikuuta 24, 2008

Päihdeäitien pakkohoito

Suomessa syntyy 200 äidin alkoholin käytön takia vammautunutta lasta vuodessa.

HS:n tämän päiväisen mielipidetiedustelun (päivän kysymys) mukaan 92% ihmisistä kannattaa pakkohoitoa päihdeäideille. Laki ei kuitenkaan mahdollista pakkohoitoa.

Tämä on selvästi asia jossa lainsäädäntö on ristiriidassa sekä lapsen edun että yleisen oikeuskäsityksen kanssa. Laki on myös ristiriidassa kansankokonaisuuden edun kanssa.

lauantaina, helmikuuta 23, 2008

Pygmit - eräs ihmisrotujen muunnelma

Usein sanotaan että nykyajan hektisessä ja stressaavassa maailmassa lapsetkaan eivät saa olla lapsia. Sanotaan, että lapsilla ei ole aikaa varttua rauhassa. Leikkiä, olla viattomia. Koko maailma ympärillä haluaa tehdä heistä nopeasti aikuisia tai ainakin itsenäisiä nuoria, sukukypsiä, aktiivisia, aikaansaavia, kriittisiä, reippaita, sanavalmiita, kauniita, seksikkäitä.

Täydentävän näkökulman lyhyeen lapsuuteen tuovat tutkimukset aikaisen puberteetin syistä ja aikaisen puberteetin vaikutuksista ihmisen elinkaareen. Belskyn et al aloittama tutkimusperinne on tullut mm. siihen johtopäätökseen että stressaava lapsuusympäristö, vanhempien avioero yms. aikaistavat tyttöjen puberteettia. (Katso esimerkiksi seuraava Belsky-kriittinen tutkimus tästä tutkimusperinteestä.)

"Korkeariskisessä ympäristössä adaptiivisin strategia naiselle on lisääntyä nopeasti ja usein - ennen kuin nainen kuolee. Tämä kasvattaa naisen todennäköisyyttä saada geeninsä seuraavaan sukupolveen...

Sen sijaan adaptiivisin strategia naiselle joka elää stabiilissa kotiympäristössä on siirtää seksuaalista aktiviteettia ja lisääntymistä, tuottaa vähemmän jälkeläisiä, investoida enemmän aikaa ja resursseja kuhunkin lapseen. Näin lasten todennäköisyys säilyä hengissä kasvaa.


Edellistä strategiaa kutsutaan ekologiassa r-strategiaksi ja jälkimmäistä K-strategiaksi.

Tätä taustaa vastaan on mielenkiintoista lukea Economist-lehdestä Cambridgen Yliopiston tutkijoiden tutkimus pygmeistä. Pygmit eivät ole rotu, vaan "muunnelma" mistä tahansa rodusta. Tunnetuimpia pygmejä ovat Kongon kääpiöt mutta pygmejä on myös mm. Filippiineillä.

Pygmit kehittyvät kuten muutkin luonnonkansat 12-vuotiaaseen saakka mutta sen jälkeen he lopettavat kasvamasta ja saavuttavat puberteetin. Muilla luonnonkansoilla puberteetti saavutetaan kolme vuotta myöhemmin.

Tutkijat eivät ole vielä selittäneet syytä tällaiseen sopeumaan. Mikä seikka pygmien ympäristössä aiheuttaa ilmiön ? Onko ympäristö jollain lailla sellainen että äärimmäinen r-strategia "lisäänny nopeasti ja aikaisin, kuolet kuitenkin pian" on parempi kuin K-strategia "etsi hyvä kumppani, tee lapsia harvakseltaan ja satsaa kuhunkin lapseen paljon".

Jotain selitystä voisi myös antaa esimerkki toisesta eläinlajista - turskilta: Jäämeren Turskien perimä on muuttunut niin että ne tulevat sukukypsiksi paljon aiemmin kuin ennen. Turskien tapauksessa tämä liittyy ryöstökalastukseen. (Lähde HS 18.12. - Arja Kivipelto.)

Pygmeille aikaisen puberteetin lisäksi tyypillistä on lyhyt elinaika. Elinajan odotus on joillain pygmeillä vain 16 vuotta.

(Tekstiä poistettu muutama rivi kesäkuussa 2008.)

Katso wikipedian artikkeli Rushtonin teoriasta, joka on saanut kryptisen nimen "differential r/K- selection theory".

Huomautus

Kun puhutaan r- ja K-strategiasta pitäisi muistaa että ei puhuta absoluuttisista vaan suhteellisista asioista: Kaikki ihmiset ovat K-strategisempia kuin useimmat muut eläimet ja mongolit ovat K-strategisempia kuin muut ihmiset.

(Lisäys/selvennys kesäkuussa 2008 alla.)

Tällä hetkellä Rushtonin teoriaa rotuerojen syistä on pidettävä hypoteesina - se on saanut kritiikkiä myös roturealistien taholta.

Uskonnon selittäminen ja etnisyyden selittäminen

Olen aikaisemmin puhunut paljon uskonnosta. Olen esittänyt ajatusta että uskonto saattaa olla evoluution adaptaatio eli sopeuma. Etu joka uskonnosta ryhmälle voisi olla, on se että että se kasvattaa ryhmän koheesiota. Konkreettisesti uskonnon on mm. todettu lisäävän luottamusta ryhmän jäsenten kesken. Uskonnolliset yhteisöt säilyvätkin paljon pitempään kuin maalliseen ideologiaan perustuvat yhteisöt. Asiaa on tieteellisesti tutkinut uskontotieteilijä Richard Sosis israelilaisissa kibbutseissa.

Uskonto lisää myös yksilön syntyvyyttä ja on siksi edullista yksilölle - varsinkin voimakkaan yhteisöllisten uskontokuntien kuten amishien ja hutteriittien syntyvyys on tähän päivään saakka ollut noin 9 lasta per hedelmällisyysikäinen nainen.

Vastassa on vapaa-ajattelijoiden, marksilaisten ja dawkinsilaisten enemmän tai vähemmän sofistikoidut selitykset siitä että "Uskonto on valtaapitävien huijausta", "Uskonto on itsekäs meemi/virus joka haittaa kantajaansa", "Uskonto on ooppiumia kansalle" mutta myös "Uskonto on ahdistetun luontokappaleen huokaus, sydämettömän maailman sydän, hengettömien tilojen henki." (Karl Marx).

Toisaalta vastassa on kognitiivisten uskontotieteilijöiden tieteellinen teoria siitä, että uskonto on evoluution sivuvaikutus. Uskonto käyttää hyväkseen tiettyjä ihmisen kognitiivisia rakenteita kuten ihmisen ylikehittynyttä tendenssiä nähdä agentteja (=tahdon omaavia eläviä olentoja) sielläkin missä niitä ei ole. Jussi Niemelä kuvaa kognitiivista uskontotiedettä Vapaa-ajattelija-lehdessä sujuvasti - vaikkakin hiukan vapaa-ajattelijan silmälasein.

Kolmas vastateoria on sitten tietysti uskovaisten ajatus, että "uskonto on olemassa koska Jumala on olemassa ja Jumala on meille tärkeä". Toisaalta "ilman uskontoa ja Jumalaa, kaikki tekisivät mitä haluaisivat". "Moraali vaatii uskontoa".

Periaatteessa näiden neljän näkökulman välillä voidaan käydä rauhallista ja rationaalista keskustelua - käytännössä ei aina. Neljä teoriaa eivät välttämättä ole toisensa poissulkevia. Siitä että yksi on oikeassa ei seuraa että toinen on auttamatta väärässä.

Etnisyys

Vahva mielipiteeni on että etnisyydelle tarvitaan samaan tapaan selitys kuin uskonnolle. Tieteellinen selitys. Miksi etniset erot syntyvät ja miksi ne säilyvät vaikka kaksi ryhmää on asunut rinnakkain jossain maassa 1000 vuotta:

1. Amazonilla Vaupes-joen rannalla elää intiaaniheimoja, joilla on normi että puoliso pitää ottaa toisesta - eri kieltä puhuvasta - heimosta. Vaikka ryhmien välinen migraatio (siirtyminen, muutto) näin ollen on erittäin suurta, etnisten ryhmien erot säilyvät sukupolvesta toiseen.

2. Juutalaiset ja mustalaiset ovat eläneet satoja vuosia Euroopassa erillisenä etnisenä ryhmänä muitten ryhmien keskellä. Juutalaiset ovat lukuisia kertoja jopa konstruoineet uuden kielen, ja mitä merkillisimpiä tapoja ja sääntöjä, ja näin tavallaan eristäneet itsensä muusta väestöstä.

3. Paljon vähemmän dramaattisesti suomenruotsalaisuus on onnistunut samassa kuin juutalaiset - säilymään erillisenä etnisenä ryhmänä. Ennustukset suomenruotsalaisuuden häviämisestä suomenkielisen muuttoliikkeen tehdessä Uudenmaan ruotsinkielisistä vähemmistön ovat osoittautuneet virheelliseksi. Siitäkin huolimatta että seka-avioliittojen määrä on hyvin korkea.

Etnisyys-keskustelu

Etnisyys-keskustelussa on omat vapaa-ajattelijansa ("kansallismielisyys on huijausta", "kansallisuus-aate aiheuttaa pelkästään murhetta tähän maailmaan", "suomenruotsalaisuus häviää muutamassa sukupolvessa", "Amerikan juutalaisuus häviää muutamassa sukupolvessa", Marx: "työläisillä ei ole isänmaata", Fagerholm: "kielikysymys on viidennen luokan asia") ja uskovaisensa.

Uskovaisella tarkoitan tässä tapauksessa ainakin sitä ajattelutapaa, että oma kansa on jotenkin objektiivisesti parempi kuin muuta kansat jne. On sitten hiukan määrittelykysymys lasketaanko uskovaiseksi tässä tapauksessa ihminen joka ajattelee että "Suomi on minun isänmaani ja olen valmis puolustamaan sitä oman henkeni uhalla", mutta haluan laskea senkin mukaan.

En halua näillä termeillä vapaa-ajattelija ja uskovainen arvottaa näitten ihmisten ajattelua hyväksi tai huonoksi - vaan haen termeillä ainoastaan sitä että näillä ihmisillä suhde etnisyyteen on ensi sijassa jokin muu kuin halu selittää etnisyys tieteellisesti.

Kuten uskontokysymyksessä ei etnisyyden ymmärtämisessäkään pelkkä vapaa-ajattelu tai uskovaisuus siis auta ymmärtämään etnisyyden syntyä ja sitä miksi etnisyys pysyy yllä. Haluankin lähestyä etnisyyden ja kansallisen identiteetin syntyä evoluutioteorian näkökulmasta.

Selitykseksi etnisyydelle ja kansalliselle identiteetille en oikein laske sitä sinänsä arvokasta perustelua, miksi kansallinen identiteetti ainakin tietyissä tilanteissa on positiivinen asia, jonka Genocidewatch esittää:

Kansallisen identiteetin luominen purkaa yhteiskunnan tribalisoitumista ja vähentää näin sisällissodan ja kansanmurhan riskiä

Tämä on hiukan samanlainen perustelu - vaan ei selitys - kuin ne perustelut uskonnolle, että "kulttuuri tarvitsee uskontoa" (HS:n pääkirjoitus, tai Takkiraudan kirjoitus Ikeistä). Arvokkaita huomioita mutta ei tarkoitettukaan ehkä selitykseksi uskonnon alkuperälle.

Palaan etnisyyden evolutiiviseen selitykseen seuraavassa postauksessa. Olen kuitenkin jo kerran kirjoittanut asiasta suomenruotsalaisuuden tapauksessa.

perjantaina, helmikuuta 22, 2008

Tänään ymmärsin että ilmaston lämpenemiselle ei tulla tekemään mitään

Tänään Hesaria lukiessa ymmärsin lopullisesti että ilmaston lämpenemiselle ei tulla todennäköisesti tekemään mitään. Tai ainakaan mitään mikä hidastaisi lämpenemistä oleellisesti.

Yhä edelleen nimittäin jopa Suomessa uskotaan - tai ainakin HS uskoo - että jos Irlannista Suomeen muuttanut Flanaganin perhe käyttää sisätiloissa talvisaikaan villavaatteita ja pudottaa huoneen lämpötilan asteella parilla niin sillä se ilmaston lämpenemisen hidastuminen saadaan alkamaan. Suomalaiset voivat nimittäin ottaa mallia Flanaganin perheestä. (Jossain sivulauseessa sitten tulee tosin esiin että autolla ajetaan joka päivä Karkkilasta Munkkiniemeen töihin.)

Tosiasiassa yksittäinen ihminen ei oikeastaan pysty - valitettavasti - tekemään yhtään mitään ilmaston lämpenemisen estämiseksi. Se logiikka että

kun yksi ihminen näyttää esimerkkiä ja toimii ekologisemmin, toiset ottavat mallia ja näin maailma muuttuu

ei mitä suurimmalla todennäköisyydellä päde tässä tapauksessa ollenkaan. Logiikka voi päteä 100:n asukkaan kylässä, jossa kaikki tuntevat toisensa jolloin niitä jotka eivät noudata esimerkkiä vapaaehtoisesti voidaan katsoa nenän vartta pitkin tai sulkea jopa yhteisön ulkopuolelle. Mutta ilmaston lämpeneminen on globaali ongelma. Flanaganin perheen esimerkin pitäisi vaikuttaa kiinalaisiin kuluttajiin.

Tähän Anne-Maria Flanagan saattaa vastata että kunhan me eurooppalaiset laskisimme hiilidioksidin kulutusta edes 10 % niin siitä se alkaa. Ongelma on se että vaikka onnistuisimme laskemaan Euroopan hiilidioksidin kulutuksen nollaan, siitä on seurauksena korkeintaan vain se että kivihiilen ja öljyn hinta jonkun verran laskee, jolloin kiinalaiset voivat kuluttaa vielä enemmän energiaa samalla hinnalla.

Globaali hiilidioksidivero voisi olla ratkaisu, mutta kuten olen aiemmin todennut ongelma ei olekaan se etteikö hiilidioksidivero vähentäisi energian kulutusta vaan se miten myös Kiina, USA, Brasilia, Intia ja Australia saadaan nostamaan hiilidioksidivero tarpeeksi korkeaksi jotta sillä on merkitystä.

Todennäköisesti hiilidioksidiverosta kyllä sovitaankin vielä kansainvälisesti mutta veron taso tulee olemaan niin alhainen että ilmaston lämpeneminen hidastuu vain vähän. Kiinan hallitus voi ehkä nostaa hiilidioksidiveroa, jos ilmanlaatu laskee niin alas että 30 % kiinalaisista kuolee allergiaan, mutta se ei tule nostamaan veroa niin ylös että jääkarhu, Saimaan norppa tai muu sellainen Kiinan kansantasavallan hallituksen mielestä täysin merkityksetön eläinlaji säilyisi sukupuutolta. Eikä se tule nostamaan hiilidioksidiveroa vain siksi että Bangladesh tai joku muu Kiinan kansantasavallan kannalta merkityksetön valtio on vaarassa jäädä veden alle. Miksi ei ? Koska hiilidioksidivero hidastaisi Kiinan talouskasvua.

Kiina tuottaa kolmenkymmenen vuoden kuluttua puolet hiilidioksidipäästöistä tällä taloudellisella kasvuvauhdilla - siksi puhun enimmäkseen Kiinasta. Kiinan kansantasavalta on lisäksi suljettu maa johon irlantilais-suomalaisen pariskunnan esimerkki ei vaikuta senkään vähän vertaa kuin se vaikuttaa intialaisen keskiluokan asenteisiin. Kiinalaiset lisäksi vihaavat ja halveksivat ulkomaalaisia eivätkä ota mallia ulkomaalaisten tekemisistä mikäli siitä ei ole suoranaista taloudellista hyötyä.

Toivottavasti olen väärässä.

Asiasta lisää:

1. Helsingin Sanomat, 22.2.2008, sivu A4, "Villavaatteilla ilmastonmuutosta vastustamaan"

2. Das Portal fuer Emissionhandel und Klimatschultz, China now no. 1 in CO2 emissions; USA in second position

torstaina, helmikuuta 21, 2008

Romanit - havaintoja, johtopäätöksiä, avoimia kysymyksiä

Hiljalleen alkaa monien keskustelujen ja artikkelien lukemisten jälkeen muodostua kuva Suomen romaneista:

1. Mustalaiset ovat tähän mennessä eläneet hyvin yhteisöllistä elämää tiukkoine normeineen. Suvun jäsenet ovat huolehtineet toisistaan ja kontrolloineet toistensa käyttäytymistä.

2. Suku - eikä koko mustalaisväestö - on se yhteisö johon yksittäinen mustalainen kuuluu.

3. Mustalaisilla on puhdaslinjainen sisäryhmämoraali. Muihin ihmisiin kuin mustalaisiin suhtaudutaan välineellisesti. Mustalaisyhteisö suhtautuu muuhun väestöön tavallaan kuin narsisti muihin ihmisiin. Varastaminen ei-mustalaisilta on moraalisesti neutraalia tai jopa kunniakasta.

4. Kolmoskohdasta seuraa että mustalaisyhteisö on sisäsyntyisesti konfliktissa asuinmaansa ei-mustalaisten kanssa riippumatta asuinmaan väestön asenteista.

5. Yhteisöllisyys on nykyään Suomen mustalaisilla selkeästi vähenemässä. Se ilmenee erityisesti vanhempien auktoriteetin laskuna.

6. Seurauksena kohdasta 5 mustalaiset eivät enää noudata samassa määrin yhteisönsä normeja kuin aiemmin eivätkä huolehdi sukulaisistaan ja kunnioita vanhuksiaan. Mm. päihteiden käyttö on lisääntynyt kun päihteitten käyttöä rajoittavien normien merkitys on vähentynyt.

7. Yhteisöllisyyden väheneminen ei kuitenkaan ole vähentänyt ei-mustalaisten näkemisestä välineellisinä moraalin ulkopuolella olevina objekteina. Mustalaisten yleinen lainkuuliaisuus onkin vain entisestään laskenut tai ei ainakaan ole noussut.

Johtopäätös

Mustalaisyhteisöt ovat aina olleet vaikeuksissa ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Vaikeudet ovat kuitenkin oleellisesti pahenemassa mustalaisten yhteisöllisyyden murtumisen myötä. Yksittäisen mustalaisen ainoat keinot päästä noidankehästä ovat ilmeisesti

a) irtautuminen yhteisöstä, ja/tai

b) sosiaalinen nousu koulutuksen tms. avulla, ja/tai

c) uskonnollinen herätys

Mielenkiintoinen kysymys on pärjääkö joku suku toista paremmin tässä murrostilanteessa. Voisiko sukujen välinen ryhmävalinta ja paremmin pärjäävien sukujen imitointi ratkaista mustalaisten ongelmia. Tähän kysymykseen vastaaminen vaatisi syvällisempää ymmärrystä mustalaisten sukujärjestelmästä.

Jos joku tuntee asiaa paremmin, olisin kiitollinen tiedoista: Miten voimakkaita ovat sukujen väliset erot normeissa, tavoissa jne. Onko sukujen välillä statuseroja ? Syntyykö uusia sukuja ja häviääkö vanhoja ? Kuinka hyvin määritelty suku on ? Montako sukua Suomessa on ?

keskiviikkona, helmikuuta 20, 2008

100 000 mustalaista paennut Kosovosta

Kosovon itsenäistyminen ei haittaa vain serbejä. Mustalaiset on ajettu myös kodeistaan ja suuri osa jäljelle jääneistä mustalaisista asuu pakoilaisleirillä joka on pystytetty myrkkymaalle.

Kosovon mustalaiset ovat äärimmäisen moninainen ryhmä. He puhuvat monia kieliä ja jotkut ylläpitävät edelleen kastijärjestelmää Intian perua.

Intialaisen The Statesmanin lehden juttu Kosovon mustalaisista on mielenkiintoinen. Jutun kirjoittaja on intialainen (ilmeisesti punjabilainen sikhi), joka on tutkinut Euroopan mustalaisia.

tiistaina, helmikuuta 19, 2008

Mustalaisten avioliittoinstituutio - osa 4

Laitoin tekstin wikipediaankin - saa nähdä pysyykö.

Löysin myös kirkon ohjeen työntekijöilleen joissa todetaan:

Vihkiminen on romanien keskuudessa verrattain uusi ilmiö. Kirkollisen vihkimisen harvinaisuus on perua ajalta, jolloin kirkolliset toimitukset olivat romaneilta kiellettyjä. Romanien liittyminen yhteen noudattaa myös omaa kulttuurista kaavaansa, johon ei ole tarvittu kirkollista instituutioita.

Yhteen meneminen on romanikulttuurissa häveliäisyyden piiriin kuuluva alue ja siksi romanikulttuuri lienee niitä harvoja kulttuureja maailmassa, jossa avioliitto ei ole keskeinen perhejuhla traditioineen. Yleensä uskovaiset romanit haluavat myös kirkollisen ja virallisen vihkimisen. Häveliäisyyssyistä kutsuvieraina ovat yleensä nuoret ihmiset. Isompiakin häitä järjestetään, mutta ne ovat huomattavasti pääväestöä harvinaisempia. Vihkiessä papin on hyvä tiedustella etukäteen, mitä kulttuuriseikkoja vihkitoimituksessa on hyvä ottaa huomioon.


Kirkon teksti tekee tässä sen virheen että nimenomaan Suomen romaneilla on tämä piirre kulttuurissaan - ei esimerkiksi Ruotsin mustalaisilla.

maanantaina, helmikuuta 18, 2008

Mustalaisten avioliittoinstituutio - osa 3

Kerroin aiemmin yllättävästä ilmiöstä että Suomen mustalaisilla ei ole varsinaista avioliittoinstituutiota. Nimimerkki La Gastafiore täydensi silloin postaustani kertomuksella elävästä elämästä.

Viittasin silloin kirjaan jonka nimeä ja tekijää en muistanut. Löysin nyt kirjan Paloheinän kirjastosta. Kirjan nimi on Suomen Kulttuurivähemmistöt. Kirjan ovat toimittaneet professori Juha Pentikäinen yhdessä Marja Hiltusen kanssa. Kirja on vuodelta 1997 ja perustuu Unescon kustantamiin suomalaisiin tutkimusprojekteihin.

Lainaan kirjaa suoraan:

Suomen romanit muodostavat yhden niistä hyvin harvinaisista yhteisöistä, joissa avioliittoa eräänä tärkeänä instituutiona ei ole olemassa.... Suomen romaninuorilla ei ole vakiintunutta ja hyväksyttyä seurustelutapaa, joka johtaisi avioliittoon... Suomessa ei myöskään ole järjestettyjä avioliittoja [päinvastoin kuin esimerkiksi Ruotsissa]. Perinteisesti ainoa merkittävä tapa jolla suomalainen perinteistä kiinni pitävä romani saattoi muodostaa avioliiton oli karkaaminen...

Eräs syy tähän avioliiton rituaaliseen väheksyntään suomalaisessa romaniyhteisössä perustuu suvun jäseniltä odotettuun lojaalisuuteen. .. Jäsenten odotetaan osoittavan ehdotonta lojaalisuutta omaa sukuaan kohtaan, ja avioliitossa osapuolet jäävät ainoastaan oman sukunsa jäseniksi.


Tätä taustaa vastaan voitaneen ymmärtää se, että romaninainen on vieraassa suvussa eläessään - vai pitäisikö pikemmin sanoa vieraassa suvussa asuessaan - äärimmäisen vaikeassa asemassa erilaisissa verikosto- ja väistämistilanteissa.

Borde Svenska Folkpartiet förbjudas ?

(Suomenkielinen käännös lopussa)

Det är tid att ställa några frågor:

1. På vilket sätt stöder existensen av Svenska Folkpartiet (SFP) dialogen mellan språkgrupperna ?

2. Är en isolering av de svenskspråkiga i ett enspråkigt parti till nytta för det finska samhället ?

3. Om svaret till frågan 1 och 2 är nej, borde SFP förbjudas ?

Jag har sjäv inget svar på frågorna 1 och 2. Däremot är jag 99,99% säker på mitt svar på frågan 3:

"Nej"

Ty jag är en demokrat till skillnad från minister Astrid Thors.

(Käännös:

On aika kysyä:

1. Millä tavalla erillinen kielipuolue (RKP) tukee dialogia suomenkielisten ja ruotsinkielisten välillä ?

2. Onko erillinen kielipuolue (RKP) hyödyksi suomalaiselle yhteiskunnalle ?

3. Jos vastaus kysymyksiin 1 ja 2 on ei, pitäisikö RKP:n toiminta kieltää ?

Minulla ei ole selvää vastausta tai vahvaa mielpidettä kysymyksiin 1 ja 2, mutta kysymykseen kolme minulla on varma vastaus: "Ei".

Päinvastoin kuin ministeri Astrid Thors kannatan nimittäin demokratiaa.)

Demokraattinen prosessi ei aina generoi optimaalisia ratkaisuja. Ei tietenkään. Mutta esimerkiksi kysymyksessä sharialain käyttöönotosta Suomessa luotan että demokraattinen päätöksenteko johtaa siihen ettei shariaa hyväksytä. Sen sijaan jos demokraattinen prosessi korvataan jollain toisella prosessilla, lopputuloksesta ei voi olla mitenkään varma.

Islamistinen puolue sinänsä on tietysti myrsky vesilasissa. Sitä enemmän ihmettelee, miten näin pienen pieni särö Atrid Thorsin "suvaitsevaisuus"-lasitalossa saa hänet vaatimaan demokratian rajoittamista.

Filifjonka skriker: Katastrofen kommer !

sunnuntaina, helmikuuta 17, 2008

Väestön kasvu kehitysmaissa

Naisten koulutuksen ja yleisen elintason nousun on väitetty pudottavan syntyvyyttä kehitysmaissa. Naiset oppivat perhesuunnittelua, oppivat käyttämään ehkäisyvälineitä ja vaatimaan kumppaniaan käyttämään ehkäisyvälineitä. Koulutus ja elintason nousu ovatkin hyviä lääkkeitä liiallisen väestönkasvuun, mutta se ei ole koko totuus:

Nykyaikaisen väestötieteen isä Thomas Malthus vierasti aikoinaan ehkäisyä moraalittomana.

Malthusin hyväksymiä menetelmiä olivat viivästetty avioliitto ja tiukka kontrolli avioliiton ulkopuolisia suhteita vastaan. Nämä olivatkin ne tavat jolla Steve Sailerin mukaan Englannissa saatiin syntyvyys laskemaan jo ennen teollistumista.

Sama menetelmä on alkanut toimia Sailerin mukaan myös Egyptissä ja muissa islamilaisissa maissa: Nuorilla ei ole kertakaikkiaan taloudellisia edellytyksiä perustaa perhettä ja avioliittojen perustaminen siirtyy yli hedelmällisimmän iän. Toisaalta uskonto estää esiaviolliset suhteet ja ainakin aviottomien lasten syntymisen.

(Taloudellinen epävarmuus ei tosin aiheuta vain avioliiton solmimisiän kasvua. Se aika mikä muuten kulutettaisiin seksiin ja perheestä huolehtimiseen, käytetään nyt uskontoon. Mitä huonommin islamilaisten maitten nuorilla aikuisilla menee sitä voimakkaammin he turvautuvat ääri-islamiin.)

Malthus toki esitti muitakin - "luonnollisempia" - ratkaisuja väestön liikakasvuun kuin avioliittoiän myöhentäminen ja esiaviollisten suhteiden demonisoinnin - nälkäkuoleman, sodat ja sairaudet. Englannin alusmaassa Irlannissa tätä menetelmää käytettiinkin "onnistuneesti" väestön kasvun rajoitukseen 1800-luvulla.

Samainen menetelmä tuntuu olevan "suosittu" myös Afrikassa. Afrikan ongelma on ilmeisesti se että sukupuolimoraali ja naisten autonomia omasta ruumistaan on niin alhainen että ei ehkäisyvalistus eikä esiaviollisten suhteiden demonisointi ole lyhyellä tähtäimellä ratkaisu Afrikan ongelmiin. Lisäksi afrikkalaisten alhainen äo alentaa heidän koulutettavuuttaan ja heikentää heidän mahdollisuuksiaan omalla työllään nostaa elintasoaan.

Malthusin ns. luonnolliset ratkaisut jylläävät Afrikassa - mm. HIV ja sisällissodat. Afrikka tarvitsee tässäkin asiassa muitten maitten apua - pitkään.

Maahanmuuttajat ja politiikka

Astrid Thors haluaisi kieltää islamistisen puolueen toiminnan, oikeusministeri Tuija Brax ei ota kantaa asiaan, mutta vaatii että tilannetta on seurattava.

"Yhdistymisvapaus on keskeinen oikeus, joka on taattu myös perustuslaissa. Yhdistyslaki ja puoluelaki asettavat rajoituksia puolueen toiminnalle, mutta lakeja täytyy tulkita äärimmäisen väljästi. Kaikkea muuta pitää suvaita paitsi suvaitsemattomuutta.", toteaa taas oikeusministeriön julkisoikeusyksikön johtaja Sami Manninen.

Esimerkkinä suvaitsemattomuudesta mainitaan sharia-laki.

Ihmettelen hiukan tätä logiikkaa:

Noin kaksi kolmasosaa muslimeista kannattaa shariaa. (Lähde World Values Survey. Tutkimuksessa haastateltiin seitsemän suuren muslimimaan asukkaita.) Thorsin logiikalla kai voi sanoa että kaksi kolmesta islamilaisesta maahanmuuttajasta on suvaitsemattomia ? Jos suvaitsemattomuus koetaan tällaiseksi ongelmaksi, miksi suvaitsemattomia yleensä otetaan maahan ?

Jos suuri osa tietystä maahanmuuttajaryhmästä leimataan tällä tavalla suvaitsematomiksi, he auttamatta myös vieraantuvat suomalaisesta yhteiskunnasta:

Teidän tapanne ajatella ei ole pelkästään väärä vaan myös laiton.

Itse en tietenkään kannata shariaa. Kannatan myös suurta malttia muslimien maahanmuuttoon. Mutta siinä määrin kuin muslimeja päästetään tänne, he tuovat vääjäämättä tänne myös omat arvonsa ja mielipiteensä mukanaan. Sitä on hyvin vaikea välttää. On jopa merkkejä siitä että toisen ja kolmannen polven muslimimaahanmuuttajat ovat fundamentalistisempia kuin muut.

Parhaassa tapauksessa nämä fundamentalistimuslimit ajavat omia joskus jyrkkiäkin mielipiteitään demokraattisesti ja kansalaistoiminnan kautta.

PS. Kumpi muuten nyt on suvaitsevaisempi Thors vai minä ? Kumman mielipiteet pitäisi illegalisoida ?

Sen toteaminen että

a) kulttuurien välinen taistelu on käynnissä islamin ja lännen välillä,
b) lännen on varauduttava siihen jotta säilymme,
c) yksi tapa varautua taisteluun on rajoittaa muslimien maahanmuuttoa Suomeen (Eurooppaan)

on arkista ajattelua eikä mitään muukalaisvihamielisyyttä. Ei kai Mannerheimkaan ollut muukalaisvihamielinen kun 30-luvulla vaati maanpuolustusmäärärahojen nostamista?

Sen sijaan Manninen ja Thors kiistävät muslimeilta oikeuden ajatella omalla päällään. He sanovat faktisesti että olette ihmisinä ihan ok, mutta mielipiteenne ja kulttuurinne ovat vääriä ja pahoja. Voitte tulla tänne Suomeen työhön, mutta se edellyttää että luovutte typeristä mielipiteistänne ja arvoistanne.

torstaina, helmikuuta 14, 2008

Frank Salterin teoria etnisestä edusta

Frank Salterin kirja On Genetic Interests: Family, Ethny and Humanity in an Age of Mass Migration esittää teorian jonka mukaan ihmisille on biologisesti edullista auttaa toisia oman kansansa jäseniä vaikkapa toisen kansan jäseniä vastaan, koska saman kansan jäsenillä on yhteinen geneettinen etu. Tai ainakin yhteinen geneettinen etu on olemassa, jos kansa on geneettisesti suht yhtenäinen.

Teorian ajatus on käsittääkseni se että etnisyys on eräänlainen laajennettu sukulaisuus. Eli koska Hamiltonin sukulaisvalinnan teorian mukaan on adaptiivista jos ihminen - tiettyjen ehtojen vallitessa - uhrautuu sukulaistensa puolesta, on myös adaptiivista uhrautua oman kansansa puolesta.

Minun käsittääkseni Frank Salterin teoria on virheellinen, jos sitä nyt edes voi kutsua teoriaksi tai hypoteesiksi ollenkaan.

Ihmiset tekevät toki usein yhteistyötä oman etnisen ryhmänsä jäsenten kanssa mm. siksi että tietyn etnisen ryhmän jäsenillä on usein yhteisiä arvoja, tapoja ja normeja, mikä edistää yhteistyön sujuvuutta.

Ihmisillä on lisäksi tietty biologinen sopeuma ottaa mallia samaa kieltä puhuvien, samoin käyttäytyvien ja samaa uskontoa tunnustavien ihmisten käyttäytymisestä.

Lisäksi ihminen on elänyt kymmeniä tuhansia vuosia ympäristössä, missä niitä jotka eivät ole noudattaneet oman kansansa sääntöjä ja normeja, on rankaistu. Ihmiselle on kehittynyt sopeuma välttää noita rangaistuksia ja siksi sisäistää oman kansansa normit ja oman kansansa etu omiksi normeikseen ja omiksi eduikseen.

Mutta jälkimmäinen teoria - Boydin ja Richersonin esittämä teoria altruistisesta rangaistuksesta, kulttuurisesta ryhmävalinnasta ja geeni-kulttuuri koevoluutiosta - on aivan erilainen selitys kuin se selitys se, jonka Salter on esittänyt.

Australian aboriginaalien tilanne

Australaian valkoiset ovat saaneet itselleen hyvän omantunnon kun pääministeri pyysi anteeksi aboriginaalien huonoa kohtelua - mm. sitä että 100000 aboriginaalilasta otettiin huostaan omilta perheiltään.

Steve Sailer esittää kysymyksen voisiko olla että huostaanotot olisivat johtuneet jostain muusta kuin valkoisten rasismista. Ainakin nykytilanteessa aboriginaalilapset elävät niin helvetillisissä oloissa että huostaanotot tuntuisivat perustelluilta.

Australialainen Sunday-lehti kertoo aboriginaaliyhteisöjen väkivallasta, raiskauksista ja alkoholismista. Aboriginaalinainen joutuu rutiininomaisesti väkivallan kohteeksi. Aboriginaalinaisen todennäköisyys joutua väkivallan kohteeksi on 45 kertainen valkoisen väestön naiseen verrattuna.

Anteeksipyyntö on minusta perusteltu, mutta se ei ratkaise aboriginaalien tämänhetkisiä ongelmia. Poliittinen korrektisuus on estänyt Sailerin mukaan tähän mennessä australialaisia käsittelemästä aboriginaalien todellisia ongelmia. Onneksi asiasta nyt puhutaan.

Intialaiset ratkaisivat erään aboriginaaliryhmän ongelmat pari vuotta sitten aika siististi - vaikea uskoa että ratkaisu kuitenkaan olisi yleistettävissä ainakaan kovin laajalle: Pohjois-Sentinelin saari eristettiin kokonaan ulkomaailmalta.

Katso myös HS:n artikkeli.

Ryhmän vastaisuus

Google ilmoitti minulle:

Google on vankasti sananvapauden kannalla, joten hakukoneen kautta pääsee käsiksi monipuoliseen sisältöön eri puolilla webbiä. Samalla pidätämme oikeuden käyttää harkintaa, kun tarkistamme sivustoja AdSense-ohjelmaa varten. Olemme huomanneet, että web-sivustosi sisältää sellaista materiaalia, jota emme tällä hetkellä hyväksy. AdSensen käytäntö ei hyväksy sivustoja, jotka ovat tietyn yksilön, ryhmän tai organisaation vastaisia.

Kunnioitan AdSensen käytäntöä. Haluan kuitenkin ilmoittaa että tämä blogi ei ole minkään ryhmän vastainen. Erityisesti tämä blogi ei ole islamin vastainen.

Tämä blogi kyllä varoittelee erittäin voimakkaasti siitä tendenssistä että Eurooppaa ollaan libanonisoimassa: Eurooppaan ollaan luomassa tilannetta, jossa kaksi kulttuuria, jotka suhtautuvat toisiinsa erittäin varauksellisesti tai jopa vihamielisesti, joutuvat konfliktiin keskenään.

Tilanne luodaan liian suurella maahanmuutolla islamilaisista maista Eurooppaan.

Olen toki varmaan joskus kritisoinut muslimeja, kuten olen joskus kritisoinut saksalaisia, ruotsalaisia, suomalaisia, suomenruotsalaisia, juutalaisia ja mustalaisia. Mutta minulla ei ole mitään näitä ihmisiä vastaan. Minusta kulttuurien rikkaus on hieno asia.

Viittaan aiempaan tekstiini.

Mitä taas tulee väestönlaatuun, olen sitä mieltä että Suomella on oikeus valita maahanmuuttajansa. En ole puhunut rotupuhtauden puolesta vaan väestönlaadun puolesta.

Tietysti joku voi sanoa, että todellisuudessa vihaan muukalaisia. Että olen vain pukenut piilotetun muukalaisvihani jotenkin elitistisälylliseen muotoon. Siihen en voi ottaa kantaa. Analysoikoon joku psykologi tämän blogin jos haluaa.

keskiviikkona, helmikuuta 13, 2008

Kiinan politiikka herättää boikottivaatimuksia

Kiinan tuki Sudanin hallitukselle, joka harjoittaa kansanmurhaa Darfurissa, on saanut Steven Spielbergin eroamaan tehtävästään Kiinan olympialaisten taiteellisena neuvonantajana.

Kiinan hallitus tukee aktiivisesti ihmisoikeusloukkauksia Iranissa, Burmassa, Zimbabwessa jne. Kaikkia noita maita yhdistää se että ne tuottavat tärkeitä raaka-aineita. Palkkioksi raaka-aineista Kiina huolehtii siitä että kansainvälinen yhteisö (YK:n turvallisuusneuvosto) ei ainakaan yhtenäisenä tuomitse ihmisoikeusloukkauksia.

Katso myös HS.

tiistaina, helmikuuta 12, 2008

Pakistanilaisten serkusavioliitot Isossa Britanniassa

Steve Sailer raportoi:

Kolmasosa kaikista Englannissa syntyvien lasten perinnöllisistä sairauksista ilmenee pakistanilaisilla lapsilla. Pakistanilaisperäisiä on syntyvistä lapsista kuitenkin vain 3%. Syynä perinnöllisten sairauksien suureen määrää lienee pakistanilaisten serkusavioliitot. Asiaan on puuttunut nyt myös Ison Britannian hallituksen ympäristöministeri Phil Woolas:

Asiasta pitää puhua, toteaa ministeri.

Aiemmin BBC:n tiedesivulla oli maininta tutkimuksesta, jonka mukaan pakistanilaisten sisäsiitoksen kokonaisvaikutus Iso-Britannian pakistanilaisväestön äo:hon on 6 pistettä.

Katso myös Times Onlinen juttu pakistanilaisperäisen väestön perinnöllisistä sairauksista.

Kritiikki on tervetullutta

Kirjoitin eilen:

Kun tietty poliittinen liike saavuttaa tiedotusmonopolin, kriittiset äänet vaikenevat ja poliittinen liike alkaa menettää realiteettien tajun. Liikkeen sisältä alkaa näyttää siltä että voitto on vain viimeistä silausta vaille valmis.

Olen koko ajan ollut tietoinen siitä, että sama riski on olemassa mm. vapaaseen maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuvilla. Jos saavutamme tietyn väestönosan osalta jonkinlaisen ajatusmonopolin, se on paha asia. Itsekriittisyys menee.

Siksi on pelkästään hyvä että "Kukka" on alkanut kritisoida kansallismielisyyttä Kansanhajanaisuus-blogillaan. Blogi on selvästi jonkinlainen minun blogini negaatio. Harmittelen vain ettei Kukka ole laittanut linkkiä tänne että olisin voinut tutustua kritiikkiin aiemmin. Kiitos Valkealle linkin laittamisesta.

Lukekaapa erityisesti kritiikki väestönlaatu-ajatustani kohtaan. Aika ilkeä - en oikein tunnista itseäni elitistiksi enkä idiootiksi. Mutta ottakaapa itse kantaa. Kommentit tosin ovat suljetut itse Kansanhajanaisuus-blogille.

Kritiikkiä on toki tullut aiemminkin mm. Ruukinmatruunalta - Ruukinmatruunan kritiikki on ollut minusta huomattavasti sivistyneempää, älyllisempää ja terävämpää kuin Kukan. Mutta kirpeä mustavalkoinenkin kritiikki voi joskus olla paikallaan.

Yksi selkeä asiavirhe Kukan kritiikissä on - en ole puhunut rotupuhtauden puolesta eikä tuossa väestönlaatu-jutussakaan puhuta rotupuhtaudesta.

Toinen virhe on se, etten olisi tietoinen venäläisen nationalismin tilanteesta. En väitä sitä läpikotaisin ymmärtäväni mutta olen käsitellyt aihetta monta kertaa. Suhtaudun Putinin hallintoon kriittisesti mutta osin myös ymmärtäen.

sunnuntaina, helmikuuta 10, 2008

Juuri kun voitto oli melkein varmistettu,...

70-luvun lopulla kun sosialismin paremmuus kapitalismiin verrattuna alkoi olla selvää jokaiselle valistuneelle suomalaiselle, taistolaisen Sosialistisen Opiskelijaliiton kannatus romahti yhtäkkiä.

Juuri kun rauhanliike oli 80-luvun puolessa välissä osoittamassa amerikkalaisen militarismin ja imperialismin mielettömyyden, joka erityisesti tuli ilmi USA:n Tähtien Sota -ohjelman älyttömänä yrityksenä kaataa Neuvostoliitto, amerikkalainen militarismi onnistui itäeurooppalaisten kansalaisliikkeiden avulla kaatamaan Neuvostoliiton.

Kun tietty poliittinen liike saavutta tiedotusmonopolin, kriittiset äänet vaikenevat ja poliittinen liike alkaa menettää realiteettien tajun. Liikkeen sisältä alkaa näyttää siltä että voitto on vain
viimeistä silausta vaille valmis.

"Naisasia"-liike on tämän päivän voittajia. Naisasialiike on juuri onnistumassa osoittamaan että Ruotsi ja Suomi ovat maailman sovinistisimmat maat, että suomalainen mies halveksii naista enemmän kuin kukaan. Ennustan että naisasialiike - joka sekin on jo saavuttanut melkoisen tiedotusmonopolin - romahtaa ennemmin tai myöhemmin. Mitenkään liikkeeseen ei varmasti vaikuta järkipuhe. Esimerkiksi se että raiskauksista 40% on maahanmuuttajien tekemiä ei naisliikkeen mukaan osoita muuta kuin että todellisten paholaisten - suomalaisten miesten - tekemiä raiskauksia ei yksinkertaisesti raportoida. Naisliike sulkee silmänsä myös kunniamurhilta. Kaikelta.

Se minkä muodon naisasialiikkeen romahdus saa tulee olemaan mielenkiintoista nähdä.

Kuinka epärealistinen naisasia-liikkeen maailmankuva voi todella olla tulee hyvin esiin mm. HS:n toimittajan tekstistä.

...Mutta pohjimmiltaan suomalainen yhteiskunta on syvästi naisvihamielinen.

Kun ihmisoikeusjärjestöt huolestuvat suuresta määrästä naisia, joita miehet täällä rutiininomaisesti tappavat ja hakkaavat, kaikille kelpaa yhtä painavaksi vasta-argumentiksi marginaalinen naisten harjoittama väkivalta.


Rutiininomaisesti tappamista puhuminen osoittaa missä mennään. On irrottauduttu kokonaan realiteeteista. Helsingin Sanomat on osoittanut paikkansa suomalaisessa mediakentässä jossain Seiskalehden ja Alibin välissä.

lauantaina, helmikuuta 09, 2008

Kuka on oikea muslimi ?

Telegraphin taannoisen tutkimuksen mukaan 41% Englannin muslimeista kannattaa shariaa ja 40% vastustaa. Astrid Thors väittää että sharia on islamin vastainen. Tarkoittaako Thors siis että nuo 41% Englannin muslimeista ovat huonoja muslimeja ? Miksi maltillinen 40 % edustaa jotenkin paremmin islamia kuin jyrkkä 41 % ? Eikö jokainen ihminen ole samanarvoinen ? Onko Astrid Thorsin mielestä esimerkiksi kreationismi kristinuskon vastaista ? Onko vain luonnonvalinnan kannattaja kunnon kristitty ?

Miten Astrid thors on niin viisas että kaiken tietää ?

Maailman muuttamisesta ja maailman tutkimisesta

Maalla on vieläkin ihmisiä, jotka reagoivat sanaan "susi" heti ilmoittamalla että heistä susien suojelu on helsinkiläisten touhua. He ovat kykenemättömiä keskustelemaan vaikkapa susien biologisista ominaisuuksista tai siitä miten upea susilauma on hoitaessaan yhdessä pentuja ilman että alkavat välittömästi puhumaan siitä, että susien suojelu on typerää ja miten joku heidän kylän koira oli joutunut suden uhriksi.

Monet skeptikot, liberaalit ja vapaa-ajattelijat suhtautuvat samalla tavalla uskontoon ja äärimmäiseen yhteisöllisyyteen. Kun alkaa esimerkiksi puhua hutteriittien tavoista, he välittömästi alkavat vouhottaa Jumalan olemassaolosta, uskonnon pahuudesta tms.

Ihmisen yhteisöllisyys - jopa siinä äärimmäisessä muodossa mitä hutteriitit edustavat - on ihmisen normaalia käyttäytymistä. Tieteellinen ymmärrys ihmisenä olemisesta ei voi kehittyä jos osa normaalista inhimillisestä toiminnasta on sellaista ettei siitä voida keskustella rauhallisesti ja neutraalisti.

Ihmisen käyttäytymisen yksilöllisyys-yhteisöllisyys-jatkumo on erittäin laaja. Jokaisella meistä on toki omat poliittiset ja ideologiset näkemyksensä uskonnosta, isänmaallisuudesta yms. mutta ne pitäisi kyetä JOSKUS laittamaan sivuun ja heittäytyä ihailemaan ja tutkimaan luontoa ja ihmiskuntaa sellaisena kuin se on - biologisena ja kulttuurisena ilmiönä.

En väitä etteikö itsellänikin olisi tiettyjä poliittisia ja ideologisia preferenssejä eikä siinä ole mitään pahaa. Uskon kuitenkin että kulttuurin tutkijana ja luonnon tutkijana ne preferenssit on välillä syytä laittaa sivuun. Ja ajatella että maailma on hyvä niin kuin se on.

Se että ihminen JOUTUU joskus ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin asioihin on pikemmin vaiva kuin ilo. Miten paljon miellyttävämpää olisi vain seurata sivusta ihmiskuntaa ja elää oma elämää.

Otanpa vielä toisen esimerkin. Ajatellaanpa että joku ihminen alkaa työpaikan kahvipöydässä puhua innostuneesti uudesta autostaan. Keskustelun saa tyssäämään hyvin nopeasti jos ilmoittaa että

"autot saastuttavat ja lisäävät ilmaston lämpenemistä - siksi autoilijat ovat pahoja".

Ei ole kyse siitä että henkilöautoilu ei olisi merkittävä ilmastonlämpenemisen aiheuttaja vaan siitä että kannattaisi hiukan relata.

perjantaina, helmikuuta 08, 2008

Seksin myynti

Tanskalaisnuorista kymmenisen prosenttia myy itseään. Eli siis ottaa rahakorvausta seksistä.

En yhtään ihmettele kun ottaa huomioon että iltapäivälehdet propagoivat aamusta iltaan että olemme kaikki prostituoituja, hedonisteja ja huoria. Että ei enää ole olemassa häpeää vaan on olemassa vain nautinnon maksimointia.

Nykynuorta ei suojele enää yhteiskunnan kontrolli - hän on ainoastaan oman järkensä ja moraalinsa varassa. Oma ja läheisten kontrolli riittää monelle nuorelle - toisille se ei riitä alkuunkaan. Yhteiskunnan kontrolli suojeli nimenomaan kaikkein heikoimpia, surkeimpia ja syrjäytyneimpiä. Nyky-yhteiskunta ei suo ihmiselle kontrollin antamaa turvaa.

Ei voi ihmetellä että osa nuorisosta ajautuu uskonnollisiin ääriliikkeisiin hedonismin vastapainoksi.

torstaina, helmikuuta 07, 2008

Nato häviämässä Afrganistanissa ?

Nato saattaa olla häviämässä Afganistanissa. Saksa mm. on kieltäytynyt lähettämästä lisää joukkoja Afganistaniin.

Naton Pääsihteeri kenraali Jaap de Hoop Scheffer toteaa, että jos sota Afganistanissa hävitään seurauksena on terrorismin kiihtyminen Lontoossa ja muualla lännessä:

"This is the front line in the fight against terrorism, and what is happening in the Hindu Kush matters, because if terrorism is not dealt with in Afghanistan, the consequences will be felt not just in Afghanistan and the region, but also in London, Brussels and Amsterdam," he told the BBC.

Suomessa tehdään tällä hetkellä ratkaisuja sen suhteen leviääkö terrorismi myös Helsinkiin. Tosin asiasta ei juuri puhuta.

Mikä näitä vallanpitäjiä vaivaa kun he luovat tahallaan maailman, jossa poliittinen tilanne jossain tuhansien kilometrien päässä olevassa rutiköyhässä maassa heijastuu lasten turvallisuuteen Amsterdamin kadulla ?

Hardinhan sanoi aika päiviä, että älkää globalisoiko ongelmia jotka ovat lokaaleja.

Kontrollijärjestelmä ja epätieteellinen maailmankuva

IDA totesi:

Itse epäilen erittäin vahvasti, että se materiaalinen hyvä mikä meillä on, on pitkälle vain edellisten sukupolvien työn ansioita ja me oikeastaan vain nautimme siitä ja kulutamme sitä. Pelkästään kuluttamalla se loppuu enemmin tai myöhemmin.

Lisäisin:

Luulen että MYÖS se henkinen hyvä mikä meillä on, on pitkälle vain edellisten sukupolvien työn ansioita ja me oikeastaan vain nautimme siitä ja kulutamme sitä. Pelkästään kuluttamalla se loppuu enemmin tai myöhemmin.

Suomalaisuus positiivisena ilmiönä on syntynyt ankaran kristillisyyden, Jumalan, kirkon, herätysliikkeiden ja naapurien harjoittaman konktrollin, omatoimisuuden, työn ja rehellisyyden ihannoinnin ja kaikkinaisen koreilun halveksimisen tuotteena.

Nykyään on hukattu täysin se luonnonlaki että mikään yhteisö ei pysy yhteisönä ilman kontrollijärjestelmää. Ilman kontrollijärjestelmää yhteisö muuttuu vain joukoksi egoistisia yksilöitä ilman mitään yhteistä identiteettiä. Se että yhteisöllisyys ei vielä ole korvautunut joukkonarsismilla johtuu vain erilaisista hitaustekijöistä. Iltapäivälehdet, "älymystö" yms. nakertavat yhteisöllisyyttä aamusta iltaan. Heidän destruktiivinen toimintansa saavuttaa koko ajan "loistavia" tuloksia.

Jos älymystö olisi oikeassa, suomalaisten alkoholinkäytön pitäisi pian muuttua kontrollin purkamisen takia "eurooppalaiseksi" sen sijaan se on muuttunut yhä enemmän "brittiläiseksi".

Sama ilmiö pätee itseasiassa kaikkialla biologisessa hierarkkiassa. Solujen joukosta ei tule monisoluista eliötä ilman kontrollijärjestelmää. Muurahaiset eivät kehity superorganismiksi ilman kontrollijärjestelmää.

Kontrollijärjestelmän merkityksen kieltäminen edustaa kreationismin kaltaista absoluuttisen epätieteellistä maailmankuvaa. Kutsuttakoon sitä vaikka sosiaalikreationismiksi. Ero vain on siinä että on lopulta ihmisen kannalta jonninjoutavan merkityksetön asia onko maailma syntynyt 4000 vuotta sitten vai 4 miljardia vuotta sitten. Ihmisyhteisön toimivuus sen sijaan ei ole jonninjoutava asia.

Lähde: Richard E. Michodin, Arizonan Tucsonin yliopiston ekologian professorin työ.

Boyd ja Richerson puhuvat kontrollin sijasta altruistisesta rankaisusta. Samasta asiasta on tietysti kysymys, mutta altruistinen rangaisu rajoittuu ehkä lähinnä ihmiseen.

tiistaina, helmikuuta 05, 2008

Maahanmuuttajille pisteytysjärjestelmä ?

Aamulehti esittää että maahanmuuttajia voisi alkaa pisteyttää kuten Uusi Seelanti ja muut maahanmuuttajia paljon ottaneet maat tekevät. Suomeen otettaisiin sitten vain sellaisia maahanmuuttajia joilla on korkeat pisteet.

Ehdotus saa jonkin verran positiivista vastakaikua eduskunnastakin:

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Arto Satonen (kok) on yllättäen pisteytysmallin lämmin kannattaja. Hän kehittäisi pistejärjestelmän rinnalle vahvan markkinointi- ja rekrytointikoneiston, jonka kohteeksi otettaisiin vain muutama maa.

Sen sijaan Astrid Thors ei kommentoi ja hänen avustajansa haluaa että järjestelmän pitää perustua "tarpeeseen" eikä pisteytykseen:

Jotain Suomen maahanmuuttopoliittisesta keskustelusta kertonee se, että maahanmuuttoasioista vastaavalta ministeriltä Astrid Thorsilta (rkp) ei löydy aikaa pisteytysjärjestelmän kommentointiin.

- Suomessa järjestelmä halutaan pitää sellaisena, että työntekijälle pitää olla tarve ennen kuin hän pääsee maahan. Pistejärjestelmässähän työpaikka ei ole taattu, vaikka saisi hyvätkin pisteet, kommentoi ministerin erityisavustaja Thomas Bergman


Jos pelkästään työnantaja saisi valita kuka tänne otetaan, maahan todennäköisesti vyöryisi siivoojiksi ammattitaidotonta työväkeä Afrikasta.

Työnantajan lyhyen tähtäimen tarpeen perusteella maahan ei kannata ottaa ketään. Jos maahanmuuttajia otetaan, pisteytys koulutuksen, ammattitaidon ja älykkyysosamäärän perustella on paljon parempi kriteeri kuin työnantajien "tarve". Jos maahanmuuttoa harjoitetaan, maahanmuuton on edistettävä väestönlatua eikä alennettava sitä. Maahanmuuttajan on oltava pitkän aikavälin sijoitus eikä jonkun kvarttaalitaloudessa elävän yrityksen tapa haalia voittoja.

Kysymys Suomen vapautumisen juhlavuotena

Jako kahteen suomalaisessa yhteiskunnassa taitaa olla pikemmin lisääntymässä eikä vähenemässä ?

Nykyään ei puhuta punaisista ja valkoisista vaan a-luokasta ja b-luokasta. Aikaisemmin jako ei ollutkaan niin yksiviivaisesti parempiin ja huonompiin. Sekä valkoisilla että punaisilla oli omat yhdistyksensä, kirjailijansa, kauppansa, urheilujärjestönsä jne. Vaikka punaiset olivat pääsääntöisesti köyhempiä, heillä oli ylpeytensä.

Nykyään alin sosiaaliluokka määräytyy pikemminkin kuin ammatin, sosiaaliluokan ja aatteen kautta vain ongelmien kautta. B-luokkaan kuuluvat ne joilla on vähemmän rahaa, enemmän alkoholiongelmia ja enemmän työttömyyttä, vähemmän koulutusta ja enemmän sairautta, jotka ovat yksinhuoltajia ja jotka ovat yleensä kaikkeen tyytymättömiä.

Mikään poliittinen puolue ei oikein välitä jaon kasvamisesta sinänsä. Yhteiskunnan jakaantumisen tien päässä on kuitenkin se, että Suomen kansaa ei enää ole olemassa. Ei ole mitään yhteenkuuluvuuden tunnetta. Rikkaat elävät omissa homogeenisissa lähiöissään. Köyhät elävät monikulttuurilähiöissään. Kukaan ei välitä, vaan hiljalleen maa alkaa muuttua samanlaiseksi kuin Englanti, josta sadat tuhannet keskiluokkaiset muuttavat Australiaan ja Uuteen Seelantiin, ja b-luokka ryyppää kuin teini-ikäiset aivonsa pellolle.

Miksi älymystö ei asetu kansallisen yhtenäisyyden puolelle ?

Aiemmin koko miesikäluokka kävi armeijan. Suomalaiset miehet tutustuivat toisiinsa sosiaaliluokasta riippumatta. Miksi älymystö ei sano, että tuollaisia yhteisöllisiä rakenteita pitäisi edistää. Sen sijaan he valittavat että itsenäisyyspäivänä puhutaan liikaa sodasta. Että suomalaisuutta pitää epädramatisoida. Siis tehdä yhteisöllisyys väljähtäneemmäksi - mieluiten jopa naurettavaksi ?

lauantaina, helmikuuta 02, 2008

Kolme ihannetilaa - punainen

Kirjoitin aiemmin kolmesta ihanneyhteiskunnasta

1. kommunismista

2. tuhatvuotisesta valtakunnasta,

3. kolmannesta ihanneyhteiskunnasta, joka perustuu yksilöiden vapaaehtoisiin yhteenliittymiin. Kolmatta ihanneyhteiskuntaa voidaan kutsua anarkismiksi, anarkokapitalismiksi tms.

Totesin näitä ihanneyhdyskuntia yhdistävän sen seikan etteivät ne ole käytännössä saavutettavissa.

Teen kuitenkin sen varauksen, että kommunistinen yhteiskunta on epäilemättä onnistuttu toteuttamaan ainakin kerran: Anabaptistinen hutteriittikirkko siirtyi yhteisomistukseen vuonna 1528 Määrissä. Muutamia katkoksia lukuun ottamatta yhteisomistus on ollut siitä asti käytössä - ja yhtäjaksoisesti vuodesta 1859 eli 150 vuotta. Nykyään hutteriitit elävät USA:ssa ja Kanadassa - jonkin verran hutterismia on myös Nigeriassa lähetystyön seurauksena.

150 vuotta on niin pitkä aika että enää ei voi puhua pelkästä yhteiskuntakokeilusta. Uskonnollisen yhteisön kommunismi on osoittautunut mahdolliseksi.

Hutteriitti voi toki omistaa jotakin. Mies voi omistaa esimerkiksi linkkuveitsen, vaatteita, pieniä työkaluja, valokuvia, kirjoja ja matkamuistoja. Valokuvia ei itse saa ottaa mutta turistien ottaman ja lahjoittaman valkokuvan voi pitää kunhan asiasta ilmoittaa yhteisön saarnaajalle.

Hutteriitti elää korkeintaan 160:n hengen yhteisössä - Bruderhof. Kun yhteisö kasvaa sitä suuremmaksi, se jaetaan kahtia. Yhteisö huolehtii jäsenensä tarpeista:

Kun hutteriitti syntyy, hänen vanhempansa saa 2 jaardia kangasta paitoja varten, 2 jaardia alusvaatteisiin, 4 jaardia muihin vaatteisiin, 2 jaardia ruokalappuihin ja 4 jaardia vaippoihin.

10-vuotias poika saa takkia varten 3 jaardia 6 tuumaa, mutta 11-vuotias jo 3 jaardia 12 tuumaa. 14-vuotias saa 4 jaardia, mutta kookas saa 9 tuumaa ylimääräistä. Tyttö saa vastaavasti 9 jaardia kangasta mekkoa varten. Nykyisin kangasta ei kulu tytön mekkoon 9:ää jaardia, mutta hutteriittiyhteisöt pitävät kiinni vanhasta määrästä.

Avioituessaan hutteriitti saa käyttöönsä huoneen, jossa asuu nuorikkonsa kanssa. Kun lapsia tulee lisää, huoneita annetaan perheen käyttöön tarpeen mukaan. Lisäksi nuori pari saa sängyn ja patjan, kaksi tuolia, kaapin, astiakaapin, lieden, seinäkellon, ompelukoneen ja hutteriittikirjallisuutta. Huonekalut eivät kuitenkaan ole henkilökohtaisia vaan ne palautetaan varastoon hutteriitin kuollessa.

Lisäksi jokaisella hutteriittiperheellä on kellarikomero, johon voi varastoida säilykkeitä.

Aikuisten ja isompien lasten ruokailu tapahtuu ainoastaan yhteisön ruokasalissa.

Hutteriitti voi saada joissain yhteisöissä myös taskurahaa. Sitä voi käyttää esimerkiksi kahviin ja pullaan hutteriitin käydessä Bruderhofin autolla kaupungissa lääkärissä tai Bruderhofin asioilla.

Hutteriittiyhteisössäkin toki esiintyy ajoittain varkauksia ja muuta itsekkyyttä, vaikka hutteriittien koko kasvatus painottaa alistumista yhteisölle (Gelassenheit). Ongelma on ratkaistu lukitsemalla kaikki henkilökohtainen omaisuus jokaiselle annettavaan lukolliseen laatikkoon.

Toisaalta kaikkea yhteisön säännöistä poikkeamista rangaistaan ankarasti.

Hutteriitteja oli USA:ssa ja Kanadassa 1900-luvun alussa noin tuhat ja vuosisadan lopussa 30 000. Uusia jäseniä ei ole saatu, mutta syntyvyys on hyvin korkea.

perjantaina, helmikuuta 01, 2008

Hieno ennakkotapaus

Ranskassa on eilen hyväksytty laki jonka mukaan tuomionsa kärsineet pedofilit voidaan sulkea pakkolaitoksiin.

"Tämä on erittäin vaarallinen ennakkotapaus", toteaa Humans Right Watch järjestön tutkija Judith Sutherland. "... Ihmisiä ei pidä tuomita kahta kertaa samasta rikoksesta."

Hieno päätös Ranskalta. Parempi toki olisi että pedofilia diagnostisoitaisiin jo ennen rikoksen tapahtumista, jolloin laitokseen sulkeminen voisi tapahtua ennen kuin viaton lapsi on joutunut pedofiilin uhriksi.

IQ and Wealth of States

London School of Economicsin tutkija Satoshi Kanazawa on tutkinut USA:n osavaltioiden keskimääräisen äo:n ja BKT:n suhdetta.

Äo selittää Kanazawan mukaan 25% BKT-eroista osavaltioiden välillä.

Catilina, nationalismi ja bipolarisaatio

Catilina kirjoitti aikoinaan ummehtuneesta nationalismista:

Jokaisen itseään kunnioittavan älykön tulee aina tilaisuuden salliessa kuuluvasti esittää inhonsa "ummehtunutta ja nurkkakuntaista nationalismia" kohtaan. Tällöin hän valkoiselle liberaalille tyypilliseen tapaan kuvittelee edustavansa universaalia normia, ja hänen mihinkään kuulumattoman sirpalemaisen henkisen atomisminsa olevan asioiden lopullisen tilan, johon ihmiskunta luonnonlainomaisesti päätyy lähes termodynaamisella väistämättömyydellä. "Ummehtuneen nationalismin" voimakkain reaalinen vaihtoehto ei kuitenkaan ole hänen tiedostava individualisminsa, vaan heimo- ja klaaniyhteiskunta, jossa etninen nepotismi ja sen luonut sukulaisuuksille alisteinen moraalikäsitys vallitsevat. Itse asiassa "ummehtunut nationalismi" onkin tähän verrattuna monia asteita lähempänä hänen omaa ideaaliaan, mutta tätä hän ei tietenkään voi myöntää, sillä hän ei pysty kuvittelemaankaan voivansa olla lojaali millekään muulle kuin omalle erinomaisuudentunteelleen.

Tuo tuli mieleeni Kenian tämän hetken tapahtumista. Kenia on tyypillinen esimerkki epäonnistumisesta luoda kansallinen identiteetti eli toteuttaa nationalismia. Irak on toinen esimerkki.

Kansanmurhien estämiseen erikoistunut instituutti Genocidewatch mainitsee Tansanian esimerkkinä valtiosta, jossa kansallisen identiteetin luomisella yhteiskunnan tribalisoituminen on saatu kuriin. Keino on Tansanian tapauksessa ollut kansallisen kielen luominen.

Bipolaarit yhteiskunnat kuten Ruanda ja Burundi ovat pahimmin vaarassa ajautua heimosotaan. Ruandan tapauksessa katolisella kirkolla olisi ollut mahdollisuus jarruttaa bipolarisaatiota, mutta kirkko ei kyennyt siihen koska oli itsekin etnisesti polarisoitunut.

Ummehtunut eurooppalainen älykkö on kiihkoisella maahanmuuton kannattamisellaan tuomassa heimoyhteiskuntaa myös Eurooppaan. Joten tutustumme aiheeseen muutenkin kuin paperilla.

Aiempi postaukseni bipolarisaatiosta tässä.

Kolme ihannetilaa - sininen

Ihannetilassa yksilöt elävät vapaana ja muodostavat toistensa kanssa vapaaehtoisesti yhteisöjä esimerkiksi tiettyä projektia varten. Yhteisö elää usein vain yhden projektin ajan ja hajoaa sitten. Toiset yhteisöt elävät tosin pidempäänkin. Yhteisöön kuuluminen on vapaaehtoista ja yhteisön sisällä sovitaan yhdessä tietyistä pelisäännöistä, joita sitten noudatetaan. Joskus joku eroaa yhteisöstä, koska on eri mieltä päämääristä tai hänet erotetaan koska hän ei noudata yhteisesti sovittuja sääntöjä.

Ihannetilassa sudet ja lampaat käyskentelevät yhdessä Tuhatvuotisen valtakunnan laitumilla. Suden pennut ja karitsat painivat yhdessä ja muodostavat elämän pituisia ystävyyssuhteita.

Ihannetilassa kaikki on yhteistä. Kaikki tekevät työtä yhteisen päämäärän eteen kykyjensä mukaan, mutta kaikille annetaan hyödykkeitä sen mukaan kuin he tarvitsevat.

Kolme ihannetilaa, joita yhdistää se että niitä ei käytännössä voi saavuttaa. Ihmettelen vain miksi ensimmäistä - anarkokapitalistien ja muitten ääri-individualistien ihannetilaa - pidetään tänä päivänä jotenkin tieteellisempänä kuin Jehovan todistajien tai kommunistien.