torstaina, helmikuuta 07, 2008

Kontrollijärjestelmä ja epätieteellinen maailmankuva

IDA totesi:

Itse epäilen erittäin vahvasti, että se materiaalinen hyvä mikä meillä on, on pitkälle vain edellisten sukupolvien työn ansioita ja me oikeastaan vain nautimme siitä ja kulutamme sitä. Pelkästään kuluttamalla se loppuu enemmin tai myöhemmin.

Lisäisin:

Luulen että MYÖS se henkinen hyvä mikä meillä on, on pitkälle vain edellisten sukupolvien työn ansioita ja me oikeastaan vain nautimme siitä ja kulutamme sitä. Pelkästään kuluttamalla se loppuu enemmin tai myöhemmin.

Suomalaisuus positiivisena ilmiönä on syntynyt ankaran kristillisyyden, Jumalan, kirkon, herätysliikkeiden ja naapurien harjoittaman konktrollin, omatoimisuuden, työn ja rehellisyyden ihannoinnin ja kaikkinaisen koreilun halveksimisen tuotteena.

Nykyään on hukattu täysin se luonnonlaki että mikään yhteisö ei pysy yhteisönä ilman kontrollijärjestelmää. Ilman kontrollijärjestelmää yhteisö muuttuu vain joukoksi egoistisia yksilöitä ilman mitään yhteistä identiteettiä. Se että yhteisöllisyys ei vielä ole korvautunut joukkonarsismilla johtuu vain erilaisista hitaustekijöistä. Iltapäivälehdet, "älymystö" yms. nakertavat yhteisöllisyyttä aamusta iltaan. Heidän destruktiivinen toimintansa saavuttaa koko ajan "loistavia" tuloksia.

Jos älymystö olisi oikeassa, suomalaisten alkoholinkäytön pitäisi pian muuttua kontrollin purkamisen takia "eurooppalaiseksi" sen sijaan se on muuttunut yhä enemmän "brittiläiseksi".

Sama ilmiö pätee itseasiassa kaikkialla biologisessa hierarkkiassa. Solujen joukosta ei tule monisoluista eliötä ilman kontrollijärjestelmää. Muurahaiset eivät kehity superorganismiksi ilman kontrollijärjestelmää.

Kontrollijärjestelmän merkityksen kieltäminen edustaa kreationismin kaltaista absoluuttisen epätieteellistä maailmankuvaa. Kutsuttakoon sitä vaikka sosiaalikreationismiksi. Ero vain on siinä että on lopulta ihmisen kannalta jonninjoutavan merkityksetön asia onko maailma syntynyt 4000 vuotta sitten vai 4 miljardia vuotta sitten. Ihmisyhteisön toimivuus sen sijaan ei ole jonninjoutava asia.

Lähde: Richard E. Michodin, Arizonan Tucsonin yliopiston ekologian professorin työ.

Boyd ja Richerson puhuvat kontrollin sijasta altruistisesta rankaisusta. Samasta asiasta on tietysti kysymys, mutta altruistinen rangaisu rajoittuu ehkä lähinnä ihmiseen.

Ei kommentteja: