sunnuntaina, helmikuuta 17, 2008

Väestön kasvu kehitysmaissa

Naisten koulutuksen ja yleisen elintason nousun on väitetty pudottavan syntyvyyttä kehitysmaissa. Naiset oppivat perhesuunnittelua, oppivat käyttämään ehkäisyvälineitä ja vaatimaan kumppaniaan käyttämään ehkäisyvälineitä. Koulutus ja elintason nousu ovatkin hyviä lääkkeitä liiallisen väestönkasvuun, mutta se ei ole koko totuus:

Nykyaikaisen väestötieteen isä Thomas Malthus vierasti aikoinaan ehkäisyä moraalittomana.

Malthusin hyväksymiä menetelmiä olivat viivästetty avioliitto ja tiukka kontrolli avioliiton ulkopuolisia suhteita vastaan. Nämä olivatkin ne tavat jolla Steve Sailerin mukaan Englannissa saatiin syntyvyys laskemaan jo ennen teollistumista.

Sama menetelmä on alkanut toimia Sailerin mukaan myös Egyptissä ja muissa islamilaisissa maissa: Nuorilla ei ole kertakaikkiaan taloudellisia edellytyksiä perustaa perhettä ja avioliittojen perustaminen siirtyy yli hedelmällisimmän iän. Toisaalta uskonto estää esiaviolliset suhteet ja ainakin aviottomien lasten syntymisen.

(Taloudellinen epävarmuus ei tosin aiheuta vain avioliiton solmimisiän kasvua. Se aika mikä muuten kulutettaisiin seksiin ja perheestä huolehtimiseen, käytetään nyt uskontoon. Mitä huonommin islamilaisten maitten nuorilla aikuisilla menee sitä voimakkaammin he turvautuvat ääri-islamiin.)

Malthus toki esitti muitakin - "luonnollisempia" - ratkaisuja väestön liikakasvuun kuin avioliittoiän myöhentäminen ja esiaviollisten suhteiden demonisoinnin - nälkäkuoleman, sodat ja sairaudet. Englannin alusmaassa Irlannissa tätä menetelmää käytettiinkin "onnistuneesti" väestön kasvun rajoitukseen 1800-luvulla.

Samainen menetelmä tuntuu olevan "suosittu" myös Afrikassa. Afrikan ongelma on ilmeisesti se että sukupuolimoraali ja naisten autonomia omasta ruumistaan on niin alhainen että ei ehkäisyvalistus eikä esiaviollisten suhteiden demonisointi ole lyhyellä tähtäimellä ratkaisu Afrikan ongelmiin. Lisäksi afrikkalaisten alhainen äo alentaa heidän koulutettavuuttaan ja heikentää heidän mahdollisuuksiaan omalla työllään nostaa elintasoaan.

Malthusin ns. luonnolliset ratkaisut jylläävät Afrikassa - mm. HIV ja sisällissodat. Afrikka tarvitsee tässäkin asiassa muitten maitten apua - pitkään.

Ei kommentteja: