torstaina, joulukuuta 27, 2007

Maahanmuutto yhteismaan ongelmana

Käsittelin aiemmassa postauksessani ajatusta että väestönlaatu on julkishyödyke. Toinen mahdollisuus on mallintaa väestönlaadun laskua - esimerkiksi alhaisen äo:n omaavan väestön maahanmuuton (=dysgeenisen maahanmuuton) seurauksena - yhteismaan ongelmana:

Yhteismaan ongelma (myös Yhteismaan tragedia, engl. Tragedy of the Commons) on William Forster Lloydin vuonna 1833 ensimmäisen kerran esittämä ja vuonna 1968 Garrett Hardinin Science-lehden esseessään tunnetuksi tekemä tilanne, joka kuvaa kuinka resurssien yhteiskäyttö johtaa niiden ylikulutukseen ja taloudellisesti epätehokkaaseen lopputulokseen kaikkien resurssin käyttäjien näkökulmasta. Yhteismaan ongelman ratkaiseminen on erityisesti poliittisessa filosofiassa laajalti tutkittu alue. Yhteismaan ongelma on voimakkaasti esillä myös evoluutiobiologiassa.

Taloustieteessä mm. ilmaston lämpenemistä ja vesistöjen saastumista on mallinnettu yhteismaan ongelmana. Ilmasto tai meri on yhteisresurssi, jota ei kukaan omista ja jota siksi helposti "ylilaidunnetaan", jolloin kaikki osapuolet pitkällä tähtäimellä kärsivät. Lyhyellä tähtäimellä ylilaiduntajat toki hyötyvät. Ongelma on erityisen suuri kun yritykset noudattavat ns. kvartaalitaloutta, jolloin yritykset toimivat hyvin lyhyellä tähtäimellä.

Yhteisresurssin ylilaiduntamista pyritään rajoittamaan esimerkiksi verottamalla laiduntamista niin paljon että laiduntaminen vähenee, jolloin ylilaiduntaminen saadaan kuriin.

Yhteiskuntaa, jossa on korkea väestönlaatu, voi myös tarkastella yhteisresurssina. Yritykset hyödyntävät yhteiskuntaa joka muodostuu korkealaatuisesta väestöstä. Laatua voi mitata mm. äo-mittauksin, PISA-testein, lukutaitoisuusprosentilla, työn tuottavuudella, sairauspoissaolojen määrällä jne.

Mutta kun monet yritykset investoivat korkean väestönlaadun maihin, työvoimakustannukset nousevat. Yritykset alkavat tuoda maahan työvoimaa maan ulkopuolelta työvoimakustannusten laskemiseksi.

Tällöin kuitenkin maan väestönlaatu saattaa laskea, mikäli maahanmuutossa ei painoteta mahanmuuttajien korkeaa laatua. Yritykset hyötyvät halvasta työvoimasta mutta heikentävät samalla väestönlaatua. Yhteismaan laatu siis laskee ilman että yritykset joutuvat korvaamaan laadun laskua.

Taloustieteen tarjoama ratkaisu on verotus: ulkomaisen alhaisen äo:n väen työllistäminen ja maahantuonti on asetettava veronalaiseksi. Valtion ei omaehtoisesti pidä ottaa alhaisen äo:n maahanmuuttajia ollenkaan.

Katso myös Mikko Ellilän taloustieteellinen analyysi maahanmuutosta.

Katso myös postaukseni Maailmanpankin raportista joka kuvaa väestön äo:n vaikutusta maan talouskehitykseen.

keskiviikkona, joulukuuta 26, 2007

Halonen ja Bush edustavat samaa uskoa mutta eri kirkkokuntaa

Lännen universalismi merkitsee Seikko Eskolan mukaan ihmisoikeuksien ja liberaalin demokratian pitämistä yleisinhimillisenä arvoina, josta ei missään olosuhteissa pitäisi luopua ja joihin kaikilla pitäisi olla oikeus.

Useimmat lienevät universalisteja tässä suppeassa mielessä. Mielipiteet eroavatkin sitten enemmän, kun kysymme pitääkö meidän länsimaisten ihmisten pyrkiä aktiivisesti levittämään läntistä universalismin aatetta muualle maailmaan.

Georg Bush, Tarja Halonen ja Erkki Tuomioja vastaavat tähän kysymykseen ilman muuta myöntävästi. Seikko Eskolan mukaan Bush, Halonen ja Tuomioja edustavat tässä suhteessa samaa uskoa, mutta kuuluvat eri kirkkokuntaan. Bushin ja Halosen universalistisen lähetystyön voi Eskolan mukaan nähdä eräänlaisena jatkona kristilliselle lähetystyölle.

"Yhdysvaltain presidentti edustaa miekkalähetystä, Suomen ulkopolitiikan [silloiset] johtajat rakentavat lähetystyön perinteisiin menetelmiin, oppimiseen ja hyväntekeväsiyyteen".

Ja mikä ettei, tehkööt lähetystyötä jos haluavat. Itse en olisi ehkä aivan yhtä kärkäs väittämään läntisiä arvoja ylivertaisiksi enkävarsinkaan suosisi kovin aktiivista lähetystyötä, mutta suon Haloselle ja Bushille oikeuden omaan mielipiteeseensä ja arvostan heidän haluaan auttaa hädässä olevia.

Mutta se mikä minua tässä todella vierastaa on näitten ihmisten varma usko läntisten arvojen voittoon - kunhan vain tarpeeksi yritetään. Tuolla sokealla uskolla läntisten arvojen lopulliseen voittoon perustellaan sitten demokratian pakkovientiä Irakiin. Samalla sokealla uskolla perustellaan myös maahanmuuttoa: Kun esimerkiksi vanhoilliset ja köyhät muhamettilaiset maahanmuuttajat muuttavat Suomeen ja saavat koulutusta ja varallisuutta - kokevat länsimaisen auringon kirkkauden - he muka omaksuvat länsimaiset arvot.

Suorastaan tragikoomista on että suuri osa vapaa-ajattelijoista ja skeptikoista ei näe syytä rajoittaa fundamentalistimuslimien maahanmuuttoa. Seurauksena on, että sen sijaan että läntiset arvot leviäisivät muualle maailmaan, läntiset arvot alkavat väistyä
lännessäkin: sananvapaus, naisten ihmisoikeudet, tieteellinen totuus
yms. eivät enää olekaan niin itsestään selviä kuin ne olivat pari vuosikymmentä sitten.

(Lainaukset Sekko Eskolan ajatuksiin perustuvat Eskolan kirjaan "Historian kuolema ja kulttuurien taistelu".)

sunnuntaina, joulukuuta 23, 2007

Vanhanenko yksin väitteineen

HS antaa implisiittisesti sen kuvan että Tatu Vanhanen olisi yksin väitteineen että äo selittää suurimman osan hyvistä PISA-tuloksista.

HS:n antama kuva on väärä. Mm. Osmo Soininvaara on samoilla linjoilla.

Osmo Soininvaara viittaa blogissaan mm. seuraaviin tutkimuksiin joitten johtopäätös on sama kuin Vanhasella:

Rindermann, H. (2007). The g-factor of international cognitive ability comparisons: The homogeneity of results in PISA, TIMSS, PIRLS and IQ-tests across nations. European Journal of Personality, 21, 667-706.

Rindermann, H. (2007). The big G-factor of national cognitive ability (author´s response on open peer commentary). European Journal of Personality, 21, 767-787.

Lukekaapa myös Tatu Vanhasen alkuperäinen kirjoitus.

Väestön laatu on julkishyödyke

Puhun taas julkishyödykkeistä - hyödykkeistä joita kuka tahansa voi käyttää ilmaiseksi. Esimerkkinä maantie, puhdas ilma, tieteellinen tieto, wikipedia ja itsenäisyys.

Julkishyödykkeitten tuottamiseen liittyy kysymys, kuka kustantaa tai tuottaa julkishyödykkeen kun tuotteen tuottaja ei hyödy enempää kuin vapaamatkustaja.

Taloustieteellinen termi julkishyödyke ei ole laajalle yleisölle kovin tuttu. Olen käsitellyt aiemmin varsinkin ilmaston laatua julkishyödykkeenä. Julkishyödykkeen tuottaminen merkitsee käytännössä sitä, että jokin hyödyke tuotetaan yhteistyönä esimerkiksi talkoilla, verovaroilla tai taistelemalla. (Katso aiemmat artikkelini julkishyödykkeen tuottamisesta.)

Ilmaston laadun ohella toinen hyvin merkittävä julkishyödyke on väestön laatu. Tarkoitan väestön laadulla esimerkiksi väestön keskimääräistä äo:ta, koulutustasoa, asenteita, työmoraalia, lainkuuliaisuutta jne.

Keskityttäköön yksinkertaisuuden vuoksi äo:hon. Mm. Tatu Vanhanen ja Richard Lynn ovat osoittaneet valtion väestön äo:n korreloivan positiivisesti mm. BKT:n kasvun kanssa. Valtioiden väliset äo-erot selittävät yksinään puolet valtioiden välisistä eroista BKT:n kasvussa. Samansuuntaisia tuloksia on esittänyt mm. Maailmanpankki.

Useimmat tämän blogin lukijat ovat jo varmasti ymmärtäneet väestön keskimääräisen äo:n edut kansakunnalle. Mutta missä mielessä voimme sanoa väestön laadun - esimerkiksi äo:n - olevan tuotettava hyödyke ?

Keskimääräinen äo tuotetaan mm. kahdella tavalla:

a) korkean äo:n yksilön synnyttäessä lapsen

b) korkean äo:n yksilön muuttaessa maahan.

Voimme mm. todeta, että jokainen henkilö, joka tekee työtä maahanmuuton rajoittamiseksi alhaisen äo:n maista, tuottaa julkishyödykettä nimeltä väestön laatu.

Valitettavasti pitää sanoa että nyky-Suomessa näihin talkoihin korkean väestön laadun puolesta ei ole paljon innokkaita osallistujia. Yksi syy siihen, miksi näihin talkoihin ei ole paljoa osallistujia, on että vapaamatkustajia ei millään lailla rangaista. Normaalisti talkoisiin osallistumatta jättäminen vaikuttaa ainakin henkilön maineeseen negatiivisesti.

Näihin talkoihin osallistumatta jättäminen ei aiheuta vapaamatkustajalle mitään rangaistusta. Päinvastoin ! Ainoa joita rangaistaan ovat talkoitten parhaat työntekijät !

Vapaamatkustajienkin rankaisun aika varmasti tulee, mutta tällä hetkellä vapaamatkustajia päinvastoin palkitaan valtion viroilla. Samoin talkoitten parhaitten työntekijöitten palkitsemisenkin aika varmasti vielä koittaa.

Huomautus

Huomautettakoon, että alhaisen äo:n maahanmuutosta voi olla myös tiettyä hyötyä ainakin yrityksille, koska se voi lisätä työvoiman tarjontaa. Tämä ei kuitenkaan millään lailla romuta sitä väittämää että väestön äo:n lasku heikentää pitkän tähtäimen talouskasvun edellytyksiä, lisää rikollisuutta jne. Evidenssi väittämän puolesta on varsin musertava.

Syy, miksi osa talouselämää kannattaa halpatyövoiman maahanmuuttoa on nimenomaan se, että yritykset pyrkivät maksimoimaan lyhyen tähtäimen taloudellista etua toimiessaan kvarttaalitaloudessa. Lisäksi yritykset jotka voivat siirtyä helposti maasta toiseen eivät kärsi pitkän tähtäimen väestön laadun heikkenemisestä.

torstaina, joulukuuta 20, 2007

Valtion legitimiteetistä - Belgia, Suomi ja Sveitsi

Belgia on saanut toimitusministeriön sijaan väliaikaisen hallituksen joka johtaa maata pääsiäiseen saakka. Vaalitappion kärsinyt liberaalipuoluetta edustava ex-pääministeri Guy Verhofstadt muodosti väliaikaisen hallituksen. Hallitussopimus edellyttää että pääsiäisen jälkeen vaalivoittajat (flaamilaiset kristillisdemokraatit) saavat pääministerin paikan ja voivat muodostaa uuden hallituksen.

Monimutkaista touhua. Belgia on korttitalo, jota kuningas, EU ja osa Belgian poliitikoista (valloni-puolueet ja Flanderin vasemmisto ja liberaalit) yrittävät pitää pystyssä. Belgiassa yhdistyvät perinteisen eurooppalaisen monikansallisen valtion (Espanja, Jugoslavia, Neuvostoliitto, Romania) ongelmat ja monikultturismin ongelmat.

Suurin ongelma lienee kuitenkin se että monien ihmisten silmissä Belgian valtiolta puuttuu legitimiteetti. Kun valtiolta ihmisten silmissä puuttuu legitimiteetti, vaikutukset ovat moninaiset: kaikenlainen lakien kunnioitus alkaa rapistua. Rikollisuus onkin varsin korkeaa Belgiassa.

Valtioissa, jotka menettävät legitimiteettinsä, kaikkinainen yhteiseen hiileen puhaltaminen helposti kärsii tai rajoittuu alakulttuureihin (etnisiin ryhmiin, uskonnollisiin ryhmiin, naapurustoihin). Parhaassa tapauksessa uusi kansalaisyhteiskunta kykenee korvaamaan legitimiteettinsä menettäneen valtion. Legitimiteettinsä menettänyttä valtiota aletaan demonisoida ja kaikkia sen toimia pidetään pahana tai ainakin naurettavana.

Myös suht homogeenisessa Suomessakin on tosin varsinkin viime aikoina ollut vallalla trendi tehdä julkisia palveluita ja muita julkishyödykkeitä naurunalaiseksi:

a) tv-luvan maksamatta jättämistä ymmärretään ja esitetään jopa osoituksena jonkinlaisesta valistuneesta kansalaistottelemattomuudesta, ja tätä perustellaan joillain YLE:n tekemillä virheillä

b) rokotuksista kieltäytymistä ymmärretään, ja perustellaan sitä rokotusten aiheuttamilla riskeillä. (Katso perusteellinen postaukseni aiheesta!)

c) poliisia, maanpuolustusta yms. on aina yritetty tehdä naurunalaiseksi vasemmiston taholta

d) hyvinvointiyhteiskuntaa tehdään naurunalaiseksi oikeiston taholta, ja tätä perustellaan sosiaalihuollon väärinkäytöksillä

e) yleisen katujärjestyksen ja -siisteyden ylläpitoa tehdään naurunalaiseksi kutsumalla asiasta huolestuneita moralisteiksi

Tällä en tarkoita etteikö kritiikillä esimerkiksi hyvinvointiyhteiskuntaa kohtaan olisi perusteita. Mutta hyvinvointiyhteiskunta on kyllä mahdollinen (vrt. juutalaiset) kunhan vapaamatkustajia rangaistaan. Toisaalta on totta että jotkut julkiset palvelut voivat olla aikansa eläneitä, mutta tämä ei ole mikään sääntö.

Mutta nyt takaisin monikansalliseen valtioon:

Monikansallinenkin valtio voi toki onnistua. Onnistumisen mahdollisuus vain on pienempi kuin homogeenisemmalla valtiolla. Sveitsin onnistumisen edellytys on ollut alueellinen autonomia ja pitkän yhteisen historian luoma sveitsiläinen identiteetti. Sveitsin valtiolla (Valaliitolla) on myös ollut kansalaisilleen paljon konkreettista tarjottavaa, mikä on luonut sille legitimiteetin ihmisten silmissä:

1. Rauhaa ja vakauttaa epävakaan Euroopan keskellä. Pystyihän Sveitsi välttämään esimerkiksi molemmat maailmansodat.

2. Suhteellista vapautta talonpojille ja porvareille feodaalisen Euroopan keskellä.

3. Yrittäjäystävällisen yhteiskunnan.

4. Alueellisen autonomian.

Katso myös HS:n uutinen Belgiasta. Mutta lue erityisesti tämä artikkeli Belgian ongelmien syistä. Analyysi on hyvin EU-optimistinen, enkä sitä allekirjoita, mutta analyysi kannattaa lukea.

keskiviikkona, joulukuuta 19, 2007

"Opiskelijoita" Nigeriasta Suomeen

On hienoa että HS on alkanut viimein puhua maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista.

Ilmeisesti erityisesti Nigeriasta yritetään päästä Suomeen kaikin mahdollisin keinoin: hakemalla valeopiskelijaksi Suomeen oppilaitoksiin, tulemalla valeliikematkoille suomalaisiin yrityksiin ja solmimalla valeihmissuhteita suomalaisten naisten kanssa.

Optimismia herättää sekin että viranomaiset lienevät pääsääntöisesti torjuneet viisumihakemukset.

tiistaina, joulukuuta 18, 2007

Kulttuuridiversiteetti

Ohi on se aika jolloin luonto haluttiin kokonaan kesyttää - aika jolloin soitten kuivaaminen ja koskien perkuu tai rakentaminen nähtiin yksinomaan positiivisena asiana. Ainakin eteläsuomalaisen luonnon osalta kyseinen kesyttäminen on lähes loppuun saatettu. Ei täällä juuri kosken kuohu tulvoa satakuntalaisten laulun sanoja lainatakseni.

Ohi on suurelta osin myös se aika jolloin sudet yms. petoeläimet arvotettiin moraalisesti pahoiksi ja vaadittiin niitten hävittämistä maan päältä. Nykyään jokaisen eläin- ja kasvilajin nähdään kasvattavan luonnon diversiteettiä ja olevan siinä mielessä arvokas. Samaan aikaan kuitenkin luonnon diversiteetti vähenee koko ajan - monet eläimet kuten vaikkapa Bengalin tiikerit, orangit, Saimaan norpat ja gebardit ovat uhanalaisia.

Jos luonnon kesyttämisen ja biologisen diversiteetin vähentämisen mielettömyys on jo havaittu, ihmisen kesyttäminen ja ihmisten globaalin kulttuuridiversiteetin vähentäminen on edelleen monien itseään sivistyneinäkin pitävien ihmisten päämääränä. Kaikki ihmiset pitäisi kesyttää länsimaisiksi rationalisteiksi. Yksi esimerkki on halu tuhota uskonto ja korvata se Ranskan vallankumouksen ihanteilla - valistuksella ja rationalismilla. Nämä valistusmiehet kutsuvat itseään esimerkiksi vapaa-ajattelijoiksi tai skeptikoiksi.

Näillä kulttuurin köyhdyttäjille lähes kaikki erilaisuus on valistuksen vastaisena demonisoitava - mainittakoon nyt esimerkkinä vaikka

a) intialaisten kastijärjestelmä
b) arabien järjestetyt avioliitot
c) izha-maya-intiaanien usko metsänhenkiin
d) japanilaisten kunniaitsemurhat
e) kamikaze
f) afrikkalaisten naisten ympärileikkaus
g) heimosodat
h) rajputtien lesken poltto
i) intialaisten usko siihen että lehmät ovat pyhiä
j) Etiopian kirkon usko että maapallo on lättänä
k) hutteriittien usko että yksilö on alisteinen yhteisölle
l) serbien kansallismielisyys
m) turkulaisten negatiivisuus
n) kalvinistien usko predestinaatioon
o) juutalaisten usko että he ovat muitten ihmisten yläpuolella
p) mustalaisten verikosto
q) protestanttien helvetin pelko ja uskonnollinen ahdistus
r) syyrianjuutalaisten endogamia
s) suomenruotsalaisten ankkalampi
t) japanilaisten käsitys että muut ihmiset ovat saastaisia
u) kurdien kunniamurhat
v) apashien initiaatioriitti jossa nuorukaiset pakotettiin jääkylmään veteen
x) syyrianjuutalaisten, lestadiolaisten, hutteriittien ja amishien tapa katkaista välit uskonnon hylänneisiin perheenjäseniin

Ymmärrän että ihmiskulttuurin joihinkin ylilyönteihin joskus tartutaan - niin kuin on tapana tarttua vaikkapa liian suureksi kasvaneeseen hirvikantaan.

Kulttuurien kesyttäminen - eli diversiteetin vähentäminen - nähdään ehkä edellytyksenä sille että rajat voidaan avata ja että talousliberaalin, sosialidemokraatin tai monikultturistin toiveuni maailmankylästä voidaan toteuttaa.

Tätä kulttuurin kesyttämistä ja kulttuuridiversiteetin tuhoamista nämä ihmiset kutsuvat kuitenkin jostain käsittämättömästä syystä monikulttuuriksi. Itse en tähän projektiin osallistu millään lailla.

Ainoa pikkuvaraus minkä teen on, että ne ihmiset jotka jostain syystä muuttavat Suomeen sitoutuvat joihinkin suomalaisiin perusarvoihin.

sunnuntaina, joulukuuta 16, 2007

Kaikella on hintansa vai onko, Serbia ?

Hätäpäidenkalinaa kertoo että EU tarjoaa Serbialle Kosovon itsenäisyydestä palkkioksi jäsenyysneuvottelujen nopeuttamista.

Minulla ei ole mielipidettä siitä, kenelle Kosovo kuuluu. Mutta on mielenkiintoista nähdä, miten Serbia reagoi EU:n tarjoukseen. Onko - kuten kyynikot sanovat - kaikella hintansa. Onko Serbia valmis myymään Kosovon, jota serbialaiset ovat perinteisesti pitäneet erityisen pyhänä osana Serbiaa. Onhan Kosovo Kosovo Poljen taistelun tapahtumapaikka.

Australian alkuasukkaat Pohjois-Territoriossa ovat valmiita myymään tyttärensä. Mutta sitä kutsutaankin kulttuurin romahtamiseksi. Mutta ovatko serbit valmiita myymään Kosovon ?

Kaikki eivät ole valmiita "myymään äitiään". Kerroin aiemmin:

Islamistisen terrorismin tutkija Scott Atran kertoi tällaisesta tutkimuksesta: Palestiinalaisille esitettiin erilaisia vaihtoehtoja siitä miten juutalaiset voisivat korvata jonkin tietyn palestiinalaisen pyhän paikan luovuttamisen juutalaisille osana rauhan tekoa. Vaihtoehto 1 oli että palestiinaliset luovuttaisivat pyhän paikan korvauksetta. Vaihteoehto 2:ssa palestiinalaiset saisivat pyhästä paikasta suurehkon rahakorvauksen.

Vaihtoehto 2 herätti voimakkaita negatiivisia tunteita palestiinalaisissa. Se että pyhä paikka määriteltiin tavaraksi antamalla paikalle hinta herätti vihaa. Lienee yleisesti niin että ihminen kokee erittäin loukkaavana, että joku haluaa ostaa rahalla sinulle "pyhän" asian. Sen sijaan vaihtoehto 3, jossa juutalaiset luopuivat vastavuoroisesti jostain omasta pyhästä paikastaan, herätti palestiinalaisissa huomattavasti positiivisempaa vastakaikua.


HS:n artikkeli aiheesta on tässä.

perjantaina, joulukuuta 14, 2007

Mielipiteet riitelevät vaan eivät ihmiset ?

Politiikassa mielipiteet riitelevät eivätkä ihmiset on nykyään tapana sanoa.

Hyvin päinvastaisen käsityksen esitti aikoinaan saksalainen yhteiskuntatieteilijä Carl Schmidt: Estetiikassa on kyse kauniista ja rumasta, etiikassa hyvästä ja pahasta, politiikassa taas ystävyydestä ja vihollisuudesta.

Nykyihminen ajattelee yleensä ilman muuta ensimmäisen väitteen kuvaaman tilanteen olevan tavoiteltava tila. Se lieneekin tavoiteltava tila kun toimitaan ihmisyhteisön sisällä, jonka jäsenien välillä vallitsee edes minimaalinen yhteinen arvomaailma ja/tai luottamus.

Esimerkiksi Osmo Soininvaaran blogilla on käyty keskustelua maahanmuutosta usein varsin rakentavasti. Välillä jopa niin että asiat ovat riidelleet ihmisten sijasta ! Tilanne kuitenkin auttamatta muuttuu Schmidtin esittämään tilaan jos maahanmuuttokriittisyys kriminalisoidaan. Teoriassa itse mielipiteitä ei toki kriminalisoida, vaan teoriassa ihmisiä rangaistaan vain sen sanamuodon perusteella jota he käyttävät argumentaatiossaan.

Mielipiteitä on kuitenkin pakko voida perustella. Muuten keskustelu tulee mahdottomaksi. Jos rakentava keskustelu estetään kriminalisoimalla toisen mielipiteen perusteleminen, silloin eivät enää mielipiteet riitele vaan ihmiset. Politiikka muuttuu kysymykseksi siitä kuka on vihollinen ja kuka on ystävä. Ja sen pitääkin muuttua kysymykseksi siitä kuka on vihollinen ja kuka ystävä !

Silloin ei enää ole merkitystä sillä onko vastustaja hyvä, rehellinen ja vilpitön ihminen. Siinä vaiheessa ainoa todella mielenkiintoinen kysymys on vihollisen ja ystävän identifiointi. Silloin myös väistämättä syntyy tilanne, jossa muissakin poliittisissa kysymyksissä kuin kysymyksessä maahanmuutosta, mielipiteet jakaantuvat sen mukaan miten viholliset ja ystävät ajattelevat asiasta.

keskiviikkona, joulukuuta 12, 2007

Kuntien asuntoviranomaiset rikkovat mustalaisten ihmisoikeuksia räikeästi ?

Suomessa on ajoittain syystäkin kauhisteltu eräiden muslimioppineiden vaatimusta, että muslimiyhteisöjen pitäisi voida toteuttaa erillistä lainsäädäntöä (shariaa) muslimiyhteisön sisällä. Intian tasavallassa muslimiyhteisöllä on tällainen oikeus. Oikeus kuitenkin rikkoo sitä periaatetta että jokainen kansalainen on yhden vertainen lain edessä. Intiassa voimassa oleva laki "Laki musliminaisen suojelusta" asettaa musliminaisen todellisuudessa muita Intian kansalaisia heikompaan asemaan.

Eilisessä Ajankohtaisessa Kakkosessa käsiteltiin mustalaisten väistämäisvelvollisuutta. Ohjelmassa haastateltiin mm. asuntoministeri Jan Vapavuorta ja Ihmisoikeusliiton lakimiestä.

Ohjelmassa selvisi että kuntien asuntoasioista vastaavat virkamiehet toteuttavat perustuslain vastaista yleisohjetta, joka asettaa maamme mustalaisväestön hyvin erilaiseen asemaan muuhun väestöön nähden. Ohjeen ajatus on, että kunta K ei ensisijassa tarjoa kunnallista asuntoa mustalaiselle A, ellei kunnan romaniyhdyshenkilö B pidä henkilön A muuttamista kuntaan K suotavana.

Jo periaatteessa tällainen ohje on räikeässä ristiriidassa Suomen kansalaisen perusoikeuksien kanssa, koska se rajoittaa Suomen kansalaisen oikeutta asettua asumaan mihin tahansa Suomen tasavallan alueella.

Käytännössä ohje saattaa merkitä suoranaista terroria sellaista mustalaista kohtaan joka on joutunut väistämisvelvolliseksi. Kun suvun A jäsen on väistämisvelvollinen suvulle B, jonka jäsen on romaniyhdyshenkilö tietyssä kunnassa K, suvun A jäsenen oikeus asua kunnan K alueella on riistetty kokonaan.

Ohjelmassa haastateltiin väistämisvelvollista mustalaisnaista joka neljän lapsensa kanssa siirtyi turvakodista toiseen - ilmeisesti vailla mahdollisuutta asettua vakituisesti juuri mihinkään kuntaan.

Ihmisoikeusliiton lakimies totesi että ongelma ei rajoitu yhteen romaaniperheeseen.

Valtion viranomaiset myönsivät ohjeen olemassaolon ja väittivät sen auttavan mustalaisten asuntoasioita hoitavia viranomaisia toimimaan sujuvasti. Näin tietysti voi olla. Suomalaisten sosiaaliviranomaisten on kuitenkin kunnioitettava ihmisoikeuksia ja toimittava perustuslain mukaisesti.

Poliisi ryhtynee tutkimaan asiaa ?

Katso Ylen kuvaus ohjelmasta.

tiistaina, joulukuuta 11, 2007

Kuka ansaitsee patsaan ?

Joukko punikkeja on ehdottanut patsaan pystytystä Leninille, joukkomurhaajalle ja Suomen itsenäisyyden tunnustajalle.

Minusta tunnustuksen ansaitsisivat pikemmin miehet, jotka tekivät surullisimman ja vähiten arvostetun työn sodan aikana - rintamakarkurien ja maanpetturien teloittajat. Ilman teloituksia tai teloituksien uhkaa ei ehkä olisi Suomea.

Erityisesti kun yhteisön olemassaolo on vaarassa, ryhmäkoheesiota on puolustettava rankaisemalla normien rikkojia. Koska rankaiseminen on siis yhteisöä puolustavaa ja koska rankaisija ei välttämättä saa siitä mitään hyötyä - joskus päinvastoin suurtakin haittaa, rankaisemista on syytä kutsua altruistiseksi rankaisemiseksi.

Voisin siis ehdottaa patsasta kaikille heille - vaikkapa korpraali Asikaiselle - pasifisti Arndt Pekurisen teloittajalle.

En kuitenkaan ehdota, koska en näe miten tällainen haavojen repiminen lopulta edistäisi kansankokonaisuuden asiaa. Jotkut sankarit jäävät väistämättä palkitsematta.

En myöskään väitä, etteikö Arndt Pakurinen olisi omalla tavallaan ansainnut patsasta. Hän kärsi eräänlaisen sankarikuoleman oman aatteensa puolesta.

maanantaina, joulukuuta 10, 2007

Syyrianjuutalaiset - osa 2

Valkea linkkasi meidät aikoinaan juutalaisuuden tutkija Kevin MacDonaldin blogille ja erityisesti MacDonaldin juttuun syyrianjuutalaisista. (Katso aiempi postaukseni.)

Myös New York Timesissa on mielenkiintoinen artikkeli Broklynissä ja muualla USA:ssa elävistä 75000:sta syyrianjuutalaisesta. Nämä ihmiset ovat siis ensi sijassa Syyriasta USA:han muuttaneita juutalaisia. Muutto on alkanut jo 100 vuotta sitten.

Syyrianjuutalaiset eivät todellisuudessa ole mikään homogeeninen ryhmä: Syyriassa on kauan ollut kahdenlaisia juutalaisia - arabiaa puhuvia Musta'arabim ja ladinoa (juutalaisespanjaa) puhuvia Espanjasta inkvisiitiota paenneita sefardijuutalaisia (Səfaradim). New Yorkissa syyrianjuutalaiseen yhteisöön on lisäksi liittynyt muualta Lähi-idästä tulleita sefardijuutalaisia - tosin he ovat joutuneet eräänlaisiksi toisen luokan jäseniksi.

Syyrianjuutalaiset ovat mielenkiintoiisia siinä mielessä, että vaikka he ovat vuonna 1935 siirtyneet endogamiaan eli he sallivat avioliitot vain oman ryhmän sisällä, he eivät eriydy muuten voimakkaasti amerikkalaisesta yhteisöstä - niin kuin useat muut endogaamiset yhteisöt kuten amishit tai hasidit. He esimerkiksi pukeutuvat kuten kuka tahansa amerikkalainen.

Syyrianjuutalaiset ovat myös taloudellisesti onnistuneet erittäin hyvin. Syyrianjuutalaisuus tarjoaa sosiaalisen verkoston ja eräänlaisen hyvinvointiyhteiskunnan joka auttaa köyhiä jäseniään.

New York Timesin artikkeli kertoo syyrianjuutalaisesta miehestä, joka elettyään vanhempiensa kanssa suuren osan lapsuuttaan ja nuoruuttaan Broklynin ulkopuolella vieraantuu jonkin verran yhteisöstään. Mies rakastuu aikanaan ashkenazityttöön. Hän ilmoittaa vanhemmilleen menevänsä naimisiin tytön kanssa ja olettaa vanhempiensa ensijärkytyksen jälkeen hyväksyvän avioliiton. Mies on toki kuullut vuoden 1935 endogamiapäätöksestä, mutta olettaa että sääntö ei ole niin tiukka etteikö siitä voisi tehdä poikkeusta. Järkytys on suuri kun miehen perhe - ja koko yhteisö - sulkee hänet ulkopuolelle.

Tällaiset yhteisöt, joihin kuuluminen edistää oleellisesti ihmisen taloudellista menestystä ja lisäksi tarjoaa taloudellisen ja sosiaalisen turvaverkon, kykenevät usein säilymään maallistuneessakin yhteiskunnassa erillisinä ja oman kulttuurinsa säilyttäen. Hinta on kuitenkin kova - aina silloin tällöin joku yksilö suljetaan yhteisön ulkopuolelle sosiaaliseen orpouteen omasta perheestään ja entisistä ystävistään.

Eliitin paratiisi, maahanmuuttajan taivas ja eurooppalaisen helvetti ?

Jussi Halla-ahon itsenäisyyspäivän "puhe" kannattaa lukea.

Halla-aho osoittaa vääjäämättömällä logiikalla miten eliitti on luomassa itsestään uuttaa aatelistoa - ja vaatiessaan kansallisvaltion alasajoa tekemässä vielä valtioista omia nautinta-alueitaan.

Samaan tapaan kuin saksalaisella pienellä ruhtinaskunnalla ei ollut muuta funktiota kuin ylläpitää pikkuruhtinaan ylellistä elämää ja ja tarjota pikkuruhtinaalle status suvereenin valtion hallitsijana, ei erillisellä valtiollakaan kansallisvaltion romuttamisen jälkeen ole muuta funktioita kuin toimia eliitin nautinta-alueena.

Vaikka eliitin projekti suomalaisuuden dedramatisoimiseksi ja kansallisvaltion likvidoimiseksi on vielä kesken, nautintaoikeus-ajatus on jo realisoitunut mm. Suomen Pankin tapauksessa. Markan likvidoiminen teki aikoinaan jo Suomen pankista käytännössä hyödyttömän - paitsi siis eliitin nautinta-alueena.

Kun - tai pikemminkin jos - integroituminen ja globalisaatio etenevät, yhä useampi suomalainen instituutio ja lopulta koko valtio muuttuu vain eliitin nautinta-alueeksi.

Pietarissa asui vuonna 1917 suuri joukko aatelisia joilla oli tyypillisesti N:n kuvernementissa maatila ja siellä vaikkapa 100 sielua. Maatilan ja sielujen funktiona oli ylläpitää eliitin elämää Pietarissa. Eliitti ei tuntenut mitään mielenkiintoa maatilan asukkaiden elämään - ainoastaan toisia aatelisia ja heidän vastaanottojaan kohtaan.

Venäläistä aatelistoa vieläkin laajempi oli Puolan aatelisto. Puolan aatelisto ylläpiti venäläisen aateliston tavoin rikasta elämäänsä maaorjilla. Eliitin solidaarisuus toisiaan kohtaan oli vankka - aateli kutsui toisiaan veljiksi (pan). Kansaa (talonpoikia) aatelisto piti maaorjinaan. Kansan kurissa pitäminen oli Puolan aateliston kannalta julkishyödykeen tuottamista (talkoot), joka vaati vahvaa yhteenkuuluvuutta (veljeyttä) aateliston sisällä.

Kansan kurissa pitäminen ei onnistunut pelkkänä aateliston omana yhteistyönä. Puolan aatelistasavalta oli monikulttuurinen maa - uskonnonvapaus toi Puolaan juutalaisia, mennoniitteja, armenialaisia, muslimeja jne. Maassa oli viisi virallista kieltä, mm. turkki ja jiddisch. Aatelisto käytti tehokkaasti näitä vähemmistöjä hyväkseen pitämään kansan kurissa. Vähemmistö oli kiitollisuuden velassa oikeuksistaan eliitille ja osallistui mielellään aateliston talkoisiin. Toimiessaan veronkantajina ja muissa välimiestehtävissä aateliston palveluksessa varsinkin juutalaiset onnistuivat taloudellisesti erittäin hyvin. Heidän Heidän sisäryhmämoraalinsa teki aateliston talkoisiin osallistumisesta heille moraalisesti täysin ongelmattoman - suorastaan kunniallisen - asian.

Euroopan eliitin integraatio- ja dedramatisointi-projektille - talkoille - ainoa este tuntuu olevan enää Euroopan kansat. Noihinkaan talkoisiin - julkishyödykkeen tuottamiseen - eliitti ei voi lähteä ilman liittolaisia. Vasemmistoälymystön lisäksi tarvitaan muutakin talkooväkeä - vaikkakin esimerkiksi Peter von Baghin suomalaisuuden dedramisointilausunto olikin hienosti linjassa Halosen dedramatisointi-lausuntojen kanssa. Kuten Puolan aatelistasavallassa eliitti hakee talkoolaisia tälläkin kertaa ulkomailta.

Uskonnon vapaus oli Puolan aatelistasavallan tapa saada ulkomailta miehiä talkoisiin - uudella eurooppalaisella eliitillä on omat keinonsa saada maahan talkoolaisia.

On muistettava että nämä talkoot eivät muistuta talon rakentamista niin kuin suomalaisten talkoot yleensä - näitten talkoiden ajatuksena on saada eurooppalaiset kansat alistettua. Talkoisiin osallistuminen on vieläpä erittäin helppoa - talkoolaisen ei tarvitse kuin saapua maahan, hankkia Suomen kansalaisuus ja ehkä käydä vielä äänestämässä.

Puolasta sanottiin aikoinaan että se oli aateliston paratiisi, juutalaisten taivas ja talonpojan helvetti.

EU:sta sanotaan varmaan pian että se on eliitin paratiisi, maahanmuuttajan taivas ja eurooppalaisten helvetti.

perjantaina, joulukuuta 07, 2007

Kaksinaismoraalia subprime-markkinoilla

Markkinavoimat kritisoivat presidentti Bushia siitä, että Bush helpotti velallisten tilannetta jäädyttämällä subprime-korot. HS kertoo:

Mm. Amerikkalaisia yrittäjiä lähellä olevan tutkimuslaitoksen johtaja John Berlau sanoi Washington Postille, että korkosopimus saa ulkomaalaiset sijoittajat miettimään kahteen kertaan ennen kuin he sijoittavat tästä lähtien varojaan Yhdysvaltoihin, "jossa pankkiteollisuus pakotetaan muuttamaan miljoonien lainasopimusten sisältö".

Väittäisin että kyseessä on kaksinaismoraalinen teeskentely:

Asuntolainojen tarjoaminen ongelmaryhmille - maksuongelmaisille huonopalkkaisille ihmisille - oli lainanantajilta moraaliton teko. Lainanantajat tiesivät alunperinkin, että suurin osa lainanottajista ei kykene maksamaan lainoja takaisin, mutta luottivat siihen että tietynlainen automaatti takaa heille itselleen hyvän tuoton:

1. Ensin lainanottaja maksaa lainanantajalle korkoja ja lyhennyksiä, samalla kun asuntojen hinnat koko ajan nousevat.

2. Kun lainanottaja ei enää kykene maksamaan, asunto siirtyy lainanantajan omistukseen ja lainanantaja myy asunnon voitolla.

Se että köyhä lainanottaja menettää rahansa ja jää velkavankeuteen, ei tietysti lainanantajaa haittaa. Valtiovalta sen sijaan ei voi jättää näitä varattomimpia ihmisiä markkinavoimien armoille.

Asuntolainajärjestelmän luominen ongelmaryhmille oli alunperin tavallaan kaunis mutta epärealistinen ajatus. Päämääränä oli lisätä ongelmavähemmistöjen omistusasumista:

Monien sosiologien ja taloustieteilijöiden mukaan lähiö, jossa omistusasuntojen osuus on korkea, on yhteisönä toimivampi (has a higher collective efficacy) kuin lähiö jossa on alhainen omistusasuntojen osuus.

Yhteisöllinen toimivuus merkitsee käytännössä korkeaa lainkuuliaisuutta ja korkeaa luottamuksen tasoa. Lain rikkomuksiin ja epäsosiaaliseen käyttäytymiseen puututaan helpommin. Poliisin kanssa tehdään helpommin yhteistyötä. Vanhemmat osallistuvat aktiivisemmin koulujen vanhempaintoimikuntiin. Lähiön palvelujen leikkauksiin reagoidaan helpommin. jne. jne.

Yhteiskuntatieteilijät Robert Sampson, Steven Raudenbush ja Felton Earls ovat tutkineet Chicagon lähiöitä ja todenneet selvän positiivisen korrelaation yhteisön toimivuuden ja omistusasumisen välillä.

Koska omistusasumisen ja yhteisöllisyyden positiivinen korrelaatio tiedettiin, USA:ssa asetettiin päämääräksi nostaa omistusasumista ongelmavähemmistöjen keskuudessa - erityisesti siis mustien omistusasumista. Hanketta tuettiin monin tavoin myös valtiovallan taholta kuten Steve Sailer kertoo.

Ongelmaksi muodostui ongelmaryhmien kyvyttömyys hoitaa lainakuluja - siis maksaa korkoja ja hoitaa lyhennyksiä.

Ongelman perimmäinen syy on kaksinainen:

1. Ns. edistyksellisten ihmisten kykenemättömyys myöntää millaisia alimman sosiaaliryhmän ongelmat ovat luonteeltaan. Nykyajan alin sosiaaliryhmä muodostuu suurelta osalta ihmisistä, joilla on alhainen äo ja sen mukanaan tuomia muita ongelmia, kuten yleistä lyhytjänteisyyttä joka heijastuu katkonaisina ihmis- ja työsuhteina, työttömyyttä, rikollisuutta, päihderiippuvuutta, lasten heitteillejättöä, perheväkivaltaa ja avioeroja.

Ongelma ei siis ole pelkästään tulonjaollinen - vaikka alimmalle sosiaaliluokalle annettaisiin lainaa nollakorolla useat epäonnistuisivat hoitamaan lainojaan.

2. Kun median luoma ilmapiiri oli USA:ssa saatu suosiolliseksi asuntolainojen tarjoamiseksi ongelmaryhmille, yritykset löysivät tilanteesta rahantekomahdollisuuden ja käyttivät tilannetta hyväkseen. Kärsijöinä olivat jo ennestään köyhät ihmiset.

tiistaina, joulukuuta 04, 2007

Missä EU, siellä ongelma

Neuvostoliitossa kaikki taloudelliset kysymykset - ruuan ja kumisaappaiden saatavuus, varaosien ja raaka-aineiden saatavuus - ratkaistiin hallinnolisesti ja keskitetysti sen sijaan, että olisi annettu markkinoiden ratkaista ongelmat ja vastata kysyntään.

Helsingin Sanomien tiedetoimittaja Marko Hamilo väittää HS:n tiedesivuilla tänään artikkelissaan Missä EU, siellä ongelma, että EU toimii hiilidioksidipäästö-ongelman suhteen kuin Neuvostoliitto: Sen sijaan että annettaisiin markkinoiden ja insinöörien keksiä kustannusedulliset tavat vähentää päästöjä määräämällä esimerkiksi tarpeeksi suuri haittavero hiilidioksidipäästöille, EU määrääkin tekniset keinot miten päästövähennykset pitää saada aikaan.

Esimerkki teknisistä keinoista on että määrätään, että tietty prosentti autojen polttoaineesta pitää olla ns. biopolttoainetta.

Esimerkkimääräyksen ainoa ongelma ei edes ole se että poliitikot astuvat alueelle joka ei heille kuulu ja jota he eivät osaa - tekniseen innovaatioon. Toinen ongelma on että biopolttoaineet eivät välttämättä ole ympäristöystävällisempiä kuin esimerkiksi perinteiset fossiiliset polttoaineet. Ydinvoimasta nyt puhumattakaan.

Osmo Soininvaara kirjoitti jo 80-luvulla kirjassaan Vihreää valoa: kirja Suomen muuttamisesta siitä, miten haittavero antaa markkinoille - ja insinööreille - mahdollisuuden ratkaista ympäristöongelmat kustannustehokkaasti.

Huomautettakoon kuitenkin että EU on paljon edellä montaa muuta maata, koska se on sentään alkanut tehdä jotain tälle asialle.

Vielä paljon suurempi ongelma kuin Hamilon raportoima ongelma onkin, miten saada kaikki merkittävät maat mukaan lukien Kiina ja USA ja Intia mukaan näihin ilmastotalkoisiin. Ilmaston lämpenemisen estäminen on erityistapaus behavioristisen taloustieteen yhdestä keskeisimmistä haasteesta:

Miten saada ihmiset ratkaisemaan yhteismaan ongelma, kun resurssin yksityistäminen ei tule kyseeseen.

Tätä lempiaihettani olen käsitellyt aiemmin tässä.

HS käsittelee tänään myös aihetta miten auttaa köyhimmätkin maat mukaan ilmastotalokoisiin.

maanantaina, joulukuuta 03, 2007

Prisma rodusta

Tämänpäiväinen Prisma kertoi rodulla olevan vaikutusta kaksossynnytysten määrään.

Mustalle rodulle syntyy Prisman mukaan neljä kertaa enemmän kaksosia kuin mongolirodulle.

Prismakin siis tunnustaa rodun tieteelliseksi käsitteeksi.

Kelloa voi kääntää 20-30 vuotta taaksepäin ?

Venäjän vaalitulos noudattelee jo eräillä alueilla Neuvostoliiton vaalien tuloksia.

Pelkään pahoin, että kelloa voi alkaa kääntää 20-30 vuotta taaksepäin. Eräänlainen Neuvostoliitto on syntymässä uudelleen itärajan taa. Vahva, puolitotalitäärinen ja ekspansiivinen suurvalta.

Suomen ja Venäjän suhteet palaavat osittain siihen pisteeseen missä ne olivat joskus 80-luvun puolessa välissä, kun Neuvostoliiton romahdus alkoi.

HS:n poliittinen toimittaja Unto Hämäläinen totesikin jo pari päivää sitten että Paasikiven ja Kekkosen ajatuksia aletaan kaivaa naftaliinista. Vanhasen ja Halosen varovaiset ja "reaalipoliittiset" lausunnot Venäjän vaaleista heijastelevat jo tätä linjaa.

Voi myös olla varma, että moni vanha taistolainen, vasemmistodemari ja kekkoslainen kepulainen kaivaa naftaliinista omia rakkaita nuoruuden mielipiteitään - ja haaveitaan Suomen tekemisestä Venäjän lakeijaksi. Mukava on taas ehdottaa - jos ei nyt "fasismin" vastaista rauhanlakia - niin ainakin patsasta Leninille.

Uudelleen aktivoitunut uuden sukupolven äärivasemmistoväki haaveilee myös mukaan pääsystä. Pieni ongelma saattaa olla, miten yhdistää ihailu monikultturismia kohtaan ja ihailu puolifasistista ja ulkomaalaisvihamielistä Venäjää kohtaan.

Venäjän vaalit olivat farssi

Lausuntoja Venäjän vaaleista ETYJ:n tarkkailijoilta:

1. the election was not fair and failed to meet many OSCE and Council of Europe commitments and standards for democratic elections

2. the election took place in an atmosphere which seriously limited political competition

3. media coverage [was] strongly in favour of the ruling party

4. election code ... hindered political pluralism


Kansanedustaja Kimmo Kiljusen käsitykset vaaleista ovat pitkälti samansuuntaiset.

Hallinnollinen ilmoitus 2

Blogger tukee nyt kommentointia myös muilla kuin Googlen identiteetillä. Hieno juttu. Voit kommentoida siis millä tahansa OpenID-identiteetillä, jos blogin pitäjä on sallinut sen.

Jos sinulla on esimerkiksi livejournal blogi voit käyttää livejournal identiteettiäsi (blogisi URL) tämän blogger-blogini kommentoimiseen. Kukaan muu ei voi käyttää ko. identiteettiä, koska livejournal tekee bloggerin puolesta tunnistuksen. Samalla mainostat omaa blogiasi.

Laitan esimerkkikommentoinnin OPENID-identiteetillä kunhan ehdin.

Muille Blogger-bloggaajille suosittelen että luette tämän.

Vaikka otsikko on "hallinnollinen ilmoitus 2", identiteetti liittyy tietysti myös kansankokonaisuuden eritysaihealueeseen.

Web identiteetti on osa sosiaalista webbiä - sosiaalisen webin kulmakivi. Kun ihmiset eri yhteisöissä - tai eri kaupallisten palveluiden käyttäjät - haluavat kommunikoida yhteisörajojen tai yritysrajojen yli, heidän pitäisi voida käyttää silloinkin tunnistettavaa identiteettiä ilman että he joutuvat luomaan uuden ja uuden identiteetin jokaiseen sosiaaliseen verkkoon jossa he toimivat.

Sosiaalinen web on oleellinen osa kansalaisyhteiskuntaa. Kenenkään yhden kaupallisen toimijan - kuten googlen/bloggerin tai microsoftin - ei pitäisi saada omistaa meidän identiteettiämme. Siksi OpenID:n tukeminen on minusta oleellista.

Katso aiempi postaukseni sosiaalisesta webistä ja luottamuksesta.

sunnuntaina, joulukuuta 02, 2007

Hallinnollinen ilmoitus

Sallin anonyymit kommentit - mutta kommenttien valvonta on edelleen käytössä. Suositelen kuitenkin että kommentoijat luovat google-identiteetin.

Suomesta yhteiskuntapolitiikan mallimaa ?

Suomesta on tullut koulutuspolitiikan mallimaa hyvien PISA-tulosten takia. Suomen koululaitosta tullaan katsomaan pitkien matkojen takaa.

Koska kuitenkin on selvää että hyvät PISA-tulokset ovat äärimmäisen g-ladattuja voidaan todeta että PISA-tulokset syntyvät ensi sijassa muualla kuin koulussa. (PISA-tulosten korrelaation äo:n kanssa on julistanut todeksi mm. Osmo Soininvaara.)

Olisi loogista ajatella Suomi mallimaana paljon laajemminkin. Suomalainen yhteiskunta luo hyvät PISA-tulokset. Koska Maailmanpankin mukaan PISA-tulokset korreloivat voimakkaasti talouskasvun kanssa, tässä on mukana myös voimakas talouspoliittinen konmponentti. (Vanhanen, Lynn ja Töttö toki totestivat tämän saman asian jo muutamia vuosia sitten.)

PISA-tulokset antavat siis BKT:tä paremman mittarin yhteiskunnan toimivuudesta. BKT kertoo talouden osalta vain tämänhetkisen tilanteen - PISA ennustaa BKT:n kehitystä tulevaisuudessa. Ei yksin, mutta PISA-tulos ja äo ovat tärkein talouskasvuun vaikuttava tekijä.

Suomalainen yhteiskunta siis luo nuo hyvät PISA-tulokset. Näin ollen ne asiat jotka erottavat Suomen muista Pohjoismaista aiheuttavat erot PISA-tuloksissa - ei pelkästään koulujärjestelmä. Voisin arvata että alhainen maahanmuutto on yksi syy - mutta vain yksi syy - korkeisiin PISA-tuloksiin. Tämänhän myönsi myös ainakin implisiittisesti myös HS.

Samalla kun Eurooppa ottaa Suomen yhteiskuntapolitiikan mallimaaksi, Suomen kannattaa hylätä Eurooppa mallina. Kannattanee etsiä pikemmin mallia sekä omasta kansallisesta historiasta ja kulttuurista että toisaalta toisista voittajamaista.

Samalla pitää tarkkaan ja NÖYRÄSTI miettiä, mitä ongelmia suomalaisessa yhteiskunnassa on. Eli mitä riskejä on olemassa että hyvät PISA-tulokset menetetään.

HS käsittelee PISA:aa myös tänään.

lauantaina, joulukuuta 01, 2007

Onnea Putinille vaalivoiton johdosta !

Saksan viimeiset sotaa edeltävät vapaat vaalit olivat marraskuussa 1932. Maaliskuun 1933 vaaleissa oli ehdokkaita monista puolueista mutta käytännössä natsien voitto oli varmistettu. Ääniä tuli lopulta tosin vain 44 %.

Venäjällä oli vielä suht vapaat vaalit vuonna 2003 - sunnuntain vaalin tulokset on varmistettu estämällä oppositiota tekemästä vaalityötä ja valjastamalla työpaikat, valtion media ja virastot Yhtenäisen Venäjän vaalityöhön.

Onnea kuitenkin Putinille ja Yhtenäiselle Venäjälle sunnuntain "vaali"voiton johdosta ! Kukapa olisi uskonut että saatte yli 50 % äänistä !

Linkki HS:n uutiseen Venäjän "vaaleista".

Mustalaisten avioliittoinstituutio - osa 2

Lainaan suoraan La Castafiorelta saamani kommentin tähän postaukseksi. Kiitos. Tack. Mielenkiintoista materiaalia.

Hei Jukka

Kurkistin taas blogiisi ja huomioni kiintyi tähän romaniaiheeseen. Tuo romanien avioituminen mietitytti aikoinaan myös minua. Mieleeni oli jäännyt 'mustalaisten kuninkaan' Kalle Hagertin komeat hautajaiset silloin joskus kauan sitten ja tiesin myös että monet romanit ovat syvästi uskonnollisia, mutta mitään hääuutisia ei ole koskaan näkynyt – miksi??

Vaan minäpä otin selvää. Romanien keskuudessa elää, haastattelemani nuoren parin kertoman mukaan, vielä voimakkaana vanha perinne että morsian ryöstetään ja nuoripari lähtee yhdessä karkumatkalle. Jos morsiamen perhe hyväksyy 'liiton' niin kaikki on ok mutta jos tuleva vävy ei ole morsiamen perheelle mieluinen niin morsiamen perhe pyrkii hakemaan omansa takaisin, vaikka väkisin.

Sulhanen saattaa joutua ryöstämään morsiamen useamman kerran ja juuri näissä tilanteissa syntyy kuulemma koviakin sukujen välisiä riitoja ja sotatiloja.

Tästä avioitumisperinteestä kertoi minulle viimeisillään raskaana oleva 18 v romanityttö joka juuri silloin oli sellaisella karkumatkalla sydämensä valitun kanssa. Morsian oli jo kerran haettu takaisin kotiin mutta nuoret olivat karanneet uudelleen. Kun heidät tapasin oli sulhasta juuri ammuttu ja hän oli joutunut sairaalaan.

Rakastavaiset asuivat karkumatkallaan sulhasen pakettiautossa jonka kuljettajan puoleisessä ovessa oli luodinreikä...How very romantic! *huoks*


Romanilähetyksen Romanikulttuuri-sivulla ei romanihäistä puhuta mitään mutta hautajaisista kylläkin.

Helsingin Sanomat, PISA ja maahanmuutto

Helsingin Sanomat toteaa tänään pääkirjoituksessaan:

Pohjoismaat ovat usein lähellä toisiaan, mutta Pisa-tutkimuksessa muut tulevat melko kaukana Suomen perässä.

...

Suomen vahvuuksiin kuuluu koulujärjestelmän eli yhtenäisen peruskoulun toimivuus. Se takaa tasa-arvoiset lähtökohdat kaikille. Maahanmuuttajien pieni osuus on myös poikkeus


Esitän hypoteesin:

Koska maahanmuuutto alentaa PISA-tuloksia ja PISA-tulokset korreloivat voimakkaasti talouskasvun kanssa, maahanmuutto alentaa pitkällä tähtäyksellä talouskasvua.

Hypoteesia vastaan voidaan esittää se vastaväite, että niin kauan kuin kantaväestö edelleen saa korkeita PISA-tuloksia ja kantaväestön määrä pysyy suht korkeana, maahanmuuttajien alemmat PISA-tulokset eivät haittaa, koska PISA-tulosten hajonta on suuri.

Vastaväitteen argumentaatio on siis identtinen kuin mitä Lynnin ja Vanhasen esittämä teoria:

Etelä-Afrikassa on suht korkea talouskehitys, vaikka koko väestön äo on suhteellisen alhainen. Valkoisen väestön suuri osuus kasvattaa äo:n hajontaa ja tekee sen, että myös innovaatioon ja johtamiseen kykeneviä korkean äo:n omaavia henkilöitä on tarpeeksi.

Vastaväite kuitenkin romuttuu kun otetaan huomioon että suuri maahanmuutto aiheuttaa kantaväestön pakoa - White (or Yellow) Flight.

Maahanmuuton ja talouskehityksen suhde on tietysti paljon monimutkaisempi kuin yo. hypoteesi edellyttää. Muita syy-seuraussuhteita ovat mm.

1. Maahanmuutto alentaa palkkatasoa, mikä parantaa talouskasvua

2. Maahanmuutto voi lisätä diversiteettiä niin paljon että luottamuksen ilmapiiri alentuu, mikä taas alentaa talouskehitystä