keskiviikkona, huhtikuuta 29, 2009

torstaina, huhtikuuta 23, 2009

Uskonnon irrationaalisuudesta - osa 3

Intian pääministeri Indira Gandhin, Intian ensimmäisen pääministerin Jawaharlal Nehrun tytär, murhattiin virka-asuntonsa puutarhassa 31. lokakuuta 1984.

Murhan suorittivat kaksi Indira Gandhin sikhi-henkivartijaa, Satwant Singh ja Becant Singh. Murha oli kosto Gandhin Punjabin politiikalle - Gandhi oli mm. antanut Intian armeijan tunkeutua aseellisesti Amritsarin Kultaisen Temppeliin, jossa majaili sikhiseparatisti Jarneil Singh Bhindranwalen aseellisia seuraajia.

Amritsarin Kultainen Temppeli

Hindu-pääministerin murha johti sikheihin kohdistuviin lajajoihin murhiin erityisesti Delhissä ja muualla, missä sikhejä asui vähemmistönä hindujen keskuudessa. Murhia tehosti sikhien helppo tunnistaminen:

Sikhimies on yleensä sonnustautunut sikheille ja vain sikheille tyypilliseen turbaaniin.

Turbaania toki käyttävät Intiassa jossain määrin jotkut muutkin ryhmät mutta turbaanin käyttö on nopeasti vähenemässä.

Turbaanin käyttö ei ole sikheille täysin pakollista. Vähintäänkin sikhin on kuitenkin kannetava pikkutikaria (Kirpan) ja rannerengasta (Kapa) ja jätettävä hiuksensa leikkaamatta. Sikhimies signaloi näillä symbooleilla kaikille, että tässä kulkee sikhi. Sikheille on ominaista myös ainakin positiivisten tunteitten ilmaisemisen puuttuminen. Julkisella paikalla ei hymyillä koskaan vaan sekä naiset että miehet kulkevat ylpeinä tiukka ilme kasvoillaan muiden ihmisten keskuudessa - herättäen todennäköisesti näinkin helposti ärtymystä itseään kohtaan.

Sitoutuessaan symbolien käyttöön sikhi - samaan tapaan kuin itäeuroopplainen juutalainen ennen holocaustia - on haavoittuva. Sikhi tai ortodoksijuutalainen ei kykene koskaan salaamaan etnistä taustaansa eläesään vähemmistönä muiden ihmisten keskuudessa.

Ko. symbolit ovat siis sekä sikhille tai juutalaiselle selvä haitta heidän liikkuessaan muiden ihmisten keskuudessa. Monet uskonnot sisältävät tapoja jotka eittämättä merkitsevät oleellista haittaa uskontokuntien kannattajille: uskonto vaatii vähintäänkin runsaasti aikaa, saattaa sisältää kieltoja jotka heikentävät elämän laatua kuten Jehovan todistajien verensiirtokielto jne.

Useat uskonnot rajoittavat monin tavoin jäsentensä kykyä verkostoitua uskontokuntaan kuulumattomien henkilöiden kanssa. Esimerkkinä erilaiset saastaisuusmääräykset juutalaisilla ja hinduilla.

Tilastot mm. USA:sta kuitenkin osoittavat että mitä enemmän uskontokunnat vaativat jäseniltään ja mitä enemmän ne rajoittavat jäsentensä toimintaa, sitä vahvempia uskontokunnat yleensä ovat, sitä enemmän jäsenet osallistuvat jumalanpalveluksiin ja sitä enemmän uskontokuntien jäsenmäärä kasvaa.

Uskototieteilijä Iannaccone on osoittanut jopa formaalisti rationaalisen valinnan teorian keinoin, että kun uskontokunta nostaa kaikkeen uskontokunnan ulkopuoliseen toimintaan osallistumisen kustannuksia kielloilla ja rajoituksilla, osallistuminen oman uskontokunnan toimintaan kasvaa. Rajoitukset nostavat jäsenkunnan sitoutumista uskontokuntaansa, ajavat alhaisen sitoutumistason omaavat jäsenet irti uskontokunnasta ja nostavat näin yhteistyöntasoa uskontokunnan jäsenten keskuudessa.

Iannaccone väittää, että vaikka erilaiset rajoitukset alentavat yksilön utiliteettia toisaalta, ne toisaalta myös nostavat yksilön utiliteettia koska ne parantavat jäsenten välistä yhteistyötä. Ilman yksilöä haittaavia sääntöjä ja rajoituksia uskontokuntaan liittyisi vapaamatkustajia, jotka ottaisivat vain uskontokunnan tarjoaman hyödyn mutta eivät osallistuisi jumalanpalveluksiin ja erilaisiin talkoisiin.

Eräs sikhi-mies selittikin symbolien merkitystä näin:

"The Guru wanted to raise a body of men who would not be able to deny their faith when questioned, but whose external appearance would invite persecution and breed the courage to resist it"

Tyyppiesimerkki vapaamatkustamisesta on kun konservatiivisen lahkon (mormonien) tiukka moraali on luonut Utahiin olosuhteet, joihin monet perheelliset ihmiset haluavat siirtyä esimerkiksi liberaalimmista osavaltioista kuten Kaliforniasta.

Iannaccone toisaalta väittää että rajoituksilla on tietty optimitaso suhteessa haittaan. Toisaalta jos uskontokunta rajoittaa esimerkiksi ihmisten osallistumista sosiaalisiin rientoihin, uskontokunnan on tarjottava jotain vastaavaa tilalle - siis sosiaalisia rientoja uskontokunnan sisässä.

Koska optimaalinen taso eittämättä muuttuu ympäristön muuttuessa, tehokas uskontokunta muuttaa koko ajan säädöksiään. Amishit ovat mm. sallineet auton vuokrauksen (vaikkeivät auton omistamista), sähkön käytön (mutta vain kun se on itse tuotettua), julkisten puhelinten käytön (mutta ei puhelimen omistamista) jne.

Olen jo aiemmin käsitellyt amishien vakuutuksenottokieltoa, jonka päämääränä on tehdä amishit riippuvaiseksi yhteisöstään tässkin asiassa.

keskiviikkona, huhtikuuta 22, 2009

Evankelisluterilainen kirkko ja liberaalien tappava suudelma

Viime aikoina yhä useampi fiksu liberaali - vaikkapa nyt Soininvaara tässä - julistaa kannattavansa valtiokirkkoa koska se on tehokas uskonnollisuuden vesittäjä:

Vastustin aikanaan pohjoismaista valtionkirkkojärjestelmää, mutta olen muuttanut kantani täysin. Uskonnon kanavoiminen viralliseen kirkkoon suojelee uskovaisia uskonnon väärinkäytöksiltä ja koko yhteiskuntaa uskontoon joskus liittyviltä hyvinkin kielteisiltä piirteiltä. Se siis tavallaan kesyttää uskonnon.

Luulisi että kirkossa jo hälytyskellot soisivat.

Jeesus sanoi vuorisaarnassaan:

Autuaita olette te kun teitä minun tähteni herjataan

Evankelisluterilaisesta kirkosta on siis tullut liberaalien välikappale Kristusta vastaan. Tämän johtopäätöksen teko ei edellytä mihinkään erityiseen uskonnolliseen ideologiaan sitoutumista. Kirkko profiloituu tänään enemmän Jumalan palvelijain eli seurakunnan työntekijöiden sukupuolielämästä kuin Kristuksesta puhumisella.

Kirkko on liberaalin valtiovallan lakeija ja sillä on lakeija-luonne: Kuten mikä tahansa lakeija se yrittää päästä herransa - enkä tarkoita Herraa - suosioon ja mitä enemmän se yrittää sitä enemmän sille nauretaan. Tästä on osoituksena kirkon jatkuva jäsenkato. Miten kirkko vastaa jäsenkatoon ? Yrittämällä vielä enemmän päästä herransa suosioon - siis uudistumalla Jumalan palvelusta, syrjäyttämällä vanhoillisia työntekijöitään jne.

En kritisoi liberaaleja - arvostan luovaa ongelmanratkaisua. Kutistuva valtiokirkko on kuitenkin liberaaleillekin heikko suoja konservatiivisuutta tai fundamentalismia vastaan. Neuvostoliitto ei onnistunut kesyttämään uskontoa tekemällä ortodoksikirkosta lakeijaansa.

Kirkosta on tullut kumiseva vaski ja kilisevä symbaali. Kriisitilanteessa tällainen kirkko tuskin kykenee enää antamaan turvaa ihmisille. Tuskin siitä on enää edes auttamaan tavallista syntistä publikaania arkielämän ongelmissa. Kirkko ei vakuuta enää ketään. Kirkko elää viivytystaistelua niin kuin Saksa vuonna 1944. Tilalle tulee jotain muuta. Vaviskaa.

Lue myös Kirkon tutkimuskeskuksen sivulta teksti Ateismin jälkeen uskontomarkkinat.

tiistaina, huhtikuuta 21, 2009

Hygienia, organismin vastustuskyky ja superorganismin vastustuskyky

Wikipedian mukaan hygienia on näkymättömien taudinaiheuttajien määrän pitämistä ihmiskehossa sellaisissa rajoissa, että ihmisen oma vastustuskyky kykenee voittamaan ne, eikä sairastumista tapahdu. Hygieniasta huolehditaan puhdistamalla säännöllisesti sekä ihmiskehon eri osat että kulloinkin käytetty vaatetus sekä välttämällä tietoisesti mahdollisia taudinaiheuttajia tai -kantajia.

Joskus hygienia menee liiallisuuksin. Nimimerkki molekyylibiologi kirjoitti suomi24:ssä:

Toki pitkään kestävä, toistuva homealtistuminen saattaa aiheuttaa kroonista nuhaa ja jopa allergiaa, mutta tämä ei (minun mielestäni) ole syy siihen että lapsilla on nykyisin allergioita enemmän kuin aikaisemmin.

Allergia on elimistön puolustusjärjestelmien yliherkistymistä jotakin "vierasta ainetta" kohtaan. "Vieraalla ainella" en tässä tarkoita kemikaaleja tai mitään muitakaan tiettyjä molekyylejä vaan ylipäätään mitä tahansa ainetta, johon veren valkosolut eivät ole aikaisemmin olleet kosketuksissa. Aine voi olla luonnosta löytyvä tai jopa jokin elimistön oma rakenneaine, mikä ei normaalisti kuulu verenkiertoon (sokeritauti, reuma).

Normaalisti valkosolut taistelevat taudinaiheuttajia vastaan (virukset, bakteerit, loiseläimet jne.) Ongelmana on nykyisin se että lapsille syötetään valtavia määriä antibiootteja, minkä seurauksena heidän elimistön oma puolustusjärjestelmä ei kehity normaalisti. Ts. kun elimistö ei joudu tappelemaan esim. korvatulehduksia aiheuttavaa bakteeria vastaan, niin puolustusjärjestelmät yliherkistyvät vaikka koivun siitepölyyn tai ruoka-aineisiin. Lisäksi kodeissa ja hoitopaikoissa on viimeisten vuosien aikana yleistyneet ns. antibakteeristen puhdistusaineiden käyttö, mikä entisestään vähentää luonnollisten infektioden saamista (eli aiheuttaa allrgiariskin kasvamista).

Itse olen sitä mieltä, että lapselle on hyväksi syödä aina silloin tällöin muutama hiekkakakku ja nuolla lemmikkikoiran kanssa samaa purulelua.


Ihmisyhteisön vastustuskyky ja sisäinen eheys rapautuu samalla lailla kuin ihmisen vastustuskyky. Ellei ihmisyhteisö joudu kamppailuun ulkoisen tai sisäisen vihollisen kanssa, yhteisöllisyys rapautuu.

Poikkeuksena ovat ehkä ns. moraaliset yhteisöt - kuten hutteriitit, amishit ja hasidijuutalaiset - jotka ylläpitävät eheyttä tiukalla uskonnollisella ideologialla, altruistisella rangaistuksella ja arvojen sisäistämisellä.

Väite ei ole tuulesta temmattu, vaan sitä tukee sekä kokemus että tieteellinen tutkimus.

Aihe liittyy keskusteluun islamin ja lännen yhteiselosta Soininvaaran blogissa.

sunnuntaina, huhtikuuta 19, 2009

Uskonnollisuus ja USA

Markku laittoi mielenkiintoisen linkin uskonnollisuuden ja kansakunnan köyhyyden riippuvuudesta.

Korrelaatio kansakunnann uskonnollisuuden ja bruttokansantuotteen välillä on selkeän negatiivinen. Regressiokäyrä on siis aleneva, kun x-koordinaatti on BKT ja y-koordinaatti uskonnollisuus. Merkittävin outlier on USA.
USA:ssa uskonnollisuus on paljon regressiokäyrän yläpuolella.

Eurooppalaisten tyyppiselitys amerikkalaisten uskonnollisuudelle on se, että jenkit ovat typeriä. Ohitan "argumentin" tässä.

Hedelmällisempää on minusta miettiä amerikkalaisten uskonnollisuuden (ulkois)vaikutuksia amerikkalaiseen yhteiskuntaan. Siis esimerkiksi sitä mikä Amerikassa eroaa Euroopasta mahdollisesti juuri suuremman uskonnollisuuden takia.

Tiedemies totesi muutama päivä sitten, että hän pitää mahdollisena että uskonnolla on positiivisia ulkoisvaikutuksia.

Monet uskontotieteilijät ja antropologit - kuten Richard Sosis - väittävät, että uskonnolliset rituaalit vahvistavat ihmisten välistä luottamusta ja parantavat näin julkishyödykkeiden tuottamisen edellytyksiä ja ehkäisevät vapaamatkustamista.

Olen monien ihmisten kanssa keskusteltuani saanut sen kuvan, että amerikkalaiset osallistuvat eurooppalaisia hyvin paljon useammin julkishyödykkeiden vapaaehtoiseen tuottamiseen. Amerikkalaiset osallistuvat laajasti esimerkiksi kirkkojen tai maallisten organisaatioiden organisoimaan ruuan jakoon asunnottomille. Vanhemmat toimivat vapaaehtoisesti kouluavustajina lastensa luokissa. Ero Eurooppaan on huutava. Esimerkiksi Pohjoismaissa vapaaehtoistoiminta, joka aikoinaan täälläkin oli vilkasta, on koko ajan hiipumassa. Kaikki köyhäinhoito on esimerkiksi jäänyt valtion kontolle.

Hyvinvointiyhteiskunta perustuu vastikkeettomalle köyhäinavulle, mikä lienee äärimmäisen passivoivaa. Hyvinvointiyhteiskunta onkin käsittäkseni nopeasti rapautumassa siinä mielessä että samalla rahalla saadaan yhä vähemmän palveluita. Hyvinvointiyhteiskunta myös passivoidessaan avunsaajia lisää koko ajan avun tarvetta. Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunnan rapautuessa mikään ei korvaa sitä.

Professori Eskolan mukaan hyvinvointiyhteiskunta on ulkoistaessaan hoivan yhteiskunnalle luonut vain itsestään kiinnostuneen ihmisen, joka delegoi lähimmäisistä huolehtimisen valtiolle. Veltto ja lasten synnyttämistä välttävä eurooppalainen on synnyttänyt taantuvan Euroopan.

Amerikkalainen osittain vapaaehtoiseen auttamiseen perustuva hyvinvointiyhteiskunta on ilmeisesti tehokkaampaa. Auttaminen ei useinkaan ole vastikkeetonta vaan autettavan edellytetään parantavan elämäntapansa, ottavan Kristuksen sydämeensä ja ryhtyvän ottamaan vastuu omasta elämästään.

Olisi mielenkiintoista kuulla paljonko esittämälleni hypoteesille on todellista tukea tai vaihtoehtoisesti onko olemassa tutkimuksia jotka falsifioisivat hypoteesini.

Kävin lauantaina toisen kerran eläissäni Malmin sairaalan poliklinikalla, jossa seurailin poliklinikan elämää. Lukuisia olivat ne ilmeisesti alkoholisoituneet ja yhteiskunnan tuella elävät ihmiset, jotka komensivat hoitohenkilökuntaa ja valittivat saamastaan vastikkeetomasta palvelusta. Näitten ihmisten öykkärimäisyys oli sitä tasoa, että englantilainen yläluokkakin jää melkein toiseksi. Hoitohenkilökunta on alistettu ja nöyryytetty näitten ihmisten lakeijoiksi aivan kuin hovimestarit ja palvelusväki on alistettu englantilaiselle yläluokalle. Haava, jonka nämä ammatti-ihmiset saavat sieluunsa, on varmaan samaa luokkaa kuin Karamazovin veljeksien kuvaamalla lakeijalla.

torstaina, huhtikuuta 16, 2009

Astrid Thorsin poliittinen ohjelma vastatuulessa

Kansankokonaisuus-blogi on melkein alusta asti puhunut dysgeenistä maahanmuuttoa vastaan. Siksi olenkin tyytyväinen, että Astrid Thorsin - dysgeenisen maahanmuuton pääarkkitehdin - poliittinen ohjelma on ajautumassa karille.

Kokoomuksen kritiikki Thorsia kohtaan ei tosin kohdistu asian ytimeen - siis dysgeenisen maahanmuuton edistämiseen sinänsä - vaan sen toteutukseen.

Mutta niinhän instituutioden kritiikki aina menee: Ensin todetaan että instituutio (sosialismi, katolinen kirkko) sinänsä on ok, mutta ylilyöntejä pitää voida kritisoida. Esimerkkeinä Alexander Dubcekin vaatimus ihmiskasvoisesta sosialismista (Prahan kevät), Mihail Gorbatshovin Perestroika tai Martin Lutherin teesit katolisen kirkon puhdistamisesta.

Seuraava askel on, että havaitaan koko instituution olevan mätä. Vaarana on toki aina se, että ajaudutaan toiseen äärimmäisyyteen ja hyväkin instituutio heitetään pesuveden mukana.

tiistaina, huhtikuuta 14, 2009

Taleban voittaa myös Pakistanissa

Taleban ottaa haltuunsa Pakistanin pääkaupungin lähellä olevan Swatin laakson, kirjoittaa Wall Street Journal:

MINGORA, Pakistan -- Thousands of Islamist militants are pouring into Pakistan's Swat Valley and setting up training camps here, quickly making it one of the main bases for Taliban fighters and raising their threat to the government in the wake of a controversial peace deal.

President Asif Ali Zardari effectively ratified the government's deal with the Taliban Monday by signing a bill that imposes Islamic law in Swat, a key plank of the accord, hours after legislators overwhelmingly approved a resolution urging it. Pakistani officials have touted the deal, reached in February, as a way to restore peaceful order in the bloodied region -- which lies just a few hours' drive from the capital -- and halt the Taliban's advance...


Samaan aikaan kun Pakistan on faktisesti luopumassa Swatin laaksosta, Taleban etenee littolaisineen myös Pakistanin ydinalueella Punjabissa, kirjoittaa New York Times:

Taliban insurgents are teaming up with local militant groups to make inroads in Punjab, the province that is home to more than half of Pakistanis, reinvigorating an alliance that Pakistani and American authorities say poses a serious risk to the stability of the country.

The deadly assault in March in Lahore, Punjab’s capital, against the Sri Lankan cricket team, and the bombing last fall of the Marriott Hotel in Islamabad, the national capital, were only the most spectacular examples of the joint campaign, they said.

Now police officials, local residents and analysts warn that if the government does not take decisive action, these dusty, impoverished fringes of Punjab could be the next areas facing the insurgency. American intelligence and counterterrorism officials also said they viewed the developments with alarm.

maanantaina, huhtikuuta 13, 2009

Uskonnon irrationaalisuudesta osa 2

Mbutit ovat kääpiöheimo joka asuu Zairen viidakossa harjoittaen metsästystä ja keräilyä. Mbuteilla ei ole johtajia vaan he päättävät asioistaan demokraattisesti.

Metsästäjät sopivat aamulla yhdessä, mitä riistaa sinä päivänä metsästetään ja mihin päivän metsästysretki kohdistuu. Kukin esittää oman mielipiteensä siitä, mistä sinä päivänä riistaa olisi todennäköisimmin löydettävissä. Jokaista kuunnellaan, vaikkakin taitavimpia metsästäjiä kuunnellaan muita kärkkäämmin.

Lopulta päätös tehdään yhdessä. Kun konsensus on rationaalisen keskustelun jälkeen saavutettu, mielipide todetaan hyväksi. Neuvotteluun osallistuneet metsästäjät ymmärtävät, että yhteinen mielipide on metsän tahto, eikä sitä voi metsän henkiä loukkaamatta rikkoa.

Kuten mbutien metsästysretki, jokainen modernikin projekti jakaantuu yleensä suunnitteluvaiheeseen ja toteutusvaiheeseen. Vaikka vaiheet joskus ovatkin osin päällekkäisiä, projektin edistymisen kannalta on oleellista että kaikkea ei koko ajan kyseenalaisteta vaan yhdessä sovittuihin päätöksiin sitoudutaan.

Voinemme puhua sitoutumisongelmasta.

Jokainen projekteja joskus johtanut tuntee todennäköisesti ihmistyypin, joka jatkuvasti kyseenalaistaa kaikki päätökset. Henkilö esittää olevansa kriittinen ja valveutunut, vaikka kyseessä on usein puhdas narsistinen vittumaisuus. Henkilö ei esimerkiksi kyseenalaista päätöksiä kokouksessa, jossa asia on esillä, vaan alkaa pian kokouksen päätyttyä kyseenalaistaa päätöksiä.

Mbutit ratkaisevat sitoutumisongelman irrationaalisen uskonnollisen rakenteen - metsän tahdon - avulla - tehtyään ensin päätöksen rationaalisin perustein.

Mbutien tilanne on muuten viime aikoina kääntynyt huonoon suuntaan. Zairen sisällissodan osapuolet ovat syyllistyneet kansanmurhaan ja erityisesti kannibalismiin tätä alkuperäiskansaa kohtaan.

Antropologi Colin Turnbull ja Mbuti-lapsia

Humble Programming

Nöyryys on sitä, että ohjelmoija ei brassaile.

The competent programmer is fully aware of the strictly limited size of his own skull; therefore he approaches the programming task in full humility, and among other things he avoids clever tricks like the plague. Dijkstra, "The Humble Programmer".

Ohjelmoija, joka luulee että ohjelmoinnin idea on osoittaa, kuinka älykäs ohjelmoija hän on, tekee kryptisiä ohjelmia, jota on raskas ylläpitää.

Jeesus sanoikin näin:

Kaikki minkä te teette näille pienimmille, te teette minulle.

Pienimillä hän nimenomaan tarkoitti myös ohjelmien ylläpitäjiä. Kaikki mikä etäännyttää meidät lähimmäisistämme, jotka ylläpitävät tulevaisuudessa koodiamme, etäännyttää meidät Kristuksesta ja on siksi pahaa.

Dijkstran Humble Programming kertoo lopulta melko samaa nöyryyden sanomaa kuin Thomas Wilcoxin Kallis Hunajan Pisara.

Ps. Kiitos Huonolle Ekonomille linkkauksesta:

1. Humble Programming 1

2. Humble Programming 2

keskiviikkona, huhtikuuta 08, 2009

Ottaisitko nämä miehet kotiisi - eli uskonnon irrationaalisuudesta osa 1

Jainilaisuuden ydin on päästää alaston mies kotiisi ja tarjota tälle ruokaa.Muni kulkee talosta taloon ja syö talon asukkaiden tarjoamaa ruokaa, mutta vain jos perheessä vallitsee siisteys ja harmonia. Muni on naimaton, alaston ja koditon ja omistaa vain harjan, jolla hän siivoaa katua edestään, jottei astuisi pienten eläinten päälle ja tuhoaisi elämää. Kasvoillaan munilla saattaa olla harso, joka estää munia imaisemasta vaikkapa hyttystä suuhunsa ja tappamasta tätä.

Munilla ei siis ole kotia vaan hän kulkee paikasta toiseen sadekautta lukuunottamatta täydellisessä köyhyydessä, syöden ihmisten antamaa ruokaa ja tarkastaen että ihmiset elävät hyvää elämää. Muni on munkki ja pyhä mies joka on antanut elämänsä yhteisönsä palveluun.

Jainilainen, jonka ruokaa muni ei suostu ottamaan vastaan, joutuu häpeään muiden jainien silmissä. Kieltäytyminen ruuasta on epäluottamus ja rangaistus jainille, joka ei noudata uskontonsa henkeä ja oppia.

Järjestelmä on luonut jainilaisista Intian yhden menestyneimmistä ihmisryhmistä. Jainit ovat kauppiata - jainit luottavat toisiin jaineihin tehdessään kauppaa näiden kanssa. Tai ainakin niihin yhteisönsä jäseniin, joilta muni on ottanut vastaan ruokaa.Jainit noudattavat ehdotonta lihansyöntikieltoa ja väkivallattomuutta, mutta elävät varakasta elämää. Kontrasti munien elämään on jyrkkä. Jainien vaikutus intialaiseen kulttuuriin on vahva. Erityisen kauniita ovat heidän temnppelinsä.

tiistaina, huhtikuuta 07, 2009

"Länsimielinen" Afghanistanin hallitus oli sallimassa 9-vuotiaiden avioliitot

"Länsimielinen" Afghanistanin hallitus oli tämän päiväisen HS:n mukaan esittämässä Afghanistanin parlamentille lakia, joka sallisi 9-vuotiaiden avioliitot ja naisten pakottamisen seksiin avioliitossa, mutta länsi pakotti Karzain hallituksen peruuttamaan "uudistuksen". Tällaista hallitusta suomalaisetkin sotilaat ovat siis tukemassa.

Halla-aho, Soininvaara ja länsimaiset aatteet

En usko että Soininvaara on kulttuurirelativisti. Näkisin että hän edustaa päällisin puolin aivan samaa länsimaista liberalismia universaaline moraaleineen, uskonnonvapauksineen ja sananvapauksineen kuin Halla-aho. Molemmat edustavat länsimaisen valistuksen ja rationalismin perinnettä parhaimmillaan. On turha etsiä riitaa asioista vain taktisista ja propagandistisista syistä.

Kokonaan toinen juttu on, että molemmat herrat ovat minusta osittain väärässä liberalisminsa kanssa. Ääri-islamia ei torjuta tehokkaimmin integroimalla maahanmuuttajia tai edes estämällä maahanmuuttoa. Tehokkain keino on moraalinen konservatiivinen vallankumous - kansakunnan yhtenäistäminen yhteisten moraalisten arvojen ja yhteisen uskonnollisen vakaumuksen taakse. Vähemmistöille turvataan kuitenkin oikeus omaan kieleen omine kouluine ja omaan uskontoon - jopa autonomiaan.

Konservatiivisen vallankumouksen ajatuksen väistämättömyyden ymmärtämisen esteenä on minun mielestäni liian voimakas tarrautuminen vapaa-ajatteluun, yksilökeskeisyyteen, uskonnonvapauteen ja ajatukseen, että uskonto on muka yksityisasia.

Konservatiivinen vallankumous ei ole kuitenkaan puhdas peilikuvastrategia konservatiiviselle islamille. Länsimaisia liberaaleja arvoja, kuten tieteen autonomiaa, lehdistön vapautta ja sananvapautta on kunnioitettava, mutta moniarvoisuus eli moraalinen kaaos torjutaan.

Vaihtoehtona ovat jatkuvat etniset konfliktit, yhteiskunnan täydellinen sirpaloituminen ja rikollisuuden kasvu. En väitä, että konservatiivisen vallankumouksen poliittinen ohjelma on välttämättä toteutettavissa. Haluan uskoa sen mahdollisuuteen yhä. Ohjelma vaatisi toteutuakseen konkretisointia ja työtä.

Itse olen teoreetikko ja tunnen hyvin viimeaikaisen tutkimuksen ihmisen yhteisöllisyydestä. Tiede ei osoita meille mihin meidän pitää pyrkiä mutta se osoittaa meille mikä on mahdollista. Minulla on pitkä kokemus mm. työyhteisöistä ja muista yhteisöistä - enkä näin ollen puhu pelkkää kirjaviisauttta.

Tämän blogin ajatukset eivät ole ristiriidassa tieteen kanssa niin kuin esimerkiksi vapaa-ajattelijoiden ajatukset ovat. En henkilökohtaisesti tietysti pane kaikkia paukkuja kansankokonaisuuden aatteeseen varaan. Vaihtoehtona kansankokonaisuudelle on muunlainen yhteisöllisyys.

(Tarkennettakoon nyt varmuuden vuoksi vielä kerran että puhun moraalisesta enkä mistään aseellisesta vallankumouksesta.)

sunnuntaina, huhtikuuta 05, 2009

Mitä kieltä talkoissa puhutaan ?

Mainitsin aikaisemmin että meidän pohjoishelsinkiläisen taloyhtiömme talkoissa puhutaan usein ruotsia: Talon perhekunnista noin joka kymmenes on ruotsinkielinen mutta talkoissa keskimäärin noin puolet on ruotsinkielisiä. Väitin että tämä on luonnonlaki:

Suomenruotsalaiset osallistuvat suomenkielisiä useammin erilaiseen yhteistoimintaan.

Olen viime aikoina osallistunut erinäisten lasten harrastuksiin liittyvien urheilujärjestöjen talkoisiin lähinnä työrukkasena. Olen huomannut että harrastustoimintaan osallistuu aika paljon maahanmuuttajalapsia, ainakin arabeja mutta varsinkin venäläisiä.

Suomalaislasten vanhemmat osallistuvat vaihtelevasti näitten yhdistysten toimintaan ja erilaisiin toiminnan vaatimiin talkoisiin kuten kilpailujen järjestämisiin.

Olen ollut havaitsevinani että ne harvat arabit, joitten lapset harrastavat suomalaisissa urheilujärjestöissä, saattavat hyvinkin osallistua yhdistysten toimintaan. Erityisen mielellään arabit ottavat hoitaakseen järjestön johtotehtäviä. Arabien yhteisöllisyys on sukukeskeistä ja siksi melko klikkiytyvää. Sukulaisia suositaan, mutta yleisesti omia (=urheilujärjestön jäseniä) kohtaan ollaan lojaaleja jos nämäkin ovat lojaaleja johtajalle. Arabit toimivat samoin myös työpaikalla - arabiesimies hankkii alaisiksiin omia sukulaisiaan, suhtautuu varsin lojaalisti omiin suomalaisiinkin alaisiinsa mutta vaatii kuuliaisuutta.

Olen myös ollut huomaavinani että venäläiset eivät juuri osallistu urheilujärjestöjen toimintaan. Heillä ei ilmeisesti ole omasta maastaan mitään kokemusta luottamukseen perustuvasta kansalaistoiminnasta. Heille urheilujärjestö lienee palvelu, jonka joku muu heille tuottaa.

Kiinnostaisi kuulla muiden kokemuksista.

keskiviikkona, huhtikuuta 01, 2009

Kansankokonaisuus-ajattelu ?

Valkea kirjoitti jo hiukan tuskastuneena minulle pari päivää sitten näin:

"Jukka, pääset suuren harppauksen eteenpäin, kun luovut kansankokonaisuus ajattelusta, koska sellaista ei Suomessa enää ole, eikä koskaan enää tule."

Mitä tuohon nyt vastaisi.

Ihminen elää normaalisti jonkinlaisessa yhteisössä - tai itse asiassa usein useammassakin yhteisössä. Yhteisö voi rajoittua perheeseen, kuten machiguenga-intiaanien tapauksessa. Yhteisö voi olla sukulaisuuteen perustuva klaani, uskontokunta, kansa, osuuskunta tai työpaikka.

Jos unohdetaan yhteisöllisyyden emotionaalinen puoli, niin yhteisöä tarvitaan julkishyödykkeiden tuottamiseen. Turvallisuuden luomiseen, patojen ja kastelukanavien rakentamiseen, suurriistan metsästyksen, kulkuyhteyksien luomiseen, yhteisten pelisääntöjen luomiseen, köyhien auttamiseen jne. jne.

Ihmisten yhteiselo on aina järjestettävä jollain tavalla. En ole koskaan väittänyt että kansallisvaltio olisi ainoa tapa järjestää ihmisten yhteiselo. Tai edes valtio ylipäätään.

Amishit eivät juurikaan käytä valtion palveluita, mutta kykenevät kuitenkin hyvin tehokkaasti järjestämään kaikkinaisen yhteiselonsa ja julkishyödykkeiden tuottamisen.

Kalalonian anarkistipuolue halusi 30-luvulla järjestää ihmisten yhteiselon täydellisen (?) vapaaehtoisuuden varaan. Myös anarkokapitalismi perustuu käsittääkseni samantapaiseen vapaaehtoisuuden ideaan.

Anarkismi sai vahvaa kaikupohjaa nimenomaan Kataloniassa, koska Kataloniassa on hyvin pitkät perinteet talonpoikien autonomisesta yhteiselosta: Katalonian laajoja kastelujärjestelmiä on ylläpidetty talonpoikien itsehallinnollisten järjestelyjen varassa vuosisatoja.

Kansallisvaltio, talonpoikien itsehallinto ja "utopistiset" uskonnolliset yhteisöt ovat siinä mielessä hyviä että niitä on oikeasti olemassa. Ne eivät ole satuja.
Sen sijaan esimerkiksi työväenaatteeseen eli sosialismiin perustuvat utopistiset yhteisöt ovat satuja tai pikemmin painajaisunia. Sellaiset yhteisöt eivät ole koskaan eläneet montaa vuotta muuttumatta totalitäärisiksi helveteiksi.

Suomalaisena tunnen lukkarinrakkautta kansallisvaltioon. Sinänsä olen avoin kaikille yhteiselon muodoilla. En näe miksi yhden pitäisi sulkea pois toinen. Minusta erilaiset yhteisöt voisivat täydentää toisiaan.

Yhteisöllisyys ei tietenkään ole ongelmatonta:

1. Yhteisöjen välillä syntyy keskinäisiä skismoja. Mutta niitten skismojen ratkaisu on taas uusi haaste joka vaatii ehkä uuden yhteisön rakentamista skismojen ratkaisemiseen.

2. Koska yhteisöllisyys minun käsittääkseni aina perustuu jonkinlaiseen yhteiseen arvopohjaan ja yhteisiin normeihin, yhteisöt voivat olla joskus hyvin ahdistavia ja poikkeavia syrjiviä. Ratkaisua tähän ongelmaan ei oikeastaan ole. Kaikkien patologisimmat yhteisöt saattavat kuitenkin murtua kilpailussa vähemmän patologisia yhteisöjä vastaan.

Lähteitä:

1. George Orwell: Katalonia, Katalonia

2. Elionor Ostrom: Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action

3. Ilmari Vesterinen: Geishat ja muita etnologisia kirjoituksia, kirjoitus amisheista.

Identiteetin avaaminen on rikos - kerään tietoa asiasta

Tietosuojeluvaltuutetun tämänpäiväinen kannanotto HS:ssä sivulla A4 viittaisi siihen, että identiteettien avaaminen verkossa on rikos. Sisun ja Homman jäsenien identiteettien avaaminen eräillä blogeilla on siis rikos, josta voi saada rangaistuksen. Alan keätä tietoa webbisiteista, joissa identiteettejä on avattu mailiosoitteeseen kansankokonaisuus@gmail.com. Subject-kenttään toivon merkintää "Identiteetin avaamis -epäily".

Tietoja ei välttämättä ole tarkoitus käyttää, jos rikollinen toiminta muuten hyytyy. Jos saan tarpeeksi tietoa, kirjoitan minimissään asiasta lyhyen tiivistelmän / analyysin.