tiistaina, lokakuuta 11, 2022

Professori Jonathan Haidt ja kolme suurta epätotuutta

HS on tehnyt erinomaisen jutun amerikkalaisesta sosiaalipsykologian professorista Jonathan Haidtista tai siis hänen ajattelustaan. Lainaan yhtä kohtaa:

"[Haidt määrittelee] ylisuojelevan kulttuurin ajatukset ”kolmeen suureen epätotuuteen”.

Niistä ensimmäinen kuuluu: mikä ei tapa, se heikentää. Se tarkoittaa, että nuoria opetetaan pitämään itseään hauraina ja haavoittuvina olentoina, joita kaikenlaiset vastoinkäymiset traumatisoivat. Heitä kehotetaan tunnistamaan mikroaggressioita eli havaitsemaan ympäristöstä tulevia pieniä ja tahattomia loukkauksia. Ylisuojelevassa kulttuurissa ei tarvitse joutua kuulemaan sellaisia näkemyksiä, joiden valossa oma tulkinta todellisuudesta näyttää väärältä. Eriäviä mielipiteitä pidetään vahingoittavina ja jopa väkivaltaisina.
TOINEN suuri epätotuus ja väärä neuvo on Haidtin mukaan tämä: luota aina tunteisiisi. Jos ihmisestä tuntuu pahalta, se tarkoittaa, että hänelle on tehty pahaa. Asioita ei tarvitse punnita todisteiden valossa eikä katsoa muiden kannalta.
Ja kolmas epätotuus: elämä on hyvien ja pahojen ihmisten välinen taistelu. Sen mukaan eriävien mielipiteiden esittäjiä ja väärien sanojen lausujia on suotavaa vastustaa ja häpäistä kaikin tavoin – myös silloin, kun he haluaisivat toimia saman tavoitteen puolesta."

Ehkä näitä kolmea periaatetta voisi kutsua jopa Woke-aatteen ja gender-ideologian peruslauseiksi.