lauantaina, heinäkuuta 15, 2023

Purran kirjoitus vuodelta 2019

Purran vuoden 2019 kirjoituksessa on hyvää se havainto että ihmiset (esim. maahanmuuttajat) tuovat omat kuttuurinsa mukanaan arvoineen päivineen. Ei ihminen ole yksilö vailla kontekstia, joka luo itse omat arvonsa, vaan muodostaa käsityksensä, arvonsa ja norminsa osana sosiaalista yhteisöä. Näin toimivat kaikki "yksilöt" (oikemmin Homo Sapiens lajin eläimet eli ihmiset) mutta varsinkin yhteisöllisistä ja uskonnollisista kulttuureista tulevat ihmiset.
Naisvihamielisistä kulttuureista tulevat ihmiset eivät ole tietysti poikkeus. Tullessaan tänne he tuovat omat käsityksensä ja norminsa mukanaan ja kuten kaikki kulttuurit ylläpivät normeja vertaisrangaistuksilla omissa yhteisöissään. "Naisvihamielisellä kulttuurilla" tarkoitan tässä tapauksessa niitä antropologian tuntemia kunnian kulttuureita, joissa suvun miesten kunnia on riippuvaista suvun naisten käyttäytymisestä, mikä johtaa lähes vääjäämättä miehet alistamaan naisia ja sisäistämään käsityksen naisista miestä alempana olevia olentoina. Esimerkiksi Lähi-Idän kunniankulttuureja.
Purra on oikeassa siinä, että ns. suvaitsevaisto yrittää vähätellä tätä asiaa ja esittää että vaikkapa nyt Ruotsin tai Ranskan lähiöiden ongelmat ovat pelkästään Ruotsin ja Ranskan valtaapitävien kykenemättömyyttä integroida köyhiä kehitysmaiden ihmisiä. Lähiöiden yhteisöt vastustavat aktiivisesti länsimaisten yksilökeskeisten arvojen ja naisten tasa-arvon levittämistä omiin yhteisöihinsä.