sunnuntaina, joulukuuta 23, 2007

Väestön laatu on julkishyödyke

Puhun taas julkishyödykkeistä - hyödykkeistä joita kuka tahansa voi käyttää ilmaiseksi. Esimerkkinä maantie, puhdas ilma, tieteellinen tieto, wikipedia ja itsenäisyys.

Julkishyödykkeitten tuottamiseen liittyy kysymys, kuka kustantaa tai tuottaa julkishyödykkeen kun tuotteen tuottaja ei hyödy enempää kuin vapaamatkustaja.

Taloustieteellinen termi julkishyödyke ei ole laajalle yleisölle kovin tuttu. Olen käsitellyt aiemmin varsinkin ilmaston laatua julkishyödykkeenä. Julkishyödykkeen tuottaminen merkitsee käytännössä sitä, että jokin hyödyke tuotetaan yhteistyönä esimerkiksi talkoilla, verovaroilla tai taistelemalla. (Katso aiemmat artikkelini julkishyödykkeen tuottamisesta.)

Ilmaston laadun ohella toinen hyvin merkittävä julkishyödyke on väestön laatu. Tarkoitan väestön laadulla esimerkiksi väestön keskimääräistä äo:ta, koulutustasoa, asenteita, työmoraalia, lainkuuliaisuutta jne.

Keskityttäköön yksinkertaisuuden vuoksi äo:hon. Mm. Tatu Vanhanen ja Richard Lynn ovat osoittaneet valtion väestön äo:n korreloivan positiivisesti mm. BKT:n kasvun kanssa. Valtioiden väliset äo-erot selittävät yksinään puolet valtioiden välisistä eroista BKT:n kasvussa. Samansuuntaisia tuloksia on esittänyt mm. Maailmanpankki.

Useimmat tämän blogin lukijat ovat jo varmasti ymmärtäneet väestön keskimääräisen äo:n edut kansakunnalle. Mutta missä mielessä voimme sanoa väestön laadun - esimerkiksi äo:n - olevan tuotettava hyödyke ?

Keskimääräinen äo tuotetaan mm. kahdella tavalla:

a) korkean äo:n yksilön synnyttäessä lapsen

b) korkean äo:n yksilön muuttaessa maahan.

Voimme mm. todeta, että jokainen henkilö, joka tekee työtä maahanmuuton rajoittamiseksi alhaisen äo:n maista, tuottaa julkishyödykettä nimeltä väestön laatu.

Valitettavasti pitää sanoa että nyky-Suomessa näihin talkoihin korkean väestön laadun puolesta ei ole paljon innokkaita osallistujia. Yksi syy siihen, miksi näihin talkoihin ei ole paljoa osallistujia, on että vapaamatkustajia ei millään lailla rangaista. Normaalisti talkoisiin osallistumatta jättäminen vaikuttaa ainakin henkilön maineeseen negatiivisesti.

Näihin talkoihin osallistumatta jättäminen ei aiheuta vapaamatkustajalle mitään rangaistusta. Päinvastoin ! Ainoa joita rangaistaan ovat talkoitten parhaat työntekijät !

Vapaamatkustajienkin rankaisun aika varmasti tulee, mutta tällä hetkellä vapaamatkustajia päinvastoin palkitaan valtion viroilla. Samoin talkoitten parhaitten työntekijöitten palkitsemisenkin aika varmasti vielä koittaa.

Huomautus

Huomautettakoon, että alhaisen äo:n maahanmuutosta voi olla myös tiettyä hyötyä ainakin yrityksille, koska se voi lisätä työvoiman tarjontaa. Tämä ei kuitenkaan millään lailla romuta sitä väittämää että väestön äo:n lasku heikentää pitkän tähtäimen talouskasvun edellytyksiä, lisää rikollisuutta jne. Evidenssi väittämän puolesta on varsin musertava.

Syy, miksi osa talouselämää kannattaa halpatyövoiman maahanmuuttoa on nimenomaan se, että yritykset pyrkivät maksimoimaan lyhyen tähtäimen taloudellista etua toimiessaan kvarttaalitaloudessa. Lisäksi yritykset jotka voivat siirtyä helposti maasta toiseen eivät kärsi pitkän tähtäimen väestön laadun heikkenemisestä.

2 kommenttia:

tiedelin kirjoitti...

Minusta on kyseenalaista, voiko väestön laatua pitää samalla tavalla yhteishyödykkeenä kuin muita asioita. Jokaisen yhteisön intressihän on kasvattaa jäsentensä geenien osuutta lajin geeneistä, eikä sellaisten geenien osuutta, jotka 'ovat hyviä'. Järkevä yhteisöhän tosin yleensä pitää omia geenejään 'niinä hyvinä'. Jos esim jonkin yhteisön edustajat steriloitaisiin ja tuotaisiin heidän joukkoonsa lisääntymistä suorittamaan joitain hyvänä pidettyä ominaisuutta omaavia ihmisiä muista yhteisöistä, en sanoisi että se olisi kyseisen yhteisön alkuperäisten jäsenten etu, riippumatta siitä miltä se heistä subjektiivisesti tuntuisi.

Anonyymi kirjoitti...

Loistava oivallus tämä "väestön laatu" ja sen ylläpito.

Tosin kukaan ei uskalla esittää tätä julkisesti, kun se on liian "natsia", vaikka pitääkin paikkansa.