lauantaina, joulukuuta 01, 2007

Helsingin Sanomat, PISA ja maahanmuutto

Helsingin Sanomat toteaa tänään pääkirjoituksessaan:

Pohjoismaat ovat usein lähellä toisiaan, mutta Pisa-tutkimuksessa muut tulevat melko kaukana Suomen perässä.

...

Suomen vahvuuksiin kuuluu koulujärjestelmän eli yhtenäisen peruskoulun toimivuus. Se takaa tasa-arvoiset lähtökohdat kaikille. Maahanmuuttajien pieni osuus on myös poikkeus


Esitän hypoteesin:

Koska maahanmuuutto alentaa PISA-tuloksia ja PISA-tulokset korreloivat voimakkaasti talouskasvun kanssa, maahanmuutto alentaa pitkällä tähtäyksellä talouskasvua.

Hypoteesia vastaan voidaan esittää se vastaväite, että niin kauan kuin kantaväestö edelleen saa korkeita PISA-tuloksia ja kantaväestön määrä pysyy suht korkeana, maahanmuuttajien alemmat PISA-tulokset eivät haittaa, koska PISA-tulosten hajonta on suuri.

Vastaväitteen argumentaatio on siis identtinen kuin mitä Lynnin ja Vanhasen esittämä teoria:

Etelä-Afrikassa on suht korkea talouskehitys, vaikka koko väestön äo on suhteellisen alhainen. Valkoisen väestön suuri osuus kasvattaa äo:n hajontaa ja tekee sen, että myös innovaatioon ja johtamiseen kykeneviä korkean äo:n omaavia henkilöitä on tarpeeksi.

Vastaväite kuitenkin romuttuu kun otetaan huomioon että suuri maahanmuutto aiheuttaa kantaväestön pakoa - White (or Yellow) Flight.

Maahanmuuton ja talouskehityksen suhde on tietysti paljon monimutkaisempi kuin yo. hypoteesi edellyttää. Muita syy-seuraussuhteita ovat mm.

1. Maahanmuutto alentaa palkkatasoa, mikä parantaa talouskasvua

2. Maahanmuutto voi lisätä diversiteettiä niin paljon että luottamuksen ilmapiiri alentuu, mikä taas alentaa talouskehitystä

Ei kommentteja: