torstaina, kesäkuuta 21, 2007

Romaanikulttuuri ja "valtaväestön ennakkoluulot"

Helsingin Sanomat kirjoittaa tänään:

"Romaaninuoret kohtaavat yhä ennakkoluuloja arjessaan".

Romaaniäiti kertoo romaanikulttuurista:

"Romaanitavat eivät ole mitään ihmeellisiä tapoja, vaan esimerkiksi ihan normaaleja puhtaussääntöjä".

Kirjansa A People that shall well alone kappaleessa "Diaspora Peoples" Kevin MacDonald kertoo romaaneista lainaten lähinnä kirjaa Gypsies: The Hidden Americans:

Romaaneilla on sisäryhmä-ulkoryhmä-moraali kuten juutalaisilla. Omien auttamista pidetään suuressa arvossa - perheitten velvollisuus on mm. auttaa köyhiä sukulaisia. Sen sijaan suhde muihin ihmisiin on amoraalinen. Gadjeilta varastamista ei pidetä vääränä. Romaanit ovat vanhan mustalaismyytin mukaan saaneet Jumalalta oikeuden varastaa, koska eräs romaani nielaisi yhden naulan jota piti käyttää Kristuksen ristiinnaulitsemiseen.

Romaanimiehen status on sitä korkeampi, mitä enemmän hän auttaa muita mustalaisia, mitä enemmän hän pettää gadjeja ja mitä agressivisempi vaimo hänellä on.


Jyväskylän Yliopiston yliassistentti Margaret Tuomi toteaa, että ei-romaanit tuntevat romaanikulttuuria huonosti. Olisiko syy kuitenkin se, että romaanit eivät itsekän halua että ei-romaanit tuntevat heidän kulttuurinsa kaikkia piirteitä ?

En tuomitse romaanien sisäryhmä-ulkoryhmä-moraalia kategorisesti - pidän itsekin oman perheen, oman kansan ja oman rodun puolustamista arvossa. Haluan tällä kirjoituksella ainoastaan kiinnittää huomiota siihen, että Helsingin Sanomat ja Tuomi ovat pikemmin kuin vähentämässä ennakkoluuloja romaaneja kohtaan implisiittisesti (= vaikeista asioista vaikenemalla) jakamassa virheellistä tietoa romaanikulttuurista.

Katso aiempi kirjoitukseni juutalaisten sisäryhmä-ulkoryhmä-moraalista.

2 kommenttia:

Dr. Doctor kirjoitti...

Oman kukemukseni mukaan kalpeanaamasuomalaiset nimenomaan tuntevat romaanikulttuurin hyvin.
(Myös sen hyvät puolet, esim. vanhusten aseman)

Vähemmistövaltuutettukin löi kirveensä kiveen nostaessaan romaanien syrjimisen työelämässä pöydälle...

Mökin mummolla ei ole välttämättä kokemusta islamilaisesta tai afrikkalaisesta kulttuurista, mutta romaani kulttuuri tunnetaan myös syrjäseuduilla ja seniorikansalaisten piirissä... ;)

Jukka Aakula kirjoitti...

Jos vähemmistövaltuutettu olisi elänyt Ferdinandin ja Isabellan aikaan Espanjassa, hän olsi ehkä ollut inkvisiootissa työssä - tai ehkä toiminut inkvisition ilmiantajana.

Jos hän olisi elänyt Galilein aikaan hän olisi ehkä kirkunut, "ei pyöri sittenkään, kerettiläinen".