lauantaina, huhtikuuta 25, 2020

Korona-kuolleisuus on New Yorkin osavaltiossa 2%:n luokkaa tartunnan saaneista

Huomautus 26.4.2020: olen saanut kritiikkiä siltä osin, että Suomen malli ei ole lauma-immuniteettiin pyrkiminen vaan "hybridimalli" niin kuin se tässä määritellään. Ehkä - THL:n viesti on tältä osin minusta edelleen epäselvä. 

Tulevaisuuden tutkija Risto Linturi teki seuraavan johtopäätöksen New York Timesin julkaisemien lukujen perusteella

Merkittävä uusi tieto New Yorkin kuvernööriltä. Ostokeskuksissa testatuista 3.000 osavaltion kansalaisesta 14% on saanut vasta-aineita. Nyt suoritetaan laskutoimitus, jonka perusteella tämä merkitsee todennäköisimmin yli 2% kuolleisuutta tartunnan saajista epidemian jälkeen.
Osavaltion vahvistettuja ja diagnosoituja koronakuolleita on nyt yli 20.000. Normaalikuolleisuuden ylittäneitä on huomattavasti enemmän ja realistinen arvio koronan aiheuttamista kuolleista on ainakin 30 tuhatta. Toipuneita on vasta kuudesosa 270 tuhannesta varmistetusta sairastuneesta. Nyt sairastuneista on realistista arvioida, että ainakin sama määrä vielä kuolee perustuen tartunta-aikoihin ja taudin normaaliin kehitykseen. Siis 60 tuhatta kuollutta - 0,3% koko väestöstä, kun 14% on saanut tartunnan. Laumaimmuniteetti syntyy jossakin 60% ja 90% välissä, joten hieman alakanttiin pyöristämällä kokonaiskuolleisuus nousisi 1,2% - 1,8% väliin koko väestöstä ja yli 2% tartunnoista. Tilanne on pahempi, jos ostokeskuksissa liikkuva porukka on todennäköisemmin tartunnan saaneita kuin ne, jotka kulkevat pienemmissä piireissä, kuten kuvernööri totesi.
Lisäksi on huomioitava, että Korona myös heikentää henkiin jääneiden terveyttä:

Nämä siis lukuina, joissa ei ole huomioitu maksan, munuaisten, aivojen, sydämen, keuhkojen tms. vaurioita ja muita jälkitauteja, konkurssien, nälänhädän, väkivallan aiheuttamia uhreja ja on oletettu, että tämä ei tule samalle ihmiselle uudestaan. Siis kaunisteltu esitys. Mutta nyt olisi viimein hyvä aika vähättelijöiden myöntää virheensä. Itse olen surullisena seurannut, 1800-luvulta alkaneen virkamiessuvun kasvattina, että me olemme kohdanneet tämän housut kintussa ja varautumisesta sekä epidemiaan reagoinnista vastuussa olleet virkamiehet ovat johtaneet sitä humppaorkesteria, jonka virheitä poliitikot ovat koko ajan joutuneet korjaamaan ja, jonka harhaisia tavoitteita ja arvomaailmaa poliitikot ovat ojentaneet. 

On mahdollista, että Suomessa kuolleisuusluvut tulevat olemaan samaa luokkaa. Koronan hidastaminen tietysti estää terveydenhoitojärjestelmää romahtamasta, joten kuolleisuusluvut voivat olla myös alemmat. Toisaalta hidastaminen on äärimmäisen kallista taloudellisesti.

Lääkintöneuvos Heikki Pälve toteaa Suomen Kuvalehdessä, että Suomen malli, jonka idea on hidastamalla Korona-epidemia edetä kohti laumaimmuniteettia ei ole inhimillisesti, moraalisesti eikä taloudellisesti kestävä:

LAUMASUOJA edellyttää arvioiden mukaan jopa 3,5 miljoonan suomalaisen sairastuttamista.

Sen saavuttaminenkin kestäisi yli vuoden eikä lopulta liene edes taloudellisempi vaihtoehto. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos nosti juuri ennustetta tartunnan saaneiden kuolleisuudesta 0,2 prosentin tasolle, mutta kansainväliset ennusteet ovat luokkaa 0,5 – 1,5 prosenttia. Jo 0,2 prosentin rajalla kuolleisuus Suomessa nousisi yli 17 000:n.  Lisäksi pitkäaikaisen immuniteetin syntymisestä ei ole mitään varmuutta.

Suomessa on päädytty alkuun rajoittamaan epidemian huipun korkeutta, mutta julkista keskustelua jatkosta ei ole käyty.

Näyttää siltä, että meillä toimintamallina jatkossa on yleisten rajoitusten asteittainen purkaminen. Ilman erittäin toimivia korvaavia toimia se merkitsisi käytännössä laumasuojan hankinnan strategiaa – eli hidastettua Ruotsin mallia.

Korea, Japani ja Kiina ovat onnistuneet rajoittamaan epidemiaa. Mikä on signaali, jos poliittisesta moraalista tunnettu ja ihmisarvosta esitelmöivä Suomi valitsee laumaimmuniteetin tien? Onko koronaviruksen jälkeen maailma muuttunutkin niin, että Kaukoidän yhteistä hyvää priorisoiva toimintamalli syrjäyttää länsimaiden yksilöä ja ihmisoikeuksia korostavan yhteiskuntaideaalin.

LÄÄKÄRIN etiikan perusarvoja ovat potilaan paras sekä ihmisarvo ja elämän kunnioittaminen. Laumaimmuniteettiin pyrkiminen tarkoittaa antautumista taudin edessä, suurta kuolleisuutta – ja on näiden arvojen vastaista. Vaihtoehto Suomelle ei voine olla muu kuin päämäärätietoinen epidemian pysäyttäminen yleisten rajoitusten asteittaisen poiston yhteydessä.

THL;n tutkimusprofessori Mika Salminen perustelee laumaimmuniteettiin pyrkimistä näin:

Salmisen mukaan epidemia ei katoa itsestään, eikä rokotusta ole näköpiirissä, joten kysymys on vain siitä, kulkeeko epidemia väestön läpi hallitusti vai hallitsemattomasti.

”Hallitulla kuljettamisella haitat jäävät pienemmiksi, koska terveydenhoito toimii ja epidemian käännekohta voidaan saavuttaa matalammassa vaiheessa.” 

SALMISEN mukaan hallitsemattomana koronan kaltainen epidemia voi tarttua 60–70 prosenttiin ihmisistä ennen kuin laumasuoja pysäyttää sen. Hitaammin edetessä käänne voi tapahtua aiemmin, ehkä jo 50 prosentin kohdalla. Sekin tarkoittaisi kuitenkin Suomessa melkein kolmea miljoonaa tartuntaa.

Tähän kolmeen miljoonaan pitää päästä sopivalla vauhdilla: ei liian nopeasti, muttei myöskään liian hitaasti, koska poikkeusolojen pitkittyminen on talouden kannalta tuhoisaa ja luo sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia.

”Jos jarrutamme liikaa, toinen aalto voi iskeä syksyllä täydellä voimalla, ja silloin joudumme ojasta allikkoon. Pitää siis jarruttaa sopivasti niin, että tarpeeksi moni saa suojan, mutta epidemia ei lähde käsistä.” 

Ruotsin malli on käsittääkseni ollut sama kuin Salmisen esittämä malli, mutta hidastaminen on ollut maltillisempaa. Talouden ei ole annettu kärsiä samalla tavalla kuin Suomessa, mutta Korona-kuolleisuus on samalla korkeampaa kuin Suomessa.

Olen taipuvainen kannattamaan taudin tukahduttamista voimakkaalla testaamisella ja tartunnan saaneiden nopealla identifioimisella ja eristämisellä. Identifioimisessa on käytettävä laajasti tietoa siitä keiden kanssa tarunnan saanut on ollut tekemisissä ennen eristämistä.  Mobiilisovellusten käytön pitää olla vapaaehtoista, mutta vertaisryhmän on voitava identifioida ketkä paikalla olevat eivät käyttävät sovellusta, jotta voivat eristää tällaiset henkilöt vertaiseristämisellä. Tämä vahvistaa ihmisyhteisöjen roolia taudin pysäyttämisessä.

Kansanterveys on julkishyödyke. 

Ei kommentteja: