lauantaina, marraskuuta 10, 2007

Yhteistyöongelmia - osa 1: rokottaminen

Kulttuuriantropologit Joe ja Natalie Henrich käsittelevät kirjansa Why People Co-operate viimeisessä kappaleessa monia käytännön yhteistyöongelmia mm. talouden, terveydenhuollon ja ympäristönsuojelun alalta.

He käsittelevät siis nimenomaan sellaisia yhteistyötilanteita joissa ihmisten pitää yhdessä tuottaa jokin hyödyke - esimerkiksi rautatie, pato, demokratia tai vaikkapa wikipedia - tai yhteistyöllä välttää jokin tilanne kuten tautiepidemia tai luonnon saastuminen.

Edellisessä tapauksessa puhutaan yleensä julkishyödykkeen tuottamisesta. Wikipedia määrittelee julkishyödykkeen seuraavasti:

Julkishyödyke on taloustieteellinen käsite hyödykkeestä, jolla on kaksi ominaisuutta:

- Se ei ole niukka, vaan kun joku on kerran tuottanut sen, siitä pääsevät nauttimaan kaikki.
- Se on vapaasti saatavilla, ja kun se on tuotettu, on mahdotonta estää ihmisiä nauttimasta siitä. Julkishyödyke on puhdas, mikäli sillä on molemmat ominaisuudet.


Jälkimmäisessä tapauksessa taas puhutaan yhteismaan ongelmasta:

Yhteismaan ongelma (Tragedy of the Commons) kuvaa tilannetta jossa resurssien yhteiskäyttö johtaa niiden ylikulutukseen ja taloudellisesti epätehokkaaseen lopputulokseen kaikkien resurssin käyttäjien näkökulmasta.

Julkishyödykkeen tuottaminen - ja varsinkin yhteismaan ongelma - pyritään usein ratkaisemaan yksityistämällä resurssi mutta aina se ei ole mahdollista. Esimerkiksi maailman ilmaston yksityistäminen on käytännössä lähes mahdotonta. (Kyseeseen tulisi kai lähinnä osakeyhtiö, jonka osakkeet jaettaisiin aluksi valtioitten tai maailman kaikkien asukkaitten kesken ja joka omistaisi ilmakehän ja myisi päästöoikeuksia eniten tarjoaville.)

Yksi aina välillä esiin tuleva yhteistyöongelma on rokottaminen: Jos kaikki rokottavat lapsensa esimerkiksi poliota vastaan, tautiepidemia voidaan varmasti välttää. Riittää itse asiassa että tietty tarpeeksi korkea prosentti ihmisistä rokottaa lapsensa, jotta epidemia voidaan välttää. Käytetään termiä herd immunity:

Herd immunity (or community immunity) describes a type of immunity that occurs when the vaccination of a portion of the population (or herd) provides protection to unvaccinated individuals

Yhteisön immuniteetti saavutetaan siis kunhan lähes kaikki henkilöt antavat rokottaa itsensä / lapsensa. Tämä aiheuttaa seuraavan ongelman: jos kaikki muut ihmiset N - 1 rokotuttavat itsensä, mutta yksi henkilö jättää itsensä rokottamatta, ko. henkilö hyötyy yhteisön immuniteetista ilman että itse osallistuu immuniteetin tuottamiseen. Rokotuksesta on aina tietty pieni haitta yksilölle joten tällainen vapaamatkustaja pääsee aina hyötymään.

Rokotuksista pinnaaja esittää usein jonkin ideologisen syyn omalle vapaamatkustamiselleen - syyn joka kuullostaa toisten korvissa moraalisesti hyväksyttävältä:

Homeopaattien tekemien huomioiden perusteella voidaan todeta, että useimmiten rokottaminen vahingoittaa ihmisen terveydentilaa suuresti, erityisesti silloin kun tarkastellaan hänen taipumustaan sairastua kroonisiin sairauksiin. Kun ihminen saa rokotuksen, hänen sähkömagneettinen värähtelynopeutensa muuttuu samalla tavalla kuin vakavan sairauden tai allopaattisen lääkityksen aikana. Rokottaminen voi vaikuttaa kahdella eri tavalla sen mukaan, millainen ihmisen terveydentila on.

Yo. teksti tulee ihmisten silmissä hyväksytymmäksi kun huomataan että esimerkiksi kansanedustaja Heidi Hautala - "fiksu suomalainen nainen" - kannattaa homeopaattisen lääkityksen rinnastamista muuhun lääkitykseen.

Yo. mielipiteen todellinen funktio on että se antaa rokotuksesta kieltäytymiseen perustelun. Ongelma on, että kun yksi ihminen on alkanut "rohkeasti osoittaa kansalaistottelemattomuutta", muut helposti imitoivat ko. henkilön käyttäytymistä.

Henrich ja Henrich antavat kirjassaan muutaman mielenkiintoisen kuvauksen tilanteista joissa rokotuksesta kieltäytymisen leviäminen on aiheuttanut tautiepidemian:

1. Hollantilaisen Reformoidun kirkon jäsenet kieltäytyivät vuonna 2003 Kanadassa Ontariossa vihurirokko-rokotuksista. 120 sairastui tähän sairauteen. Epidemia jäi kuitenkin mitättömäksi koska yhteisö oli pieni ja yhteisöön kuulumattomat naapurit rokottivat lapsensa 90 %:sti.

2. Vuonna 2005 Nigerian Kanon osavaltion islamilaiset saarnaajat alkoivat levittää käsitystä että poliorokotteet sisältävät HIV-virusta. Poliorokotuksen saaneiden lasten määrä putosi 90 %:ista 15 %:iin ja polio levisi Ghanaan, Togoon, Beniniin, Burkina Fasoon, Keski-Afrikan Tasavaltaan, Tshadiin, Kameruniin ja Sudaniin.

Ratkaisuna vapaamatkustajan ongelmaan - myös rokotuksesta pinnaajien osalta - Henrich ja Henrich näkevät ainoana mahdollisuutena sanktioinnin eli siis rangaistuksen. Viranomaisrangaistusten tarve luonnollisesti pienenee huomattavasti, mikäli yhteisöllä on yhteinen rokotukseen myötämielisesti suhtautuva arvopohja - ja yhteisö rankaisee pinnaajia ilman viranomaisten väliintuloa esimerkiksi panettelemalla.

(Lähde: sivut 205 - 208: Joe and Natalie Henirich, Why Humans Co-operate)

Ei kommentteja: