lauantaina, maaliskuuta 08, 2008

Takkirauta, Ibn Khaldūn ja kulttuurin rappio

Takkirauta on taas onnistunut loistavasti kirjoituksessaan suomalaisten moraalisuuden katoamisesta ja kulttuurin degeneraatiosta:

Kun uskonto on dekonstruoitu ja moraalikäsitykset hävitetty, olemme tulleet täysin hedonistiseen yhteiskuntaan...

Takkirauta kysyy hedonistisen - uskonnosta tyhjän - yhteiskunnan vahvuuden perään ja vastaa itse:

kuinka vahva on uskontotyhjiö fundamentalistista, fanaattista ja suvaitsematonta uskontoa vastaan?

...suvaitsemattomuus murskaa aina suvaitsevaisuuden, ellei suvaitsemattomuudelle tehdä väkivaltaista vastarintaa. Vasta sen jälkeen, kun tuo aggressiivinen suvaitsemattomuus on torjuttu, sitä voidaan alkaa pehmittämään ja korruptoimaan suvaitsevaisuudella. Sitä ennen - ennen torjuntavoittoa - yritykset suvaitsevaisuuteen ovat vain tuhoon tuomittuja...


Takkirauta asettuu siis selkeästi suvaitsevaisuuden puolelle suvaitsemattomuutta vastaan ja on ainakin hiukan toiveikas sen suhteen että puolustustaistelu voi onnistua.

Kysymys tietysti kuuluu, mistä suvaitsevaisuus saa sen voiman jolla se puolustautuu suvaitsemattomuutta vastaan. Onko ainakin jonkinasteinen sisäinen suvaitsemattomuus (barbaria) välttämätön edellytys sille että puolustustaistelu ulkoista suvaitsemattomuutta kohtaan voisi onnistua ? Takkirautakin on pessimistinen - viimeinen oljenkorsi on tälläkin kertaa Pohjanmaa ja/tai lestadiolaisuus:

Mikä tulee olemaan Suomen kohtalo? Varmuudella voidaan ainakin todeta suomalaisten nuorten uskonnollisuuden hävinneen täysin ja heidän moraalisen selkärankansa mädäntyneen aivan kokonaan. Onko suomalaisista enää taistelemaan fanaattisuutta, suvaitsemattomuutta ja fundamentalismia vastaan lainkaan - vai onko edessä alistuminen lampaiden tavoin? Lähteekö uusi reconquista käyntiin ahdasmielisyyden, suvaitsemattomuuden ja fanaattisuuden lestadiolaisalueilta ja Pohjanmaalta. Se jää nähtäväksi.

Takkiraudan teoria muistuttaa runsaasti 1300-luvun arabisosiologin Ibn Khaldunin teoriaa, josta kirjoitin yli vuosi sitten. Molempien esimerkki tulee samasta ajasta ja paikasta - 1000-luvun alkuvuosisatojen Espanjasta ja Pohjois-Afrikasta.

Ainoa ero on ehkä siinä että Ibn Khaldun pitää suvaitsemattomien voittoa suht väistämättömänä. Suvaitsemattomuus yhdistettynä korkeaan ryhmäkoheesioon toisaalta ja suvaitsevaisuus yhdistettynä alhaiseen ryhmäkoheesioon toisaalta vaihtelevat Ibn Khaldunin teoriassa kuin nousukausi ja laskukausi kansantaloudessa.

Lainaan wikipedian artikkelia Ibn Khaldunin teoriasta vapaasti kääntäen:

Koheesio syntyy spontaanisti pienissä sukulaisuuteen perustuvissa ryhmissä - ja sitä vahvistaa uskonnollinen ideologia. Khaldunin analyysi selittää miten koheesio vie ryhmän valtaan mutta sisältää samalla ryhmän (psykologisen, sosiologisen, taloudellisen ja poliittisen) rappion siemenen, joka johtaa ryhmän korvautumiseen toisella ryhmällä.

...

Yhteisöstä tulee suuri sivilisaatio, mutta sen suuruuden päiviä seuraa rappion kausi ja ryhmäkoheesion aleneminen. Tästä seuraa että uusi ryhmä, joka valtaa heikentyneen sivilisaatioon alueet on käytännössä barbaariryhmä joka on alemmalla sivilisaation tasolla kuin aiempi ryhmä. Barbaariryhmän asabiyah [ryhmäkoheesio]on myös vahvempi kuin aiemman ryhmän asabiyah. Kun barbaarit vahvistavat valtansa, he kuitenkin alkavat kiinnostua sivilisaation hienostuneemmista piirteistä kuten lukutaidosta ja taiteesta ja ottavat ne osaksi omaa kulttuuriaan. Hiljalleen prosessi alkaa alusta ja seuraavat barbaarit valtaavat sivilisaation alueen.


Itse olen samoilla linjoilla Ibn Khaldūnin kanssa - suvaitsevaisuuden (alhaisen ryhmäkoheesion) ja suvaitsemattomuuden (korkean ryhmäkoheesion) vaihtelu on käytännössä väistämätöntä. Prosessia pytyy ehkä hiukan jarrruttamaan mutta ei muuta.

Esimerkiksi hedonistisen Rooman tuho barbaarien hyökkäyksen seurauksena siirtyi pitkäksi aikaa sisäisen "barbarian" - fundamentalistisen alkukristillisyyden - ansiosta.

No ehkä tässä ei lopulta ole mitään ristiriita Takkiraudan ja Ibn Khaldūnin välillä.

4 kommenttia:

tiedelin kirjoitti...

Uskonto on kuin rationalisaatio oman ryhmän etuja ajavalle käytökselle. Etenkin biologisia etuja ajavalle.

Valkea kirjoitti...

Kirjoituksessa oli hyvää ja huonoa. Hyvää on kuvaus siitä, mitä on usein tapahtunut lähi-idässä. Huonoa taas mm. se, että ei selkeästi ilmoitettu, että sillä ei ole mitään universaalia merkitystä sukulaisryhmien osalta.

Seuraavat asiat tulee ottaa huomioon, osittain päällekkäisiä:

a) Sukulaisuusryhmä itsessäään ei riitä mihinkään. Täytyy olla jokin universaali ideologia jota halutaan levittää, ja johon muut halutaan mukauttaa ja/tai sulauttaa. Siten on sukulaisryhmiä tarkasteltaessa kysyttävä, haluaako jokin tietty sukulaisuusryhmä sulauttaa ja/tai mukauttaa koko maailman itseensä?

Henkilökohtaisesti en halua sulauttaa omaan viiteryhmääni edes vihreitä, puhumattakaan koko maailmasta. Maailman suurin ongelma ovat juuri tukahduttavat universaalit ideologiat/politiikat; kommunismi/sosialismi, internationalistinen kosmopolitanismi, globalismi, islam, sekä periaatteellisella tasolla wanna-be universaalit ideologiat, kuten pienet, reaalisesti merkityksettömät ja typerät white supremacism -liikkeet.

b) Maailman mukauttaminen pakkovallalla omaan ideologiaan vaatisi valtavasti resursseja ja energiaa. Se tarkoittaisi kaikkien sotien tekemistä sellaisiksi, joihin on pakko osallistua. Se loisi lukemattomia uusia sotia alistamiseensa tyytymättömien ihmisten aloittaessa konflikteja tilanteensa parantamiseksi.

Mielestäni Irakin sota oli sekä täysin turha, että erittäin haitallinen. Tästä voi suhteuttaen päätellä, kuinka paljon enemmän vastustan kaikkien sotien tekemistä omiksi sodiksi.

c) Maailman hallitseminen myös rauhan aikana vaatisi valtavasti resursseja ja energiaa, joita tarvittaisiin kipeästi oman kehityksen edistämiseen.

d) Käytännössä, jotta universaalia ideologiaa voidaan levittää maailmanlaajuiseksi, sen täytyy väittää /uskoa tekevänsä hyvää muille (Näin ei tietenkään ole), sekä yrittää käännyttää ainakin osa maaillman väestöstä sen kannattajiksi ja käsikassaroiksi. Tämä vaatii ideologisen ydinjoukon ainakin osittaista uhrautumista monien muiden kansojen ja ihmisryhmien "puolesta" mm. sodissa ja työnteolla.

Henkilökohtaisesti en halua uhrautua edes vihreiden puolesta, puhumattakaan koko maailman puolesta.

e) Miksi ei ilmoitettu, että tuo kehityskulku on pätenyt nimenomaan lähi-idässä, jossa sukulaisryhmät ovat normi, ja ne kilpailevat usein kovasti? Em. syyn takia siellä universaalit ideologiat eivät voi syntyä juuri minkään muun kuin sukulaisryhmien pohjalta. Länsimaissa taas universaalit ideologiat, kuten kommunismi ja sosialismi, syntyivät täällä valitsevien realiteettien mukaisesti jostain muusta kuin sukulaisryhmistä, usein taloudellisista /poliittisista ryhmistä.

f) Miksi sukulaisryhmistä ei tuotu esille sellaisia, jotka vastaavat eurooppalaista todellisuutta ja mahdollisuuksia. Eli rauhanomaisia, realiteeteiltaan ja ideologialtaan paikallisia ryhmiä(Tarkemmin sanottuna niiden ideologia koskee vain ryhmiä itseään). Esim. hutteriitit ja amishit olisi ollut syytä mainita.

d)Huonointa kirjoituksessa oli se, että syntyi kuva siitä, että universaali ideologia olisi jollain tavalla luonnollinen seuraus sukulaisryhmistä. Näin ei todellakaan ole. Lähi-idässäkin esim. Muhammedin universaalin ideologian syntyminen oli mahdollista vain tekemällä ei-sukulaisuuteen perustuva uskonnollinen yhteisöllisyys keskeiseksi ja tärkeimmäksi yhteydeksi. Muhammed ei kumonnut sukulaisryhmien olemassaoloa, mutta hän teki niistä toissijaisia. Vaikka jollain sukulaisryhmällä olisi haaveena ja tavoitteena hallita koko islamilaista ummaa, sillä ei olisi siihen mitään mahdollisuuksia. Uskonnolliset kokonaisuudet pystyvät siihen paljon paremmin, mutta niidenkin valta on rajoitettu monilla tavoin erilaisiin osakokonaisuuksiin ja osiin vallasta.

Henkilökohtaisesti katson sukulaisuusryhmän yhden tärkeimmistä tehtävistä olevan nimenomaan sen paikallisuus, joka estää sitä olemasta osa jotain universaalia painajaismaista kokonaisuutta.

Tämän ystävällisesti ilmoittaen.

Jukka Aakula kirjoitti...

Kun sanot esim.

"Kirjoituksessa oli hyvää ja huonoa. Hyvää on kuvaus siitä, mitä on usein tapahtunut lähi-idässä. Huonoa taas mm. se, että ei selkeästi ilmoitettu, että sillä ei ole mitään universaalia merkitystä sukulaisryhmien osalta."

tarkoittanet tässä tapauksessa takkiraudan tekstiä - et minun ?

Valkea kirjoitti...

Jukka: "Tarkoittanet tässä tapauksessa takkiraudan tekstiä - et minun?"

Tarkoitin tätä kohtaa, jossa sukulaisuusryhmällä viitataan Muhammedin arabialaiseen heimoon ja sivilisaatiolla islamin universaaliin ideologiaan:

"Koheesio syntyy spontaanisti pienissä sukulaisuuteen perustuvissa ryhmissä - ja sitä vahvistaa uskonnollinen ideologia. Khaldunin analyysi selittää miten koheesio vie ryhmän valtaan mutta sisältää samalla ryhmän (psykologisen, sosiologisen, taloudellisen ja poliittisen) rappion siemenen, joka johtaa ryhmän korvautumiseen toisella ryhmällä.
...

Yhteisöstä tulee suuri sivilisaatio, mutta sen suuruuden päiviä seuraa rappion kausi ja ryhmäkoheesion aleneminen."

Kritisoin siitä syntyvää virheellistä mielikuvaa sukulaisuusryhmän ja universaalin ideologian automaattisesta yhteydestä. Siitä huolimatta, että on olemassa jonkin verran valistuneita lukijoita, jotka tiesivät etukäteen sen mitä sanoin.