torstaina, toukokuuta 10, 2007

Tieteellinen fakta

Vähemmistövaltuutettu Puumalainen toteaa Mikko Ellilää vastaan tekemässään tutkintapyynnössä:

Kirjoittaja pyrkii esittämään väitteensä siten, että ne näyttäisivät tieteellisiltä faktoilta. Kirjoittaja viittaa esimerkiksi kausaliteettiin.

Esimerkki: ”Neekerien tuominen Eurooppaan alentaa Euroopan väestön keskimääräistä älykkyystasoa, koska neekereillä on matalampi mediaani-ÄÖ kuin valkoisilla. Älykkyyden ja elintason välillä on positiivinen korrelaatio.”


Äo-tutkija Richard Lynnin kirjan Race Differences in Intelligence mukaan mustien afrikkalaisten eli neekereiden eli negroidien älykkyysosamäärä on selkeästi alhaisempi kuin valkoihoisten, joitten keskimääräinen älykkyysosamäärä on jonkin verran alhaisempi kuin mongoolien. Äo-tutkijat Arthur Jensen ja Philip Rushton ovat osoittaneet että erot ovat suurelta osin perinnöllisiä.

Ellilän esittämä väite on äo-tutkimuksen nykynäkemyksen mukaan tosi. Tämä ei ole todellisuudessa mikään erityisen kiistanalainen kysymys äo-tutkijoiden keskuudessa. Perinnöllisyys-väitteestä pieni vähemmistö äo-tutkijoista on eri mieltä Jensenin ja Rushtonin kanssa, mutta itse äo-eroista ei ole kiistaa. (Katso äo-tutkija Linda Gottfredsonin artikkeli "Mainstream Science on Intelligence", joka kuvaa 52:n äo-tutkijan allekirjoittamaa kuvausta äo-tutkimuksen nykytietämyksestä.)

Ellilä on esittänyt väitteen faktana ehkä siksi että väite on fakta.

Ko. faktalla on myös poliittisia ulottuvuutta. Tuskin on Suomen kansan edun mukaista tuoda maahan alhaisen äo:n omaava väestöä. Alhainen äo aiheuttaa monia ongelmia maahanmuuton kohdemaalle - mm. kohonnutta rikollisuutta: Rikollisten äo mm. USA:ssa on keskimäärin 85.

Korrelaatiolle alhaisen äo:n ja alhaisen BKT:n välillä on myös vahvaa näyttöä, vaikka väitettä voinee edelleen pitää kiistanalaisena. (Toki voi kysyä kuka vakavasti uskoo, että maa, jonka väestön keskimääräinen äo on alle 70, voisi saavuttaa korkean BKT:n ilman, että maassa on hyvin runsaasti luonnonvaroja ja ulkomaalaisia asiantuntijoita.)

Puumalaisen toiminta on ristiriidassa sananvapauden periaatteitten kanssa - hänen pyrkimyksenään on taas kerran estää totuuden julki tuominen. Totuuden mukaisen kuvan jakaminen eri kulttuureista ja ihmisroduista on tärkeää, jotta kansa ja poliitikot kykenevät tekemään päätöksiä, jotka ovat kansankokonaisuuden edun mukaisia. Puumalaisen toiminta on äärimmäisen haitallista Suomen kansan edun kannalta. Hänet olisi viimeistään nyt vapautettava tehtävästään.

6 kommenttia:

Bijoy kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Jukka Aakula kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
sdasfafasd kirjoitti...

Piti sanoa noista rotuero ja älykkyys jutuista että en käsitä miksi niiden myöntämisen pelätään johtavan kaasuttamiseen ja leirittämiseen. Ei ihmisiä tapeta koska he ovat tyhmiä, siis tässä tapauksessa tyhmällä tarkoitan ainoastaan alhaista ÄO:tä en tyhmää käytöstä. Tyhmät ihmiset on paljon hyödyllisempiä elossa, sen tietää vasemmistoliittokin. Paljon oleellisempi asia kaasutteluiden sun muiden kannalta, on se että onko jokin ryhmä uhka julkiselle järjestykselle, ei se että onko jossakin ryhmässä kokoon suhteutettuna heikko keskimääräinen ÄO.

Onko noissa tutkimuksissa puhuttu mulateista mitään?. Miten perimän sekoitus vaikuttaa. Luulisi että positiivisesti.

Jukka Aakula kirjoitti...

Erittäin oleellinen kysymys, Russ.

Jotain tutkimustuloksia asiasta on, mutta johtopäätös on vielä kiistanalainen. Jensen ja Rushton kirjoittavat lainaamassani artikkelissa:

"Although the studies of racial hybrids are generally consistent with the genetic hypothesis, to date they are not conclusive. It may be true, for example, that lighter skinned Cape Coloreds and African Americans have better nutrition, have greater opportunities for learning, or are treated better by their societies. On the other hand, the Minnesota Transracial Adoption Study (Table 2) held many such factors constant and removed the most frequently proposed causal agents such as poverty, malnutrition, poor schools, and dysfunctional neighborhoods. Yet, here too, the mixed-race children had a higher mean IQ than did the children of two Black parents, and the means for each group were very similar to those for their respective counterparts elsewhere in the United States. The discussion in this section is particularly supportive of Loehlin's (2000) conclusion that “Research using larger samples and better techniques for estimating ancestry is called for and quite feasible” (p. 188)."

Epäsuoraa todistusta on siitä, että pohjois-USA:ssa jossa mustat ovat huomattavasti sekoittuneempia kuin etelässä, äo on huomattavasti korkeampi. Syy tähän sekoittuneisuuden korkeuteen on se että ne mustat joilla oli paljon valkoista "verta" muuttivat useammin etelästä pohjoiseen kuin muut mustat. Ehkä siksi että he olivat älykkäämpiä ja siksi aloitekykyisempiä. (En löydä nyt lähdettä tähän.)

Mm.
tästä Nature-lehden kirja-arviosta tulee esiin se missä keskustelussa todelisuudessa mennään:

Eivät äo-erot ole kiistanalaisia. Periytyvyyttä jotkut pyrkivät kyllä kiistämään, mutta todistusaineisto tukee sitä hyvin vahvasti.

Jukka Aakula kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Jukka Aakula kirjoitti...

Minusta eräs selvin - vaikkakin vaikeimmin ymmärrettävä - todiste periytyvyyden puolesta on ns. regression towards means. Kun kaksi huippuälykästä esim 150 äo:n omaavaa hankkii lapsia lasten äo on jossain 150:n ja populaation keskiarvon välillä. Eli sanotaanpa vaikka 130. (Syy on se että korkea äo ei ole pekästään sopivien äo-geenien summa, vaan vaatii myös sopivien geenien yhdistelmää. Tämä yhdistelmävaikutus hukkuu osittain seuraavassa sukupolvessa.)

Mustilla äo-keskiarvo on alempi kuin valkoisilla ja siksi kahden 150 äo:n omaavan mustan lasten äo:n pitäisi olla selvästi alempi kuin kahden vastaavan valkoisen. Edellyttäen että äo on periytyvää.

Mittaukset tukevat tätä hypoteesia vahvasti ja siksi myös peiytyvyyttä.