sunnuntaina, toukokuuta 27, 2007

Kolme näkökulmaa muslimiterrorismiin

Kolme tutkijaa - evoluutiososiologi Satoshi Kanazawa, kognitiivinen uskontotieteilijä Scott Atran ja evolutiivinen uskontotieteilijä Richard Sosis - ovat tutkineet kukin erikseen syitä miksi muslimiyksilö ryhtyy terroristiksi. Kaikki tutkijat esittävät hieman erilaisen analyysin terrorismin syistä.

Menetelmät

Atranin tutkimus perustuu varsin laajoihin terroristien - ja itsemurhapommittaja-kandidaattien haastatteluihin. Kanazawan tutkimus taas perustuu mm. Atranin mittaustulosten uudelleenarviointiin. Kanazawa käyttää lähinnä evoluutiopsykologiaa terrorismin selittämiseen.

Sosisin tutkimusta olen refereoinut aiemmin - hän perustaa tutkimuksensa teoriaan ns. kalliista signaalista.

Atran

Scott Atran väittää että palestiinalaiset muslimiterroristit ovat keskimäärin koulutetumpaa väkeä kuin muut palestiinalaiset. He ovat älykkäämpiä, suhteellisen hyvän taloudellisen aseman omaavia ja usein moraalisesti parempia kuin muut palestiinalaiset. He ovat ihmisiä jotka kokevat moraalista suuttumusta ja vihaa israelilaisten hyökkäyksistä palestiinalaisalueille - ihmisiä jotka ovat valmiita kostamaan marttyyrien kuoleman.

"Earlier that month, Sheikh Hamed Al-Betawi, spiritual leader of Hamas, told me in Nablus: "Our people do not own airplanes and tanks, only human bombs. Those who undertake martyrdom actions are not hopeless or poor, but are the best of our people, educated, successful. They are intelligent, advanced combat techniques for fighting enemy occupation. " The statistics that I and others have gathered confirm much of what he says — most Hamas suicide bombers, for example, are college educated and come from families that are economically better off than their surrounding populations."

Vähemmän koulutetut taas ovat maltillisempia ja konservatiivisempia.

(Itse arvelen että, kun koulutetut joutuvat enemmän tekemisiin läntisen ajattelun kanssa kuin muut ihmiset, syntyy ristiriita kahden maailmankuvan välillä. Ristiriita ratkaistaan valitsemalla fundamentalistinen islam.)

Kanazawa

Kanazawa väittää, että korkea koulutustaso ei selitä terrorismia. Hamasin sisällä vähiten koulutetut ajautuvat hänen mukaansa helpoiten terrorismiin. Atranin harhakäsitys johtuu Kanazawan mukaan siitä että Hamasin jäsenet ovat koulutetumpia kuin muut ihmiset - vähitenkin koulutetut Hamasin jäsenet ovat koulutetumpia kuin palestiinalaiset keskimäärin.

Terrorismia ei siis selitä korkea koulutustaso, vaan Hamasin jäsenyys yhdistettynä alhaiseen koulutustasoon suhteessa muihin Hamasin jäseniin.

Kanazawa esittää että terrorismiin ajautuvat nimenomaan kouluttamattomat luuserit - hän todella käyttää tuota termiä - eli alimman statuksen nuoret miehet jotka moniavioisessa yhteiskunnassa jäävät helposti ilman naista. Moniavioiset yhteiskunnat ovat Kanazawan mukaan pääsääntöisesti paljon väkivaltaisempia kuin yksiavioiset. Ilman naista jääneillä miehillä ei ole juuri menetettävää.

Kanazawa väittää edelleen että toive 72:sta neitsyestä, jotka islamin marttyyri saa paratiisissa, toimii näille luusereille naisten korvikkeena samalla tavalla kuin nettiporno heidän länsimaisille luuseritovereilleen. Siksi he ovat valmiita antamaan henkensä - eivät aatteen puolesta vaan muista syistä.

Miehen mieli on niin rakennettu että etäinenkin lupaus naisesta - paratiisin neitsyen tai netin pornotähden muodossa - on miehelle parempi kuin ei mitään.

Sosis

Richard Sosiksen teorian mukaan taas muslimiterroristit viestittää teollaan sitoutumistaan muslimiyhteisöön. Lännessä asuva muslimi alkaa kahden kulttuurin välisessä konfliktilaneteessa identifioitua voimakkaammin muslimiksi kuin muslimimaassa asuva uskonveljensä.

Ristiriitatilanteessa muslimiyhteisö vaatii jäseniltään yhä voimakkaampaa sitoutumista ryhmän arvoihin - sitoutumista ei voi selkeämmin osoittaa kuin asettamalla henkensä alttiiksi oman ryhmänsä puolesta.

Ristiriitatilanteessa maailma siis muuttuu mustavalkeammksi - vaihtehtona on fanatismi tai maallistuminen. Sosisin mukaan on siis hyvin todennäköistä että monikultturismi lisää terrorismia.

Johtopäätös

Minusta meidän, jotka olemme kiinnostuneita muslimiterrorismista syystä tai toisesta, ei pitäisi tehdä äkkinäisiä johtopäätöksiä siitä mikä yo. malleista on lähimpänä totuutta. Äkkinäisen johtopäätöksen tekijä tekee usein virheellisiä johtopäätöksiä, jotka johtavat vääriin toimenpiteisiin.

Mielenkiintoisten on muuten havaita että kukaan yo. herroista ei esitä sitä monikultturistien selitystä, että terrorismi loppuu - tai ainakin alkaa oleellisesti vähetä - kunhan köyhyys ratkaistaan ja amerikkalainen imperialismi loppuu demokraattien päästyä valtaan.

Lähteet

1. Kanazawa, S. (2007). The evolutionary psychological imagination: Why you can't get a date on a Saturday night and why most suicide bombers are Muslim. Journal of Social, Evolutionary & Cultural Psychology, 1(2), 7-17.

2. Sosis, Richard and Candace Alcorta, Militants and Martyrs: Evolutionary Perspectives on Religion and Terrorism , in Natural Security: A Darwinian Approach to a Dangerous World, edited by R. Sagarin and T. Taylor

3. Edge, The Reality Club, Discussion on Beyond Belief.

1 kommentti:

IDA kirjoitti...

"kunhan köyhyys ratkaistaan ja amerikkalainen imperialismi loppuu demokraattien päästyä valtaan."

Ja vielä kun demokraatit eivät millään tavoin ole lopettamassa amerikkalaista imperialismia vaan enemminkin lisäämässä USA:n puuttumista maailman asioihin.

Republikaanien paleokonservatiivinen siipi taitaa selkeimmin ajaa USA:n vetäytymistä maailmalta.