perjantaina, maaliskuuta 30, 2007

Työyhteisö ja monikulttuurisuus behavioristisen taloustieteen näkökulmasta

Bowles käsittelee Microeconomics-kirjassaan työryhmän toimintaa - erityisesti sitä miten työryhmän jäsenet saadaan toimimaan tehokkaasti eli puhaltamaan yhteiseen hiileen. Ellet ymmärrä matematiikka, ohita allaolevat kaavat.

Bowles yksinkertaistaa hiukan tilannetta ja olettaa että työryhmän työn tulos jaetaan työryhmän jäsenten kesken. Esimerkki voisi olla viiden työntekijän softatalo tai rakennusyritys, jossa kaikki työntekijät omistavat 20 % yrityksestä. Oletetaan yksinkertaisuuden vuoksi että työn tulos jaetaan tasan ja että kaikki työntekijät tekevät samaa työtä.

Yrityksen tulos T on siis työntekijöitten tekemän tuloksen ti summa miinus kiinteä kustannus k

T = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 - k

Jokainen työntekijä pyrkii sihen että tulos T olisi mahdollisimman suuri. Jokaisen halua tehdä työtä rajoittaa kuitenkin laiskuus, vapaa-ajan harrastukset, uni, perhe yms. Joten kukin työyhteisön jäsen i maksimoi pelkän T:n sijasta omaa etuaan Ui, joka on summa yhteisestä edusta jaettuna viidellä T/5 minus se vaiva joka tuloksen tuottamisesta henkilölle on. Kaava voisi olla vaikkapa seuraava:

Ui = T/5 - a * ti ^ 2 = (t1 + t2 + t3 + t4 + t5 - k)/5 - a * ti ^ 2

Jos tässä olisi koko tarina niin kuin klassisen taloustieteen mukaan pitäisi olla, pienellä osittaisdervivoinnilla (katso liite) selviäisi että työryhmän jäsen tuottaa huomattavasti vähemmän kuin jos hän toimisi yksin - eli maksimoisi funktiota

Ui = ti - k - a * ti ^ 2

Todellisuudessa Bowlesin mukaan tässä ei kuitenkaan ole koko tarina - todellisuudessa työryhmän jäsen pyrkii maksimoimaan vapaa-ajan ja oman taloudellisen tuloksensa lisäksi jotain muuta. Bowles puhuu sosiaalisista preferensseistä:

1. Työryhmän jäsen haluaa että muutkin työryhmän jäsenet ("kaverit") saisivat mahdollisimman paljon rahaa

2. Työryhmän jäsen haluaa että toiset ryhmän jäsenet arvostaisivat hänen työtään

3. Työryhmän jäsen tuntee syyllisyyttä tai häpeää muitten työyhteisön jäsenten edessä ellei onnistu tekemään omaa osuuttaan

4. Työryhmän jäsen halveksii niitä työryhmän jäseniä jotka eivät tee omaa osuuttaan. Halveksiminen aiheuttaa halveksunnan kohteessa häpeän tunteen ja halveksunta toimii siinä mielessä rangaistuksen tavoin.

Nämä sosiaaliset preferenssit ovat välttämättömiä jotta työryhmä voisi onnistua työssään. Työyhteisö ei ole vain viiden omaa etuaan ajavan ihmisen ryhmä vaan "porukka".

Mitä heterogeenisempi työyhteisö on sitä epäselvempi käsitys työyhteisön jäsenillä on siitä, millaiset sosiaaliset preferenssit toisilla työryhmän jäsenellä on. Näin ollen sosiaalisten preferenssien (moraalin tunteiden) työtulosta T parantava vaikutus on heikompi heterogeenisessa kuin homogeenisessa yhteisössä. Tämä siis siitäkin huolimatta, vaikka työryhmän jäsenet olisivat 100 %:n suvaitsevaisia eivätkä millään lailla vierastaisi erilaisten ihmisten ottamista mukaan "porukkaan".

Liite

Jos työryhmän jäsen i maksimoi funktiota

U = T/5 - a * ti ^ 2 eli U = ( t1 + … + t5 )/5 - k - a * ti ^ 2,

maksimipiste saadaan osittaisderivoinnilla ti:n suhteen. Saadaan

ti = 1 / 10a

Jos i toimii yksin eli maksinoisi funktiota

U = ti - k - a * ti ^ 2,

saadaan

ti = 1 / 2a.

Näin ollen henkilö i tekee uusklassisen taloustieteen oletuksin (Homo Economicus) huomattavasti enemmän työtä (1/2a) toimisessaan yksin kuin toimiessaan ryhmässä (1/10a).

11 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Hah!

Aivan turhanpäiväinen juttu. Tuulempa että työn tuottavuutta voisi analysoida paljon paljon paremmin psygologisilla keinoilla kuin matematiikalla...

Kumma muuten että sinäkin olet niitä kansallismielisiä, jotka halveksuvat juuri niitä arvoja mustissa ja muslimeissa joita sitten itse kaipaat länkkäreiltä.
Vaikka pienenä esimerkkinä yhteisöllisyys, josta paljon kirjoitat...
Sinun mielestäsi muslimin suorittama itsemurhaisku aatteesa puolesta on vittumainen teko, mutta kristityn suomalaisen tekemämä isänmaallinen sankariteko?
Miten tämän selität?
Onko sinulla jokin trauma takana, josta poikii käänteisajattelu?

Jukka Aakula kirjoitti...

Se jos työn tuottavuutta analysoidaan matematiikalla / mikroekonomialla ei sulje pois sitä että sitä analysoidaan myös psykologialla. Asioita on hedelmällistä tarkastella monesta näkökulmasta.

Toisaalta behavioristinen taloustiede yhdistää psykologian, peliteorian ja taloustieteen. Eli on psykologiaa.

Kysymys: Missä kirjoituksessani olen halveksinut muslimeja ? Olen sanonut että äärimuslimit ovat vaarallisia mutta en ole kirjoittanut heistä halveksivaan sävyyn.

Kritiikkisi on siis älyllisesti äärimmäisen kevyttä. Iltasanomista henkisen pääomansa ammentaneen ihmisen tekstiä.

Jukka Aakula kirjoitti...

Ota myös huomioon että teksti oli referaatti taloustieteilijä Samuel Bowlesin kirjan kappaleesta 4 ei oma keksintöäni.

Anonyymi kirjoitti...

Vaikka se olisi älyllisesti mitenkä kevyttä vain, niin se pureutuu kuitenkin ydinasioihin. Yksikertainen kun on helppoa ymmärtää. Ja toisaalta sekin todistaa asian osumisen maaliin, koska et osaa/halua vastata..
(Tämä itsekritiikittömyys tosin on kansallismielisten hyve.Kuten myös sensuuri. Tai munajutut.. Asia kun on heille uskonto)

Luonnossa toimivat asiat ovatkin äärimmäisen yksinkertaisia.

Jos sitä halveksuntaa etsin, niin vilkuile tekstiäsi joitakin juttuja alaspäin... ja valitse sijaiskohteeksi vaikka oma itsesi, jos et muuten ymmärrä...

By the way...En ole lukenut iltasanomia, enkä iltalehteä kymmeneen vuoteen...

Jukka Aakula kirjoitti...

Et osoittanut mitään kohtaa, jossa olisin esittänyt halveksuntaa muslimeja kohtaan - jatkat vain käsien heiluttelulinjaa.

Anonyymi kirjoitti...

Anonymous: "Sinun mielestäsi muslimin suorittama itsemurhaisku aatteesa puolesta on vittumainen teko, mutta kristityn suomalaisen tekemämä isänmaallinen sankariteko?
Miten tämän selität?
Onko sinulla jokin trauma takana, josta poikii käänteisajattelu?"

- Milloinkas kristitty Suomalainen on tehnyt itsemurhaiskuja? Milloin Jukka on sanonut itsemurhaiskujen olevan isänmaallinen teko? Toisaalta kaikki on kiinni tilanteesta ja henkilön positiosta maailmassa. Universaalisti oikeita ja kunnollisia tekoja ei ole. Kaikki näkökulmat ovat esim. henkilökohtaisesti/kansallisesti subjektiivisia. Toisaalta jos Suomeen hyökätään, ja joku Suomalainen tekee jostain syystä itsemurhaiskun hyökkääjää vastaan, näen sen toki isänmaallisena tekona.

Mitenkäs on Anonymous, haluaisitko suvaitsevaisuuden nimissä räjähtää itsemurhapommittajamuslimin hyökkäyksessä? Jos et, niin sinun lienee helppo samaistua yhteen lukuisista syistä, jonka takia emme halua kasvavaa muslimipopulaatiota Suomeen.

Hyvä kirjoitus taas, Jukka.

sdasfafasd kirjoitti...

Se on myös hieman eri asia laukaista pommit vyöltä siviilien keskellä, kuin tehdä se vihollisen panssarivaunun telojen alla.

Jukka Aakula kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Jukka Aakula kirjoitti...

Tämä kaveri on todella varsin asiaton kommentoija:

1. Väite:

"Sinun mielestäsi muslimin suorittama itsemurhaisku aatteensa puolesta on vittumainen teko, mutta kristityn suomalaisen tekemämä isänmaallinen sankariteko?
Miten tämän selität?"

Todellisudessa olen puhunut terrorismista näin:

"En ottanut mitään kantaa siihen kenen syy muslimiterrorismi on. Eli en ottanut kantaa siihen onko länsi paha vai islam paha.

Oleellista on että tässä on meillä "pariskunta", jotka eivät tule toimeen keskenään ja joitten on siksi parempi olla "asumuserossa".

Kysyin myös miksi koulutetut muslimit ryhtyvät itsemurhapommittajiksi. Olisi tietysti hienoa ymmärtää syy siihenkin. Mutta jos emme tiedä syytä, toiseksi paras vaihtoehto on että edes tiedostamme että koulutetut muslimit ryhtyvät usein itsemurhapommittajiksi, jolloin asiaan voi varautua niin ettei pääsääntöisesti päästetä muslimeja maahan."

En ole ottanut moraalista kantaa siihen onko terrorismi väärin vai oikein - olen ainoastaan todennut että lännen kannattaa suojautua muslimiterrorismia vastaan.

Jos sanon että Pohjois-Karjalassa lampaiden kasvattajan kannattaa rakentaa aitaus, jotta susi tai karhu ei pääsisi laumaan, niin tästä ei millään lailla seuraa että vihaan susia.

Johtopäätös: Kommentoija valehtele.

2. Väite:

"Kumma muuten että sinäkin olet niitä kansallismielisiä, jotka halveksuvat juuri niitä arvoja mustissa ja muslimeissa joita sitten itse kaipaat länkkäreiltä."

Väite että olisin esittänyt halveksivia kannanottoja muslien yhteisöllisyyttä ei pidä paikkaansa. Kommentoija valehtelee taas.

Olen puhunut muslimien yhteisöllisyydestä tähän tapaan:

"Psykologisen hedonismin mukaan ihmisen elämä on hänen oman onnellisuutensa maksimontia. Taloustieteen ajatus Homo Economicuksesta perustuu psykologiseen hedonismiin - ihminen on taloustieteen mukaan omaa etuaan (utiliteettiaan) maksimoiva toimija. Antiikin filosofi Protagoras totesi saman hieman sivistyneemmin: yksilö on kaiken mitta.

Lännessä on tällä hetkellä varsin vahva usko yksilöllisyyden voimaan ja psykologiseen hedonismiin. Alistuminen yhteisölle on länsimaisen ihmisen mielestä vaarallista ja naurettavaa - sanalla sanoen henkistä laiskuutta ja pelkuruutta. 1900-luvulla tapahtunut natsismin ja kommunismin romahtaminen ja henkinen vararikko on vahvistanut länsimaista uskoa yksilöllisyyteen. Islamin - varsinkin shiialaisuuden ja palestiinalaisten ääriliikkeiden kuten Hamasin - kannattajien uhrautuminen aatteelle nähdään pelottavana tai naurettavana."

En halveksinut tai tuominnut shiioja millään lailla. Totesin vain että heidän arvonsa eroavat vahvasti lännessä vallitsevista arvoista. Ja kuten sanoit olen kritisoinut lännen yliindividualismia kautta linjan.

Kommetoija siis valehtelee sumeilematta antamalla täysin väärän todistuksen siitä mitä olen kirjoittanut. Hän kuitenkin esittää lukeneensa blogiani:

"Vaikka pienenä esimerkkinä yhteisöllisyys, josta paljon kirjoitat..."

Kommentoija tarkastelee kaikkia kansallismielisiä ihmisiä massana. Jos joku on joskus sanonut jotain niin kaikki ovat sanoneet saman.

Kommentoija on siis ennakkoluuloinen yleistäjä ja valehtelija.

3. "Tämä itsekritiikittömyys tosin on kansallismielisten hyve.Kuten myös sensuuri. Tai munajutut.. Asia kun on heille uskonto"

En ole sensuroinut kuin muutaman täysin asiattoman kommentin tai tappouhkauksen. Olen keskustellut asiallisesti esiintyneitten eri mielisten kanssa erittäin asiallisesti ja kuunnellut heidän perustelunsa.

Itsekritikittömyysväitekin tuntuu kohtuuttomalta. Voisit olla konkreettisempi.

Anonyymi kirjoitti...

Ootko sie jo perustanut sen kuuluisan kansantuomioistuimen?
Tuleeko minulle nyt kuolema eteen? Ja minkäsorttinen?

Etkös sinäkin käsittele kaikkia negreoideja ( miten hieno sana? Käytä vaan sanaa neekeri, kun mieles tekee kuitenkin) yhtenä massana?

Muistattekos mitä Myyrmäessä tapahtui muutama vuosi sitten, vaikka ei sodassa oltukaan?

Jukka Aakula kirjoitti...

Sanottavasi sait sanottua. Hyvää yötä.