lauantaina, helmikuuta 01, 2014

Johtopäätöstä maahanmuuttokeskustelusta

"Maahanmuuttajat vievät suomalaisten työpaikat"-ajatus ei ole kestävää maahanmuutto-kritiikkiä. Työvoiman tarjonnan kasvu ei johda tyttömyyteen vaan dynaamisempaan yhteiskuntaan.

Toki maahanmuutto voi heikentää heikoimmin koulutettujen suomalaisten palkkatasoa ja heikentää heidän mahdollisuuksiaan saada kunnallisia asuntoja, mutta en pidä tätä ensi sijaisena huolen aiheena. Globaaleillla markkinoilla työvoima joutuu joka tapauksessa kilpailemaan muiden maiden asukkaiden kanssa. Palkkaerot saattavat myös kasvaa, mutta sekin on vääjäämätöntä globalisoituvassa maailmassa, missä alhaisen koulutustason työtä voidaan siirtää kehitysmaihin.

Palkkaerojen kasvua pitää joka tapauksessa hillitä jonkinlaisen kansalaispalkka-järjestelmän tai muiden tulonsiirtojen kautta. Maa, jossa alimmat sosiaaliluokat eivät hyödy kasvusta, on epästabiili.

Maahanmuuttoa pitää arvioida ensi sijassa sillä perusteella, miten maahanmuutto vaikuttaa väestönlaatuun ja kansalaisyhteiskunnan toimivuuteen.

Ei kommentteja: