lauantaina, maaliskuuta 13, 2010

Kulttuurien kohtaaminen

Useimmat lienevät lukeneet Vantaan Sanomien kolumnin, jossa kerrottiin tapahtuma vantaalaisesta päiväkodista:

Isä tuo itkevän pikkupoikansa päiväkodin johtajan puheille. ”Poikani kunniaa on loukattu hänen sukunsa edessä”, isä sanoo. Poika on kertonut isälleen päiväkodin arjesta. ”Poikaani ei saa nukuttaa kerrossängyssä, jonka yläpetillä tai viereisessä vuoteessa on tyttö”.

Isä vaatii uskontoonsa ja kulttuuriinsa vedoten, että suomalaistytöt on eristettävä oikeauskoisista pojista.

Koska tarina on Suomesta, päiväkodin henkilökunta eristää suomalaistytöt maahanmuuttajapojista. Samassa päiväkodissa opetetaan, että kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja kaikkia tulee kohdella yhdenvertaisesti. Tämä perustuu tasa-arvolakiin ja YK:n ihmisoikeuksien julistukseen. Kellään ei ole erioikeuksia uskontonsa tai ihonvärinsä vuoksi, eikä ketään tule syrjiä uskonnon, kulttuurin tai ihonvärin perusteella. Tämä perustuu lakiin syrjinnän kieltämisestä.

Koska tarina on Suomesta, päiväkodinohjaajat hyväksyvät maahanmuuttajien erioikeudet. Oikeauskoisia poikia kohdellaan päiväkodeissa jo pienestä pitäen etuoikeutettuina. Naisten alistaminen alkaa jo kapaloiässä, Suomessa. Mitä sanovat lapsi-, nais- ja ihmisoikeusjärjestöt?"


Tarina on kieltämättä pöyristyttävä. Minulla ei ole mitään halua ottaa tällä blogilla kantaa siihen, kumman nomit ovat jotenkin parempia - suomalaisten vai arabien. Sen sijaan on selvää, että suomalainen ja arabi-normisto on tässä asiassa äärimmäisen voimakkaassa ristiriidassa keskenään. Näitä tapahtumia tulee vielä paljon lisää ja mitä nopeampaa maahanmuutto on sitä epätodennäköisempää on että maahanmuuttajat sopeutuvat suomalaisiin käytäntöihin.

Vantaan Sanomat on väärässä siinä, että naisten ja miesten tasa-arvo perustuu ensi sijassa lakiin ja ihmisoikeuksien julistukseen. Tosiasiassa se on syntynyt pitkän historiallisen prosessin tuloksena kuten arabien kunnia-normikin. Laki seuraa pikemmin yhteiskunnassa vallitsevaa normia kuin normi lakia.

Luin useita kommentteja tapahtumasta mm. facebookista.

Jotkut kritisoivat päiväkoitohenkilökuntaa siitä, että nämä taipuivat arabien kunnia-normin edessä. Arabien useimpien suomalaisten mielestä huonompi normi voitti useimpien suomalaisten mielestä paremman normin.

Toiset kritisoivat arabi-isää siitä, että tämä ei ymmärrä että maassa on toimittava maan tavalla.

Edellinen kritiikki on kieltämättä erittäin aiheellista. Kun maahanmuutto tapahtuu alemman luottamuksen yhteiskunnasta korkeamman luottamuksen yhteiskuntaan, kohdemaan ei pitäisi hevillä taipua soveltamaan maahanmuuttajan lähdemaan normeja.

Jälkimmäinen kritiikki sen sijaan on älyllisesti kestämätöntä. Metanormi "maassa maan tavalla" ei ole mikään universaali normi ja on turha olettaa että irakilainen maahanmuuttaja ajattelisi automaattisesti että hänen pitää taipua suomalaisiin normeihin. Hän ei alistu niihin, ellei häntä jollain tavalla aseteta sen tosiasian eteen että Suomessa on pakko sopeutua suomalaisiin normeihin. Jos itse joutuisin muuttamaan loppuiäkseni Egyptiin, niin en minäkään alkaisi soveltaa egyptiläisiä kunniankäsityksiä tytärtäni kohtaan kuin äärimmäisessä pakossa.

10 kommenttia:

Aakke kirjoitti...

Löytyisipä asiaan markkinalähtöinen ratkaisu. Samaan tapaan kuin vaikkapa Lontoossa on halal- ja kosher-puoteja, niin Suomessa yritteliäs henkilö - natiivi tai maahanmuuttaja - voisi perustaa ulkomaalaisia normeja noudattavia päivähoitopaikkoja.

Tämä on tietysti mahdollista jo nyt, mutta olisiko niille markkinoita? Etenkin kun yhteiskunta subventioi päivähoidon.

Markkinat vapaaksi, niin ihmiset saavat lapsilleen juuri sellaista päivähoitoa kuin he itse haluavat.
Loppujen lopuksi niinkin tunnerikas asia kuin päivähoito ei ole mitään muuta kuin palvelutuote. Jos "halal-päivähoidon" seurauksena on lasten heikko integraatio kantaväestöön, niin itse kantavat seuraukset.

On kuitenkin samalla syytä kysyä, että haluavatko mamu-ryhmät integroitua vai ei, ja missä määrin? Ainakin Lontoossa ei touhu näytä olevan mitenkään integroitunutta, vaan jokaisella ryhmällä, arabit, hindut, pakistanilaiset, libanonilaiset, näyttää olevan oma "kaupunki kaupungissa", tyyliin Chinatown.

Jukka Aakula kirjoitti...

Jos "halal-päivähoidon" seurauksena on lasten heikko integraatio kantaväestöön, niin itse kantavat seuraukset.

Ongelma on se, että seurauksia heikosti integraatiosta voi tulla koko väestölle.

Koko migraion-cum-imitation tyyppisen maahanmuuton idea on, että ensin onnettomista oloista muutetaan parempiin korkean luottamuksen ja terveemmän kultturin oloihin ja sitten integroidutaan imitoimalla pääväestön käyttäytymistä.

http://kansankokonaisuus.blogspot.com/2010/01/maahanmuutto-ja-tehokkuus-osa-1.html

Jukka Aakula kirjoitti...

Muslimien integroituminen USA:han on ilmeisesti helpompaa kuin Eurooppaan kahdesta syystä:

1. USA:ssa hyvinvointivaltion puuttuminen pakottaa maahanmuuttajat hankkimaan työpaiknan ja näin tulemaan aktiivisiksi toimijoiksi. (Tästä puhuttiin mm. MOT:issa.)

2. Euroopan voimakas maallistuminen tekee eurooppalaisesta elämäntavasta hyvin vieraan muslimimaahanmuuttajalle. (Olen kuullut tämän väitteen eräiltä uskontotieteilijä-tutuiltani.)

Aakke kirjoitti...

Jukka sanoi...
Ongelma on se, että seurauksia heikosti integraatiosta voi tulla koko väestölle.

Näin erityisesti, jos maahanmuuttajien työttömyyttä subventoidaan sosiaalimenoin.

Jukka sanoi...
2. Euroopan voimakas maallistuminen tekee eurooppalaisesta elämäntavasta hyvin vieraan muslimimaahanmuuttajalle. (Olen kuullut tämän väitteen eräiltä uskontotieteilijä-tutuiltani.)

Varmasti totta. Useassa maassa islam on valtionuskonnon asemassa.

Jukka Aakula kirjoitti...

Se, että maahanmuuttaja ei integroidu, voi aiheuttaa myös ongelmia, jotka liiittyvät siihen että hän säilyttää oman kulttuurinsa huonot arvot.

Mennessään esimerkiksi naimisiin suomalaisen naisen kanssa, hän käsittelee naista kunniankulttuurin edellyttämin tavoin. Suomalainen isä saattaa esimerkiksi menettää tästä syystä tyttärensä kunniamurhan uhrina. Mies saattaa olla muuten fiksu ja empaattinenkin, mutta kunniankulttuuri asettaa hänelle paineita toimia destruktiivisella tavalla.

Ongelma liittyy myös siihen, että kunniankullttuuria ei suomalaisessa mediassa juuri objektiivisesti analysoida.
Kunniankulttuuri ei USA:n etelä-valtioissakaan ole mihinkään väistynyt vain siksi, että alkuperäinen syy (laillisuuden puuttuminen) on ajat sitten poistunut. Miksi se poistuisi Suomeen muuttaneilta muslimeiltakaan, ellei integroimisessa onnistuta.

Tätä asian tilaa ei suomalaisessa mediassa tarpeeksi painoteta.

Kulttuureissa on usein voimakkaita stabilisoivia piirteitä (vertaisrankaisu, normien sisäistäminen, sisäryhmämoraali).
Vaikka muslimi muuttaa Suomeen, hän säilytää helposti omat norminsa ja arvonsa.

http://asabiyah.blogspot.com/2008/10/vkivalta-ja-kunniankulttuuri.html

Jukka Aakula kirjoitti...

Se, että maahanmuuttaja ei integroidu, voi aiheuttaa myös ongelmia, jotka liiittyvät siihen että hän säilyttää oman kulttuurinsa huonot arvot.

Mennessään esimerkiksi naimisiin suomalaisen naisen kanssa, hän käsittelee naista kunniankulttuurin edellyttämin tavoin. Suomalainen isä saattaa esimerkiksi menettää tästä syystä tyttärensä kunniamurhan uhrina. Mies saattaa olla muuten fiksu ja empaattinenkin, mutta kunniankulttuuri asettaa hänelle paineita toimia destruktiivisella tavalla.

Ongelma liittyy myös siihen, että kunniankullttuuria ei suomalaisessa mediassa juuri objektiivisesti analysoida.
Kunniankulttuuri ei USA:n etelä-valtioissakaan ole mihinkään väistynyt vain siksi, että alkuperäinen syy (laillisuuden puuttuminen) on ajat sitten poistunut. Miksi se poistuisi Suomeen muuttaneilta muslimeiltakaan, ellei integroimisessa onnistuta.

Tätä asian tilaa ei suomalaisessa mediassa tarpeeksi painoteta.

Kulttuureissa on usein voimakkaita stabilisoivia piirteitä (vertaisrankaisu, normien sisäistäminen, sisäryhmämoraali).
Vaikka muslimi muuttaa Suomeen, hän säilytää helposti omat norminsa ja arvonsa.

http://asabiyah.blogspot.com/2008/10/vkivalta-ja-kunniankulttuuri.html

Aakke kirjoitti...

Jukka sanoi...
Mennessään esimerkiksi naimisiin suomalaisen naisen kanssa, hän käsittelee naista kunniankulttuurin edellyttämin tavoin. Suomalainen isä saattaa esimerkiksi menettää tästä syystä tyttärensä kunniamurhan uhrina. Mies saattaa olla muuten fiksu ja empaattinenkin, mutta kunniankulttuuri asettaa hänelle paineita toimia destruktiivisella tavalla.

Ehkäpä tekstissä kuvatun miehen kanssa naimisiin menevän suomalaisnaisen ja hänen lähipiirinsä pitäisi ottaa tarkemmin selvää puolison kulttuurista ja ajatusmaailmasta. Jos riskit on tiedossa, niin itsepähän kantaa mahdolliset seuraukset. Harmillisena lisäseurauksena tästä on tietysti yhteiskunnan maksettavaksi jäävät oikeudenkäynti- & vankilakulut.

En näe kunniakulttuuria juuri sen ongelmallisempana Suomelle kuin tuhansia päihteiden ja väkivallan sävyttämiä natiiviparisuhteita tyyliin Matti&Mervi.

Jos esim. maahanmuuttajat eivät halua kouluttaa naisia perusastetta ylemmäksi ja haluavat heidän olevan kotona, niin sallittakoon se heille, kunhan naisten kotonaoloa ei subventoida yhteiskunnan puolesta.

Jukka Aakula kirjoitti...

Jos esim. maahanmuuttajat eivät halua kouluttaa naisia perusastetta ylemmäksi ja haluavat heidän olevan kotona, niin sallittakoon se heille, kunhan naisten kotonaoloa ei subventoida yhteiskunnan puolesta.

Jos valtiossa vallitsee jonkinasteiset ihmisoikeudet, niin maahanmuuttajanaisellekin pitää minusta olla oikeus irtautua esimerkiksi uskonnollisesta yhteisöstä tai suvusta.

En hyväksy sellaista järjestelmää Suomeen, että ihmisoikeudet koskisivat vain osaa väestöstä. Intiassahan on voimassa "Laki musliminaisen suojelusta" joka mahdollistaa musliminaisten alemmat ihmisoikeudet.

Aakke kirjoitti...

Jos valtiossa vallitsee jonkinasteiset ihmisoikeudet, niin maahanmuuttajanaisellekin pitää minusta olla oikeus irtautua esimerkiksi uskonnollisesta yhteisöstä tai suvusta.

Tietääkseni Suomessa tämä oikeus toteutuu. Jos joku haluaa lähteä mistä tahansa yhteisöstä, hän on vapaa niin tekemään.

Jukka Aakula kirjoitti...

En näe kunniakulttuuria juuri sen ongelmallisempana Suomelle kuin tuhansia päihteiden ja väkivallan sävyttämiä natiiviparisuhteita tyyliin Matti&Mervi.

En minäkään.

Ääri-islamilaisuuden sen sijaan näen pahempana ongelmana kuin suomalaisten ryypiskelyn. En siksi että pitäisin ääri-islamia moraalisesti pahempana kuin suomalaisten ryypiskelyä, vaan siksi että ääri-islam voi vaikuttaa minunkin elämääni esim. terrorismin muodossa.