torstaina, helmikuuta 04, 2021

Suomettuminen jatkuu, koska se on tavallaan viisasta, mutta miksi se on viisasta ja kenen kannalta?

Suomen poliitikot ovat tahallaan jättäneet kansansa ilman turvatakuita. Äärimmäisellä varovaisuudella Venäjän suhteen (=puhutaan eri asiaa kuin ajatellaan) on siksi ja vain siksi perusteensa. Poliitikot ovat jopa onnistuneet vakuuttamaan itsensä siitä, että he tekevät niin kuin kansan enemmistö haluaa. Todellisuudessa kansa kyllä muuttaa mieltään jos kansalle asia selitetään. Kansa kuuntelee ammatti-ihmistä, ellei ammatti-ihminen oman etunsa takia salaa todellisuutta.

Poliitikot onnistuivat NL:n kaatumisen jälkeen säilyttämään sen geopoliittisen tilanteen mikä meillä oli 70-luvulla, kun koko muu Eurooppa Valko-Venäjää lukuunottamatta siirtyi eteenpäin. Suomi on eilisen Euroopan museo. Tavallaan ylivarovaisuus Venäjää kohtaan on viisautta mutta nimenomaan tilanteessa missä erittäin epäviisaasti on jättäydytty turvatakuiden ulkopuolelle.

Termi ekologiassa on niche construction. Kasken polttaja muuttaa metsän sellaiseksi että se sopii hänen ammattitaitoonsa. Sellaisillakin alueilla missä muu tapa toimia olisi tehokkaampi, kasken polttajan kannattaa harjoittaa kasken polttoa, koska sen hän osaa. Ja kasken polttajan kannattaa ajaa sellainen ihmisyhteisö, joka on paremmin sopeutunut sille alueelle taloudellisesti ja teknisesti, pois jos kykenee. Malaria leviää. Huikeaa on että kaskenpolttaja on geneettisesti osin immuuni malarialle, joten malaria vielä edistää hänen asiaansa!

Suomalaiset poliitikot ovat onnistuneet säilyttämään 70-luvun 2000-luvun Suomessa koska se heidän "ammattaitaitoonsa" sopii. Vaikka aika vaatisi erilaista teknologiaa eli turvatakuiden hankkimista. Mutta heidän etunsa on että näin toimitaan. Niche constructionin väline on siis (kasken polton sijasta) NATOn ulkopuolelle jääminen. Tuloksena (pellon sijasta) on Venäjän uhka, jossa suomettaja pärjää. Malaria on se että Venäjän uhka jatkuu. Immuniteetin roolissa on se, että suomettunut poliitikko voi Suomen nykytilanteessa julistautua maltilliseksi ja viisaaksi ja leimata muut tavallaan ihan aiheesta hulluiksi.


Lapsilleni sanoisin: Eurooppa on teille avoinna. Hienoa että teillä on ammatti jossa pärjäätte missä vain. Menkää maailmaan jossa se, joka aina puhuu mitä ajattelee, pärjää paremmin kuin nurkissa vaikeneva. Construct your own niche - by changing envronment if that is needed.


Ei kommentteja: