sunnuntaina, lokakuuta 31, 2021

Aivojen koko pienenee mutta miksi?

Jo aiemmin kerrottiin että ihmisen aivot ovat pienentyneet, mutta nyt asiasta tiedetään enemmän.

AMERIKKALAISTUTKIJAT ANALYSOIVAT tutkimusta varten 985 fossiilia ja nykyaikaisen ihmisen aivoa. Ihmisen aivojen todettiin kasvaneen 2,1 miljoonaa vuotta sitten ja jälleen 1,5 miljoonaa vuotta sitten, kunnes aivojen koko pieneni muutama tuhat vuotta sitten. ... Erityisen suuri aivojen pieneneminen kuitenkin koettiin 3 000 vuotta sitten. Uuden tutkimuksen mukaan syy tähän on sosiaalisen elämän yleistyminen, jonka myötä tiedonjako lisääntyi ja yksilön omien aivojen kuormitus keveni. 

...”Me ehdotamme, että tämä aivojen pieneneminen johtuu kasvaneesta luotosta kollektiiviseen älykkyyteen. Ajatukseen, että ryhmä ihmisiä on viisaampi kuin ryhmän viisain ihminen, ilmiö jota kutsutaan usein ’joukkojen viisaudeksi’”, sanoo tutkimusryhmään kuulunut Bostonin yliopiston James Traniello.

ps. Ihmisten kollektiivisuus lienee kasvussa edelleen. Onko lopullinen tila yksilöllisyyden täydellinen väistyminen vai yksilöiden autonomisuuden jonkin asteinen säilyminen jää nähtäväksi. 

Ihmisten aivot voidaan jopa yhdistää keskenään verkon kautta suoraan. Ensimmäisissä kokeissa kahden rotan aivot yhdistettiin verkon yli ja rotta opetti tuhansien kilometrien päässä olevaa rottaa löytämään vettä lähettämällä tämän aivoihin sähköimpulsseja. Vastaavia kokeita on tehty ihmiselläkin, missä toinen ihminen A on lähettänyt sähköimpulsseja toisen ihmisen B aivoihin ohjaten henkilön B kättä tietokonelissä, missä vain henkilö A on nähnyt ruudun ja henkilö B:llä on ollut mahdollisuus vaikuttaa pelin kulkuun.

Sittemmin useiden rottien aivoja on yhdistetty aivoverkoiksi. Aivoverkko toimii tehokkaammin kuin itsenäinen rotta. Naturessä julkaistu artikkeli kertoo: Brainets, i.e. networks formed by multiple animal brains, cooperating and exchanging information in real time through direct brain-to-brain interfaces, could provide the core of a new type of computing device: an organic computer. Here, we describe the first experimental demonstration of such a Brainet, built by interconnecting four adult rat brains. Brainets worked by concurrently recording the extracellular electrical activity generated by populations of cortical neurons distributed across multiple rats chronically implanted with multi-electrode arrays. Cortical neuronal activity was recorded and analyzed in real time and then delivered to the somatosensory cortices of other animals that participated in the Brainet using intracortical microstimulation (ICMS). Using this approach, different Brainet architectures solved a number of useful computational problems, such as discrete classification, image processing, storage and retrieval of tactile information and even weather forecasting. Brainets consistently performed at the same or higher levels than single rats in these tasks. 

Kuinka kauan aivoverkkoihin liitetyt aivot sitten kykenevät toimimaan erillisinä aivoina on mielenkiintoinen kysymys. Sulautuvatko aivoverkot kollektiivisiksi aivoiksi, jossa tehdään kollektiivisia päätöksiä, joita toteutetaan kollektiivisina hajautettuina tekoina, missä yksilön itsekkyys väistyy tai tulee käsitteellisesti kokonaan mielettömäksi. 

Toisin sanoen verkostoidut aivot säilyttävät hajautetun arkkitehtuurin, mutta aivot kuitenkin lopulta koordinoivat kollektiivin päätöksen yhdeksi päätökseksi ja sitä seuraavaksi yhdeksi hajautetuksi teoksi.

Aivojen yhdistäminen tulee ehkä alkamaan niin että tietyn työpaikan saamiseksi joudut hyväksymään, että sinut yhdistetään yrityksen aivoverkkoon. Eläköityminen ei enää ole tietenkään mielekästä. Vanhenemisen aiheuttamat muutokset aivoissa voidaan korjata siirtämällä toimintoja tosiin aivoihin.

Ei kommentteja: