keskiviikkona, lokakuuta 06, 2021

Taloustieteen professori Vesa Kanniainen: Rokotepassi kannustaa rokottautumaan

Kansantaloustieteen emeritus professori Vesa Kanniainen selittää miksi koronapassin käyttöönotto on tärkeää

 "Kun tapahtumiin päästään vain koronapassilla, vahvistuu kannustin rokottautua. Ihmiset reagoivat kannusteisiin. Itävallassa ravintolaan ja Sacher-kahvilaan ei päässyt ilman rokotetodistusta." 

Kannustimen (insentiivin) käsite olisi hyvä jokaisen käsittää taloustieteestä: 

- Palkka kannustaa työntekoon.

- Haittavero tuotteen hinnan päälle kannustaa olemaan kuluttamatta ko. tuotetta ja/tai siirtymään käyttämään vaihtoehtoista tuotetta. 

 - Se että ilman rokotepassia ei pääse vaikka elokuviin kannustaa rokottautumaan.

Juristit haluavat tehdä kaikesta juristeriikkaa - koronapassi on muka ihmisoikeuksien tai tasa-arvon vastainen. Punaviherhallitus on jarruttanut samasta syystä koronapassin aikaansaamista. Perussuomalaiset suhtautuvat koronapassiin varautuneesti - rokotepassi ei saisi Purran mukaan merkitä pakkorokottamista. 

Kärsijänä on koko Suomi. Kun sairaalat joutuvat hoitamaan koronapotilaita, leikkauksia joudutaan siirtämään. Koronapassi ei merkitse pakkorokottamista eikä tasa-arvon romuttamista sen enempää kuin tupakkavero merkitsee sitä, että tupakanpoltto kielletään tai että tupakoivia köyhiä sorretaan. Koronapassista hyötyvät myös rokottamattomat, koska insentiivi voi saada heidät rokottautumaan. Tupakkavero hyödyttää eniten tupakoitsijoita ja potentiaalisia tupakoitsija, koska insentiivi voi saada heidät luopumaan tupakanpoltosta tai tupakanpolton aloittamisesta.

Ei kommentteja: