sunnuntaina, kesäkuuta 07, 2020

Herlin: "Etätyö ei rakenna luottamusta"

Ihminen on yhteisöllinen eläin ja yhteisöllisyys toimii parhaiten, kun ollaan usein kasvokkain, ylläpidetään yhteisiä normeja normin rikkojia rankaisemalla, tehdään työtä yhdessä, kärsitään ja iloitaan yhdessä, pidetään juhlia ja ylläpidetään rituaaleja. Esimerkiksi moni työpaikka on mitä suurimmassa määrin yhteisö.

Etätyö on yhteisöllisyydelle haaste. Koneen Herlin totesi HS:ssä tänään:

"”Etätyöskentely on ylimainostettua. Ei etäyhteydet korvaa kasvokkain olemista. Etäyhteys tekee keskustelusta aika kuivakkaa.” ... samaan päämäärään menevissä prosesseissa etätyöskentely toimii hyvin, mutta luovuutta vaativissa töissä ei.”Jos kehitetään uusia asioita ja mietitään jotain tavallisuudesta poikkeavaa, etäyhteys ei toimi hyvin. Jos pitää luoda uutta, kasvokkain oleminen on keskeistä.”Esimerkiksi yrityskauppojen tekeminen vain etäyhteydellä voisi olla hankalaa.”Toki etätyö tulee lisääntymään, eikä uuden luominen ole mitään viitenä päivänä yhdeksästä viiteen duunia.”

Mitä jos kaikki työ tehtäisi jatkossakin etätyönä?
Kaikki hidastuisi ja luottamus vähenisi.”"

Omassa työssäni etätyö on tällä hetkellä toiminut hyvin, koska olemme projektin loppuunsaattamisvaiheessa. Tunnemme jo toisemme hyvin ja luotamme toisiimme. On helppo pyytää toiselta apua, ollaan jatkuvasti yhteydessä toisiimme teamsillä, puhutaan puhelimessa ja heitetään läppää. Mutta projektin alkuvaiheessa tämä ei olisi toiminut samalla lailla.

Ei kommentteja: