lauantaina, helmikuuta 23, 2019

Lehtileike vuodelta 1926: Epätasaisen sukupuolijakautuman ongelmat Kanadassa

Viimeaikoina sukupuolijakautuman vinouden aiheuttamista ongelmista on puhuttu paljon varsinkin Kiinan, Intian ja Ruotsin osalta.  Professori Valerie Hudson toteaa Politico-lehdessä:

Yhteiskunnat, joissa vallitsee jyrkkä sukuluojakauman epätasapaino, ovat epästabiileja ilman keskuudessamme toimivia jihadistejakin. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että sukupuolijakauman epätasapaino korreloi väkivalta- ja omaisuusrikosten kanssa – mitä suurempi miesten ylimäärä, sitä suurempi määrä rikoksia. Tutkimuksemme osoitti myös linkin epätasaisen sukupuolijakauman ja rikollisjengien määrän ja hallitusten vastaisten liikkeiden voimakkuuden välillä… kun nuoret aikuiset miehet epäonnistuvat perheen perustamisessa – erityisesti ne joilla on ennestään taipumusta sosiopaattiseen käyttäytymiseen marginalisoitumisen takia – heidän tunteensa väärin kohdelluksi tulemisesta kasvaa. Miesten [määrällisesti] dominoimissa yhteiskunnissa (…) on enemmän raiskauksia ja muita naisiin kohdistuvia rikoksia. Naisten mahdollisuus liikkua vapaasti ja ilman pelkoa vaarantuu. Prostituutio lisääntyy.

Ongelma ei ole uusi. Amerikansuomalainen anarkosyndikalistinen Tie Vapauteen lehti kirjoitti artikkelissa Canadan eskimoilla karkeahkot tavat vinoutuneesta sukupuolijakautumasta jo vuonna 1926.


Ongelma on suuri nimenomaan, kun miehiä on selvästi enemmän kuin naisia. Tehollisesti samanlaisia ongelmia on myös yhteiskunnissa, joissa vallitsee moniavioisuus vaikka sukupuolijakautuma muuten olisikin tasainen: Koska osa miehistä ottaa useamman naisen, suuri osa miehistä jää ilman naista.

Economist-lehti ottaa esimerkiksi Etelä-Sudanin, vaikkakin moni muu Afrikan maa kelpaisi esimerkiksi. Kolmannes länsifrikkalaisista naisista elää moniavioisessa suhteessa. Etelä-Sudanissa moniavioisuuden epästabiloiva vaikutus on selkeä: Koska varakkaat miehet ottavat useita vaimoja, vaimoista tulee pulaa ja vaimojen hinta nousee korkeaksi. Naisista tulee kauppatavaraa, jotka isät ja veljet vaihtavat lehmiin. 15-vuotiaan naisen arvo voi Etelä-Sudanissa olla jopa 300 lehmää.

Miehet, joilla ei ole lehmiä eikä siis varaa ostaa itselleen vaimoa, yrittävät ryöstää lehmiä ja vaimoja naapuriheimoilta. Economist haastattelee YK:n pakolaisleirillä olevia naisia, joiden kotiseudut on puhdistettu etnisesti, kylät poltettu, miehet tapettu ja nuoremmat naiset ja lehmät ryöstetty. Economist haastattelee myös nuorta miestä, joka paimentaa vasta hankkimiaan lehmiä etnisesti puhdistetulla alueella ja haaveilee avioliiton solmimisesta lähitulevaisuudessa. Etelä Sudan on siis eräänlainen markkinatalous, jossa hyödykkeitä hankitaan joko vaihtokaupalla tai ryöstämällä. Tehokkuus-näkökulmasta toki kehnonlainen markkinatalous.

Moniavioisuudesta seuraava nuorten miesten naisten puute vahvistaa Afrikassa myös terroriorganisaatioita. Mm. Boko Haram rekrytoi jäseniä hankkimalla miehille puolison.

Moniavioisuus ei ole ongelma vain naisille ja miehille vaan myös lapsille. Lapsikuolleisuus on moniavoisissa perheissä moninkertainen yksiavioisiin perheisiin verrattuna:

Polygamy is also bad for children. A study of 240,000 children in 29 African countries found that, after controlling for other factors, those in polygamous families were more likely to die young. A study among the Dogon of Mali found that a child in a polygynous family was seven to 11 times more likely to die early than a child in a monogamous one. The father spends his time siring more children rather than looking after the ones he already has, Mr Barash explains. Also, according to the Dogon themselves, jealous co-wives sometimes poison each other’s offspring so that their own will inherit more.

Economist-lehden mukaan USA:ssa vaaditaan tällä hetkellä yksilön vapauteen ja uskonnon vapauteen viitaten, että avioliitto-oikeus pitäisi laajenta moniavioisuuteen. Miten laajaa kannatusta tällaisella vaatimuksella on, en tiedä. Suomessa Vihreät Nuoret ehdottivat jossain vaiheessa tällaista meilläkin.

Väitän, että moniavioisuuden laillistamisella olisi todennäköisesti merkittävä tehokkuus-haitta ja siksi pelkän yksilön vapauden nimissä moniavioisuuden salliminen pitäisi torjua.

Argumentit moniavioisuutta vastaan ovat toki osin ongelmallisia - moniavioisuus on harvinaista kaikissa länsimaissa joten kokemuksia ei paljoa ole. Kokemukset ovat pelkästään historiallisia ja nykyaikana lähes pelkästään kehitysmaista. Lännessä moniavioisuutta on lähinnä marginaalisissa uskonnollisissa yhteisöissä kuten mormoonifundamentalisteilla. Economistin mukaan nämä yhteisöt ovat kuitenkin äärimmäisen epästabiileja. Naimattomia nuoria miehiä erotetaan mitättömien rikkeitten takia kirkosta, jotta vanhemmat korkean statuksen miehet saavat pitää naiset.

Marko Hamilo kirjoitti Suomen Kuvalehden artikkelissa Yksiavioisuus on vähentänyt väkivaltaa, rikollisuutta ja köyhyyttä:

Monivaimoisuuden hyväksyvissä kulttuureissa miesten keskinäinen kilpailu johtaa yleisempään rikollisuuteen, väkivaltaan ja köyhyyteen sekä suurempaan sukupuolten väliseen eriarvoisuuteen kuin yhteiskunnissa, jotka ovat institutionalisoineet yksiavioisuuden, väittää Brittiläisen Kolumbian yliopiston professori Joseph Henrich.

Hamilo jatkaa:

Sukupuolineutraali avioliitto alkaa olla jo yleisesti hyväksytty ajatus. Radikaaleimmat ovat joutuneet arvokonservatiivia hätkäyttääkseen jo ehdottamaan lukumääräneutraalia avioliittoa. Moniavioisuuden laillistaminen olisi tietysti edistyksellistä, jos yhteiskunnan kehitystä mitataan sillä, miten monelle erilaiselle seksuaalisuuden ilmenemismuodoille yhteiskunta antaa virallisen tunnustuksen. Jos kehitystä mitataan yhteiskunnan väkivallattomuudella ja taloudellisella suorituskyvyllä, monivaimoisuudesta luopuminen se vasta edistyksellistä olikin.

Hamilo toteaa, että nuorten miesten ylijäämää ei aiheuta pelkästään moniavioisuus, mutta seuraukset ovat samanlaiset: 

Nuorten naimattomien miesten ylijäämä on ongelma myös sellaisissa yksiavioisissa maissa kuin Kiina ja Intia, joissa poikalapsia pidetään tyttöjä suuremmassa arvossa. Halpa ultraäänikuvaus on mahdollistanut valikoivat abortit, jotka ovat vääristäneet vastasyntyneiden sukupuolijakauman.

Kiinassa miesten määrä ylitti naisten määrän 5,3 prosentilla vuonna 1988. Vuonna 2004 luku oli kasvanut 9,5 prosenttiin. Avioliiton ulkopuolelle tuomittujen ”ylijäämämiehien” määrä siis kaksinkertaistui. Professori Joseph Henrichin mukaan samana aikana rikollisuus liki kaksinkertaistui.

Ei kommentteja: