lauantaina, kesäkuuta 14, 2014

Konservatiivien tuki aktiiviselle sosiaalipolitiikalle ei ole enää perusteltua?

Olen painottanut pitkään Karl Pearsonin ajatusta, että kansojen ja valtioiden välisissä konflikteissa se valtio, jossa on laaja köyhälistö, häviää sille valtiolle jonka väestö on tasa-arvoisempi.

Erityisesti tästä syystä konservatiivi näkee tietynasteiset tulonsiirrot yhteiskunnan tehokkutta vahvistavana asiana. Vasemmistolla ja konservatiiveilla on tässä mielessä mahdollisuus löytää konsensus tietyntasoisesta aktiivisesta sosiaalipolitiikasta. Konservatiivi on perinteisesti valmis tulonsiirtoihin, jos se vahvistaa kansakunnan koheesiota ja siinä mielessä kansan kykyä puolustaa itseään.

Tulonsiirrot eivät ole väistämättä mikään nollasumma-peli.

Torpatessaan Suomen turvatakuut vasemmisto (ja keskusta) on kuitenkin osoittanut, että se ei halua Suomen kansallista turvallisuutta edistää. Perusteita millekään yhteen hiileen puhaltamiseen ei siinä mielessä ole.

Ei kommentteja: