sunnuntaina, tammikuuta 19, 2014

Vastakkainasettelun aika?

Markku Stenholm pohdiskelee ansiokkaasti suomalaista yhteiskuntaa Burken hengessä.

Kommentoin tässä yhtä kohtaa kirjoituksessa.

"Konservatismi nähdään liian usein pelkkänä haluna säilyttää vanhaa tai jopa palata siihen. Suomessa, jos ei muuallakin Euroopassa, käsityksiin konservatismista on vaikuttanut myös USA:n politiikan kaksinapaisuus. Muodostamme näkemyksellisen kehyksen siitä mitä jenkit sanovat konservativismiksi ja mitä he sanovat liberalismiksi ja sovitamme omat näkemyksemme noihin kehyksiin. Tämä yksinkertaistaa ajattelua liikaa, eivätkä USA:n politiikan vastakkainasettelulle perustuvat näkemykset enää kuvaa todellisuutta. Niitä on myös vaikea, ellei mahdoton, sovittaa eurooppalaiseen aatehistoriaan, vaan ne latistuvat eräänlaiseksi vapaamielisyyden ja tiukkapipoisuuden vastakkainasetteluksi."

Amerikkalaisen vastakkainasettelun siirtyminen Eurooppaan on huolestuttavaa mutta varsin vääjäämöntä.

Lähes kaikki ideologiset suuntaukset Euroopassa kopioivat oleelliselta osin ajatteluaan ja symbooleitaan USA:sta. Jopa USA:han kielteisesti suhtautuvien ideologioiden kannattajat kopioivat USA-kielteiset ajatuksensa suurelta osin USA:sta. Alunperin eurooppalaisia, mutta Euroopassa unohtuneita, ajatuksia kopioidaan USA:n kautta takaisin Eurooppaan.

Kopioitaessa ei lopioida vain teorioita ja ideoita vaan myös viholliskuvat. Esimerkiksi puheet "liberaalista eliitistä" on kopioitu pitkälti amerikkalaisilta webbisivuilta, samoin ajatus että konservatismi on puhdasta pahuutta on kopioitu USA:sta, samoin libertaarien viha valtiokeskeisiä ideologioita vastaan.

Rehellisestä ihmisestä amerikkalaisten viholliskuvat eivät ainakaan aluksi ihan täysin matchaa eurooppalaiseen todellisuuteen. Eri tavalla ajattelevat eivät ole ehkä kumminkaan aivan niin hulluja kuin amerikkalaiset aateveljet esittävät. Eurooppalaiset konservatiivit ja kristityt eivät sentään kai kannata kreationismia?  Epärehellisimmät ihmiset selittelevät ongelman jotenkin pois.

Mutta "ongelma" on itseään korjaava. Samaan aikaan kuin itse kopioidaan ajatuksia ja viholliskuvia USA:sta, myös muut kopioivat ajatteluaan USA:sta. Alunperin virheellinen viholliskuva - vastapuoli nimittäin ei oikeasti ole niin hullu kuin viholliskuva antaa ymmärtää - korjautuu sitä kautta, että vastapuoli alkaa muuttua samanlaiseksi kuin vastapuoli on amerikkalaisilla aateveljillä.

Teoriaa (viholiskuvaa) ei korjata muuttamalla teoriaa paremmaksi vaan muuttamalla todellisuus lähemmäs teoriaa. Itse asiassa todellisuutta ei tarvitse edes muuttaa tietoisesti vastaamaan mainiota teoriaa, vaan todellisuus muuttuu itsestään kun kaikki kopioivat amerikkalaisten ajattelua.

Seurauksena on vastakkainasettelun yhteiskunta, missä suuri osa mielipiteistä muodostetaan sitä kautta, että halutaan signaloida kuulumista ryhmään eikä sitä kautta että halutaan harjoittaa hyvää politiikkaa. Toisin sanoen seurauksena on tehoton yhteiskunta.

Ei kommentteja: