sunnuntaina, maaliskuuta 03, 2013

Homot, maahanmuutto ja Amsterdam

Tänään HS:ssä kerrottiin monisanaisesti homojen elämästä Amsterdamissa.

Todettiin toisaalta, että homojen ja marokkolaisten maahanmuuttaja-miesten välillä on kärhämää ja monet homot jopa äänestävät äärioikeistoa. Homoihin kohdistuu HS:n mukaan katuväkivaltaa nimenomaan 17-24-vuotiaiden marokkolaisten taholta. HS:n mukaan katujengiläiset ovat kuitenkin harvoin mitään erityisen uskovaisia muslimeja. Toisaalta kerrottiin, että myös muslimeissa on homoja, jotka yrittävät hekin saavuttaa vapautensa. Monet länsimaistuneet muslimi-homot vastustavat HS:n mukaan hekin maahanmuuton kasvua kuten Geert Wilders.

HS:n tekstin yleisasenne oli tietysti kuitenkin optimistinen. Aika ratkaisee ongelman. Voi tietysti ratkaistakin.

Toisaalta koska maahanmuutto länteen on varsin voimakasta, ja korkea osuus maahanmuuttajien toisesta sukupolvesta on työttöminä ja syrjäytyneitä, riski on myös olemassa, että (sunni)muslimit edelleen eristyvät muusta väestöstä omiksi hyvin erilaisen arvomaailman omaaviksi ja länteen vihamielisesti suhtautuviksi yhteisöikseen. Nämä sunni-yhteisöt tuovat sitten al Qaidan Eurooppaan. 

Muslimit eri maista (Punjabista, Bengalista, Irakista, Marokosta, Egyptistä jne.) integroituvat tämän hypoteesin mukaan kyllä toisiinsa, mutta eivät Eurooppaan. Ne muodostavat hiljalleen yhtenäisen muslimi-identiteetin:

Many French and even second-generation French students of North African origin, who make up the majority in certain schools, live as if they are foreign to the national community. They reply to anything you say to them with two categories: “the French” and “us.” Where once they claimed an Arab identity (which is not, by the way, always self-evident for North Africans), today they increasingly claim a “Muslim”.  (Reflections on the Revolution In Europe: Immigration, Islam, and the West, Christopher Caldwell.)

No tämä kaikki on tietysti sanottu jo moneen kertaan. Hiljalleen olisi tärkeää, että näitä kahta vastakkaista hypoteesia alettaisiin arvioida kylmän objektiivisesti. Caldwellin kirja on toki yksi hyvä suhteellisen analyyttinen esitys maahanmuuton ongelmista ja sitä suosittelen:11 kommenttia:

Miltton Friidman kirjoitti...

Pari toistamaani teesiä:

1) Maahanmuuttokeskustelu ilman hyvinvointivaltion kritiikkiä on ajanhukkaa.

2) Vasemmisto on syy, islam on seuraus.

---

Lähtökohtaisestihan Länsi- ja Pohjois-Eurooppaan suuntautuu maahanmuuttoa, koska vasemmistopuolueet ajavat ja subventoivat sitä voimakkaasti.

Vasemmisto haluaa maahanmuuttajia, koska:

1) Maahanmuuttajat työskentelevät niissä töissä, jotka vasemmisto on yleissitovilla työsopimuksilla, minimipalkoilla ja sosiaalituilla tappanut. Eli ns. "low skilled" työt. Kantaväestö ei näitä töitä tee.

2) Maahanmuuttajat tulevat pääosin kulttuureista, joissa politiikassa on vasemmistolainen paradigma ja hegemonia. Länsimaiden vasemmistopuolueet saavat maahanmuuttajista hyviä kannattajia ja äänestäjiä vaaleihin.

3) Maahanmuuttajat tulevat pääosin maista, joissa markkinatalous on varsin heikossa hapessa. Vasemmisto saa maahanmuuttajista hyviä markkinatalouden vastaisia kannattajia.

---

Maahanmuutto-"ongelma" ratkeaa nopeasti näin:

1) Lopetetaan maahanmuuton subventointi. Maahanmuuttoa ei rajoiteta, mutta sitä ei myöskään subventoida. Vaikutus: Nostaa maahanmuuton laatua.

2) Alennetaan sosiaalisubventioita länsimaissa. Vaikutus: Sossupummit menevät töihin.

3) Poistetaan ay-liikkeen luomia esteitä työllistymiselle. Vaikutus: Työllistymisestä ja työllistämisestä tulee helpompaa ja kannattavampaa.

...ja tietysti kaikkein tärkeimpänä

4) Pienennetään julkisen sektorin osuutta kaikista tuotetuista palveluista. Vaikutus: Alhaisempi veroaste.

---

Jos jatkamme nykyisellä radalla, niin käsissämme on 10-20 vuoden päästä kokonainen sukupolvi syrjäytyneitä maahanmuuttajia.

Siis 50 000 han-suomalaisen syrjäytyneen lisäksi.

No, olenhan ennakoinut että Eurooppa palaa 2020-2035.

nantti kirjoitti...

"Maahanmuuttokeskustelu ilman hyvinvointivaltion kritiikkiä on ajanhukkaa."

Entä se vaikutus, jonka maahanmuuttajat tekevät kansakunnan geenipooliiin? Riippumatta talousjärjestelmästä alhaisen älykkyyden maahanmuutto alentaa kansakunnan älykkyyttä ja homogeenisyyttä.

Vaikka vasemmistolaisuus korreloikin maahanmuuton kannattamisen kanssa, ei se mielestäni tarkoita etteikö vasemmistolaisestikin (taloudelliseesa mielessä) maahanmuuttoa voisi sitä vastustaa. Mielestäni siinä ilmiössä, että vasemmistolaiset kannattavat maahanmuutoa on lähinnä kyse ns. ryhmäajattelusta eli kun kannatetaan tietyn ajatussuunnan yhtä ajatusta, tartutaan muihinkin.

Jukka Aakula kirjoitti...

Oikeastaan nanttin ja Milttonin puheet eivät ole ristiriidassa.

Liian antelias sosiaalipolitiikka tuo tänne juuri sellaista maahanmuuttaja-ainesta jonka vaikutus kansalliseen äo:hon on alentava.

Maailmanpankin mukaan kansakunnan kognitiiviset kyvyt ovat ehkä jopa merkittävin talouden osatekijä. Kirjoitin vuonna 2007, kun törmäsin Maailmanpankin koulutus-raporttiin:

Maailmanpankki on ... julkaissut raportin Education Quality and Economic Growth, joka käsittelee koulutuksen vaikutusta talouskasvuun.

Maailmanpankin nykyinen suositus (Millenium Development Goal) on, että jäsenmaiden olisi lisättävä resursseja koulutukseen, kasvatettava koulutuksen pituutta, pienennettävä luokkakokoja ja parannettava muita ulkoisia edellytyksiä koulutukselle.

Raportti toteaa kuitenkin, että koulutuksen pituuden lisääminen ei toivotulla tavalla vähennä kasvun esteitä.

Uusi tutkimus, jota raportti laajalti referoi, viittaa siihen, että valtion väestön keskimääräiset kognitiiviset kyvyt selittävät koulutuksen pituutta oleellisesti paremmin, miksi toiset valtiot kehittyvät nopeammin kuin toiset. Tulos pätee yhtälailla sekä kehitysmaille että kehittyneille maille ja sekä suljetuille että avoimille talouksille.

Raportti toteaa, että kognitiivisia kykyjä voi mitata mm. PISA-testeillä: PISA-testin keskimääräisten tulosten nouseminen keskipoikkeaman verran kasvattaa BKT:n vuosikasvua keskimäärin 2 prosenttiyksikköä.


(Linkin takaa löytyi teksti ja sen lopussa on linkki Maailmanpankin raporttiin joka on ihan luettavaa kamaa.)

Miltton Friidman kirjoitti...

Vaikka vasemmistolaisuus korreloikin maahanmuuton kannattamisen kanssa, ei se mielestäni tarkoita etteikö vasemmistolaisestikin (taloudelliseesa mielessä) maahanmuuttoa voisi sitä vastustaa.

Vasemmistolainen, joka vastustaa maahanmuuttoa on älyllisesti epärehellinen.

Vasemmistopolitiikkaan kuuluu merkittävänä osana seuraavat

a) iso julkinen sektori
b) ay-liikkeen lainsuoja = yleissitovat työehtosopimukset
c) työntekoa vähentävät sosiaalituet

Jotta yksityinen talous toimisi edes tyydyttävällä tavalla, on vasemmistoeliitin pakko sallia maahanmuutto, koska maahanmuuttajat työskentelevät pääosin niillä sektoreilla, joilta kantaväestö on häipynyt kohtiin a)-c).

Maahanmuuttajat ja siirtotyöläiset työskentelevät esimerkiksi Helsingissä raksamiehinä, siivoojina ja ravintola-alalla - ja usein palkoilla, jotka ovat alle yleissitovien työehtosopimusten.

Miksi? Koska edellämainitut matalapalkka-alat muodostavat (kansan)talouden kaikista alimman mikrokerroksen, jossa jotain arvoa syntyy.

Jos tuo mikrokerros ei toimisi, vaikuttaisi se muihin kerroksiin, jolloin "hyvinvointi"valtiolta loppuisivat rahat ennemmin kuin myöhemmin.

Punainen vasemmisto tietää tämän hyvin ja suhtautuu maahanmuuttoon myönteisesti.

Sininen vasemmisto taas haluaa säilyttää kohdat a)-c), mutta siltä loppuvat rahat ennemmin, koska yksityinen talous ei toimi niin tehokkaasti ilman maahanmuuttajia ja siirtotyöläisiä.

---

SUMMA SUMMARUM #1

Jos PerSut saisivat olla vallassa seuraavat 30-40 vuotta, niin jossain vaiheessa heidänkin olisi sallittava maahanmuutto ja jopa lisättävä sitä.

SUMMA SUMMARUM #2

Vapaalle markkinataloudelle ja libertarismille ei oikein ole vaihtoehtoja pitkällä tähtäimellä.

Miltton Friidman kirjoitti...

Vastustan nykymuotoista maahanmuuttopolitiikkaa, jossa pääpaino on subventoidussa ja sosiaalisessa maahanmuutossa.

Tiedemies kirjoitti...

Olen Milttonin kanssa suunnilleen samoilla linjoilla, siis näen enemmänkin kannustinongelmat maahanmuutto-ongelmien keskiössä. Kulttuurilliset ja vastaavat väestöpoliittiset kansalliset haittavaikutukset ovat seuraus kannustinongelmasta. Vertaan tässä vähän singaporeen, koska siitä minulla on tuoreita kokemuksia.

Itse en näe laajaakaan maahanmuuttoa kovin suurena ongelmana. Singaporessa esimerkiksi perinteinen kantaväestö on tällä hetkellä noin 70% väestöstä, ja tämän osuuden ennakoidaan putoavan alle 60% seuraavien 15 vuoden aikana. Kansalaisuuden kriteerit ovat kyllä tavattoman tiukat, ja julkinen sektori on pieni, mutta keskittynyt ajamaan kansalaisten etuja. Kulttuurilliset ongelmat ovat todellisia, mutta ne on ratkaistu autoritäärisesti niin, että kaikenlaisesta kahinoinnista on todella hurjat rangaistukset.

En väitä että tällaisia malleja voisi ottaa käyttöön Suomessa. Siinä on sekä varoittavia esimerkkejä että positiivisia esimerkkejä. Singaporea voi pitää jonkinlaisena autoritäärisen oikeistolaisena utopiana. Ammattiyhdistystoiminta on hyvin rajoitettua, esimerkiksi lakkoilusta ei ainoastaan saa potkuja, lakon järjestämisestä joutuu vankilaan. Tällaisia malleja ei mielestäni voi kopioida Suomeen millään tavalla. Muutenkin kansalaisten oikeuksia rajoitetaan tavoilla, jotka mahdollistavat sitten myös maahanmuuttoon liittyvien ongelmien kontrolloinnin.

Nykypolitiikka ei minusta Suomessa ole sinänsä mitenkään kovin huono tai lepsu, kannustinpuolella (esim oikeus sosiaaliturvaan) pitäisi kiristää, ja sen jälkeen voidaan mielestäni liberalisoida selvästi siellä missä kannustinongelmat ovat vähäisempiä, eli työlupien saamista pitäisi helpottaa jne.

Siltä osin minusta pitäisi myös toimia, että sananvapautta ei pitäisi rajoittaa yhtä paljon kuin nyt. Ongelmista kärkevään sävyyn kirjoittavia ei tulisi tuomita oikeudessa, lakeja pitäisi näiltä osin muuttaa ihan siksi, että nykyisellään ne lähinnä kääntyvät tarkoitustaan vastaan, ihmiset kokevat että valtio yrittää tukahduttaa keskustelua. Tässä suhteessa siis pitäisi siirtyä poispäin Singaporen mallista. Singaporessa esimerkiksi kiinalainen opiskelija, joka kritisoi Singaporen kulttuuria ja erästä toista etnistä ryhmää sanoin, joka olisi Suomessa vielä aivan normaalia keskustelua, sai yliopistosta käytännössä potkut, joutui maksamaan saamansa opintoihin myönnetyn stipendin takaisin, ja tuomittiin yhdyskuntapalvelukseen. Ja hän kirjoitti kirjoituksensa *ulkomaisella* foorumilla, lomamatkalla olleessaan.

Miltton Friidman kirjoitti...

@ TM

Singaporessa on tosiaan oikeistolaista (lue: oikeanlaista) meininkiä.

Siellähän vastikään pistettiin kiinalaiset siirtotyöläisbussikuskit poseen lakkoilusta.

Samoin joku seksibloggari sai fudut kansallisesta yliopistosta, kun julkaisi vapaa-ajalla ottamiaan aktikuvia netissä. Suomessa taas sellaista käsitettä kuin "yliopiston maine" ei tunneta.

Taidan tykätä Singaporesta.

Tiedemies kirjoitti...

Niin, mielestäni se, että oikeistolaiset diggaavat Singaporea, kertoo oleinnaisen siitä, mistä oikeistolaisessa identiteetissä on kyse.

Itse en varauksettomasti kannata tai kokonaan vastusta kaikkia Singaporen piirteitä. Mutta väite että olisi jotenkin taloudellista liberalismia se, että ihmiset jotka eivät halua mennä töihin epäreilujen sopimusten nojalla, laitetaan linnaan, on mielestäni kuvaavaa.

Kiinalaiset bussikuskit siis protestoivat sitä, että heille maksetaan alhaisempaa palkkaa etnisen syntyperänsä vuoksi. Tätä ei saanut sanoa ääneen, koska a) rasismi on kiellettyä b) valtio ei harjoita rasismia ja c) valtio on aina oikeassa.

Tätä on oikeistolaisuus.

Miltton Friidman kirjoitti...

Mutta väite että olisi jotenkin taloudellista liberalismia se, että ihmiset jotka eivät halua mennä töihin epäreilujen sopimusten nojalla, laitetaan linnaan, on mielestäni kuvaavaa.

*Nyyhky-itkua*

Mahtaisiko johtua siitä, että julkinen liikenne niin Suomessa kuin Singaporessa on vahvasti sidoksissa julkiseen sektoriin?

Eihän kyseessä siis olekaan taloudellinen liberalismi.

Suomessakin julkista liikennettä pyritään pyörittämään yhä kasvavissa määrin siirtotyöläisillä (virolaiset, venäläiset) tai maahanmuuttajilla.

Miksi?

Jotta ay-liikkeen järjestäytymisastetta saataisiin alemmaksi, ja jotta bussifirmat voisivat neuvotella bussikuskeille pienemmät palkat.

Suomalaiset kuskit kun ovat poikkeuksetta ay-liikkeen jäseniä.

SUMMA SUMMARUM 1

Kaikissa kaupungeissa, joissa julkinen liikenne on naimisissa julkisen sektorin kanssa näyttää tapahtuvan samaa.

SUMMA SUMMARUM 2

Olisiko todella niin paha, jos kaupunkien joukkoliikenne yksityistettäisiin?

Miltton Friidman kirjoitti...

Niin, mielestäni se, että oikeistolaiset diggaavat Singaporea, kertoo oleinnaisen siitä, mistä oikeistolaisessa identiteetissä on kyse.

Mieluummin kunnolla keppiä perseelle kuin nykyinen meno, jossa saat sossusta 1100 e/kk tekemättä mitään.

Suomalainen demarimeininki johtaa 10-20 vuodessa siihen, että yhä useimmissa töissä työntekijänä on jokin muu kuin suomalainen, julkisen sektorin velka nousee yli 100 prosenttiin BKT:sta ja teollisuus supistuu n. 5 % vuosivauhtia.

Jos oikeisto ja PerSut nousee, niin on siihen syynsäkin!

Miltton Friidman kirjoitti...

Ei kai nyt helkkari vieköön suomalaiset ole sellaisia luusereita, että istuvat mökeissään ja katsovat mitä valtio tekee?