torstaina, maaliskuuta 14, 2013

Apinapomo ei kelpaa malliksi yrityksen johtajalle?

Simpanssi-lauman johtajaa on esitetty viime aikoina malliksi yritysjohtajille. Talouselämä kirjoitti: Yritysjohtaja voi oppia paljon simpanssilauman alfaurokselta. Palkitun Apinajohtajan käsikirjan mukaan simpanssijohtaja joutuu ratkomaan samanlaisia ryhmähengen, motivaation ja stressin ongelmia kuin modernin työyhteisön esimies, mutta simpanssit saavat ryhmänsä toimimaan yritysjohtajia jouhevammin. Kirjassa kerrotaan simpanssien käyttäytymistavoista, joita yritysjohtaja voi soveltaa omassa työssään. Osa vinkeistä on tavanomaisia, mutta mukana on myös luovia ratkaisuja. Johtajia esimerkiksi kehotetaan tarkkailemaan säännöllisesti alaistensa eleitä, kuten otsaryppyjä, hymykuoppia ja nenän nyrpistyksiä, koska sanaton viestintä kertoo paljon työyhteisön ilmapiiristä. Väite on varsin kiistanalainen. Simpanssi-lauma kykenee harvoin sen tasoiseen yhteistyöhön kuin ihminen, puhumattakan että yltäisi muurahaiskeon yhteistyöhön. Myös simpansseja ihmisyhteisöjen ohella tutkinut antropologi Christopher Boehm kuvaa kirjassaan Hierarchy in the Forest ihmisyhteisöjen ja simpanssiyhteisöjen eroa. Kun simpanssilauma joskus onnistuu kaatamaan yhdessä eläimen, ruoka jaetaan hierarkkian mukaan. Ensin syö johtaja, sitten hänen lähin kuppikuntansa, muille lauman jäsenille jää harvoin mitään syötävää. Kapinalliset nujerretaan lauman johtajan ja hänen lähimpiensä toimesta. Ihmiselle on metsästäjä-keräilijänä tyypillistä ruuan jakaminen. Esimerkiksi Ache-heimon metsästäjä jakaa tyypillisesti koko saaliinsa muille heimojen jäsenille. Ainoa joka ei syö metsästäjän yksin hankkimaa saalista on metsästäjä itse. Ihmiseltä onnistuu ruuan jaon takia vaarallinenkin yhteistyötä vaativa suurriistan metsästys. Haavoittuneen tai kuolleen metsästäjän ja sotilaan lapsista huolehditaan yhdessä. Saalis jaetaan tasan. Metsästäjä-keräilijä-yhteisössä pomottajat alistetaan porukalla. Esimerkiksi bushmanneilla väkivalta liittyy usein juuri tällaisen pomottajan rankaisemiseen. Ihmis-laumassa pomottajan alistaminen onnistuu samoin keinoin kuin sotiminen ja suurriistan metsästys - yhteistyöllä. Yhteistyö on tehokasta ja heimon jäsenet ovat tasa-arvoisia. Vasta yhteiskunnan monimutkaistumisen myötä ihmisyhteisöön on tullut hierarkkiaa. Ihminen vierastaa edelleen hierarkkiaa voimakkaasti ja varsinkin pieni yritys - tai projekti-ryhmä ison yrityksen sisällä - toimii tehokkaimmin, kun kukaan ei pomota enempää kuin on välttämätön pakko. Mallin ottaminen simpanssi-alfalta voi olla toimivaa jossain hyvin hierarkkisessa suuryrityksessä kuten Amazonin varastossa, missä työntekijät on alistettu ja työmarkkinoilla vallitsee ostajan markkinat. Tai tilanteessa missä yrityksen pelastamiseksi ammattiyhdistys on täysin nujerrettava. Tuskin muuten. Leikkauksetkin onnistuvat uskoakseni paremmin, kun koko työyhteisö motivoidaan leikkauksiin osoittamalla että yhteinen yritys on muuten vaarassa romahtaa. Simpanssi eroaa ihmisestä muutenkin varsin voimakkaasti. Siinä missä ihmislapsi sisäistää helpposti yhteisönsä tai perheensä normit, simpanssilapsen sosiaalistaminen ei samallalailla onnistu.

4 kommenttia:

Tiedemies kirjoitti...

Simpansseilta ei kannata tietenkään ottaa mallia kaikessa, eikä apinoida (sic) näiden johtamistapaa.

Se, mistä voidaan ottaa kuitenkin mallia riippumatta varsinaisista käytännöistä, on ruumiinkieli ja se, miten sitä käytetään. Simpanssialfat ovat usein taitavia tulkitsemaan muiden ruumiineleitä, ja on pakkokin, koska syrjäyttämisyritykset pitää ennakoida tai on muuten pian entinen alfa.

Muutenkin simpanssiyhteisöt ovat raaempia kuin ihmisten luontaiset yhteisöt, mutta se ei tarkoita, ettei niissä voisi esiintyä pelkistetympänä ja siksi helpommin ymmärrettävänä jotain, mikä ihmisillä helposti hautautuu formaalimman ja sääntöpohjaisemman organisaatiorakenteen alle.

Paperinen Puskistahuutelija kirjoitti...

Tuosa Tiedemiehen kommentista tulee aika hauska jos korvaa sanan ´Simpanssi´ sanalla neekeri. : )

Miltton Friidman kirjoitti...

Onko simpansseillakin jokin ay-liike, mikä takaa isomman osan saaliista kuin minkä tuottamiseen on itse osallistunut?

Miltton Friidman kirjoitti...

Entä takaako simpanssien ay-liike lauman avainhenkilöille kohtuuttoman ison kimpaleen ruokaa (vrt. ahtaajat)?