sunnuntaina, syyskuuta 05, 2010

Nollasumma-pelin pelaajat

Biritannian pitkäaikaisen pääministerin Tony Blairin mukaan radikaali islam on maailman suurin globaali uhka-tekijä. Radikaali islam on Tony Blairin mukaan valmis terroriin kemiallisisia aseita, biologisia aseita ja ydinaseita käyttäen omien päämääriensä hyväksi.

Terrorismin vaara on olemassa Lontoossa, Helsingissä, Amsterdamissa ja Madridissa.

Islamisaatio-skeptikot suhtautuvat islamisaation vaaraan epäluuloisesti. Islamisaatio-skeptikko kieltäytyy tunnustamasta, että radikaalin islamin leviäminen ja sen mukanaan tuoma terrorismi on uhka kaikille Euroopan maille ja koko maailmalle. Islamisaatio-skeptikko kieltäytyy tynnustamasta että radikaali islam siirtyy vääjäämättä jokaiseen maahan, johon tulee maahanmuuttajia Pakistanista, Marokosta, Turkista, Irakista, Syyriasta jne. Suurin osa islamilaisista maahanmuuttajista ei tietenkään ole islamisteja. Toisaalta on vääjäämätöntä näyttöä siitä, että toisen ja komannen polven muslimimaahanmuuttajat kuuluvat islamilaisen radikalisoitumisen riskiryhmään.

Islamisaatio-skeptikko on tyyppiesimerkki ihmisestä, joka kieltää ongelman olemassaolon, koska se ei sovi omaan maailmankuvaan. Radikaalin islamin leviäminen vaatii eksluusiota ja ekskluusio on vasemmistolaiselle maailmanparantajalla kauhistus.

Ilmastonlämpenemis-skeptikko on toinen esimerkki ihmisestä, joka kieltää ongelman koska se ei sovi maailmankuvaan. Kansallismielinen tai libertaristi suhtautuu yleensä skeptisesti ilmastonlämpenemiseen. Kansallismielinen skeptikko tietää että ilmaston lämpenemisen ratkaisu edellyttää laajaa kansainvälistä yhteistyötä, mikä supistaa jossain määrin kansallista itsemääräämisoikeutta. Libertaari skeptikko taas tietää vaistomaisesti, että puhdas markkinapohjainen ratkaisu ei ole mahdollinen ilmastonlämpenemiselle. (Ilmastonlämpeneminen on vain yksi esimerkki ekologisesta ongelmasta, joka vaatii globaalia ongelmanratkaisua. Meriekosysteemien dramaattinen köyhtyminen on toinen tyyppiongelma.)

Free-market environmentalismi kyllä etsii ratkaisua ympäristöongelmiin omsitusoikeuden uudelleenmäärittelemisen kautta, mutta tosiasiassa ei ole näyttöä siitä että omistusoikeuden uudelleen määrittelyn kautta esimerkiksi Kiinan ja USA:n hiilidioksidipäästöt saataisiin kuriin niin, että ne maat joilla ei ole juuri osaa eikä arpaa ongelman syntyyn eivät siitä kärsisi.

Suoraan sanoen olisin enemmän kuin onnellinen, jos libertaari ratkaisu ilmaston lämpenemiseen olisi olemassa. (En toki väitä, että minullakaan on ratkaisua ilmastonlämpenemiseen, mutta en olekaan vaatimassa hyväksyttävien ratkaisuvaihtoehtojen rajoittamista ennakolta kuten libertaarit tekevät.)

Kysynkin kaikilta libertaareilta: Oletetaanpa hetkeksi että ilmaston lämpeneminen on totta. Miten ilmastonlämpeneminen voitaisiin tällöin ratkaista libertaristisella tavalla ? (Lisäys kello 15:13. Saman kysymyksen teki itse asiassa myös eräs libertaari. Vastausta en löydä kommenteista)

Samoin kysyn vasemmistolta ja vihreiltä: Oletetaanpa hetkeksi että radikaali islam leviää islamilaisen maahanmuuton mukana. Miten ongelma voitaisiin tällöin ratkaista humaanilla tavalla ?

Islamisaatio-skeptikko on malliesimerkki myös ihmisestä, joka ajaa omaa egoistista etuaan. Islamisaatio-skeptikko vastustaa muslimien maahanmuuton rajoittamista lähinnä siitä syystä, että hänen maineensa humaanina ihmisenä ei kärsisi.

Ihmiskunnan suurten ongelmien ratkaisu ei etene millän lailla, jos nollasumma-pelin pelaajat estävät edes ongelmien identifioimisen. Voimme toki käyttää seuraavat sata vuotta tyhjänpäiväiseen argumentaatioon ilmastomallien puutteista ja siitä, miten ehkä mahdollisesti muslimimaahanmuuttajat saadaan kotoutettua.

Nollasumma-pelin pelaajille ainoa ongelma on, miten minä voin voittaa väittelyssä.

17 kommenttia:

Nimetön kirjoitti...

Eksluusion ongelma ei ole henkilökohatinen maine, vaan se, että sitä kautta asioiden, ajatusten, ihmisten ja tavaroiden vapaa liikkuvuus vähenee juuri sillä väärällä tapaa. Tämä taas rapauttaa länsimaisia perusinstituutioita - ja konservatiiveista poiketen näen juuri länsimaisen ajattelun keskiössä olevan vapauden. Islamismia vastaan tulisi tietenkin 'taistella' (tosin tämä retorinen sanavalinta on väärä, nimenomaan aggressiohan lisää radikalisoitumista).

Eksluusio ja rivien tihentäminen on juuri sitä, mitä radikaali islamismi etsii. Samalla se on keino, jota käyttämällä se, mikä on länsimaisuudessa hyvää ja arvokasta, kaventuu.

En näe islamismin sietoa ainoastaan vasemmistolaisena ongelmana. Se leikkaa paljon syvemmälle siihen, mitä me ylipäätään olemme.

Paavo kirjoitti...

En tiedä onko todella niin, että libertaarit erityisesti kieltävät yhteismaan ongelmat, koska ne eivät sovi maailmankuvaan. Ainakin monet libertaarit mainitsevat peliteoriat kirjoituksissaan.

Aseistariisuntahan olisi optimiratkaisu. Sotilaallinen valmius on varmaan kallimpaa kuin ilmastonmuutos. Kaikki pidättäytyisivät väkivallasta. Ainakin vasemmistossa ja vihreissä se on suosittu ajatus. Kieltävätkö libertaarit asevarustelun ongelmat?

Aseistariisunta on varmasti parempi koetinkivi, koska sen haitallisuutta kukaan ei kiistä. Mitä ratkaisuja asevarusteluun sitten on? Monet tuntuvat huomaavan, että asevarustelu on ongelma, mutta eivät huomaa että yksipuolinen siitä jättäytyminen ei ole ratkaisu.

Jukka Aakula kirjoitti...

Utumies,

En kiistä että ekskluusiossa tai siiliasennossa on ongelmansa.

En ole toisaalta koskaan mollannut muslimeita, enkä suhtaudu heihin millään lailla negatiivisesti. Lähestymistapani tähän asiaan on pragmaattinen.

Mutta heitän pallon takaisin kaikessa ystävyydessä: eikö sinun argumenttisi ole pitkälti samanhenkinen kuin ranskalaisten pasifistien vaatimus aseriisunnasta 30-luvulla

Jukka Aakula kirjoitti...

Tässä on esimerkki ranskalaisesta vasemmistolaisesta intellektuellista joka muuttui pasifistista vastarintamieheksi, mutta ymmärsi Saksan vaaran ja sen miten siihen vaaraan pitäisi suhtautua jo 30-luvulla.

Eikä vasta kun Ranska joutui natsien hyökkäyksen kohteeksi.

Kumitonttu kirjoitti...

Oletetaanpa hetkeksi että ilmaston lämpeneminen on totta. Miten ilmastonlämpeneminen voitaisiin tällöin ratkaista libertaristisella tavalla?

Hiilidioksidipitoisuus on yleisen arvion mukaan noussut reilussa 100-vuodessa noin 30% nykyiseen 380 ppm tasolle. Ennen kuin pohdimme, millä tavoin libertaarit estäisivät ilmaston lämpenemisen, niin voitko kertoa, mitä haittoja lämpeneminen on toistaiseksi aiheuttanut ja miksi lämpeneminen pitäisi estää? Missä olet itse henkilökohtaisesti törmännyt ilmaston lämpenemiseen ja millaisia haittoja se aiheutti?

Yleisten arvioiden mukaan Suomi on voittajana ilmaston lämmetessä, joten enpä nyt kauheasti kehottaisi maatamme etenemään eturintamassa tältä osin. Samoin kuin monikulttuurisuuden osalta, myös tässä asiassa meillä on oikeus ja varaa seurata jälkijunassa. Siis sillä edellytyksellä, että hallitsematon lämpeneminen on mahdollista (mikä jo ajatuksena on naurettava).

Jukka Aakula kirjoitti...

Utumies,

Mainittakloon tosiaan vielä, että tämän vuoden talous-nobelisti Elinor Ostrom pitää ekskluusiota tärkeimpänä keinona taata yhteisresurssin säilyminen.
Yhteisresurssina voidaan pitää vaikkapa pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa.

En tietenkään väitä, että täydellinen ekskluusio on ratkaisu. Oleellista Ostromin mukaan onkin että sillä yhteisöllä, joka yhteisresurssin yhdessä omistaa, on ainakin jonkinasteinen oikeus määritellä vapaasti ja autonomisesti ne kriteerit joilla eksklusio suoritetaan.

Suomalisilla siis pitää olla oikeus määritellä ne filtterit joilla maahanmuutossa käytetään.

LS kirjoitti...

Pasi Matilaisen kirjoitus asiaa sivuten.

suvaitsematon kirjoitti...

Teitä on kusetettu. Hiilidioksidi ei maapalloa lämmitä.

Mars, Pluto ja jotkut Jupiterin tai Saturnuksen kuut ovat lämmenneet samaan tahtiin ja vika on auringossa.

Miksi teitäkin aivopessyt propaganda on edennyt? Syynä on se, että tyhmiä rahastetaan! Kasvihuonekaasuhysteria on rahastusta.

Nimetön kirjoitti...

Lyhyesti - ihmisten eristäminen ei ratkaise terrorismia, vaan jokin globaali muutos. Palestiina palestiinalaisille. Jenkit pois Saudi-Arabiasta. Vähemmän ulkopoliittista ja talouspoliittista sekaantumista. Toisaalta myös maailmanlaajuisia toimia eriarvoisuuden ja köyhyyden poistamiseksi. Öljyriippuvaisuudesta irroittautumista parhaan mukaan.

Jopa taistelu ilmastonmuutost avastaan on taistelua terrorismin sikiämistä vastaan.

Edelleen, vaikka toisen polven maahan muuttajat ovatkin herkkiä radikalisoitumaan, ajatuksia ei voi eristää rajoittamalla ihmisten liikkuvuutta. Pitää luoda pohja sille, että tietynlaiset ääri-ideologiat eivät saa otetta ihmisten päistä ylipäätään. Aktiivisesti sopeuttamalla, muun muassa. Sulauttamalla islamilaisuus länsimaiseen arkeen.

Terrorismin uhka on kaksitahoinen, sillä se uhkaa ihmishenkien lisäksi elämäntapaamme - ja myös sitä kautta, että alamme lännessä rajoittamaan ihmisten perusvapauksia kuten vaikkapa uskonnonvapautta.

Jopa vääränlainen toiminta terrorismia vastaan on jo voitto terroristeille. Toki myönnän että on olemassa todellinen uhka ihmisten elämällekin jopa täällä pohjolassa.

Ilmastonmuutos ei ole analoginen tämän sosiaalisen ongelman kanssa, sillä se ei uhkaa ensisijaisesti elämäntapaa, vaan ainakin teoriassa ihan kaikkien olemassaoloa. Se aiheuttaa hoitamattomana myös paljon laajempia negatiivisia elämäntapamuutoksia kuin mitä poliittis-uskonnollinen ääriliike pystyy järjestämään. Tämän rinnalla laajakin isku vaikkapa Helsinkiin on aika toissijaista.

Periaatteessa kannatin mm. Afganistanin sotaa juuri siksi, että maa oli oivallinen paikka radikaalin islamismin kyteä. Enb myöskään kannata erivapauksia uskonnon perusteella. Mutta pelkät pakkokeinot eivät riitä.

Nämä nyt tulivat äkkiä mieleen. Uhka on olemassa, mutta sitä ei voi verrata vieraan vallan invaasioon (vaan virukseen). Juuri tämä sotaisa mielikuva on ohjannut tlanteen kärjistymistä.

Aakke kirjoitti...

Varmaan lienee syytä erottaa toisistaan islam ja sen vääristyneet äärimuodot.

En ole tutustunut koraaniin, mutta olisiko mahdollista, ettei "pyhällä sodalla" tarkoiteta sotaa per se. Kuitenkin seemiläisiin uskontoihin pohjautuvissa kirjoituksissa käytetään symboliikkaa ja kielikuvia. Voisiko "pyhä sota" tarkoittaa pahan vastustamista rauhanomaisin, pasifistisin keinoin?

Onhan Raamatussakin taisteluun viittaavia kielikuvia, kuten armor of god, shield of faith, ja sword of truth.

Samoin vanhan testamentin käsky "älkää keittäkö lammasta sen omassa maidossaan" on ymmärretty kirjaimellisesti ja samalla VÄÄRIN. Kyse on sisäsiittoisuutta vastaan asetetusta käskystä eli "älkää siementäkö lammasta sen sukulaisen spermalla". Huvittavaa kyllä, romuttaa tämä samalla juutalaisten kosher-sääntöä hyvin pitkälle.

Mielenkiintoisen (ääri)islamista tekee se, ettei kristillisyydessä ole samanlaista äärisuuntausta - ainakaan väkivaltaan kannustavaa.

Mutta näiden esimerkkien pohjalta kysyn siis, että onko mahdollista, että "pyhän sodan" konsepti on siis väärin ymmärretty, jos sillä tarkoitetaan väkivaltaa?

Jukka Aakula kirjoitti...

Lyhyesti - ihmisten eristäminen ei ratkaise terrorismia, vaan jokin globaali muutos. Palestiina palestiinalaisille. Jenkit pois Saudi-Arabiasta. Vähemmän ulkopoliittista ja talouspoliittista sekaantumista. Toisaalta myös maailmanlaajuisia toimia eriarvoisuuden ja köyhyyden poistamiseksi. Öljyriippuvaisuudesta irroittautumista parhaan mukaan.

Jopa taistelu ilmastonmuutost avastaan on taistelua terrorismin sikiämistä vastaan.

Edelleen, vaikka toisen polven maahan muuttajat ovatkin herkkiä radikalisoitumaan, ajatuksia ei voi eristää rajoittamalla ihmisten liikkuvuutta


Ongelmien ratkaiseminen sinänsä ja eklskluusio eivät ole toisensa poissulkevia vaan nimenomaan toisiaan täydentäviä.

Ei koleran tartuttamien eristäminen sulkemalla tietty alue ole vaihtoehto tautiin sairastuneiden hoidolle vaan eristäminen ja hoito ovat toisiaan täydentäviä.

Ongelman päästäminen globaaliksi ja globaalin muutoksen edellyttäminen on este ongelman ratkaisemiselle. Koko globaali systeemi tulee yhtä haavoittuvaiseksi kuin sen onnettomin osanen.

Lainaan taas ekologi Garret Hardinia, yhteismaa-käsitteen luojaa:

The moral is surely obvious: never globalize a problem if it can possibly be solved locally. It may be chic but it is not wise to tack the adjective global onto the names of problems that are merely widespread -- for example, "global hunger," "global poverty," and the global population problem."

We will make no progress with population problems, which are a root cause of both hunger and poverty, until we deglobalize them. Populations, like potholes, are produced locally, and, unlike atmospheric pollution, remain local unless some people are so unwise as to globalize them by permitting population excesses to migrate into the better-endowed countries. Marx's formula, "to each according to his needs" is a recipe for national suicide.


On tärkeää, että muslimimaiden ongelmat ja Palestiinan ongelma ratkaistaan, mutta niiden ratkaisemisen edellytys ei ole terrorin levittäminen Eurooppaan. Päinvastoin - ongelmien eristäminen on niiden ratkaisemisen edellytys.

Palestiinan ongelma on lokaali ongelma, josta on tehty globaali ongelma. Esimerkiksi marokkolais-syntyisten ihmisten syyllistyminen terroriin selittyy aika huonosti Palestiinan ongelmilla. Matkaa on tuhansia kilometrejä ja Marokko on varsin vakaa ja tervekin yhteiskunta, missä kuitenkin liian korkea syntyvyys on epävakauttava tekijä. Marokkolaisperäiset terroristit toki käyttävät perusteluissaan Palestiina-korttia, mutta kaikki radikaali islam käyttää Palestiina-korttia. Palestiinan ongelmat eivät reaalisesti aiheuta Marokolle mitään ongelmia vaan Palestiinan ongelman esillä pitäminen on osa panarabialaista ja islamistista ideologiaa. (Marokko toisin ei ole arabienemmistöinen vaan berberi-enemmistöinen maa.)

En toisaalta ole sitä mieltä, että maahanmuutto ongelma-alueilta kategooorisesti pitäisi lopettaa.

Jos maassa olevat ongelmat ovat sen luonteisia (esimerkiksi Burma), että ei ole juurikaan riskiä että ongelmat siirtyvät maahanmuuttajien mukana laajasti Eurooppaan, maahanmuuttoa voi pitää positiivisena, koska kyllähän se tarjoaa yksilöille terveen Exit-strategian.

Jukka Aakula kirjoitti...

Varmaan lienee syytä erottaa toisistaan islam ja sen vääristyneet äärimuodot.

En tiedä onko vääristymistä maltillistuminen vai radikalisoituminen. Kumpi on islamin "todellinen luonne" pyhä sota vai maltillisuus.

Astrid Thorsilla ja monella muulla tuntuu olevan selvä käsitys siitä, että fundamentalismi sharioineen ei ole oikeaa islamia. Ikään kuin he tietäisivät mikä on oikeaa islamia. Koko käsite "oikea islam" on kyseenalainen. Ei ole olemassa mitään oikeaa islamia.

Uskonnothan ovat kuviteltuja asioita ja kuten mikä tahansa satu tai perinne ne muuttuvat ajan mukana evoluution kautta. Ei ole olemassa mitään todellista islamia tai todelista kritstinuskoa.

Islamin tämänhetkinen ongelma on palautuminen Koraanin kirjaimelliseen tulkintaan eli eräänlaiseen "oikeaan islamiin".

Nimetön kirjoitti...

Samoin kysyn vasemmistolta ja vihreiltä: Oletetaanpa hetkeksi että radikaali islam leviää islamilaisen maahanmuuton mukana. Miten ongelma voitaisiin tällöin ratkaista humaanilla tavalla ?

Ei oteta maahanmuuttajia tai pakolaisia. Autetaan sen sijaan ihmisiä mahdollisuuksien mukaan lähtömaissa. Maahanmuutto on huonoa filantropiaa jo sen vuoksi, että se on oikeasti niin tehotonta. Esimerkiksi yhden Suomessa asuvan somalin toimeentulotuella saisi leivät, lääkkeet ja ehkäisypillerit [1] kymmenille Somaliaan jääville somaleille.

Vasemmistolaisena minun on helppo vastustaa myös työperäistä maahanmuuttoa. Mitä tulee mainitsemiisi maihin: Kyse on rauhallisista yhteiskunnista, joissa ihmisillä on periaatteessa ihan hyvä olla. Ei meillä ole mitään moraalista velvollisuutta ottaa maahanmuuttajia myöskään ei-humanitaarisin perustein.

Vai rajaako tämä vastaus nyt minut automaattisesti vasemmiston ulkopuolelle? Maahanmuutto on kyllä sellainen Gordionin solmu, että yksinkertaisin ratkaisu voi hyvinkin olla se oikea.

[1] Ruoka-avun ehtona tulisi mielestäni yleensäkin olla sitoutuminen lisääntymättömyyteen avunsaannin ajan - ehkäisyvalmisteet olisi oikeastaan parasta sotkea jaettavien elintarvikkeiden sekaan.

Jukka Aakula kirjoitti...

Sammalkieli, Ihan hyvä vastaus minusta.

Aakke kirjoitti...

Käytännössä näen ääri-islamin samankaltaisena kuin uusnatsismin.
Ääriajatuksia, jäsenet jollain tapaa yhteiskunnasta syrjäytyneitä, kynnys väkivaltaan olemassa.

Jukka Aakula kirjoitti...

Ongelma on se, että esimerkiksi marokkolainen maahanmuutaja Amsterdamissa radikalisoituu ilmeisesti helpommin kuin marokkolainen Marokossa asuva.

Jukka Aakula kirjoitti...

Ehkä koulutettua radikaalia muslimia voisi verrata myös johonkin vähemmän patologiseen kuin natseihin.

Vaikkapa taistolaisiin tai AKS:ään. Suuri sukupolvi radikalisoituu ja vielä tehokkaammin se radikalisoituu kun se on eri etnistä ryhmää kuin muu väestö.

Seuarukset voivat olla dramaattiset. Mutta aina nuorison kapinaan on vastattu jotenkin integroimalla kapinalliset. Voihan olla että se nytkin onnistuu.

Islamistien oleellisimmat vaatimukset otetaan huomioon ? Naiset pois töistä ja sisälle ?
Sharia ? Voihan olla että se riittää ?