torstaina, helmikuuta 19, 2009

Vanhoillislestadiolaisten uskonnonvapaus vaarassa

Mari Stenlund kysyy HS:n vieraskynässä, onko ihanteena uskonnollisuus joka ei vaikuta ihmisen elämään mitenkään. Kysymys liittyy tietysti Ihmisoikeusliiton päätökseen tutkia, onko Vanhoillislestadiolaisten ehkäisykielto ihmisoikeuksien vastainen. Ehkäisykiellon epäillään olevan ristiriidassa naisen ruumiillisen itsemääräämisoikeuden kanssa erityisesti silloin, kun raskaudet ja synnytykset uhkaavat naisen henkeä ja terveyttä.

Stenlund kysyy:

Jos Ihmisoikeusliitto käsittää lestadiolaisten ehkäisykiellon ihmisoikeuksien vastaiseksi, lienee seuraavaksi tulilinjalla Jehovan todistajien verensiirtokielto. Mitä seuraavaksi? Kielletäänkö helvetistä opettaminen mielenterveyden suojelemisen nimissä? Onko lopulta ihanteena sellainen uskonnollisuus, joka ei näy ihmisen elämässä mitenkään?

Sopii todella kysyä onko ihanteena uskonnollisuus, joka ei vaikuta ihmisen elämään mitenkään ja jolla ei erityisesti ole mitään yhteisöllistä komponenttia ja josta yhteisöllinen rankaiseminen ja yhteisöllinen painostus on kokonaan poistettu. Koska uskonto kuitenkin on yhteisöllinen ilmiö, tällainen uskonnon tulkinta johtaa eittämättä uskonnon täydelliseen vesittämiseen. Ajatus, että "uskonto on yksityisasia" on samanlainen looginen järjettömyys kuin Leninin "enemmistö ei ole matemaattinen vaan poliittinen käsite".

Koska uskonto on yhteiskunnan yksi välttämätön kivijalka, uskonnon vesittämisyritys on myös agressio suomalaista yhteiskuntaa ja Suomen kansaa vastaan.

Ihmisoikeusliiton uskonnonvapauden tulkinta johtaa myös perinteisen uskonnonvapauden murtumiseen. Mari Stenlund toteaa:

Muuttunut uskonnonvapauskäsitys voi johtaa siihen, että oudolta vaikuttavan ratkaisun tekevän ihmisen arvellaan olevan manipuloitu, ja julkinen valta puuttuu siksi peliin turvatakseen hänen "autenttisuutensa". Psykoottisten, kehitysvammaisten, lasten ja dementoituneiden vanhusten joukkoon päätyisivät kaikki, joiden ratkaisut eivät noudata yleisesti suvaittuja linjauksia. Tällöin klassisesta uskonnonvapauskäsityksestä on jäljellä vain rippeet, jos niitäkään.

Valtion ja sen tukemien "virallisten" kansalaisjärjestöjen sekaantuminen ihmisten ja yhteisöjen asioihin alkaa saada yhä oudompia piirteitä. Käynnissä on eräänlainen pakkoyhtenäistäminen (die Gleichschaltung), mutta yhtenäistäminen arvoihin, jotka ovat suomalaiselle kansalle vieraita.

Lyhennelmä Stenlundin kirjoituksesta on tässä:

Ehkäisykielto koettelee klassista käsitystä uskonnonvapaudesta

Uskonnonvapaudella on perinteisesti tarkoitettu sitä, että yksilö ja yhteisö saavat päättää uskonnollisista näkemyksistään ja uskonnon harjoittamisestaan muiden niihin puuttumatta.

Yksilöillä on ajateltu olevan oikeus myös sellaisiin itseään koskeviin ja uskonnollisesti perusteltuihin ratkaisuihin, jotka uhkaavat heidän omaa terveyttään ja turvallisuuttaan. Tätä oikeutta on voinut rajoittaa vain, jos terveyttä ja turvallisuutta uhkaavan ratkaisun tekijä on niin sanotussa paternalismin oikeuttavassa tilassa eli psykoottinen, kehitysvammainen, lapsi tai dementoitunut vanhus.

Kun Ihmisoikeusliitto nyt lähtee selvittämään lestadiolaisten ehkäisykieltoa ihmisoikeuksien näkökulmasta, se samalla ilmaisee, että edellä kuvattu klassinen tulkinta uskonnonvapaudesta on ehkä riittämätön. Jos uskonnonvapaus nimittäin ymmärrettäisiin klassisessa merkityksessään, ei ehkäisykieltokysymyksessä olisi mitään tutkittavaa.

Klassisen uskonnonvapauskäsityksen rinnalle on ehkäisykieltokeskustelussa ilmestynyt uusia vapaustulkintoja. Tuloksena on käsitteiden sekamelska.

Ensinnäkin on pohdittu, ovatko uskonnollisessa yhteisössä elävän yksilön näkemykset ja päätökset autenttisia vai onko henkilö yhteisön harjoittaman manipulaation uhri. Tällöin kysytään, onko ehkäisykieltoon myöntyminen yksilön aito päätös vai lestadiolaisyhteisön harrastaman suoran tai epäsuoran aivopesun tulos.

Esimerkiksi Suomi24.fi:n keskustelufoorumilla todettiin: "Mutta jos olet kasvanut uskovaisessa perheessä ja sinut on lapsesta asti aivopesty uskoon, et muusta tiedä, vaan seuraat sokeasti uskonoppeja, olivat ne sitten hyväksi tai pahaksi, ja opit vielä pitämään niitä omina mielipiteinäsi."

Klassisen uskonnonvapauskäsityksen rinnalle on siis tullut käsitys yksilön autenttisen eli omaehtoisen uskon turvaamisesta.

Ehkäisykieltokeskustelussa ilmenee myös yksilön mahdollisuuksiin keskittyvä vapauskäsitys. On nimittäin kysytty, onko lestadiolaisperheellä aitoa mahdollisuutta päättää ehkäisystä, jos yhteisön periaatteiden vastaan toimimisen hintana on yhteisön hylkäämäksi tuleminen.

Kun Vauva-lehden keskustelupalstalla väläytettiin mahdollisuutta erota lestadiolaisuudesta, vastaukseksi tuli kipakka kommentti: "Ei se ole niin yksinkertaista. Ero lestadiolaisuudesta on tuskien tie."

Klassinen uskonnonvapauskäsitys luottaa siihen, että yksilöllä on oikeus erota sellaisesta uskonnollisesta yhteisöstä, jonka oppeja hän ei hyväksy tai halua noudattaa. Yhä useammin esitetään kuitenkin näkemys, että yksilöä pitäisi suojella hänen omalta uskonnolliselta yhteisöltään.

Ajatuksena näyttää olevan, että uskonnollisessa yhteisössä pitäisi olla lupa uskoa, mitä huvittaa, ja toimia, miten huvittaa. Muuten yhteisöä pidetään manipuloivana tai yksilön mahdollisuuksia kyseenalaisesti rajoittavana. Kotimaa-lehden keskustelupalstalla kauhisteltiin: "On pöyristyttävää, että lestadiolaiset uskonoppineet tunkeutuvat ihmisten makuuhuoneisiin."

On ymmärrettävää, että internetin keskustelupalstoilta puuttuu käsitteellinen ryhti. Samaan uskonnonvapautta koskevien käsitteiden epäselvyyteen sortui kuitenkin myös Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kristiina Kouros, kun hän totesi (HS 25. 1. 2009): "Emme halua puuttua uskonnonvapauteen vaan muita vapauksia uhkaavaan pakkoon. Ihmisillä pitää myös olla vapaus valita omaan ruumiiseensa liittyvistä asioista, kuten ehkäisystä. Tätä ehkäisevä pakko voi ilmetä monella tavalla, myös yhteisön hiljaisena paineena."

Näyttää siltä, että uskonnonvapauden tulkinta on laajentunut ja monimutkaistunut niistä ajoista, kun uskonnonvapausartiklat on kirjattu kansainvälisiin ihmisoikeusasiakirjoihin. On hyvä, että keskustelua käydään. Samalla on kuitenkin tiedostettava, että kannanotoilla on merkittävät vaikutukset käsityksiimme uskonnonvapaudesta ja että jokaisella käsityksellä uskonnonvapaudesta on uhkansa.

Kun klassista uskonnonvapauskäsitystä voidaan syyttää välinpitämättömyydestä, on muuttuneen uskonnonvapauskäsityksen uhkana orwellilainen "orjuuttaminen vapauden nimissä".

Jos Ihmisoikeusliitto käsittää lestadiolaisten ehkäisykiellon ihmisoikeuksien vastaiseksi, lienee seuraavaksi tulilinjalla Jehovan todistajien verensiirtokielto. Mitä seuraavaksi? Kielletäänkö helvetistä opettaminen mielenterveyden suojelemisen nimissä? Onko lopulta ihanteena sellainen uskonnollisuus, joka ei näy ihmisen elämässä mitenkään?

Muuttunut uskonnonvapauskäsitys voi johtaa siihen, että oudolta vaikuttavan ratkaisun tekevän ihmisen arvellaan olevan manipuloitu, ja julkinen valta puuttuu siksi peliin turvatakseen hänen "autenttisuutensa". Psykoottisten, kehitysvammaisten, lasten ja dementoituneiden vanhusten joukkoon päätyisivät kaikki, joiden ratkaisut eivät noudata yleisesti suvaittuja linjauksia. Tällöin klassisesta uskonnonvapauskäsityksestä on jäljellä vain rippeet, jos niitäkään.

3 kommenttia:

Vasarahammer kirjoitti...

Tässä kiinnitit huomion oikeaan asiaan ja olen iloinen, että Mari Stenlund sai kirjoittaa asiasta Hesarissa.

Ihmisoikeusliiton (tai ihmiskiusausliiton) aktivismi asiassa on erittäin kyseenalaista.

Lestadiolaiset ovat aina kunnioittaneet maallista (ja kirkollista) esivaltaa. He eivät koskaan ole ilmaisseet halua korvata Suomen lakia uskonnollisella lailla.

Se tosiasia, että ihmisoikeusteollinen kompleksi on käynyt heidän kimppuunsa, kertoo ihmisoikeusfundamentalismista. Enää ei riitä, että uskonnollinen yhteisö jäsenineen noudattaa lakia. Sen lisäksi pitää tunnustaa moderni vasemmistoliberalismi täydellisen syrjimättömyyden periaatteineen ylimmäksi totuudeksi ja moraaliseksi ohjenuoraksi.

Valkea kirjoitti...

Totalitaristinen laki.

Vasarahammer kommentoi jo hyvin ja lisään:

- Tarkoituksena on hajottaa tietty osa uskonnollisista yhteisöistä yksilöiksi, joiden ainoa sallittu merkittävä yhteys on suoraan valtioon. Koska yksilö on niin paljon heikompi kuin valtio, yksilö on automaattisesti alistetussa asemassa. Valtio voi toimia ja toimii em. tilanteessa, kuten näemme, mielivaltaisesti, ja yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksia ja vapautta polkien. Kyseessä on myös toimi, joka on linjassa Eu:n imperialististen tavoitteiden kanssa.

- Tämä laki kohdistuu vain niihin uskonnollisiin yhteisöihin, joista ei ole haittaa yhteiskunnalle, jotka ovat vaarattomia ja joilla ei ole etnisyyteen perustuvaa lain erityissuojaa. Esim. muslimeja se ei tule käytännössä koskemaan. Toki näön vuoksi puututaan näyttävästi muutamaan valikoituun yksittäistapaukseen, mutta kokonaisuus jätetään ennalleen. Jos valtio puuttuisi jollain todellisella tavalla muslimien uskonnonharjoittamiseen ja yhteisöihin, siitä seuraisi niin paljon systemaattisia ongelmia, että suomalaisen heikkotahtoisen "ihmisoikeus" valtion olisi peräännyttävä.

Nostan hattua muslimeille. He ovat järjestäneet yhteisönsä siten, että heidän on vaikea joutua alistetuiksi tai vainotuiksi.

- Kristityt olivat alkutaipaleellaan vainottuja ja Suomen valtio jatkaa vanhaa perinnettä. Kristittyjen yhteisöjen on toimittava monimutkaisemmin suojellakseen yhteisöjään uudessa vihamielisessä ympäristössä.

- Todellinen vapaus perustuu kolmeen asiaan; sananvapauteen, ja järjestäytymis- ja kokoontumisvapauteen. Järjestäytymisvapaus tarkoittaa mm. sitä, että yksilöillä on oikeus järjestäytyä haluamallaan tavalla yhteisöiksi, joissa he noudattavat yhteisöjensä sääntöjä. Jos yhteisö noudattaa lakia ja järjestystä perinteisessä mielessä (Esim. Yhdysvaltain perustuslain traditionaalinen tulkinta), se voi elää ja toimia sääntöjensä mukaisesti viranomaisten puuttumatta siihen.

Anonyymi kirjoitti...

Ruukinmatruuna kirjoittaa samasta asiasta 19.2.2009.


http://takkirauta.blogspot.com/2009/02/vapaasti-uskonvapaudesta.html

"Mutta lestadiolaiset eivät suinkaan ole ainoa uskontokunta, jossa ehkäisy tai abortit ovat kiellettyjä. Täsmälleen sama kielto on roomalaiskatolisuudessa. Ja - ylläri pylläri - islamissa. Sterilointi on ehdoton no-no, ja ehkäisyvälineiden käyttökielto ilmaistaan kierosti: ehkäisy on islamissa miehen päätettävissä oleva asia, sillä nainen on miehensä omaisuutta eikä naisella ole näin mitään oikeutta estää miestään kylvämästä häneen siementä eikä myöskään vaatia tältä vaikkapa kondomin käyttöä.
"


Matruuna pohtii myös, mikä ihmisoikeusliitto oikein on ja mitkä ovat sen puheenjohtajan Kristiina Kouroksen taustat.

Yllätys yllätys... ihmisoikeusliitto saattaa olla islamin asialla.

En tiedä kumminkaan Kristiinan aviopuolison iranilaisen Alexis Kouroksen taustoja, joka tunnetaan muun muassa "Six Degrees"-lehden päätoimittajana ja ehkä on myös Helsinki Timesin päätoimittaja.
Herää kysymyksiä. Onko herra Kouros lähtenyt aikanaan islamia pakoon vai onko hän islamin asiaa edistävä henkilö. Saavatkohan nämä lehdet avustusta arabimaista?

acc