keskiviikkona, joulukuuta 31, 2008

Sekularisaatio Euroopassa

Wikipedia määritelee modernisaation seuraavasti:

Modernisaatioon kuuluu yksilöiden ajattelun muutos individualistisemmaksi, ja samalla sosiaalisen organisaation muutos. Keskeinen osa modernisaatiota on myös talouden modernisoituminen, johon sisältyy teollistuminen (modernisaatio on neutraali käsite sen suhteen, tapahtuuko talouden muutos markkinataloutta vai suunnitelmataloutta kohti. Esimerkiksi Neuvostoliitossa modernisaatio vietiin läpi suunnitelmatalouden keinoin.) Demokratia lasketaan usein yhdeksi modernisaation piirteeksi, toisaalta monet maat näyttävät modernisoituneen ilman demokratiaa. Joka tapauksessa poliittisen organisaation muutos rationaalisemmaksi (ja ilmeisesti byrokraattisemmaksi) on osa modernisaatiota. Modernisaatio teollistumisen myötä on siis valtava muutos yksilöiden elämässä ja yhteiskunnan tasolla

Modernisaatioon liittyy myös sekularisaatio eli uskonnon merkityksen lasku. Modernisaatio ja sekularisaatio ovat tähän päivään saakka edenneet Euroopassa vääjäämttä ensin Englannissa ja Ranskassa - Saksa tuli jälkijunassa. Nimimerkin Antti laittama linkki kertoo, että tilanne saattaa jatkossa muuttua:

Kaufmann, Eric. "The End of Secularisation in Europe?: A Demographic Perspective" Paper presented at the annual meeting of the American Political Science Association, Marriott, Loews Philadelphia, and the Pennsylvania Convention Center, Philadelphia, PA, Aug 31, 2006

Johtopäätös on että Euroopassa sekularisaatio saattaa demografisista syistä (esimerkiksi muslimimaahanmuuuton takia) loppua ja uskonnollisuus kasvaa. Ongelma tällaisissa tutkimuksissa lienee se, että maahanmuuttajien modernisaation ja sekularisaation nopeutta on vaikea ennustaa.

Koskettaako modernisaatio muslimimaahanmuuttajien enemmistöä, vai onko uskonto muslimeille jatkossakin se symboli, jolla yhteisö merkitään. Suomenruotsalaisilla kieli on yhteisön määrittelevä symboli mutta muslimeilla se on vääjäämättä uskonto.

Uskontotieteilijä Richard Sosisin mukaan uskonto on sitä tehokkaampi yhteisön määrittelevä symboli/signaali mitä kalliimpaa sen ilmaiseminen on. Uskonnon tapauksessa symbolin kalleus merkitsee esimerkiksi uskonnollista fundamentalismia ja jopa terrorismia.

Sosisin tutkimuksen mukaan nimenomaan yhteiskunnan diversiteetti "pakottaa" ihmiset käyttämään kalliita signaaleita, jotka ilmaisevat henkilön voimakasta sitoutumista omaan yhteisöönsä. On oletettavissa että modernisaatio etenee hitaimmin - tai jopa loppuu kokonaan - juuri monikulttuurisissa valtioissa. Mutta asia on tässä vaiheessa vielä hyvin kiistanalainen.

Ei kommentteja: