sunnuntaina, elokuuta 11, 2019

Lihansyöntikielto vai CO2-vero?

Joku vihreä (mm. Emma Kari) on taas ehdottanut lihan syönnin rajoittamista ratkaisuna ilmastotalokoisiin. Joku persu (Teuvo Hakkarainen) taas väittää, että mitään ei tarvitse tehdä, koska ilmasto ei lämpene ihmisen toiminnan tuloksena. Fiksumpi persu tai muu oikeistolainen on huolestunut siitä, että ilmastokysymyksellä vain perustellaan verojen nousua ja suomalaisten elämän rajoittamista. Kari yrittää osoittaa kaikin tavoin, että persut ovat oikeassa - ilmaston lämpenemisessä on Karin mielestä todellakin kyse ensi sijassa ihmisten elämän rankasta rajoittamisesta. Otetaan persuilta pois pihvit ja makkarat, ajattelee ehkä Kari? Halla-ahon mukaan ilmasto-ongelmasta halutaan tehdä moraalinen kysymys ja Suomen halutaan tekevän radikaaleja toimia, vaikka useimmat muut maat eivät tekisi yhtään mitään.

Vasemmistoliittolainen (Anna Kontula) taas esittää, että BKT:n kasvu on pysäytettävä, jotta ilmaston lämpeneminen saadaan kuriin. Kokoomuksen Elina Lepomäki on huolestunut siitä, että energiaverot nostavat lämmityskustannuksia siellä, missä ei ole varaa investoida maalämpöön tai ilmalämpöpumppuun. Vasemmistoliittolainen (Kontula) toteaa, että kamppailu ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi on myös luokkapolitiikkaa - kamppailua siitä, miten kutistuva hiilibudjetti jaetaan.

Lepomäki ja Kontula puhuvat siis molemmat siitä, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus on otettava huomioon ilmastotoimissa. Kari sen sijaan tekee todennäköisesti ainakin osittain identiteettipolitiikkaa - lihansyönnistä puhuminen tekee hyvää siltä kannalta, että Vihreät ja Perussuomalaiset nähtäisiin politiikan päävaihtoehtoina. Halla-aho tuntuu uskovan samaa, Vihreät ja Persut ovat päävaihtoehdot. Myös Hakkaraisen kommentti tukee Karin agendaa - vain Vihreät voivat pelastaa maamme persuilta.

Vihreiden tapana on vaatia alakohtaisia toimia - lentoveroa, lihan syönnin rajoittamista yms. - vaikka taloustieteilijöiden konsensus oikealta vasemmalle on, että geneerinen CO2-vero on selvästi tehokkaampi (=halvempi suhteessa tuloksiin) kuin alakohtaiset toimet.

Lepomäki ja Kontula puhuvat tärkeästä asiasta. Sekä kansallisen tason että globaalin tason kohtuullisuus, reiluus ja oikeudenmukaisuus on tärkeää tehokkuuden lisäksi. Oikeistolainen on toki ihan aiheesta huolestunut siitä, että ilmaston lämpeneminen voi olla vain tekosyy lisätä sosialismia.

CO2-vero voi olla ristiriidassa oikeudenmukaisuuden kanssa samalla tavalla kuin se voi olla omiaan lisäämään kokonaisveroastetta. Mutta ei tarvitse olla.

1. Ilmastotoimet eivät vaadi verojen kasvua vaan sen uudelleen strukturointia. Verotetaan enemmän CO2:ta ja vähemmän jotain muuta.

2. Ilmastotoimet eivät aiheuta väistämättä sitä, että köyhät köyhtyvät edelleen.

EU:lle on esitetty kansalaisaloite, joka vastaa suurelta osin ainakin oikeudenmukaisuus-vaatimukseen ja ilmastotulli-vaatimukseen.

1. Kerätään veroa hiilidioksidipäästöistä, mutta palautetaan raha kokonaan kansalaispalkan omaisella maksulla kaikille kansalaisille.

2. Niitä maita, jotka eivät hinnoittele CO2:ta, kohtaan määrätään tullit.

Kontulan huoli ratkennee näin ainakin osittan - samoin Halla-ahon. Halla-aho on vaatinut ilmastotulleja ratkaisuksi ilmaston lämpenemiseen ja se on myös persujen virallinen kanta. Halla-aho on oikeassa siinä, että koska ilmaston lämpeneminen on globaali ongelma, ilman ilmastotulleja pelkillä suomalaisten tai eurooppalaisten uhrauksilla vihreät ehkä saavat hyvän mielen, mutta mitään muuta ei tapahdu. (Moni persu tosin päinvastoin kuin Halla-aho toivoo trumpilaisten tavoin, että ilmaston lämpenemiselle ei tehdä mitään, koska vain idiootit uskovat ilmaston lämpenemiseen.)

Oikeiston näkökulmasta kyseessä tietysti on uusi vero, mutta toisaalta ilmaston lämpenemisen pitää kaikkien taloustieteellisten teorioiden mukaan näkyä hinnoissa, koska se on hinnoittelematon haitallinen ulkoisvaikutus. Hinnoittelemattomuus on samanlaista sosialismia kuin se, että pankit pelastetaan kansalaisten rahoilla.

Karinkin luulisi ymmärtävän että CO2-vero nostaa lihan hintaa ja sitä kautta lihan kulutusta. Toisaalta Karille lihan syönti on todennnäköisesti moraalinen kysymys, joten CO2-vero lienee hänen kannaltaan ane, joka mahdollistaa rikkaille synnin teon.

Kompromissi vasemmiston ja oikeiston välillä voisi tietysti olla, että ko. "kansalaispalkkaan" siirtyminen kompensoitaisiin osittain alentamalla/yksinkertaistamalla tarveharkintaista sosiaaliturvaa.

Ei kommentteja: