keskiviikkona, syyskuuta 16, 2015

Suomen Sotilas painottaa maahanmuuton laatua

Suomen Sotilas -lehdessä on erittäin tasokas kirjoitus maahanmuutosta, joka kannattaa lukea. Ei tarvitse olla suositusten kanssa samaa mieltä, mutta kirjoituksessa on erittäin hyviä pointteja.

"Juuri irakilaisten työttömyys on Suomessa suurinta (yli 50 %), eikä ole syitä olettaa että uudet irakilaiset maahanmuuttajat työllistyisivät aiempia paremmin, ainakaan jos sosiaali- ja työllisyyspolitiikkamme ei muutu ja jos työn hinta Suomessa ei laske – niin ja se muuten ei ole pienipalkkaisen taskusta pois koska se laskee myös hintoja ja käynnistää taloudellisesti myönteisen syklin.
Muita huonosti työllistyneitä kansallisuuksia ovat olleet afgaanit ja somalit – ja nämä kaksi kansallisuutta ovat nytkin turvapaikanhakutilastoissa irakilaisten jälkeen suurimpia. Ilmeisesti Suomen vetovoimatekijänä heidän parissaan eivät ole ainakaan toimivat työmarkkinat.
Eli Suomeen tulevat maahanmuutajat eivät työllisty koska työmarkkinat eivät jousta. Toisaalta Suomi houkuttelee juuri sellaisia maahanmuuttajia joita työllistyminen ei kiinnosta vaan joita kiinnostaa sosiaaliturva."
"Jo nyt tiedetään, että maailman pakolaisleireiltä yritteliäimmät ja kyvykkäimmät pyrkivät anglosaksisiin maihin, päästäkseen nopeasti töihin, kun taas pohjoismaita kehutaan niiden työttömyyskorvauksista ja muista etuuksista. Usein esimerkiksi aasialaiset maahanmuuttajat vaihtavat hyvin nopeasti maata jos töitä ei löydy, he kun ovat useimmiten työn perässä. Toisin on monien Afrikasta ja Lähi-idästä tulevien suhteen, todistavat tilastot, ilman sen suurempaa rasismia."
Kirjoituksessa on myös vahva liityntä SAK:n nykyiseen Suomen vastaiseen politiikkaan. Suomeen on tietoisesti otettu vastaan maahanmuuttajia, joiden ei edes ole tarkoitettu työllistyvän:
"Suomessapa siirtolaisuuden vapauttamista vastusti jo 1970-luvulla sinnikkäimmin vasemmistolainen ammattiyhdistysliike, joka pelkäsi kilpailua työmarkkinoilla eli vähempään tyytyväisen halpatyövoiman tuontia. Vasemmistolaisilla toimittajilla oli tapanaan arvostella mm. Sveitsiä siirtotyöläisten riistosta. Kun Suomi päätti ottaa Vietnamin venepakolaisia, heitä otettiin hyvin vähän, mieluiten työkyvyttömiä invalideja. Silloin sanottiin, että Suomi osallistuu pakolaiskriisien hoitoon laadulla määrän sijasta. Hienoista asunnoista ja sosiaaliturvasta tehtiin hyveitä, joilla korvattiin se että Suomi otti hyvin vähän pakolaisia. Näin luotiin maine, joka on kantanut näihin päiviin asti. Samalla saatiin pakolaisista ja heidän jälkeläisistään yksi Suomen ahkerimmista väestöryhmistä rakentamaan Suomea. Vietnamilaistaustaisilla kun taitaa useammin olla kaksi työtä kuin ei työtä ollenkaan."

Suuri syy sille, että maahanmuuttajat eivät työllisty ovat suljetut työmarkkinat ja työn keinotekoisesti korkea hinta, jolloin kysyntä ja tarjonta eivät tule toisiaan vastaan. Koska maahanmuuttahat tietävät, että Suomi ei ole työllistäjä vaan hyysääjä, Suomeen myös valikoituu Suomen kannalta heikkolaatuista sakkia:

"Suomella on ilmeisesti sitkeä maine maana, joka ei passita siirtolaisia töihin, vaan tarjoaa heille passivoivaa sosiaaliturvaa. Toisaalta niinhän teeme tasa-arvoisesti omillemmekin.
Suomessa ei tarvitse tehdä töitä jos ei haluta. Suomi ei kiinnostakaan sotaa pakenevia syyrialaisperheitä, jotka jäävät Ruotsiin vaikka keväästä 2011 alkaen kaikki syyrialaiset turvapaikanhakijat ovat saaneet jäädä Suomeen aivan kuten Ruotsiinkin."
"Ensi perjantaina ammattiyhdistysliikkeemme osoittaa mieltään lyömällä kapuloita kansantalouden rattaisiin.
Kysymys on pitkälti siitä, että Suomessa ei olla valmiita toimimaan edustuksellisen demokratian pelisääntöjen mukaan vaan vaaleissa hävinnyt vasemmisto yrittää nyt vaikuttaa asioihin korporatiivisin ja ulkoparlamentaarisin keinoin. Tämä tekee myös ulkomaalaispolitiikan kovin haastavaksi. Kun maassa jätetään moni työ tekemättä koska se on liian kallista, ja kun julkinen sektori on paikoin palkkajohtaja, on kovin vaikeaa työllistää maahanmuuttajia tuottavalla ja yhteiskuntaa rikastuttavalla tavalla, olivatpa he sitten työperäisiä ja haluisia tai eivät. Kotouttamisen kannalta nimittäin työ on se paras lääke ja se on myös meidän kaikkien etu. Ilman työtä ei ole elämää."

3 kommenttia:

Vasarahammer kirjoitti...

Kaikki Länsi-Euroopan maat vetävät puoleensa porukkaa, jolla on heikot työllistymismahdollisuudet ja jotka mielellään nostavat sosiaalitukia.

Yhdysvalloissakin Lähi-idästä tulevista suuri osa elää ruokakupongeilla eli heikkoa on kaikkialla.

Lauri Stark kirjoitti...

Ihan oikean suuntaista analyysia tuossa on, mutta tämä kaihertaa:

Maahanmuutto on turvallisuuskysymys. Se on sitä siksi, koska se on viimekädessä taloudellinen kysymys.

Se, että tämäkin redusoidaan viime kädessä taloudelliseksi kysymykseksi kertoo siitä, kuinka pieneksi on näkökenttä kutistunut. Kirjoittaja pidättäytyy tarkoituksella analysoimasta kulttuurisia aspekteja eli sitä, miski jotkut tulijaryhmät sopeutuvat ja toiset taas eivät. Vaikea sanoa, onko tuossa pidättäytymisessä kyse pelosta vai siitä, ettei kirjoittaja vain kykene analysoimaan. Haluaisin uskoa, että jälkimmäisestä mutta nykyisen hysterian painoa tuskin kukaan voi täysin sivuuttaa.

Rotuaspektiahan ei kukaan tietenkään julkisesti tai ainakaan isoissa medioissa analysoi. Onko tosiaan niin, että on kohtuutonta toivoa elävänsä valkoisessa Suomessa? Vaikka sanomami ei tarkoita sitä, että Suomen tulisi olla puhdasrotuinen tai kokonaan valkoinen, se tulkitaan niin. Jotenkin toive siitä, että etniset vähemmistöt pysyisivät demografisesti vähäpätöisinä, samaistetaan polttouuneihin. Toiveeni ei ole yhtään vähempää rationaalinen kuin suvaitsevaisten toive monikulttuurisesta Suomesta; kumpakaan kantaa ei viime kädessä perustella järjellä.

Jukka Aakula kirjoitti...

Hyvin on vaikea näille on sanoa että jokin kulttuuri on kotoutumisen osalta ongelmallinen.

Tämä siitä huolimatta että joku eturivin antropologi voi sanoa että islamilainen kulttuuri on este tai ainakin hidaste kansalaisyhteiskunnan kehittymiselle

http://kansankokonaisuus.blogspot.com/2011/04/islam.html