torstaina, joulukuuta 14, 2006

Tony Blair: kansakunta tarvitsee yhteisiä arvoja

Englannin pääministeri Tony Blair on puheessaan todennut saman mitä tämä blogi on toistellut ehkä jonkun mielestä jo kyllästymiseen asti: Kaikkien tietyn valtion - tässä tapauksessa Iso Britannian - asukkaitten on uskonnosta riippumatta sitouduttava ainakin joihinkin yhteisiin arvoihin.

"Integration, in this context, is not about culture or lifestyle. It is about values. It is about integrating at the point of shared, common unifying British values. It isn't about what defines us as people, but as citizens, the rights and duties that go with being a member of our society.

Christians, Jews, Muslims, Hindus, Sikhs and other faiths have a perfect right to their own identity and religion, to practice their faith and to conform to their culture. This is what multicultural, multi-faith Britain is about. That is what is legitimately distinctive.

But when it comes to our essential values - belief in democracy, the rule of law, tolerance, equal treatment for all, respect for this country and its shared heritage - then that is where we come together, it is what we hold in common; it is what gives us the right to call ourselves British. At that point no distinctive culture or religion supercedes our duty to be part of an integrated United Kingdom."


Blair toteaa myös suoraan että terrorismi on erityisesti muslimien "ongelma":

"It is true there are extremists in other communities. But the reason we are having this debate is not generalised extremism. It is a new and virulent form of ideology associated with a minority of our Muslim community. It is not a problem with Britons of Hindu, Afro-Caribbean, Chinese or Polish origin. Nor is it a problem with the majority of the Muslim community. Most Muslims are proud to be British and Muslim and are thoroughly decent law-abiding citizens. But it is a problem with a minority of that community, particularly originating from certain countries. The reason I say that this is grounds for optimism, is that what the above proves, is that integrating people whilst preserving their distinctive cultures, is not impossible. It is the norm. The failure of one part of one community to do so, is not a function of a flawed theory of a multicultural society. It is a function of a particular ideology that arises within one religion at this one time. "

Tulkitsen Blairin puheita niin että hän on kyllästynyt muslimien harjoittamaan terroriin Iso Britannian yhteiskuntaa kohtaan sekä demokratian ja naisten halveksuntaan.

Monikultturismin ajatus, jota Englannian Työväenpuolue on kannattanut 30 vuotta, että kullakin on oikeus täysin omiin arvoihinsa, jotka eroavat muun väestön arvoista, on epäilemättä mustavalkoinen ja epärealistinen. Kansakunta, joka ei jaa mitään yhteisiä arvoja, sirpaloituu ja sirpaloitumisen seurauksena tuhoutuu.

Tulkinta on minun - puheesta ei oikein täysin selviä, miksi Blairin mielestä kaikkien on sitouduttava yhteisiin arvoihin.

2 kommenttia:

reino kirjoitti...

Blair on siis päässyt siihen vaiheeseen monikulttuurisuudesta luopumisessa, että hän uskaltaa edellyttää kaikilta hänen maassaan asuvilta yhteisen kielen opettelemista ja samojen perusarvojen hyväksymistä. Jussi Halla-aho viimeisimmässä kirjoituksessaan huomauttikin tähän sisältyvästä käytännön ristiriidasta. Tietyt populat saattavat juhlapuheissaan hyväksyä ne yhteiset arvot, ainakin itseään hyödyttävin osin, mutta käytännössä antavat piut paut perusarvoille ja arvostavat oman porukan keskuuteen eristäytymistä. Länsimaisten ihmisten usko länsimaisten perusarvojen ylivertaisuuteen ja lopulliseen voittoon on liikuttava, mutta ei tuolta pohjalta kansakuntaa luoda.

Buchanan (State of Emergency) on selvästi mennyt monikulttuurisuuden hylkäämisessä askeleen edemmäksi kohti kansallisvaltion perusasioita. USA:n tilanne näyttää hänen mukaansa nyt vahvasti siltä, että "uskontunnustukset" yhteisiä perusarvoja, kuten vapautta, demokratiaa, ihmisoikeuksia ja perustuslakia kohtaan eivät riitä, vaan käytännössä yhteinen kieli, uskonto, kulttuuri ja historia ovat niitä asioita, jotka luovat kansakunnan.

Jukka Aakula kirjoitti...

Osut asian ytimeen. Blair toteaa puheessaan suunnilleen niin että "mitä tulee oleellisiin arvoihimme kuten demokratiaan, tasa-arvoon jne. niin ne ovat asioita jotka ovat meille yhteisiä" . Implisiittisesti tuo sisältääajatuksen että "tasa-arvo on oleellinen arvo mutta usko Allahiin on sekundäärinen arvo".

Ongelmahan juuri on se että vaikka Blairin mielestä tasa-arvo on primääri arvo. jonkun Hassimin mielestä usko Allahiin on primääri arvo.

Varmaan Blairin tavoin ajattelee moni muukin länsimainen liberaali. Blairille nostan hattua siinä että hän sanoo ajatuksen ääneen. On paljon helpompi keskustelu asioista kun omat oletukset sanotaan ääneen.

Ainoa ongelma Blairin ajatuksessa on todellakin vain se että hän on väärässä jos hän kuvittelee että kaikilla ihmisillä on samat primäärit arvot.

Toisaalta koska ihmisillä ei ole yhteiset primäärit arvot, Blairin optimismi sen suhteen että muslimien ja eurooppalaisten väliset ristiriidat ovat puhumalla ratkaistavissa on todennäköisesti väärä.