sunnuntaina, marraskuuta 05, 2006

Voiko ihmiskunta olla yksi sisäryhmä ?

Bloggerissa on ollut ongelmia ja seuraava kommentti on jäänyt vastaanottamatta. Kommentti on muutenkin niin merkittävä että se kannattaa ottaa esiin. Michael Laakasuo siis kirjoitti:

"Eikö olisi järkevämpää ajatella koko ihmiskuntaa omana sisäryhmänään ja esim. bakteereita ulkoryhmän edustajina jotka pyrkivät nujertamaan meidät? Ilman lääketeollisuutta ei näin suurta ihmiskuntaakaan olemassa.

Muistutamme kuitenkin nukleotidien tasolla toinen toisiamme ihan yhtä paljon nyt kuin esim. 100 000 vuotta sitten eläneitä esi-isiämme. Aihetta on käsitellyt Juha Valste -niminen biologi teoksessa Apinasta ihmiseksi.

Mietin myös sitä, että jos seksuaalivalinta on se, joka ohjaa inhimillisten ominaisuuksien(esim. taiteellisuus, älykkyys, empatia) valikoitumista, niin eikö ole ihan luonnollista, että ympäristön kelpoisuusvaatimusten muuttuessa, naiset seksuaalivalitsevat mahdollisimman erilaista geeniperimää olevan partnerin lasten siittäjäksi?

Tarkoitan sitä, että nykyisessa maailmassa vakavin uhka ihmisille ovat erilaiset taudit ja bakteerit - tai pieneliöt ja virukset ylipääten. Mikäli partnerin mahdollisimman erilaisen ulkonäön perusteella voi myös päätellä että näin onnistuu varmistamaan lapsilleen parhaan immuunipuolustuksen monenlaisia tauteja vastaan, eikö silloin ole ihan luonnollista paritella tämän kanssa ?"

Minun vastausyritykseni tässä:

Kysymyksesi on vähintäänkin erittäin aiheellinen. Yksi ongelma ehdotuksessasi on se että ihmiskunnan määritteleminen yhdeksi sisäryhmäksi ei ole esimerkiksi valistuneitten länsimaitten yksipuolisesti määriteltävissä. Sisäryhmä ei ole mikä tahansa matemaattinen joukko ihmisiä vaan moraalinen ryhmä jonka jäsenet sitoutuvat vähintäänkin joihinkin yhteisiin arvoihin - esimerkiksi sananvapauteen. Oleellista myös on että yhteisten normien rikkojia tavalla tai toisella sanktioidaan.

Kuten aiemmin totesin Boydin ja Richerssonin teorian mukaan

ihmisyhteisöjen yhteistoiminta perustuu kuitenkin lähinnä yhteisiin arvoihin, yhteiseen moraaliin ja yhteisiin normeihin. Oleellista on myös että yhteisten normien rikkojia rangaistaan. Normien rikkomisen rankaiseminen voi perustua esimerkiksi siihen että muut yksilöt panettelevat normien rikkojaa tai yhteisön erikoistunut rankaisuinstituutio (poliisi, papisto) rankaisee syyllistä. Usein myös pelko jumalallisesta rangaistuksesta (helvetin tuli) estää ihmistä toimimasta yhteisön normeja vastaan.

On todennäköistä että esimerkiksi muslimit eivät ole ollenkaan halukkaita liittymään tähän länsimaiden määrittelemään kaikille avoimeen sisäryhmään - heillä on oma sisäryhmänsä - umma. Katso myös aiempi kirjoitukseni.

Yleensäkään ihmiskunnan jako keskenään kilpaileviin ryhmiin ei ole kokonaan rationaalisesti toimivien ihmisten päätettävissä vaan ryhmät syntyvät jonkinlaisen evolutiivisen dynamiikan seurauksena. Ryhmäjako myös muuttuu jatkuvasti kyseisen dynamiikan seurauksena - esimerkkinä uskontokuntokuntien kehitys: Uskontokunnat syntyvät usein hyvin moraalisina, koherentteina ja suhteellisen egalitaristisina ryhminä (lahkoina), kasvavat sitten suuremmiksi kirkoiksi ja samalla usein maallistivat, muuttuvat hierarkkisiksi ja epätasa-arvoisiksi ja vähemmän koherenteiksi. Kun kirkko ei enää tarjoa vahvaa yhteisöllisyyttä, osa kirkon jäsenistä irtaantuu ja perustaa uuden lahkon.

7 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Michael Laakasuo kirjoitti:
"Tarkoitan sitä, että nykyisessa maailmassa vakavin uhka ihmisille ovat erilaiset taudit ja bakteerit - tai pieneliöt ja virukset ylipääten. Mikäli partnerin mahdollisimman erilaisen ulkonäön perusteella voi myös päätellä että näin onnistuu varmistamaan lapsilleen parhaan immuunipuolustuksen monenlaisia tauteja vastaan, eikö silloin ole ihan luonnollista paritella tämän kanssa ?"

Minkä takia tunnen pakottavaa tarvetta lukea tuon lopun niin, että mikäli partnerin mahdollisimman erilaisen ulkonäön perusteella voi myös päätellä, että näin onnistuu varmistamaan itselleen ja lapsilleen virustaudin, eikö silloin ole ihan luonnollista paritella tämän kanssa?

Anonyymi kirjoitti...

Asiahan on niin, että ei-valkoiset, etenkin kongoidit, haluvat pariutua mieluummin valkoisten kanssa kuin päinvastoin, he ovat geneettisesti hyötyvä osapuoli. Negridit parantavat valkoisiin sekoittumalla omaa genomiaan, mutta valkoisten kohdalla voidaan puhua vain menetyksestä. Varsinkin kun tiedetään, että myös älyykkyys on periytyvää.

Oma lukunsa on sitten esteettinen kysymys. Miksi valkoista naista pidetään rodusta riippumatta kauneimpana? Jos mustia naisia pidettäisiin haluttavimpana, olisivatko mustat silloin halukkaita luovuttaamaan geenivirtaansa muille? Tuskin.

Anonyymi kirjoitti...

Asiahan on niin, että ei-valkoiset, etenkin kongoidit, haluvat pariutua mieluummin valkoisten kanssa kuin päinvastoin, he ovat geneettisesti hyötyvä osapuoli. Negridit parantavat valkoisiin sekoittumalla omaa genomiaan, mutta valkoisten kohdalla voidaan puhua vain menetyksestä. Varsinkin kun tiedetään, että myös älyykkyys on periytyvää.

Oma lukunsa on sitten esteettinen kysymys. Miksi valkoista naista pidetään rodusta riippumatta kauneimpana? Jos mustia naisia pidettäisiin haluttavimpana, olisivatko mustat silloin halukkaita luovuttaamaan geenivirtaansa muille? Tuskin.

Anonyymi kirjoitti...

Terve Jukka!
Sinut bongattiin: http://www.nakokulma.net/index.php?topic=12503.msg319201#msg319201

Jukka Aakula kirjoitti...

Kiva !

Tajusin noista kommenteista että osa minun teksteistäni ilmaisee tosiaan asiaansa aika jyrkin sanakääntein. Mutta toisaalta miten voit sanoa että "universaali moraali ei ole välttämättä ainoa oikea tapa tarkastella maailmaa" ilman että kuullostat aika äärilaidan ihmiseltä. En kuitenkaan lähde selittelemään.

Jukka

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos Jukka kommentistasi. Olen sen perusteluista jokseenkin samaa mieltä, haasteellista ihmiskunnan yhdistäminen sisäryhmäksi tulee olemaan. Uskon kuitenkin itse ex-muslimina(nyk. ateisti), että myös islamilaisesta maailmasta löytyy riittävä määrä tapauskovaisia, joiden sopiva valistaminen oikeanlaisella tiedolla riittää murtamaan kyseisen sosiaalisen (islamilaisen) yhteiskunnan. En ts. usko, kuten tuskin sinäkään, että islamilaisuus on sen enempää geneettistä, kuin esim. toimistotyöntekokaan. Luulen, että internetin ja tiedon demokratisoitumisen myötä, yleinen valistuneisuuden taso maailmssa tulee nousemaan ja sitä kautta monet fundamentalistiset ideologiat on mahdollista saada kumottua. Sisällytän tähän nyt Yhdysvaltojen nk bible belt'in, kuin suomalaiset evoluutioteorian vastustajatkin.

Se, mitä kommentillani yritin sanoa on seuraava : "Eikö olisi hyödyllisempää pyrkiä proaktiivisesti purkamaan muureja(sosiaalisia, lingvistisiä, ideologisesia, ekonommisia) kansalliskuntien välistä, jotta saisimme vakaamman ja rauhallisen maailman"

Kunnioittavin terveisin,

-Michael Laakasuo

Jukka Aakula kirjoitti...

En usko että yksipuolinen muurien rikkominen edistää rauhaa. Päinvastoin se vähentää rauhanmahdollisuutta.

Samaan taapaan kuin yksipuolinen aseriisunta lisää sodan riskiä, myös yksipuolinen muurien rikkominen lisää konfliktien riskiä. Toisen maailmansodan edellä kun Hitler varusti Saksaa, Ranskassa vasemmisto puhui pasifismin puolesta. Englannissa Chamberlain kannatti myönnytyksiä Saksan suhteen. Seurauksena oli katastrofi.

Länsi on nyt varsin samanlaisessa tilanteessa islamin suhteen kuin silloin natsismin. Myös Venäjä on osoittanut että Euroopassa voi toimia miten vain ilman että Eurooppa reagoi.

Heikko länsi viestittää maailmalle masokistin tavoin "lyö minua koska olen arvoton sinuun verrattuna" Lännellä on enää kaksi vaihtoehtoa - tuho tai itsepuolustus.

Vaikka tämä blogi on syntynyt vuosien kiinnostuksesta kulttuuriantropologia ja .kulttuurievoluutiota kohtaan, tämän blogin tarkoitus ei ole vain puhua näistä asioista silkasta puhumisen ja ajatusten vaihdon ilosta. Tämän blogin tarkoitus on myös moraalinen varustautuminen länttä uhkaavia ulkoisia ja sisäisiä vihollisia kohtaan. Siinä mielessä tämän blogin kirjoittamisella on samanlainen päämäärä kuin osallistumisella vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön.


Minusta on hienoa että olet kommentoinut blogiani ja vaikka mielipiteemme eroavat, tai juuri siksi, toivon että keskustelu jatkuu !

Jukka