lauantaina, heinäkuuta 20, 2013

Kun antirasismi tappaa

Theodore Dalrymplen kirjoitus And Dying Thus Around Us Every Day  kuvaa sitä, miten rasismi-kortin heiluttelu aiheuttaa sitä, että sosiaalivirkailijat ja julkisten sairaaloiden lääkärit eivät uskalla tai muuten halua auttaa värillisiä ihmisiä. Psykoottisia mustia miehiä jätetään hoitamatta, koska lääkärit "eivät halua stigmatisoida ihmisiä ja "yhteisöjä", joita on jo pitkään stigmatisoitu". Väkivaltaa kohtaavia mustia naisia ja lapsia jätetään auttamatta samasta syystä, kun väkivallan harjoittaja on musta.

Viranomaiset haluavat signaloida kuuluvansa edistyksellisten ihmisten joukkoon ja katsovat siksi sormiensa läpi mitä hirvittävimpiä ihmiskohtaloita. Ovat siis sanalla sanoen oman maineensa takia välinpitämättömiä ihmisten kohtalosta. Psykoottisten ja väkivaltaisten miesten sukulaisia ei suostuta suojelemaan. Kirjoitus kertoo ihmisestä, joka terrorisoi koko naapurustoaan ja ajaa äitinsä tämän omistamasta kodista, jonka hankkimiseksi äiti on tehnyt pitkään työtä. Hoitava lääkäri - antirasismin valon kohdannut valkoisen keskiluokan jäsen - kieltäytyy diagnostisoimasta miestä psykoottiseksi. Sosiaalivirkailijat ja poliisi eivät tee mitään sen eteen, että musta äiti saisi kotinsa takia.

Nuori musta tyttö kuolee ottovanhempiensa kidutuksen kohteena, koska sosiaalivirkailija ja poliisi kieltäytyvät tekemästä usean lääkärin varoituksesta huolimatta mitään lapsen puolesta. Lapsen pelko äitiään kohtaan ohitetaan viittauksella länsi-intialaisten lasten vanhempien kunniotukseen. Lapsi ei edes ole länsi-intialainen vaan afrikkalainen.

Mustia nuoria miehiä on vuosia mittaan diagnostisoitu Englannissa varsin usein psykoottisiksi. Tästä on syytetty institutionalisoitua rasismia. Rasismi-leimaa pelkäävät lääkärit ovat siis erityisen varovaisia mustien miesten diagnostisoimisessa psykoottisiksi ja he ovatkin jättäneet ilmeisesti tästä syystä useita psykoottisia ihmisiä ja heidän sukulaisiaan auttamatta. BBC:n referoiman tutkimuksen mukaan afrokaribialais-peräinen mies sairastuu noin 9 kertaa helpommin psykoosiin kuin valkoinen. Tutkimuksen mukaan institutionalisoitu rasismi ei selitä diagnoosien suurta määrää, vaan todellisten sairastumisten suuri määrä selittää diagnoosien suuren määrän.

BBC selittää psykoosien suurta määrää sosiaalisilla syillä. Mitään tutkimustuloksia BBC ei tosin tältä osin esitä. Sosiaaliset syyt ovat ns. hyvä arvaus. Sosiaalisten syitten lisäksi myös biologiset syyt vaikuttanevat. Vasta edesmenneen professori Philip Rushtonin mukaan ihmisrotujen välillä on merkittäviä eroja henkisessä stabiilisuudessa ja siis psykoosien määrässä.

Raukkamaisuus ja epärehellisyys - varsinkin lääkärien, poliisien ja sosiaalivirkailijoiden raukkamaisuus - johtaa merkittävään kärsimykseen. Hyvien ihmisten luokkaan kuulumisen signalointi johtaa joskus samanlaisiin järjettömyyksiin kuin mikä tahansa identiteetin signalointi. Väistämättä. En halua demonisoida identiteetin signalointia - se on osa ihmisenä olemisesta - mutta aina kun se johtaa järjettömyyksiin - tai pikemmin siis vakaviin tehottomuuksiin - Kansankokonaisuus-blogi tulee ottamaan asian esiin.

Jos en ota, syyttäkää minua epärehellisyydestä.

Ei kommentteja: