perjantaina, heinäkuuta 17, 2009

Rotu ja Obama

Obama vaatii afromerikkalaisia ottamaan vastuun omasta ja erityisesti lastensa elämästä, ryhtymään tiedemiehiksi ja muihin korkean statuksen ammatteihin jne.

Vaikkakin syrjintää Obaman mukaan vieläkin esiintyy, afroamerikkalaisten on Obaman mukaan ymmärrettävä, että vastuu on ensi sijassa yksilöillä itsellään eikä esimerkiksi hallituksella.

Kunnioitan Obaman kannanottoa ja olen ainakin osin samaa mieltä. Haluan kuitenkin huomauttaa/kysyä seuraavaa:

1. Jos kerran mustien äo on suurella todennäköisyydellä selkeästi alempi kuin valkoisten ja mongolien, onko Obaman vaatimus kohtuuton ?

Näin ei välttämättä kuitenkaan ole. Afroamerikkalaisten alaryhmien menestyserot - karibialaisperäiset menestyvät käsittääkseni muita afroamerikkalaisia huomattavasti paremmin - ovat ilmeisesti suht suuria. Äo:n lisäksi muutkin tekijät - kuten yritteliäisyys ja työn arvostaminen - vaikuttavat siis menestykseen.

Toisaalta, vaikka yritteliäisyys ja muut asenne- ja kulttuuriset tekijät ovat helpommin muutettavissa kuin genotyyppi, kulttuurikin muuttuu hyvin hitaasti. Afroamerikkalaista kultturia leimaa työn alhainen arvostus miesten keskuudessa, miesten heikko vastuunotto perheestään ja miesten suhteellisen korkea rikollisuus. Kierteen katkaiseminen on hyvin vaikeaa.

2. Amerikkalaisessa yhteiskunnanssa on sekä positiivista että negatiivista syjintää afroamerikkalaisia kohtaan. Positiivinen syrjintä on hyvin laajaa: Erilaisilla kiintiöillä on synnytetty tilanne, jossa afroamerikkalaiset ovat yliedustettuja mm. lääkärin ja juristin ammateissa. Saman äo:n omaavalla afroamerikkalaisella on kiintiöitten takia moninkertainen todennäköisyys päästä lääkäriksi tai juristiksi valkoiseen amerikkalaiseen verrattuna. (Lähde: Herrnstein ja Murray, Bell Curve)

2 kommenttia:

Veikko Suvanto kirjoitti...

Liittyykö kakkoskohtaankin jokin kysymys?

Jukka kirjoitti...

Kiitos. Korjailin tekstiä. Oli hiukan hätäseen kirjoitettu.

.