torstaina, helmikuuta 14, 2019

Autot kuuluvat miesten identiteettiin yhtälailla kuin ydinvoiman vastustus vihreiden identiteettiin

Miehet käyttävät naisia useammin omaa autoa työmatkoilla kertoo HS. Tutkija toteaa itsestäänselvyyden:

Auto liittyy vahvasti miehenä olemiseen

Tutkijan mukaan tämä seikkaa johtuu siitä että pojille tyrkytetään asiaa lapsesta saakka. Tämä aiheuttaa sen, että miehet eivät yhtä mielellään kuin naiset käytä julkista liikennettä. 

Tietenkin onkin niin että autolla ajaminen on osa monen miehen identiteettiä. Ja autoilun tärkeys pojan päässä syntyy sosialisaation kautta. Samalla tavalla ydinvoiman vastaisuus on osa vihreiden identiteettiä. Molemmat asiat (ykstyisautoilu ja ydinvoiman vastustus) ovat tietysti ongelmallisia ympäristön kannalta.  Esimerkki ydinvoiman vastustuksen haitallisuudesta on vuoden 2014 taloustieteen nobelisti Jean Tirolen kirjasta Economics for Common Good, joka käsittelee ns. julkishyödykkeiden taloustiedettä."States sometimes spend as much as a thousand dollars per ton of carbon avoided (this used to be the case particularly in Germany, a country that does not have a lot of sunshine but installed first-generation solar power systems) when other measures to reduce emissions would cost just ten dollars per ton. This is a policy described as green by the vast majority of observers, but it is not: for the same cost, emissions could have been reduced by one hundred tons rather than a single ton!"
Noin 50 euroa per tonni johtaisi kirjan mukaan suht kestävään politiikkaan ja ilmaston lämpenemisen pysähtymiseen 2 asteeseen. Ruotsissa kotitaloudet maksavat 100 euroa per tonni hiilidioksidiveroa mutta teollisuus vähemmän. Teollisuuden alempi verotus on perusteltavissa sillä että muuten on vaarana teollisuus pakenee maasta ("carbon leagage"). Saksalle ydinvoimalaitosten sulkeminen on kuitenkin "ekoteko", eikä "ekotekojen" rinnalla ympäristö paljon paina. Ydinvoiman sulkemiseen on menty pitkälti Saksan voimakkaan ympäristöliikkeen painostuksen takia. "Ekotekojen" tarkoitus ei tietenkään Saksan tapauksessakaan ole saada mitään tehokkaasti toteutettua vaan viestittää että "me olemme hyviksiä". Saksan energiapolitiikka onkin johtanut a) kasvihuonekaasujen leikkausten epäonnistumiseen ja b) Saksan riippuvuuteen venäläisestä kaasusta, millä on ilmeisiä turvallisuuspoliittisia seuraamuksia.

keskiviikkona, helmikuuta 13, 2019

Facebook ja yhteisönormien ylläpito

Terveessä ihmisyhteisössä normin rikkojaa ojennetaan. Rikkeen suuruudesta riippuen rangaistus on suuri tai pieni. Mutta jos normin rikkoja hyväksyy ojennuksen ja lupaa muuttaa tapojaan, se on sitten siinä.

Facebook toimii toisin.

Otan esimerkin itsestäni: olen käyttänyt aikaisemmin lukuisia kertoja Venäjästä sanaa jota ei Facebookin normien mukaan saa käyttää. No todellisuudessa ko. sanaa ei ole missään kieltolistalla sanottu, mutta en takerru tähän.

Facebook antaa ko. sanan käytöstä bännin eli sulkee käyttäjän Facebookin tärkeimmistä toiminnoista.

Mutta bännien antaminen ei jää tähän, etkä pysty mitenkään vaikuttamaan siihen saatko uudelleen bännin. Facebook toimii nimittäin niin, että kun edellinen bänni on loppunut, se odottaa muutaman päivän ja etsii seuraavan pari vuotta vanhan tekstin, jossa vaikkapa samaa Venäjä-sanan synonyyymiä on käytetty. Ja antaa uuden bännin. Luuppi pyörii.

Opetus: Jos tiedät että olet joskus käyttänyt väärää sanoa jostakin, peli on Facebookin osalta pelattu. Käyttäytymistä ei kannata muuttaa, koska siitä ei ole mitään hyötyä.

Facebook toki tietää, että normin rikkojien rankaisemminen Facebookissa ei ole kovin tehokasta käyttäytymisen muuttamisen näkökulmasta. Todennäköisesti Facebook harjoittaakin vain hyvesignalointia tilanteessa, missä se on itse ryvettynyt todella pahasti Venäjän infosodan passiivisessa tukemisessa ja on hyötynyt Venäjän infosodasta riihikuivaa rahaa.

sunnuntaina, helmikuuta 03, 2019

Syntyvyyden romahdus

Väestön ikärakenne on koulutustason ja kansallisen äo:n ohella tärkein väestönlaadun komponentti. Suomen ikärakenne on kovaa vauhtia muuttumassa epäsuotuisammaksi.

Syntyvyys on alle 10 vuodessa laskenut nopeasti runsaasta 60 000:sta alle 50 000:een.On esitetty yhdeksi selitykseksi, että ihmiset eivät enää halua hankkia lapsia aikaisin tai ollenkaan, koska nuoret aikuiset eivät nauti lapsista. Elämässä on niin paljon muita mahdollisuuksia - harrastaa, matkustaa, viettää aikaa ystävien kanssa ja opiskella. On puhuttu pidennetystä nuoruudesta.

Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan varsinkin nuorten aikuisten onnellisuus laskeekin lasten syntymän myötä.Taloustieteen termein venhemmuuden utiliteetti erityisesti nuorelle aikuiselle on alempi kuin lapsettomuuden utiliteetti. Lapsen hankintaa siirretään ja kun ollaan ehkä valmiita hankkimaan lapsi, lasta ei enää vanhemmalla iällä niin helposti saada. Monet eivät halua lasta vanhempanakaan. Syntyvyys laskee. 

Väite, että lasten saanti alentaa onnellisuutta tai lapsettomuuden utiliteetti on vanhemmuuden utiliteettia korkeampi nuorella aikuisella, on tosi mutta yksinkertaistava väite. Lapsen hankinta 25 vuotiaana olisi nimittäin paljon mukavampaa, jos muukin nuoren ystäväpiiri hankkisi lapsen. Lapseton 25 vuotias olisi outo lintu jos ystäväpiirissä olisi vain lapsia hankkineita 25 vuotiaita. Vastaavasti lasten hankinta 25 vuotiaana on vielä paljon epämiellyttävämpää jos kaikki muut ystäväpiirissä ovat lapsettomia.

(Muitakin selityksiä lapsettomuudelle toki on, kuten miesten syrjäytyminen, mutta tämä postaus ohittaa ne.)

Formaali malli peliteoriaa ymmärtäville

Lasten hankintaa voidaan mallintaa koordinaatiopelinä, koska lapsettomuus ja vanhemmuus vaikuttavat voimakkaasti henkilön sosiaalisiin suhteisiin. Lapsettomat käytännössä viihtyvät paremmin toisten lapsettomien seurassa ja vanhemmat toisten vanhempien seurassa

Stategiat pelissämme olkoot pidennetty nuoruus X ja varhainen vahemmuus Y. Koska varhainen vanhemmuus alentaa henkilön utiliteettia, a on kuvassa suurempi kuin d.

Oleellista on, että koska lapsettomat käytännössä viihtyvät paremmin toisten lapsettomien seurassa ja vanhemmatkin toisten vanhempien seurassa, b ja c ovat pienempiä kuin d.

Eli b,c < d < a.

Peli johtaa siis kahteen stabiiliin Nash tasapainotilaan - toisessa kaikki seuraavat strategiaa X, toisessa kaikki seuraavat strategiaa Y.

Koordinaatiopelien teoriassa yksi mielenkiintoisimmista kysymyksistä on milloin populaatio siirtyy yhdestä stabiilista tasapainotilasta toiseen. Milloin esimerkiksi nuoret aikuiset alkavat siirtyä aikaisesta vanhemmuudesta Y strategiaan pidennetty nuoruus X.

Mikä on vähintäänkin selvää, että koordinaatiopelin luonteen takia tilanne on usein hyvin pitkään stabiili, erityisesti jos populaatio on suuri. Esimerkiksi strategia Y on pitkään vallitseva lähes koko väestöllä - mutta kun tarpeeksi suuri osa populaatiosta jonkin häiriön takia vaihtaa strategiaa toiseen Nash tasapainotilaan X, loputkin populaatiosta alkaa vaihtaa strategiaa nopeasti.

Se, mikä lapsettomuuden / vanhemmuuden tapauksessa helpottaa siirtymistä tasapainotilasta toiseen, on se että populaatio on käytännössä strukturoitu, vaikka onkin suuri. Ihmiset eivät tapaa kahviloissa satunnaisia henkilöitä vaan ystäviään. Strukturoidussa populaatiossa lapsettomuus leviää ystävältä ystävälle.

Simulaatio

Tämä simulaatio kuvaa tilannetta, missä populaatio on jakaantunut maantieteellisesti niin että ollaan tekemisissä nimenomaan naapurien kanssa.  Aluksi pidennettyä nuoruutta esiintyy vain yhdessä naapurustossa mutta lapsettomuus leviää muualle vääjäämättä. Mallia voi kritisoida epärealismista - ystävyys harvoin on maantieteellisesti strukturoitunutta, mutta olkoot tämä ensimmäinen simulaatio aiheesta. Mallissa b=c=0, a=5 ja d=1 Klikkaa vain kerran - sekoaa näköjään muuten.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.