sunnuntaina, heinäkuuta 23, 2017

Rahalla ei ole isänmaata - onko savonlinnalaisilla?

Sanotaan että rahalla ei ole isänmaata. Tarkoitetaan oikeastaan rahamiehiä.

Sinällä se ei ole hyvä eikä paha asia. Pikemmin tosiseikasta on hyviä ja huonoja seurauksia. Taloustieteilijät Daren Acemoglu ja James Robinson osoittavat, että kun pääomapiireillä on mahdolllisuus suhteellisen helposti siirtyä maasta toiseen - eli kun omaisuus ei perustu maahan tai maaperään - demokratia on stabiilimpaa kuin, jos pääoma on vaikeasti liikuteltavaa. Stabiilisuus johtuu siitä, että demokraattisissa vaaleissa valitun vasemmistohallituksen ei kannata lähteä sosialisoimaan omaisuutta, vaan pikemmin pitää pääomapiirit suopeina uusille investoinneille ja riski että vasemmiston vaalivoitto johtaa sotilasdiktatuurin ( niin kuin aiemmin usein tapahtui Etelä-Amerikassa ) laskee.

Mutta puhutaan nyt huonoista seurauksista.

Suomessa sortokauden aikana pääomapiirit eivät kannattaneet yleisesti itsenäisyyttä, koska Venäjän vallan aika oli suotuisaa taloudelliselle kasvulle. Vasta vallankumous sai pääomapiirit suurin joukoin itsenäisyyden taakse.

Suomettumisen aikana pääomapiirit hyötyivät Venäjän kaupasta ja kannattivat Suomen "virallista ulkopolitiikkaa" eli suomettumista eli myöntyvyyspolitiikkaa.

Enkä nyt väitä että myöntyvyysolitiikan edistäminen kaikkina aikoina on epäisänmaallista. Mutta on se sitä silloin kun on olemassa realistinen vaihtoehto. Esimerkiksi turvatakuiden hakeminen Natolta.

Itä-Suomen yrittäjät olivat 90-luvulta alkaen tyytyväisiä itäturismin virrasta, joka toi rahaa maahan. En tiedä tutkimusta siitä, onko itäsuomalaisten kannatus suomettumispolitiikalle laajempaa kuin länsisuomalaisten. Itäsuomalaiset ovat tsaarin vallan ajoista saakka kuitenkin hyötyneet idänkaupasta. Ei ihme että vapaussota alkoi nimenomaan Pohjanmaalta.

Tämä vaan tuli mieleen savonlinnalaisten innosta saada Putin "vieraakseen". Putinin vierailun uskotaan olevan hyvää mainosta Savonlinnan seudulle. Putin on kuitenkin Suomen vihollinen, joka uhkaa Suomea vastatoimilla esimerkiksi jos menemme Natoon. Putin harjoittaa infosotaa Suomea kohtaan mm. lapsikiistojen avulla ja käyttää apureinaan Bäckmannin ja Putkosen kaltaisia Suomi-syöjiä. Putin lähettää maahan pakolaisia päämääränään painostaa Suomea.

Ennen maa repee kuin huora häpee. 

keskiviikkona, heinäkuuta 19, 2017

Onko Venäjä siirtymässä seuraavaan vaiheeseen päämääränä koko Ukrainan valtaaminen?

Itä-Ukrainan kansantasavallat on yhdistetty "Vähä-Venäjän liittovaltioksi". "Vähä-Venäjä" ilmoittaa edustavansa koko Ukrainan aluetta.

Verkkouutiset kirjoittaa:

Venäläissivustot raportoivat Zakharenkon julistavan uuden valtion Ukrainan seuraajavaltioksi, jolla on oikeus edustaa koko Ukrainan aluetta. Poikkeuksen muodostaisi vain Krim, jonka Venäjä miehitti ja liitti itseensä kevättalvella 2014.

Zakharenkon ilmoitus muistuttaa Moskovasta ohjatun niin sanotun Terijoen hallituksen toimintatapaa vuonna 1939.

Paljon Ukrainassa matkustanut toimittaja Nina Leinonen raportoi Iltalehdessä:

Venäjän media räväytti tiistaina uutisen, jota ei köhimättä pystynyt lukemaan. Ensin luulin sitä niin sanotuista kansantasavalloista tulevaksi "hullutteluksi" kunnes Kremlin retoriikka puski huolella läpi.

Niin sanotut Donetskin ja Luhanskin kansantasavallat Itä-Ukrainassa aikovat yhdistyä. Ainakin, jos on venäläismedioihin uskominen. Asiasta ilmoitti tiistaina niin kutsutun Donetskin kansantasavallan johtaja 

Aleksandr Zahartšenko. Hän antaa ymmärtää, että tavoitteena olisi koko Ukrainan alueen valloittaminen. Hänen mukaansa Ukraina-nimeä ei enää pitäisi käyttää, vaan käytössä olisi jatkossa Vähä-Venäjä. Aiemmin niin sanotut kansantasavallat uhosivat Novorossijan alueen julistamisella, johon kuuluisi Ukrainan kaakkoiskulma. Nyt kiikarissa on koko Ukraina Krimin niemimaata lukuun ottamatta. 

Venäläisellä on venäläisen touhut. Osmo Jussila kuvaa kirjassaan Terijoen hallitus 1939-1940 nukkehallituksen perustamista geneeriseksi neuvostoliittolaiseksi työkaluksi. Ensimmäisiä kertoja samaa menetelmää käytettiin jo 20-luvun alussa Ukrainassa ja Georgiassa, sitten mm. Suomessa ja myöhemmin Afganistanissa. Algoritmi menee suunilleen näin:

1. Vallataan joku rajakaupunki venäläisillä joukoilla päivänä d.
2. Aloitetaan takautuvasti "sponttaani" kapina.
3. "Kapinalliset" pyytävät neuvoistoliittolais-venäläiseltä hallutikselta apua. Päivämääräksi saatetaan merkitä päivä d - 1.
4. Venäjä lisää "apuaan" "kapinallisille". Massiivinen naapurimaan valtaus aloitetaan.

Miksi Venäjä toimii juuri nyt? on mielenkiintoinen kysymys.  Veikkaan, että tämä liittyy jotenkin Trumpin valintaan USA:n presidentiksi, mutta on mahdotonta vielä sanoa varmaksi.

keskiviikkona, heinäkuuta 12, 2017

Mekanismi tehottomuuden leviämiseksi (ihmis)populaatiossa - osa 1

Varoitus: tarina on pitkä ja teoreettinen. 

Riikinkukon sulat ovat esimerkki siitä, että biologinen evoluutio ei johda aina insinöörimäiseen optimaalisuuteen. Kun riikinkukko-naaraat valikoivat isosulkaisia uroksia - alunperin ilmeisesti pitkiä sulkia pidetään merkkinä uroksen terveydestä - riikinkukkojen sulat kasvoivat pidemmiksi kuin mitä oli lentokyvyn kannalta optimaalista.

Riikinkukon pitkät sulat ovat esimerkki seksuaalivalinnan tuloksesta. Naaras suosiii tiettyä uroksen ominaisuutta valitessaan kumppania: Mikäli naaraan seksuaalinen preferenssi Y uroksen ominaisuuteen X on populaatiossa tarpeeksi laajaa, ominaisuus X leviää, vaikka se lyhentäisi oleellisestikin uroksen elinajan odotetta.

Lisäksi koska naaras jolla on preferenssi Y valikoi uroksen jolla on ominaisuus X, X:n ja Y:n esiintymisen välillä alkaa syntyä tilastollinen yhteys (linkage disequilibrium). On osoitettu että tällainen kahden ominaisuuden linkkautumiseen voi johtaa hyvin nopeaan evoluutioon positiivisen takaisinkykennän kautta. Syntyy kierre - runaway efekti - joka johtaa esimerkiksi riikinkukon sulkien pituuden kiihtyvään kasvuun.

Ilmiön ymmärsi aikoinaan ensimmäisenä evoluutiotutkija - ja Richard Dawkinsin mukaan Darwinin kaikkien aikojen suurin seuraaja - Ronald Fisher 30-luvulla.


Kaksi tutkijaa Matt Silver ja Ezequiel Di Paolo ovat osoittaneet että vastaavanlainen runaway-efekti voi syntyä hyvin toisenlaisessa tapauksessa: Oletetaan että geeni E vaikuttaa siihen miten yksilö muokkaa ympäristöään ja toinen geeni A siihen miten yksilö pärjää muokatussa ympäristössä. Oletetaan, että geenin E alleeli E panee yksilön muokkaamaan ympäristöään, kun taas saman geenin toisen alleelin e kantaja ei muokkaa ympäristöään. Geenin A alleelin A kantaja taas pärjää paremmin muokatussa ympäristössä kuin saman geenin alleelin a kantaja.

Alleelien E ja A välillä syntyy ymmärrettävästi vastaavanlainen linkkaus kuin uroksen ominaisuuden X ja naaraan preferenssin Y välille seksuaalivalinnan tapauksessa. Silver ja Di Paolo osoittivat että tilanteessa, missä yksilöt toimivat paikallisesti, voi syntyä vastaavanlainen runaway-efekti kuin seksuaalivalinnan tapauksessa. Eli:

Vaikka ympäristön muokkaus ei välttämättä kaikkialla olekaan edullista, muokkaus saattaa levitä koko populaatioon.

Alla oleva simulaatio esittää kolmessa solukossa saman ympäristön. Ensimmäisessä solukossa sininen kuvaa alleelin E esiintymistä (sininen = EE) ja punainen alleelin e esiintymistä (punainen = ee). Toisessa solukossa sininen taas kuvaa alleelin A esiintymistä (AA) ja punainen alleelin a (aa). Viimeisessä solukossa esitetään ympäristön tila: sininen kuvaa muokattua ympäristöä ja punainen muokkaamatonta. Violetti väri esittää "välitilaa" - ensimmäisessä ja toisessa solukossa heterotsygoottia (Ee tai Aa) ja komannessa jonkun verran muokattua ympäristöä. Simulaatio kuvaa sitä miten E:n ja A:n välille syntyy hiljalleen linkkaus ja E ja A valtaavat populaation. On huomattava, että malli on tehty niin, että

1. Muokkauksen kustannus on 0.
2. Muokkaamattomassa ympäristössä alleelin a kelpoisuus on aina (!) korkeampi kuin alleelin A kelpoisuus muokatussa ympäristössä, joten mallissa todellakin "huonompi" ominaisuus leviää koko populaatioon.

(Paina Try It jotta simulaatio lähtee käyntiin. Jonkun aikaa tilanne näyttää pysähtyvän. Tämä tapahtuu suht alussa, kun E ja A ovat ensin vähentyneet voimakkaasti ja samaan aikaan E:n ja A:n välille on syntynyt voimakas tilastollinen linkkaus).

Kolme muuta tutkijaa Luke Rendell, Laurel Fogarty ja Kevin N. Laland linkkasivat Silverin ja Di Paolon tuloksen ihmisen käyttäytymiseen: Kaskenpoltolla Länsi-Afrikassa on tässä tapauksessa esimerkki muokkauksesta. Kaskenpoltto ei tietysti ole minkään geenin suoraan aiheuttama mutta kaskenpolton ja ihmisen HbS-geenin välille syntyy kuitenkin linkkaus: Kun kaskenpoltto on yleistä, malarialoinen menestyy ja HbS-alleelin kantaja, joka on immuuni malarialle, menestyy. HbS-alleeli aiheuttaa kuitenkin myös sirppisoluanemiaa mikäli yksilö on saanut HbS-geenin molemmilta vanhemmiltaan.

On siis mahdollista, että kaskenpoltto (tai mikä tahansa kulttuurinen tapa) leviää hyvin nopeasti ihmispopulaatiossa, vaikka sen kokonaisvaikutus olisi yhteiskunnan kokonaistehokkuuden kannalta negatiivinen.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

maanantaina, heinäkuuta 03, 2017

Venäjä tunnustaa osallisuutensa Ukrainan taisteluihin

Suomessakin monet ovat epäilleet Venäjän osallisuutta Ukrainan taisteluun. Ainakin monet tälle blogille kommentoineet ihmiset. 
Monien vilpittömienkään (=ei salaaliittoteorioihin taipuvaisten) on vaikea uskoa, että Venäjä on 100-prosenttinen valehtelija. On ajateltu maltillisesti, että kun Venäjä kieltää osallisuutensa, ainakin heitä pitää kuunnella kuin ketä tahansa.
Nyt ei liene epäselvyyttä. Ei niin että herkkäuskoiset ja salaliitoteorioihin taipuvaiset tästä mitään oppisivat.
"- Olen lukenut ja kuullut paljon kritiikkiä koskien päätöstämme liittyä taisteluun Donetskissa ja Syyriassa, Lavrov lausui.
Hän heitti ilmoille haasteenomaisen vastakysymyksen ja pohti, olisiko Venäjän tullut katsoa hiljaa vierestä, kun Ukrainassa syrjittiin venäjän kieltä ja haluttiin heittää venäläiset ulos Krimin niemimaalta.
- Mutta sillä ei ole nyt väliä. Jos emme olisi tehneet kuten teimme, olisimme pettäneet sivilisaatiomme, jonka esi-isämme rakensivat vuosisatojen kuluessa ja levittivät laajoille alueille, Lavrov sanoi."


Salaliittoteoreetikko esittää seuraavaksi, että tietysti Venäjä osallistui Ukrainan taisteluihin mutta syy oli se, että Nato sekaantui ensin Ukrainan sisäisiin asiohin. Totuudet muuttuvat kuin Orwellin kirjassa 1984. Lukekaa nyt hyvät ihmiset se.

Todellisuudessa USA (ja Venäjä) on taannut Ukrainan suvereniteetin silloin, kun Ukraina luopui ydinaseistaan. USA:n ja Naton olisi pitänyt sekaantua paljon enemmän Venäjän sotaan Ukrainaa vastaan kuin se on tehnyt turvatakseen Ukrainan vapaus. Todellisuudessa Ukrainan "kapinalliset" ovat Venäjän masinoima joukko.

sunnuntaina, kesäkuuta 11, 2017

PS:stä Tanskan Kansanpuolueen tyyppinen maahanmuuttokriittinen puolue

Halla-aho voitti selkeästi kuten edellisessä postaukseksassani ennustin. PS muuttuu Tanskan Kansanpuolueen tyyppiseksi maahanmuuttokriittiseksi puolueeksi.

Kokoomuksen ja Keskustan kannalta tämä merkinnee alkuvaiheessa hallitustyöskentelyn vaikeutumista ja hallituksen kaatumista. Keskipitkällä tähtäimellä tämä mahdollistaa Tanskan mallin, missä PS on hallituksen ulkopuolella, mutta tekee yhteistoimintaa porvarihallituksen kanssa. Hallituksen on vastapalveluksena suostuttava haittamaahanmuuton voimakkaaseen leikkaamiseen. Tällaisella politiikalla on kansan laaja tuki - enemmistö suomalaisista haluaa haittamaahanmuuton leikkaamista.

EU:sta eroamisen Halla-aho voi kuitenkin unohtaa. Kansanäänestyksessä EU-erolla ei näyttäisi olevan mitään edelllytyksiä mennä läpi. Halla-aho pystyy sen sijaan parhaassa tapauksessa taitavasti pelaten leikkaamaan haittamaahanmuuttoa oleellisesti. Se on PS:n kannattajienkin ensisijainen päämäärä.

PS. PS:n henkilövalinnoissa on kaksi ongelmaa, joista suurempi on Laura Huhtasaari. Huhtasaari suhtautuu esimerkiksi Trumpiin (ja myös Putiniin) naivin positiivisesti. Huhtasaari on aktiivinen toimija, mutta ei ymmärrä esimerkiksi Venäjän uhkaa ollenkaan. Huhtasaari suhtautuu tieteelliseen maailmankuvaan niin kuin fundamentalistikristitty suhtautuu. Tietämättömyys kasvattaa tutkimusten mukaan itsevarmuutta ja uskoa omiin kykyihin.

tiistaina, kesäkuuta 06, 2017

Halla-aho, maahanmuutto ja EU

Halla-aho tulee suurella todennäköisyydellä valituksi PS:n puheenjohtajaksi. Halla-ahon mielipiteille on suomalaisessa yhteiskunnassa toisaalta tilausta ja toisaalta ei.

EVA:n tutkimuksen mukaan 55% suomalaisista on muuttanut mielipidettään maahanmuuttoa kohtaan negatiivisemmaksi.
Toisaalta kuukausi sitten tehty toinen EVA:n tutkimus osoittaa, että suomalaisten suhtautuminen EU:hun on hyvin positiivista - EU:sta etsitään turvaa tilanteessa missä Trumpin, Putinin ja talousongelmien takia ihmisten turvattomuus on voimakkaasti kasvanut.


lauantaina, kesäkuuta 03, 2017

Miksi tarvitaan yleensä uusi ilmastodeali, jos ihmisen aiheuttama lämpeneminen on bluffia?

BBC: "Mr Trump indicated he was open to another climate deal "on terms that are fair to the United States" but the leaders of France, Germany and Italy quickly issued a joint statement rejecting any renegotiation."
Trump haluaa siis uuden ilmastodealin koska Pariisin sopimus on hänen mukaansa huono Amerikalle. Eija-Riitta Korhola ja Petrus Pennanen ovat sitä mieltä että Pariisin sopimus ei ole tehokas tapa ratkaista ilmaston lämpenemisen ongelmaa. Oletetaan että Trump on oikeassa ja deali on huono. Ja oletetaan että Korhola ja Pennanen ovat oikeassa ja sopimus ei ole tehokas ratkaisu ilmaston lämpenemiseen.
Mutta mites kun republikaanit ovat selittäneet nyt vuosia, että ihmisen aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä ei ole tai siitä ei ole mitään todisteita. Nyt he väittävät että ilmastosopimus pitää neuvotella uusiksi. Miksi ihmessä? Juurihan republikaanit ja heidän suomalaiset ihailjansa sanoivat, että sopimuksia ei tarvita ollenkaan. 
Miksi tarvitaan parempi sopimus kun kerran ei sopimusta kaiken järjen mukaan tarvittaisi teidän premisseillä ollenkaan 

Valehtelussakin pitäisi muistaa, että ei voi valehdella joka kerta samasta asiasta eri tavalla. Pitää joko kieltää ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen tai sitten sanoa että sopimus tarvitaan mutta sen pitää ola amerikkalaisille oikeudenmukainen. Molempia ei voi väittää. Omille voi toki valehdella eri tavalla samasta asiasta - koska omat haluavat uskoa satuihin - mutta ei ulkopuolisille.