tiistaina, syyskuuta 27, 2011

Yhteisöllinen Eurooppa

Talouselämä kertoi tänään pääministerimme ajatuksista:

"Meidän tehtävämme on luoda sellaista Suomea, mihin ihmiset voivat luottaa, että tämä maa ei mene koskaan kontalleen, vaan täällä pärjätään"... Hän sanoi, että tämä merkitsee veronkorotuksia, menojen leikkauksia ja rakenneuudistuksia. "Joku saattaa menettää itsehallinnollisen kuntansa, mutta silti se kannattaa"...

Pääministeristä Suomen ja muiden pienten sekä keskikokoisten maiden etu on se, että Euroopan unioni olisi tulevaisuudessa nykyistä integroidumpi. "Pienten maiden kannalta on ongelmallista, jos mennään hallitusten väliseen päätöksentekoon." Yhteisöllinen Eurooppa tarkoittaa Kataisesta sitä, että on yhteiset tiukat säännöt, toiseksi komissio, joka valvoo sääntöjen noudattamista ja kolmanneksi, että komissio voi puuttua sääntörikkomuksiin heti ja määrätä myös sanktioita.

Olen samaa mieltä boldatun tekstin osalta.

Eri asia sitten onnistuuko tämä yhteisöllinen Eurooppa vai ei. Onko sen onnistuminen niin epätodennäköistä että sitä ei edes kannata yrittää.

43 kommenttia:

Vasarahammer kirjoitti...

"Eri asia sitten onnistuuko tämä yhteisöllinen Eurooppa vai ei. Onko sen onnistuminen niin epätodennäköistä että sitä ei edes kannata yrittää."

Itse sanon tuohon, että liian vähän liian myöhään. Sääntöjä on jo rikottu ja niillä on pyyhitty lattiaa. Euro on odotetusti osoittautunut katastrofiksi, josta varoitettiin aikanaan mutta varoituksia ei kuunneltu.

Jonkinasteinen romahdus on tulossa ja sen jälkeen mikään EU:ssa ei ole kuin ennen.

Jukka kirjoitti...

Paljon mahdollista.

Toinen kysymys tietysti on olisiko integraatio edes toivottavaa vaikka olisi onnistunutkin. Siihenkin kysymykseen jätän kuitenkin nyt vastaamatta.

Kansallisvaltiossa on etunsa mutta myös länsiliittoutumisessa on etunsa. Länsiliittoutumisen vastustaminen on Suomessa osin perustunut kummalliseen lännen karsastamiseen. Tämä on minusta täysin hylättävä peruste vastustaa EU:ta tai Natoa.

Aakke / Miltton kirjoitti...

Linkkaan tänne vahvan taloustieteellisen perspektiivin sisältävän jutun:

Milton Friedman 2003: Euro hajoaa 10 vuodessa

Jutussa Milton Friedman (se oikea Milton, EN MINÄ!) on ennustanut 2003, että euro hajoaa kymmenessä vuodessa tai ainakin joutuu suuriin vaikeuksiin.

Euron perusongelmana on se, että yksi korko eli EKP:n säätämä EURIBOR ei sovi kaikille euromaille. Jos EURIBOR on MATALEMPI kuin maan "luonnollinen" korkotaso, seuraa talouden ylikuumentuminen ja kupla. Näin tapahtui esim. Irlannissa, jossa EURIBORin käyttöönotto laski korkotasoa, jolloin rahaa sai paljon ja halvalla. Jos EURIBOR taas on KORKEAMPI kuin maan "luonnollinen" korkotaso, talous ei kehity siinä vauhdissa mihin se pystyisi alemman, "luonnollisen" korkotason vallitessa.

Siten korkotason asettaminen samaksi koko EU:n laajuudessa taloustieteellisesti täysin järjetöntä. Voisi jopa sanoa, että mielisairasta.

---

Omasta mielestäni euro voisi toimia mainiostikin, jos

A) Euro-järjestelmään ei kuuluisi EKP:n säätämää ohjauskorkoa (EURIBOR). Jäsenmaiden pankkien tulisi voida päättää koroistaan vapaasti.

B) Jäsenvaltioissa vallitsisi valuuttavapaus. Esim. dollareita tai ihan mitä tahansa valuuttaa voisi käyttää maksuvälineenä.

LS kirjoitti...

Translation:

Meidän tehtävämme on luoda sellaista Suomea, mihin ihmiset voivat luottaa, että tämä maa ei mene koskaan kontalleen, vaan täällä pärjätään

Suomi on velkaantumassa melkoista tahtia. Mutta koska se ei velkannu tarpeeksi nopeasti me haluamme kiihdyttää velkaantumista lainaamalla PIIGS-maille. Tällä menolla Suomen luottoluokitus tulee tippumaan melko nopeasti ja me tulemme menemään kontallemme.

Hän sanoi, että tämä merkitsee veronkorotuksia, menojen leikkauksia ja rakenneuudistuksia.

Koska kokonaisveroaste on jo nyt korkea, verojen nosto tulee laskemaan valtion verotuloja (Laffer Curve) ja rasittamaan lisää veronmaksajia. Mutta koska me olemme oikeistolainen puolue ja ajamme vastuullista veropolitiikkaa, me tulemme tekemään sen.

Pääministeristä Suomen ja muiden pienten sekä keskikokoisten maiden etu on se, että Euroopan unioni olisi tulevaisuudessa nykyistä integroidumpi.

Mitä vähemmän suomalaisilla on päätösvaltaa omiin asioihinsa sitä parempi. Neuvostol... köh EU:n tulee määrittää mitä me saamme tehdä. Katsokaa vaikka Sveitsiä ja Norjaa jotka eivät ole EU:ssa ja miten kurjasti heillä menee.

-----------

Octavius - Suomi kesäkuussa 2011 – Terijoki II jätti vain rauniot

Valtion lainat ovat tällä hetkellä yhteensä noin 74, takaukset 17 ja muut vastuut 100 miljardia. Kuntapuolella velkaa on taas sellaiset 35 miljardia ja vastuita 70 miljardia. Muihin vastuisiin on rahastoitu eläkevaroja julkisella puolella 43 miljardia.

Verotuloja julkinen sektori kerää yhteensä noin 32 miljardia (ilman eläkemaksuja). Budjetti on valtiolla alijäämäinen 12 miljardia vuodessa, kunnilla taas viisi ja sosiaalirahastoilla vastaavasti kolme miljardia euroa. [...]

Yhteenvetona julkisesta sektorista voi siis todeta, että nettovastuita on 300 miljardia ja ne lisääntyvät kirjaimellisesti hallitsematonta vauhtia. Verotuloilla katetaan vain 64 % vuosimenoista.

Itse asiassa tilanne on vieläkin synkempi, koska sekä valtion että kuntien tilinpäätöksiin sisältyy massiivinen laskentavirhe. Tämä johtuu alimitoitetuista arvioista infran kulumisesta. Käytännössä tämä näkyy esim. suunnitelmina jättää tulevaisuudessa suuri osa Suomen tieverkkoa päällystämättä ja jatkuvana julkisen sektorin omaisuuden myyntinä – rahat eivät muuten riitä.


Octavius - Jyrki Kataisen kootut

Aakke / Miltton kirjoitti...

@ LS

Viitaten Kataisen lainauksiin.

Kokoomuksen strategiana on sosiaalivaltion velkaannuttaminen, jotta se rahapulassa yksityistää palvelunsa ja toimintonsa.

Aiempi strategia yksityisen sektorin laajentamiseksi oli muutos parlamentaarista tietä. Kuitenkin vasemmiston määräenemmistö estää tämän strategian, joten on käytettävä ei-parlamentaarisia teitä. Tässä tapauksessa ei-parlamentaarinen tie on valtion velkaannuttaminen.

Aika kettu konsti, mutta jos päämäärä (=julkisen sektorin toimintojen yksityistäminen) saavutetaan, niin mitä väliä?

Aakke / Miltton kirjoitti...

@ LS

Hyvä linkki.

Minua ei sinäänsä häiritse valtio instituutiona per se. Minua häiritsee, että valtion virkamies saa reilusti suurempaa (keski)palkkaa kuin valtion kustantava yksityisen sektorin työntekijä. Pitkällä aikavälillä tämä ei ole kestävää. Ei taloudellisesti eikä moraalisesti.

IDA kirjoitti...

Itse en ole ollenkaan yksiselitteisesti samaa mieltä tuon boldatun kohdan kanssa. Jos irrotetaan se yleiseksi säännöksi irti nykyisistä talousvaikeuksista, niin se voisi aivan hyvin kuvailla Neuvostoliittoa tai Kommunistikiinaa. Yhteiset, tiukat säännöt oli, komissio, joka valvoi sääntöjen noudattamista oli, sääntörikkumuksiin puututtiin ja määrättiin sanktiota.

Jukka kirjoitti...

IDA,

En sanonut että hyvä Eurooppa. Sanoin yhteisöllinen Eurooppa. (Valtioiden yhteisö siis eikä välttämättä kansalaisten yhteisö.)

Ei yhteisö välttämättä ole hyvä.

Mutta jos yhteisvastuuta tai solidaarisuutta halutaan, tarvitaan koheesiota ylläpitäviä keinoja. Tarvitaan vertaisvalvontaa, yhteisiä sääntöjä ja yhteisiä instituutioita tms.

Mutta se onko yhteisön olemassaolo sinällään toivottavaa on toinen kysymys.

Jukka kirjoitti...

Friedman:

Friedmanin mukaan euro ei ollut taloudellinen vaan poliittinen projekti, jonka oli tarkoitus vahvistaa Euroopan yhtenäisyyttä. "Luulen sen johtavan päinvastaiseen", Friedman kuitenkin sanoi.

Meillä haukutaan huijaavia kreikkalaisia, siellä taas kylmäkiskoisen nipottavia saksalaisia ja suomalaisia. Nationalistipuolueet ovat saaneet tästä vettä myllyynsä kaikin puolin. Euron piti haudata nationalismi, mutta puhaltaako se nationalismin uuteen kukoistukseen, Johan Norberg kysyy.


Euro luo nationalismia. Neuvostoliitto loi nationalismia.

Venäjän vallankumous teki jokaisesta suomalaisesta myöntyvyysmiehestä itsenäisyysmiehen. Onni Talas - sortokauden aikana rikastunut grynderi ja myöntyvyyssenaattori - piti ylistävän puheen "saksalaisille ystävillemme" kun Helsinki vapautettiin.

Maahanmuutto synnyttää monikultturismia ja monikultturismi silloin kun se on tehotonta luo nationalismia tai rasismia tai molempia.

Tottakai. Ihmiset luovat symboolisia ryhmiä juuri tällaisissa tilanteissa. Vuonna 1994 jokainen bosnialainen tiesi onko hän muslimi, serbi vai kroaatti tms. vaikka vuonna 1985 hän saattoi identifioitua pelkäksi jugoslavialaiseksi.

Mutta käsittääkseni tämä on aivan adaptiivista käyttäytymistä. Saattaa olla jopa geeneissä. Jonkinlainen evolutiivinen universaali se nyt ainakin on.

Aakke / Miltton kirjoitti...

Jukka on näemmä käynyt lukemassa Friedmaniin liittyvän jutun. On sinäänsä ironista, että yhteisvaluutta, jonka piti lähentää Eurooppaa ja Euroopan kansoja, käytännössä luokin nationalismia.

Mielestäni euro on hyvä esimerkki siitä miten perverssiksi asiat voivat kääntyä, kun julkinen sektori sotkee näppinsä soppaan erilaisen säätelyn muodossa. Asia, jota julkinen sektori on yrittänyt euron avulla saavuttaa muuttuukin täysin päinvastaiseksi.

Nyttemmin Barroso on alkanut nimittää euro-bondeja "vakausbondeiksi". Kyllähän ne luovat vakautta - nimittäin lyhyellä aikavälillä. Niin kauan kuin Kreikan moolokin kita imee fyrkkaa hyvin asiansa hoitaneilta eurovaltioilta, pitää vakausrahastoa kasvattaa. Ja kasvattaa. Ja kasvattaa. Ja kasvattaa. Ad infinitum.

Kunnes...

! TALOUDELLINEN KABOOM !

Siitä tulee todennäköisesti maailmanlaajuinen superlama. Taloudellinen ja lopulta sosiaalinen katastrofi.

Tästä olen varoittanut. Kaikki jotka ovat lukeneet tai katsoneet Naomi Kleinin Shock Doctrinen, voivat kuvitella mitä on tulossa.

Aakke / Miltton kirjoitti...

Olen samaa mieltä boldatun tekstin osalta.

Mielestäni Jukka on tässä hieman naiivi, ainakin sen suhteen mitä tulee valtioiden rankaisemiseen. Kreikkaa ei ole saatu kuriin kertaakaan toukokuun 2010 jälkeen. Kreikassa ei ole tapahtunut mitään. Miten ja miksi siellä tapahtuisi jatkossa?

Siksikö, että EU-komissio saa jonkinlaista valtaa Kreikan sisäpolitiikassa? Nythän meillä on ns. troika (= EU-komissio + EKP + IMF), eikä sekään saa mitään aikaan.

EU-komissio voi saada uusia oikeuksia maiden sisäpolitiikan sanelemiseen, mutta se ei välttämättä tarkoita, että kriisimaissa tapahtuisi jotakin.

Päinvastoin. Kriisiä käytetään vallan siirtämiseksi EU-komissiolle.

Jukka kirjoitti...

Aakke,

Kuten jo IDA:lle sanoin en väittänyt että yhteisöllinen Eurooppa on hyvä Eurooppa. Sanoin:

Ei yhteisö välttämättä ole hyvä.

Mutta jos yhteisvastuuta tai solidaarisuutta halutaan, tarvitaan koheesiota ylläpitäviä keinoja. Tarvitaan vertaisvalvontaa, yhteisiä sääntöjä ja yhteisiä instituutioita tms. Mutta se onko yhteisön olemassaolo sinällään toivottavaa on toinen kysymys.

Jukka kirjoitti...

Aakke, Perusteluni siihen miksi vastustan Kreikan lainojen takaamista ja integroinnin lisäämistä on se että en usko että integraation vahvistaminen on ENÄÄ mahdollista. Tämä kriisi on nyt niin paha että koko integraatoo alkaa todennäköisesti purkautua.

Aakke / Miltton kirjoitti...

@ Jukka @ LS

Huomautan vielä, että komission puheenjohtaja Barroso on "hardcore etatisti". Portugalin sosialistipuolueen jäsen, lakimies (suurin osa lakimiehistä on etatisteja) ja yhteiskuntatieteiden (=valtiotieteiden) tohtori.

Barroso ei ole tehnyt päivääkään yksityisellä sektorilla töitä.

Siinä jos missä meillä on mies, joka todennäköisesti ajattelee, että yritysten tulee elättää poliittista eliittiä.

LS kirjoitti...

@Aakke,

Hyvä linkki.

Katso myös tämä:
Octavius - Jyrki Kataisen kootut
Octavius on asiantuntija kuntien taloustilanteista ja muistakin asioista. Suosittelen hänen blogiaan.

Milton Friedman 2003: Euro hajoaa 10 vuodessa

Hyvä teksti. Ruotsalaiset kiittävät itseään vielä monta kertaa että eivät liittyneet EMU:un.

Jos julkisen sektorin osuus BKT:sta Suomessa on 50-60 %

Avaisitko tuota lukua? Kokonaisveroaste on noin 42%. Puuttuuko tuosta luvusta kuntien verotus tai jotain?

Kokoomuksen strategiana on sosiaalivaltion velkaannuttaminen, jotta se rahapulassa yksityistää palvelunsa ja toimintonsa.

Aiempi strategia yksityisen sektorin laajentamiseksi oli muutos parlamentaarista tietä. Kuitenkin vasemmiston määräenemmistö estää tämän strategian


Avaisitko tätäkin? Vasemmistolla on määräenemmistö ja se vastustaa yksityistämistä. Therefore: Default (kerrankin samaa mieltä vasemmiston kanssa).

Kumpi on mielestäsi Kreikassa todennäköisempää - valtava yksityistäminen vai default? Kreikka on defaultoinnut ainakin neljä kertaa aikaisemmin. Mitä Occamin Terä sanoo?

Miten kävi esim. Argentiinassa - valtava yksityistäminen vai defaultointi?

The Argentine crisis

On December 23, 2001, interim president Adolfo Rodríguez Saá declared a short-lived debt moratorium. After a few days, Argentina officially defaulted on $132 billion of its debt, mostly the securitized bonds.

Kaikki jotka ovat lukeneet tai katsoneet Naomi Kleinin Shock Doctrinen

Shock Doctrine sisältää niin paljon asiavirheitä että ne eivät mahdu blogikommenttiin.

Johan Norberg - Kleinin doktriini – Tuhopolemiikin nousu

Niin kauan kuin Kreikan moolokin kita imee fyrkkaa hyvin asiansa hoitaneilta eurovaltioilta, pitää vakausrahastoa kasvattaa.

(HYPER)INFLAATIOVAROITUS

Jos EFSF kasvatetaan 2 biljoonaan (Trillion) euroon ja se on ECB:n printtaamaa uuttaa pohjarahaa (Base Money) se johtaa (hyper)inflaatioon.

Käytän tässä yksinkertaistettua kaavaa jossa käteinen on jätetty pois (koska käteistä on suhteessa vähän <5%).

mm = 1/RRR
RRR € [0, 1]
MS = MB*mm

mm = Money Multiplier
RRR = Required Reserve Ratio
MS = Money Supply
MB = Monetary Base

Eurossa RRR on minimissään 2% eli 0.02. mm = 1/0.02 = 50

Pankeilla on mahdollisuus jopa 50-kertaistaa 2 biljoonaa (ei tietenkään välittömästi) osittaiskassavarantoa käyttäen 100 biljoonaksi.

ECB:n tilastointi on hieman erilainen Fediin verrattuna. Mutta jos ymmärsin oikein niin 'Currency In Circulation' on Monetary Base.

[Huom. Monetary Base voi sisältää myös 'Overnight Deposits' ja/tai 'Capital And Reserves', mutta epäilen sitä sillä M2 on vain 8.5 biljoonaa.]

Currency In Circulation on nyt noin 0.8 biljoonaa ja jos tuohon lisätään 2 biljoonaa -- Auts!

Aakke / Miltton kirjoitti...

@ LS

Avaisitko tuota lukua? Kokonaisveroaste on noin 42%. Puuttuuko tuosta luvusta kuntien verotus tai jotain?

Luku on peräisin Ari Ojanpellon kirjasta "Ahneuden aika". Luvun alkuperäistä lähdettä en tiedä varmasti, koska minulla ei ole kirjaa enää. Kuitenkin 50-60% BKT:sta tarkoittaa, että julkinen sektori tuottaa Suomessa juuri tuon verran palveluita joko kokonaan tai osittain.

Hyvä teksti. Ruotsalaiset kiittävät itseään vielä monta kertaa että eivät liittyneet EMU:un.

Pitkällä tähtäimellä Ruotsi joutunee kuitenkin kiinnittämään valuuttakurssinsa johonkin isoon valuuttaan. Esim. Sveitsi on fixannut kurssinsa euroon. Miksi? Koska muuten Ruotsin kruunu yliarvottuu, ja se haittaa Ruotsin vientiä, jos kauppa tapahtuu kruunuina. Ruotsi ei voi toimia missään "taloudellisessa tyhjiössä", jossa muiden toimilla ei olisi vaikutusta myös siihen.

Kumpi on mielestäsi Kreikassa todennäköisempää - valtava yksityistäminen vai default?

Varsin yllättävästi: EI KUMPIKAAN. Goldman Sachs apureineen (=EKP, Mario Draghi, EU:n kokoomuspuolueet) käyttää Kreikkaa "moolokin kitana", johon eurovaltiot syytävät rahaansa. Kreikassa pidetään "piikki auki" niin pitkään kuin mahdollista. Pankit ja Euroopan kokoomuspuolueet EIVÄT PÄÄSTÄ Kreikkaa konkurssiin tai velkajärjestelyyn, koska silloin he eivät voisi velkaannuttaa muita eurovaltioita. Tulet hämmästymään siitä miten pitkään Kreikka-leikkiä jatketaan. Uskon, että se jatkuu vielä vuosia.

(HYPER)INFLAATIOVAROITUS

Voisitko kommentoida/annotoida lisää?

Miksi rahastoon syydettäisiin EKP:n printtaamaa base moneyta? Miksi ei liikepankeista peräisin olevaa rahaa/velkaa, jonka valtiot ovat lainanneet.

Avaisitko tätäkin? Vasemmistolla on määräenemmistö ja se vastustaa yksityistämistä.

Porvarit tietävät tämän, ja siten he tietävät myös, että he eivät saa porvarillista järjestelmää läpi parlamentaarisin keinoin (äänestys). Vasemmisto saa AINA vaaleissa määräenemmistön. Siksi porvaristo iskee valtion rahoitukseen. Se vie vasemmistolta rahat sosiaalivaltion ylläpitämiseen.

Aakke / Miltton kirjoitti...

Huomautan vielä, että komission puheenjohtaja Barroso on "hardcore etatisti". Portugalin sosialistipuolueen jäsen, lakimies (suurin osa lakimiehistä on etatisteja) ja yhteiskuntatieteiden (=valtiotieteiden) tohtori.

Näin uutisten yhteydessä pätkän, jossa jossain EU-toimielimessä Liisa Jaakonsaari ylisti puheenvuorollaan Barroson pitämää puhetta. Barroson puhe käsitteli pankkisektorin kontribuutiota eurooppalaiselle yhteiskunnalle.

LS kirjoitti...

@Aakke,

Vasemmisto saa AINA vaaleissa määräenemmistön. Siksi porvaristo iskee valtion rahoitukseen.

Juuri kuten sanoit. Vasemmistolla on määräenemmistö ja se sanoo määräenemmistön turvin: Default.

Voisitko kommentoida/annotoida lisää?

Miksi rahastoon syydettäisiin EKP:n printtaamaa base moneyta? Miksi ei liikepankeista peräisin olevaa rahaa/velkaa, jonka valtiot ovat lainanneet.


Kirjoitinkin "jos." En ole varma asiasta. Mutta minun on vaikea keksiä mistä tuo raha saataisiin muualta kuin ECB:ltä. Pankeilla on jo nyt huutava pula pohjarahasta (pieni vakavaraisuusaste). Jos pankit nyt kasvattaisivat Money Supply:a 2 biljoonalla (ilman Monetary Base:n kasvattamista) se voisi hyvinkin jo viedä pankkien vakavaraisuusasteen alle 2 prosentin (konkurssi).

Aakke / Miltton kirjoitti...

Juuri kuten sanoit. Vasemmistolla on määräenemmistö ja se sanoo määräenemmistön turvin: Default.

Sanoisikin. Hyvin myöntyväistä on ollut vasemmiston (SDP, Vas) politiikka ainakin Suomessa.

Esitänkin sinulle LS tässä kysymyksen, joka mittaa poliittista ymmärrystäsi: Miksi vasemmisto on ollut perin myöntyväinen Kreikan pelastamiselle ja vakausmekanismeille? Miksi esim. SDP on vaatinut takuita, muttei velkajärjestelyä? Miksi vasemmistoliitto on ollut myöntyväinen niitä kahta eduskuntaryhmästä erotettua tyyppiä lukuunottamatta?

Minulla on siihen vastaus, mutta haluan ensin kuulla sinun vastauksesi, LS.

Minulla on tässä taustaoletuksena, että liberaalit eivät ymmärrä mistään muusta kuin taloustieteistä, joten tässä on mahdollisuutesi näyttää (minulle), LS.

---

Pankeilla on jo nyt huutava pula pohjarahasta (pieni vakavaraisuusaste). Jos pankit nyt kasvattaisivat Money Supply:a 2 biljoonalla (ilman Monetary Base:n kasvattamista) se voisi hyvinkin jo viedä pankkien vakavaraisuusasteen alle 2 prosentin (konkurssi).

En ollutkaan aiemmin kuvitellut, että pankkeja voisi pääomittaa EKP:n setelikoneella. Toisaalta: mistäs muualta ne rahat pääomitukseen tulisivat. Kiitos tämän tuomisesta tietooni, LS. (Hyper)inflaation vaara on todellinen.

Iso kuvio tämän taustallahan on se, että pääoma karkaa Euroopasta BRIC-maihin ja muualle. Näissä maissa ei liiemmin sosiaalidemokratiaa harjoiteta. Siksi ne menestyvät globaalissa taloudessa. Eivät kuitenkaan siksi, ettei niissä olisi sosiaaliturvaa. Näissä maissa sosiaaliturva järjestetään yleensä yhteisöllisesti (suku, heimo, kyläyhteisö, kirkko, moskeija jne.). God provides.

Aakke / Miltton kirjoitti...

Näissä maissa ei liiemmin sosiaalidemokratiaa harjoiteta. Siksi ne menestyvät globaalissa taloudessa. Eivät kuitenkaan siksi, ettei niissä olisi sosiaaliturvaa. Näissä maissa sosiaaliturva järjestetään yleensä yhteisöllisesti (suku, heimo, kyläyhteisö, kirkko, moskeija jne.). God provides.

Mainitsen tämän erityisesti, koska aina kun puhutaan sosiaalivaltion/sosiaalidemokratian väistymisestä/lakkauttamisesta, niin AINA JOKU OTTAA ESILLE SOSIAALITURVAAN LIITTYVÄT KYSYMYKSET.

Suomen ongelma on siinä, että nykyinen sosiaaliturva TODELLA MAKSETAAN JOSTAIN, raha tähän kaikkeen ei tipahda taivaasta, kuten monet SoDe-kannattajat ja viherhipit luulevat. Jos EU:n talous menee alamäkeä saman aikaa kun valtioiden menot ja koko kasvavat, ei vaadi kovin fiksua kaveria päättelemään, että yhtälö ei ole kestävä pitkällä aikavälillä.

Aakke / Miltton kirjoitti...

Katson juuri YLE 1:ltä Lauri Ihalaisen haastattelua.

J**alauta mitä saivartelua.

Ihalainen puhuu koko ajan siitä miten Suomen kilpailukyky saadaan säilytettyä samalla kun "eliittityöläisten" eli paperiliiton, kuntatyöntekijöiden ja muiden taloudellinen tilanne säilytetään.

Ihalaisella ja SAK:lla on todella staattinen mindset. Kaikki dynaamisuus loistaa poissaolollaan.

Ihalainen selittelee hätäisesti, hyvä ettei itke suorassa lähetyksessä.

Ei s***ana. En olisi uskonut näkeväni tällaista Suomessa.

Aakke / Miltton kirjoitti...

On pakko todeta, että Suomen kaltaisessa demokratiassa on jotain todella perverssiä. Hyvin järjestäytyneet "eliittityöntekijät" (paperiliitto, ahtaajat, kuntatyöntekijät jne.) pitävät muuta yhteiskuntaa panttivankinaan.

Nyt tarvittaisiin joku Pinochetin tyylinen pistämään maa ruotuun. Ehkäpä rupean Pinochetiksi itse.

LS kirjoitti...

@Aakke,

Esitänkin sinulle LS tässä kysymyksen, joka mittaa poliittista ymmärrystäsi: Miksi vasemmisto on ollut perin myöntyväinen Kreikan pelastamiselle ja vakausmekanismeille? [...]

Minulla on tässä taustaoletuksena, että liberaalit eivät ymmärrä mistään muusta kuin taloustieteistä, joten tässä on mahdollisuutesi näyttää (minulle), LS.


Hanlonin Terä (ei ikinä kannata laskea pahansuopuuden tiliin sitä, minkä voi selittää myös tyhmyydellä) soveltuu hyvin nimenomaan suomalaisiin kansanedustajiin. Siinä missä kreikkalaiset politiikot ovat pragmaattisia (ottavat rahaa vastaan kun sitä kerran annetaan) niin suomalaiset politiikot ovat kauniisti sanottuna vihjeettömiä.

Suomalaisia politiikkoja vaivaa ärsyttävä alistuvaisuus. Nyt kun ei ole enää Neuvostoliittoa mitä nöyristellä, on EU:sta muodostunut uusi nöyristelyn ja palvonnan kohde. Siinä missä muut EU-maat ajavat omaa etuaan suomalaiset ajavat jotain mystistä 'yhteistä hyvää' ja muut maat nauravat selän takana.

Muistaakseni demarit ylpeinä ajoivat Suomea EU:hun ja euroon. Ja eihän sitä voi myöntää että EU:ssa olisi merkittäviä vikoja. Jos EU:ta/euroa kritisoidaan jostain kuuluu heti "Impivaara, Impivaara!" [Norjan ja Sveitsin täytyy sitten olla super-Impivaaroja.]

Ja sitten media. Kun 40% suomalaisista ei halua lapioida rahaa konkurssikypsään Kreikkaan, se on Hesarin mukaan huolestuttava merkki Suomen eristäytymisestä.

Ja kun vielä lisätään politiikkojen ja median täydellinen vihjeetömyys Talouden Perusteista niin soppa on valmis.

En ollutkaan aiemmin kuvitellut, että pankkeja voisi pääomittaa EKP:n setelikoneella. Toisaalta: mistäs muualta ne rahat pääomitukseen tulisivat. Kiitos tämän tuomisesta tietooni, LS. (Hyper)inflaation vaara on todellinen.

ECB siis luo uutta pohjarahaa aina kun se lainaa pankeille. (Asiasta tarkemmin Philipp Bagus - The Fed and the ECB: Two Paths, One Goal)

Voi myös olla että ECB printaa vain 40 miljardia pohjarahaa ja se vivutetaan suoraan (Fractional Reserve Banking) kahdeksi biljoonaksi. Tämä on tietysti kiellettyä mutta ei olisi ensimmäinen kerta kun EU:ssa käytetään 'luovia keinoja' Alexander Stubbia lainatakseni.

Jukka kirjoitti...

Katson juuri YLE 1:ltä Lauri Ihalaisen haastattelua.

J**alauta mitä saivartelua.

Ihalainen puhuu koko ajan siitä miten Suomen kilpailukyky saadaan säilytettyä samalla kun "eliittityöläisten" eli paperiliiton, kuntatyöntekijöiden ja muiden taloudellinen tilanne säilytetään.


Olen samaa mieltä. Uskomatonta tuubaa.

Meinasin joutua NSN:llä lakkotilanteeseen ihan viisi vuotta sitten. Ilmoitin jo esimiehelleni että aion sitten tulla työpaikalla vaikka lakkovahtien läpi. Esimies yritti selittää että voi tehdä kotoa töitä aivan kuin noilla öykkäreillä olisi oikeus estää töihin tulo. Olen sen verran rehellinen ihminen etten ala lymyilemään kotonani ja tekemään salaa töitä. Teknologiateollisuuden "liitot" uhkailevat muiden "liittojen" kanssa taas siis lakkoa. Olen työpaikalla jossa on luullakseni joku ravintola-alan sopimus joten nyt tällaista tilannetta ei kai ole.

Suomi on uskomattoman antidynaaminen maa. Olen seuraillut sitä miten Nokialta pois ajetut sijoittuvat. Monella on vuoden puolentoista palkka lakkarissa. Tyypillisesti he menevät sitten opiskelemaan jotain jonnin joutavaa hyvin pienellä todennäköisyydellä työllistävää juttua, ja ovat sitten parin vuoden päästä hyvin koulutettuja työttömiä. (Tähän sosialistit ehdottivat toki ratkaisuksi Valtion Uutta Teleä.)

Osa toki saa samanlaisia hommia muualta kuin on tehnyt Nokialla. Mutta hyvin hyvin harva perustaa mitään uutta yritystä.

Tuo keski-ikäisten kouluttaminen on Suomessa uskomatonta. Jos koulutus keskittyisikin aloille joilta on helppo saada työtä (uudelleenkouluttautumista), mutta monet menevät esim. opiskelemaan jotakin mikä muistuttaa sitä työtä mitä he tekivät Nokialla. Mobiiliala on jo menetetty ala Suomessa.

Tai sitten uudelleenkouluttaudutaan julkiselle sektorille hoitoalalle. Ikäänkuin kaikki ihmiset voisivat olla jatkossa hoitoalalla.

Suomi on pian samankaltaisessa tilanteessa kuin sosialistimaat sosialismin kaatumisen jälkeen. Luutuneen vanhat alat kaatuvat yksi toisensa jälkeen. Keski-ikäiset eliittialojen työntekijät jäävät työttömiksi. Mutta sosialismi ("sosialidemokratia") on vielä vahva - sen romahtamiseen on Suomessa vielä aikaa.

Sosialismin kaatumisen jälkeen ennakkoluulottomat ihmiset kyllä saivat tai loivat itselleen töitä - löysivät mahdollisuuksia - mutta ensin pitää vanhan turvallisuuden hävitä. Elämä ei saa olla liian turvallista.

Aakke / Miltton kirjoitti...

Suomi on uskomattoman antidynaaminen maa.

Totta.

Liberaali talouspolitiikka ja julkisen sektorin supistaminen auttaisi tähän.

Nyt mennään kuitenkin päinvastaiseen suuntaan. Veroja kiristetään ja julkisen sektorin koko kasvaa.

Viva socialismo!

Aakke / Miltton kirjoitti...

Ihalaisen esiintymisestä YLE 1:ssä vielä...

Ihalaisella oli ihmeellisen totinen, selittelevä, ja tavallaan hätäinen tapa vastata toimittajan kysymyksiin.

Ihalaisen esiintymisestä tuli mieleen, että nyt pidetään niitä viimeisiä asemia. Kun Ihalaista kuunteli, se oli sama kuin olisi kuunnellut teuraaksi vietävää eläintä.

Julkinen sektori velkaantuu kiristyvää tahtia. Tämä kasaa pilviä julkisen sektorin työntekijöille. Paperin valmistus vähenee ja siirtyy BRIC-maihin. Nokia lopettelee askel kerrallaan Suomessa.

SDP:tä äänestäneet ovat kasanneet Ihalaiselle aikamoiset paineet. Ja se näkyy miehestä.

Käytännössä Ihalaisen olisi siis säilytettävä näiden (eliitti)työntekijöiden tulo- ja elintaso samalla kun Suomen kilpailukyky on vaakalaudalla.

Aakke / Miltton kirjoitti...

@ LS

Vasemmisto kannattaa Kreikan pelastamista, vakausmekanismeja, eurobondeja jne., koska:

1) Vasemmistolaiset etatistit haluavat kasvattaa julkisen sektorin kokoa.

2) Vasemmistoon kuuluvan työväenliikkeen unelmana on internationaali, jossa palkat ja työehdot ovat samalla tasolla maiden välillä. EU:n yhdentyminen on keino saavuttaa tämä päämäärä.

Aakke / Miltton kirjoitti...

Suomi on pian samankaltaisessa tilanteessa kuin sosialistimaat sosialismin kaatumisen jälkeen.

Tätä ennakoin minäkin. "Vanhoilta aloilta" työttömäksi joutuvat eivät työllisty uusille aloille riittävän voimakkaasti.

On sinäänsä ironista, että vasemmisto osittain perustelee valtiota (markkina)volatiliteetin vähentämisellä.

Kuitenkin sosialismin romahtaminen maassa kuin maassa aiheuttaa yleensä helvetinmoisen volatiliteettipiikin.

Aakke / Miltton kirjoitti...

Sosiaalivaltio puksuttaa Suomessa vielä sellaiset 5-10 vuotta.

Aakke / Miltton kirjoitti...

Oikaistaan tässä vielä yleinen vasemmiston esittämä väite Chilestä, että Pinochetin sotilaat ampuivat Allenden.

Ei, Allende ampui itse itsensä. Vieläpä Castrolta lahjaksi saadulla kiväärillä.

BBC: Chile inquiry confirms President Allende killed himself

Aakke / Miltton kirjoitti...

Lukiessani aamun talousuutisia, tässäpä hieman esimakua jälkisosialistisesta Suomesta:

---

Kiina on täynnä yrittäjiä. Lähes jokainen itsenäinen ammatinharjoittaja toimii yrittäjänä. Puuttuvan sosiaaliturvan maassa ei juuri muita mahdollisuuksia ole. Suutarit, räätälit, katukeittiön pitäjät, monet hierojat, kauppiaat ja katukaupustelijat, pienfarmarit, veitsen teroittajat, pahvin kerääjät, pullojen kerääjät toimivat kaikki yrittäjinä. Vain työn tulokset määräävät heidän ansionsa. Kiina on täynnä yrittäjiä. Lähes jokainen itsenäinen ammatinharjoittaja toimii yrittäjänä. Puuttuvan sosiaaliturvan maassa ei juuri muita mahdollisuuksia ole. Suutarit, räätälit, katukeittiön pitäjät, monet hierojat, kauppiaat ja katukaupustelijat, pienfarmarit, veitsen teroittajat, pahvin kerääjät, pullojen kerääjät toimivat kaikki yrittäjinä. Vain työn tulokset määräävät heidän ansionsa.

Lähde: http://www.taloussanomat.fi/ajatukset/2011/10/02/sata-miljoonaa-yrittajaa/201113929/145

---

On sinäänsä ironista, että sosialismin romahtaessa maassa kuin maassa kapitalismi saa ison jalansijan.

Kääntäen voisi jopa sanoa, että sosialismi on välivaihe matkalla kapitalismiin. Karl Marx sanoi, että kapitalismi on välivaihe matkalla sosialismiin, mutta toisaalta kommarit kääntävät kaiken päälaelleen kuitenkin, niin ei ihme, että myös tämä Marxin lausuma kääntyy reaalimaailmassa päälaelleen.

Aakke / Miltton kirjoitti...

Tässäpä hieman faktaa siitä ketkä kannattavat julkisen sektorin kasvattamista veroja korottamalla. Yllättävästi myös kokoomus on päässyt listalle(?). Lieneekö YLE:n propagandaa?

Lainaus:

Veroja nostaisi yli puolet SDP:n, vasemmistoliiton ja kokoomuksen kannattajista. Kesäkuun kyselyyn verrattuna julkisten menojen leikkaaminen kiehtoo yhä useampia kokoomuksen, perussuomalaisten, keskustan ja vihreiden äänestäjiä.

Lähde: http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2011/10/hs_puolet_kansalaisista_laittaisi_julkiset_rakenteet_remonttiin_2916549.html

LS kirjoitti...

@Aakke,

Minulla on siihen vastaus, mutta haluan ensin kuulla sinun vastauksesi, LS.

Minulla on tässä taustaoletuksena, että liberaalit eivät ymmärrä mistään muusta kuin taloustieteistä, joten tässä on mahdollisuutesi näyttää (minulle), LS.


Läpäisinkö testin?

Jukka kirjoitti...

Aakke,

Kun menin eka kertaa Intiaan 20 vuotta sitten eniten minua hämmensi juuri se että kaikkialla oli mitä ihmeellismpiä yrittäjiä.

Junien siivous mm. tapahtui niin, että joku nousi junaan ja siivosi sen. Matkustajat maksoivat sitten siivouksesta.

Lisäksi oli tietysti perinteisiä katuruokaloita, kengänkiillottajia, valtava määrä pieniä kioskeja, joista sai vaikka nyt pesuainetta, vaatteiden pesijöitä, hedelmän myyjiä, pikkuravintoloita jne. NGO:tkin ovat usein hyvin lähellä yrityksiä. On yksityisiä iltakouluja yms. yms.

Tosiasia on kuitenkin se että useimmat kaupunkien köyhät ovat yrittäjiä pakosta.

The enterprises of the poor often seem more a way to buy a job when a more conventional employment opportunity is not available than a reflection of a particular entrepreneurial urge. Many of the businesses are run because someone in the family has (or is believed to have) some time on hand and every little bit helps Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty

Köyhät haaveilevat siitä, etttä yksi heidän lapsistaan pääsisi valtion tai ison yrityksen palkkalistoille. Koska palkka on silloin säännöllinen ja säännöllisyys antaa tietyn stabiilisuuden elämään.

Vaikka ylikansallisten yhtiöden Meksikossa maksamat palkat ovat huonoja, sellaiset naiset, joilla on vakituinen työ näissä tehtaissa kykenevät tarjoamaan lapsilleen paljon paremman kasvualustan:

A study of the height of Mexican children whose mothers worked in maquiladoras (export factories) in Mexico dramatically illustrates the power of a good job.11 Maquiladoras generally have the reputation of being exploitative and paying poor wages. However, for many women without a high school education, the establishment of the maquiladoras offers the prospect of a better job than the jobs in retail, food services, or transportation that would otherwise be their lot—the hourly wages are not much higher, but they work longer hours and with more regularity. David Atkin, from Yale University, compared the height of children born to mothers who lived in a town where a maquiladora opened when the woman was sixteen years old to that of children of mothers who did not have this opportunity. The children whose mother’s town had a maquiladora were much taller than those born to similar women in different towns

Intiassa niissä kylissä minkä lähellä on tehdas, maalaisten elämä ei ehkä ole juuri rikkaampaa kuin muualla, mutta heillä on säännöllisen työpaikan tarjoaman säännöllisen palkan takia mahdollisuus suunnitella eteenpäin ja panna lapsensa kouluun. Intiassa on aika tavallista että joku säännöllistä palkkaa nauttiva lukutaidoton portin vartija lähettää yhden lapsistaan keskiasteen koulutukseen ja kouluttaa lapsensa vaikka ohjelmoijaksi.

Toisaalta Suomessa ihmiset jotka jäävät työttömiksi, eivät useinkaan keksi sitten mitään. Suomessa ihmisillä ei ole taloudellista insentiiviä perustaa pientä yritystä joka tuottaisi vaikka 1000 euroa kuussa.

Kaverini vaimolla on yritys joka myy puolalaisia lasten vaatteita Suomeen ja tuottaa 500 euroa kuussa. Nainen on kotona hoitamassa lapsia ja yritys vaatii pari tuntia päivässä työtä. Sinällään siis todella fiksua toimintaa, mutta taloudellinen hyöty on aika olematon.

Aakke / Miltton kirjoitti...

Tosiasia on kuitenkin se että useimmat kaupunkien köyhät ovat yrittäjiä pakosta.

Sama on edessä Suomessa, kun sosialismi romahtaa.

Aakke / Miltton kirjoitti...

Läpäisinkö testin?

En usko tyhmyyteen ja sattumaan politiikassa.

Vasemmiston etatistit haluavat "big statea" ja työväenliike "internationaalia".

Siksi EU:n yhdentyminen on myös vasemmiston kannalta toivottavaa, joskin Suomen vasemmistoa pelottaa, että se menettää rahansa ja määräysvaltansa EU:n yhdentyessä. Siksi vasemmisto esitti ainoastaan vakuusvaatimuksen, mutta ei torpannut vakausmekanismeja tai yhdentymistä.

Päämäärä (=EU:n yhdentyminen) on siis vasemmistolle selvä, mutta se ei halua luopua taloudellisesta määräysvallastaan.

Aakke / Miltton kirjoitti...

Sinällään siis todella fiksua toimintaa, mutta taloudellinen hyöty on aika olematon.

Every little helps.

Itse en väheksy pieniäkään summia. Eurokin on iso raha, jos sitä ei ole. Tämän olen oppinut eräältä yrittäjäystävältäni.

LS kirjoitti...

Octavius

Tehty vakuussopimus on äärimmäisen monimutkainen.

- Kreikka ilmeisesti laskee liikkeelle uusia velkakirjoja.
- Ne myydään kreikkalaisille pankeille, joilla on suurin osa nykyisestä Kreikan valtion velasta.
- Pankit antavat velkakirjat edelleen välittäjälle, joka myy ne markkinoilla.
- Velkakirjoista saatavat tuotot sijoitetaan AAA-luokiteltuihin (ilmeisesti valtioiden) velkakirjoihin.
- Kun Kreikka menee konkurssiin, Suomi joutuu maksamaan takaamansa lainat.
- Vakuudet Suomi saa vasta sinä päivänä, kun Kreikan velkakirjat saavuttavat maturiteettinsa. Maksimissaan tähän menee 30 vuotta.
- Suomen vakuudet on junioriasemassa, eli muut velkojat saavat etusijan kun konkurssipesää jaetaan.
- Suomi joutuu lainaamaan rahat, jotka se lainaa edelleen, joten kuluja syntyy korkojen muodossa. Samaan aikaan Suomi luopuu mahdollisista tuotoista. Lisäksi on jo nyt varmaa, että velkataakan kasvaessa Suomen oma luottoluokitus tulee tippumaan.

Tässä herää nopeasti asiaan tutustuneena ainakin kymmenen kysymystä.

1) Suomi saa vakuudet korkeintaan viidesosalle pääomasta. Oletuksena lienee, että velkakirjat saadaan myytyä oletettuun hintaan jälkimarkkinoille. Eli pelkästään tähän sisältyy jo riski. Miten tämä riski on otettu huomioon?

2) Jos olettaa EU-alueella olevan normaalin noin kolmen prosentin inflaation, vakuuksien arvo tippuu luonnollisesti viidesosasta murto-osaan. Onkohan Jutta tai VM:n virkamiehet koskaan kuulleet käsitteestä inflaatio?


Henri Heikkinen - Urpilaisen mainiot takuudet

Totuus on joskus tarua ihmeellisempää, ja tällä hetkellä kotimaan politiikka tuntuu olevan kuin suoraan Kummelin pääministerisketsistä. Pätkän alussa haastattelija törmää pääministeriin:

- Herra pääministeri, miten Suomen kriisimaihin lainaamat rahat turvataan?

“Kysymyshän on vaikea, mutta nyt on valoa tunnelin päässä, että kyllähän me takaukset nyt saadaan. Juttahan sen siinä keksi aivan viime metreillä, että vaaditaan takauksia, mutta niin huonoja ja sekavia, ettei niistä mitään hyötyä meille ole, eikä tarvitse sitten muiden euromaiden kanssa riitaantua.

Hämätään niinku äänestäjiä sillä, ne on sitten ihan sekaisin. Juho sen sitten ehdotti, että kierrätetään ne rahat vielä takaisin Suomen velkakirjoihin. Meille jää kuulemma siitä sitten vielä jonkin verran rahaa itellekin.”


Yle - Juncker nauratti yleisöä Suomen kustannuksella

Sopu Suomen vaatimista Kreikan tukipaketin vakuuksista saatiin viimein aikaan myöhään maanantaina. Euroryhmän puheenjohtaja Jean-Claude Juncker vitsaili Suomen kustannuksella lehdistötilaisuudessa Luxemburgissa myöhään maanantai-iltana.

- Kaikki ministerit ymmärsivät esityksen sisällön, Juncker sanoi ja yleisö hörahteli.

- Kun kysyin haluaako joku toinen maa vakuuksia, vastaus oli selkeä ei, Juncker piruili.ROFLMAO

Aakke / Miltton kirjoitti...

Onkohan Jutta tai VM:n virkamiehet koskaan kuulleet käsitteestä inflaatio?

Inflaatio ei koske valtiota. Sillä on printing press.

Aakke / Miltton kirjoitti...

@ LS

Kertoo aika paljon Suomen asemasta euro-rahaliitossa...

Suomi ainoana maana pyytää vakuuksia.

Suomi saa vakuudet. Nimelliset ja mitättömät sellaiset.

Juncker ja muut euromaat nauravat.

Kysymys kuuluukin, miksi sinä LS naurat? Miksi ROFLMAO? En näe asiassa mitään hauskaa.

---

SUMMA SUMMARUM

Euron "kova ydin" yrittää pitää europrojektia pystyssä hinnalla millä hyvänsä.

Pankit hykertelevät kun saavat lisää maita velkaannutettua.

Vasemmisto hykertelee, kun internationaalin luonti (=EU:n työssäkäyntialueen ja työpolitiikan yhdentyminen) Euroopassa etenee.

Lopputulos lienee pahimmassa tapauksessa jokin Kiinan tapainen järjestelmä, jossa eliitti on pseudovasemmistolainen, ja loput kansasta täysin markkinatalouden armoilla.

Ei vittu!

LS kirjoitti...

@Aakke,

Kysymys kuuluukin, miksi sinä LS naurat? Miksi ROFLMAO? En näe asiassa mitään hauskaa.

Minulla on musta huumorintaju. Kun on äänestäjille takuut luvattu, niin takuut saadaan.

Santtu - G20

Se missä määrin tälläinen toiminta nähdään minään muuna kuin mielisairauden ilmentymänä, on se, missä määrin tälläinen toiminta yhdistetään politiikkaan. Asiat jotka ovat normaalien, täysijärkisten, ihmisten kohdalla täysin mielikuvituksen tuollapuolen typeryydessään, muuttuvat ymmärrettäväksi kun puhutaan politiikoista ja politiikasta.

Santtu - Kreikkalainen draama ja lainatakuiden farssi

Poliittiselta näkökannalta tämä järjettömyys on helposti selittävä: takuiden vastikkeeksi vaaditut vakuudet ovat epäluottamuksen julkilausuma, josta tulee olla negatiiviset seuraamukset moisen esittäjälle. Poliittisen konsensuksen näkökulmasta Kreikalla ei ole – ja paremminkin ei voi olla –ongelmia suoritua velanhoidostaan. On poliittisesti mahdoton ajatus että jollakin Euroopan Unionin muodostavista kansallisvaltioista olisi jollakin tasolla vaikeuksia suoriutua velvollisuuksistaan. Koska kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeus, ja edustuksellisen demokratian kultainen vasikka, määräävät todellisuuden, on ajatus, että näihin instituutioihin liittyisi jonkinlaista epävarmuutta – tai auta armias, epäluotettavuutta – täysi mahdottomuus.

Syynä sietämättömiin korkoihin markkinoilla ei siis voi olla kansallisvaltioiden epäuskottava lupaukset, poliitikkojen ainaiselta vaikuttava sumutus, byrokraattinen ja budjettiperusteinen kikkailu, perättömät lupaukset ja suoranainen valehtelu - ei, ei, ei! Syynä on sijoitusmarkkoiden epäluotettavuus ja lainaluokituslaitosten poliittinen valta! Kuten Sherlock Holmes sanoi: "kun kaikki uskottavat syyt on suljettu pois mahdollisista, vain uskomattomat voivat olla mahdollisia".

Toisin sanoen, koska on mahdoton ajatus, että Kreikan valtion harjoittama talous- ja veropolitiikka olisi epätoimivaa, on syynä Kreikan kohtaamille korkeille koroille pakko jokin toinen selittäjä. Sen on pakko olla seurausta pankkiirien ahneudesta ja epädemokraattisien vaikuttajien epäilyttävistä toimista. Poliittisen päättäjien ja valtiouskovaisten mielestä uskomattominkin salaliitto on todennäköisempi, kuin että poliittisista toimista olisi haitallisia seuraamuksia.

Aakke / Miltton kirjoitti...

Koska kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeus, ja edustuksellisen demokratian kultainen vasikka, määräävät todellisuuden, on ajatus, että näihin instituutioihin liittyisi jonkinlaista epävarmuutta – tai auta armias, epäluotettavuutta – täysi mahdottomuus.

Hyviä lainauksia

Aakke / Miltton kirjoitti...

Eikä nyt unohdeta sitä faktaa, että Kreikan CPI (=Corruptions Perception Index) on Euroopan korruptoituneimmasta päästä.

Ei siten ihme, että euron kriisi on lähtenyt liikkeelle juuri Kreikasta. Itse asiassa sekä Afrikassa että Lähi-Idässä on maita, jotka ovat CPI:llä mitattuna vähemmän korruptoituneimpia kuin Kreikka.

Heti Kreikan perässä tulevat Euroopassa sitten Irlanti ja Portugali.