lauantaina, syyskuuta 17, 2011

Rasismista

Olen selkeästi ilmaissut ajatuksen että en halua, että Suomeen otetaan maahanmuuttajia Afrikasta tai islamilaisista maista. Olen perustellut tätä asiaa hyvin poliittisesti epäkorrektisti. Ja minut on leimattu kuuluvaksi maahanmuuttokriittisen liikkeen kovaan rasistiseen ytimeen. Olen edelleen vihainen Suomen maahanmuuttopolitiikasta ja siitä, että Suomi ei seuraa vaikkapa Kanadan linjaa ja valikoi tänne tulijoita egoistisin perustein.

En voi valitettavasti kuitenkaan kiistää, että Pekka Haaviston puheessa on aika paljon totta:

Haaviston mielestä koulutetut maahanmuuttajat lähtevät Suomesta, jos ilmapiiri ei muutu. "Me menetämme sen porukan, jonka vähiten haluaisimme menettää." Haaviston kimmokkeena ovat ennen kaikkea kokemukset omasta lähipiiristä. Hän tuntee ecuadorilaisen puolisonsa kautta paljon latinalaisesta Amerikasta Suomeen muuttaneita ja täällä pitkään asuneita, joiden kertomukset ovat alkaneet olla yhdenmukaisia: Suomi on muuttunut lyhyessä ajassa. Rasistinen puhe on yleistynyt. "Mee kotiis siitä", oli kaupungilla neuvottu Haaviston tuttavapiiriin kuuluvaa, suuressa suomalaisessa teknologiayhtiössä työskentelevää ulkomaista miestä. Samojen kokemusten mukaan kukaan ei puolusta, jos joku joutuu rasistisen häirinnän kohteeksi, vaan ihmiset kääntävät katseensa ja pyrkivät pois tilanteesta.

Tuollaisen valikoimattoman maahanmuuttajille huutelun on kertakaikkiaan loputtava. Suomen pitää säilyä sivistysmaana.

Sanottakoon kuitenkin että Haavisto sanoessaan "Me menetämme sen porukan, jonka vähiten haluaisimme menettää." antaa asiasta väärää todistusta. Presidentti Halonen ja hänen hengenheimolaisensa eivät halua tänne sellaista porukkaa mikä hyödyttää Suomea. Rasismin paheneminen on osin seurausta tällaisesta valikoimattasta maahanmuutosta.

Mutta myös meidän, jotka olemme kritisoineet maahhanmuuttoa, on otettava vastuuta tästä asiasta.

7 kommenttia:

Vasarahammer kirjoitti...

"Mutta myös meidän, jotka olemme kritisoineet maahhanmuuttoa, on otettava vastuuta tästä asiasta."

Millä tavalla meidän sitten pitäisi kantaa vastuumme? Uteliaisuudesta kysyn.

Uskotko sinä, että olemme olleet luomassa "ilmapiiriä", joka tekee maahanmuuttajille huutelun hyväksyttäväksi?

Jukka kirjoitti...

Minusta olemme moraalisesti osavastuussa niiden teoista joiden mieleen olemme vaikuttaneet.

Voimme ottaa vastuun tuomitsemalla ja ehkä vielä enemmän ojentamalla ja ottamalla moraalisen

IDA kirjoitti...

Itse en ymmärrä sitä miksi jonkun yksityisen ihmisen tokaisema "mee kotiis siitä" heilauttaisi ketään. Tuotahan tapahtuu kaikkialla maailmassa, eikä englannin sönköttäjistä kai oikein missään varsinaisesti pidetä. Suomea taas ei missään ymmärretä. :)

LS kirjoitti...

If You Subsidize Something You Get More Of It.

-----------

Jos tarkastellaan suomalaisten maahanmuuttokriittisten argumenttia turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten haitallisuudesta suomalaiselle yhteiskunnalle, niin huomauttaisin libertaarina että se on puhtaasti sosialidemokraattisen valtion tuottama ilmiö. Kyse on sosialistisesta maahanmuutosta - tulonsiirroista veronmaksajilta maahanmuuttajille.

----------

Mitä Suomella on tarjota? Pieni palkka. Älytön verorasitus, jonka huojennukset kohdistetaan kaikkiin muihin paitsi pakasta vedettyyn esimerkkiopiskelijaan. Kanaa hunajamarinadissa. Kova elämisen hinta. Ämpärillinen moraalia siitä, että on kantanut kortensa kekoon hyvän asian puolesta. Nyt elämme siinä uskossa, että valtaosalla on niin vahvat siteet Suomeen, että he jäävät ja elättävät tämän maan. Mutta kielitaito ja verkostot ulkomailla tekevät myyräntyötä tämän unelman romuttamiseksi. Väki tietää, mitä elämä on muualla, hyvine ja pahoine puolineen. [...]

Houkuttelun ei tarvitse olla rahaa, mutta se auttaa. Jos rahaa ei ole, pitää olla tarjolla jotain muuta. Mitä se sitten onkin, Suomessa jonkun pitäisi ajatella tätäkin asiaa eikä asennoitua nysväämään epäkiinnostavia asioita vain luottaen siihen, että tietysti koulutettu väki jää Suomeen, koska he itsekin jäivät aikanaan ja koska jokaisen unelmissa siintää järvenrantasauna, jollaisia ei saa enää rakentaa.

- Hannu Visti

----------

Ihmisyyden, ja inhimillisen käytöksen, mahdollistaminen edellyttää yksilöiltä kykyä tarkastella erilaisia käyttäytymismalleja, arvottaa niiden suhteelliset hyvät ja huonot puolet, ja lopulta päättää missä määrin, ja minkälaisia, malleja kukin tulee käyttämään hyväkseen yhteiskunnassa navigoidessaan. Tämä edellyttää muun muassa syrjintää; toisin sanoen, ihmiset joiden käytös, tai jollakin tavalla viestittämät ajatukset, poikkeavat riittävissä määrin niistä jotka yksilö on kokenut hyväksyttäviksi, on tervettä pyrkiä pysyttelemään turvalliseksi koetulla etäisyydellä. On myös huomattavaa, että se on juuri tämä syrjintään ja jaotteluun pyrkiminen joka mahdollistaa rajapintojen, ja sitä kautta dialogin, muodostumisen. Osaltaan tämä dialogi taasen vapauttaa ihmiset oppimaan toisiltaan, ja tämä oppiminen on edellytys kulttuuriselle kehittymiselle.

Älymystön harjoittama, ja yleiseen kulttuuriin pakolla tuputtama, silmitön hyväksyntä vastaavasti tekee kulttuuristen rajapintojen muodostumisen mahdottomaksi. Tämä seuraa lähes määritelmän mukaan. Jos tavat ja käytännöt hyväksytään sellaisenaan, vailla minkäänlaista prosessia jonka kautta niiden yhteensopivuuksia mitattaisiin, seurauksena tulee väistämättä olemaan tilanne, jossa kulttuuriset erimielisyydet ratkaistaan valtiollisella voimalla. Seuraukset tulevat kasvamaan ristiriitaisuudessaan siihen pisteeseen, jossa valtio lakkaa olemasta amoraalinen mahdollistaja, ja muuttuu totalitaariksi sortajaksi.

- Santtu

Vasarahammer kirjoitti...

"se on puhtaasti sosialidemokraattisen valtion tuottama ilmiö. Kyse on sosialistisesta maahanmuutosta - tulonsiirroista veronmaksajilta maahanmuuttajille."

Eikös se Milton Friedman sanonut, että you can have welfare state or immigration but you can't have both tai jotakin sinne päin.

Turvapaikkaturismi on siis hyvinvointivaltion ja maahanmuuton yhdistelmän seuraus.

Hyvinvointivaltioissa on työperäistäkin maahanmuuttoa. Onko kukaan tutkinut, miten työperäinen maahanmuutto ja hyvinvointivaltio yleissitovine työehtosopimuksineen suhtautuvat toisiinsa?

Minä kerron: Hyvinvointivaltio johtaa siihen, että oma alaluokka ajautuu tukiriippuvaiseksi ja työt menevät alhaisemman elintason maista tuleville työntekijöille.

Ne työt, jotka alkuperäisväestöön kuuluva työntekijä teki ennen työehtosopimuksen mukaisella palkalla, siirtyvät pimeälle tai puolilailliselle halpatyövoimalle.

Britannia on tästä paras esimerkki eikä Suomi tule kaukaa perästä.

Tiedemies kirjoitti...

Minusta tämä oli erinomainen kirjoitus.

Vasaran kommenttiin ja jälkimmäiseen kysymykseen vastaisin, että minusta on ilmeistä että ns. kriittinen liike on ollut luomassa tätä ilmapiiriä. Tai oikeammin, kriittinen liike on sama asia, laajasti ymmärrettynä, kuin se ilmapiiri, joka on koventunut.

Minusta toki LS:n käsitys on oikea, eli pitkälti negatiivinen suhtautuminen on seurausta hyvinvointivaltion ja siihen huonosti sopivan maahanmuuttopolitiikan yhdistämisestä. Tilanne olisi aivan toinen, jos esimerkiksi sosiaaliturvan piiriin pääsemisen kynnyksenä olisi edes jonkinlainen työssäkäyntiehto.

Itse en ole "maahanmuuttokriittinen", koska olen pitänyt liian suurena riskinä sitä, että jos maahanmuuttopolitiikkaa yleisellä tasolla kiristetään, sitä tullaan kiristämään sieltä, mistä se on helpointa, eli käytännössä vaikeuttamaan niiden maahanmuuttoa joilla ei ole mitään humanitaarista tms. syytä tulla maahan. Olen jo nähnyt tämän esimerkiksi kahden EU:n ulkopuolelta tulevan tutkijakolleegan tilapäisenkin työluvan saannissa on ollut vaikeuksia.

Haavisto ei minusta mitenkään todista väärin. Toki uskon, että Suomessä päättäjät ovat sokeita tai piittaamattomia tälle poliittiselle realiteetille, mutta tosiasiassa kukaan ei toivo ongelmia.

Jukka kirjoitti...

Tuo LS:n lainaama kommentti nimimerkiltä Santtu - vaikka olikin hiukan tajunnanvirtaa - vastaa suunnilleen omaa ajatteluani.

TM, Minusta Haaviston kommenti todisti siltä osin väärin, että OSA ihmisistä on ollut selkeästi sitä mieltä että kaikkinainen valikoiminen - perustuu se sitten rajalla tapahtuviin testeihin tai markkinavoimien suorittamaan sponttaaniin valintaan - on egoismia eikä sitä voi hyväksyä. Sisäministeriön kansliapäällikkö taas väitti että Suomella ei ole mahdollisuuksia valita ... liian kylmä maa jne.

Luulen kuten TM että maahanmuuttokriittisyys on aiheuttanut "asenteiden koventumista". Hyvässä ja pahassa. Ihmiset eivät enää hyväksy mitä tahansa mutta toisaalta sitten tulee ylilyöntejä.

Mutta eniten minua on askarruttanut se, että maahanmuuttokriittiset toisaalta ja maahanmuuttokiriittisten vastustajat toisaalta ovat suurelta osin asettuneet poteroihin. Jos kaikki HS:ssä esitetyt kriittiset kommentit torjutaan ajaudutaan siiliasentoon. Enkä sano tätä siinä mielessä, ettenkö tietäisi että vastustajan demonisointi ja esittäminen täysin pahana voi joskus toki olla tehokaskin tapa edistää asiaa. Kuten avioliitossa myös politiikassa täydellinen pesäero ja toisen demonisointi voi olla tehokasta.

Mutta "me ja ne" emme todennäköisesti kykene mihinkään pesäeroon. Väkivaltaan ei tartuta eikä toista murskata aseellisesti.
Ainakaan kaikki suomalaiset eivät muuta maasta. Korkeintaan toinen voidaan nöyryyttä täydellisesti. Mutta siitäkin hyötyvät lähinnä narsistit ja "vallan vahtikoirat".

Tässä ei ole kyse kiistasta jossa osapuolilla on perimmältään erilaiset taloudelliset edut ja se voittaa jolla on suurempi neuvotteluvoima. Bargaining problem. Taloudellisesti tässä ei ole niin suurta ristiriitaa. On varmasti kaikkien kannalta edullisempaa että otetaan lääkäreitä kuin lukutaidottomia lapsisotilaita. Poikkeuksena korkeintaan lääkärit ja sosiaalityöntekijät.

Mutta tässä nyt on jämähdytty poteroihin. Maahanmuutto on se symboli, mikä jakaa suomalaiset meihin ja niihin. Se lippu on liian rakas hylättäväksi. Mitään merkkejä ei ole että tilanne laukeaisi. Molemmilla osapuolilla on tällä hetkellä todella hyvät asemat. HS aloitti juuri uuden mustamaalauskampanjan:

HS:n toimittaja Sami Sillanpää kirjoitti: Äänestäjien valitsema lainsäätäjä Jussi Halla-aho (ps) ilmaisi tällä viikolla ihailunsa fasismiin.

Halla-Ahon ratkaisu sekä mielipiteenvapauden että finanssikriisin ongelmiin on panssarivaunu.

Joukko suomalaisia hurraa.

Mitä pelkureita.

Panssarivaunu on raukan ase. Itse kömmitään turvaan ja sitten ammutaan suojattomia.

Mielipidekeskustelussa sen vastine on nimetön nettikirjoittelu. Se on Halla-ahon kannattajien suosikkipuuhaa. He solvaavat pimeästä, eivätkä uskalla kertoa edes nimeään.

Nämä samat pelkurit eivät uskalla kohdata ulkomaalaista muuten kuin pesäpallomaila kädessä. He kavahtavat vieraita kieliä. Heidän itsetuntonsa on niin alamaissa, että he pelkäävät jonkun kouluttamattoman ja kielitaidottoman pakolaisen vievän heiltä puolisot ja työt.

He pelkäävät, että maailma on liian kova paikka Suomelle. He vaativat, että nyt on isänmaan sulkeuduttava, eristäydyttävä – laitettava pää pensaaseen.

Puput tekevät niin.


Meinasin peruuttaa tilauksen mutta ajattelin että minun "uskoni" ei ole niin heikko etten kestäisi lukea mediamonopolin tekstejä.

Sillanpäältä kysyisin ihan rauhallisesti, että syyllistytköhän nyt aivan samanlaiseen koko liikkeen kaikkien jäsenten demonisointiin ja dehumanisointiin kuin mistä ko. liikettä itse syytät.

Jos Sillanpää on halukasta tietämään tämän blogin kirjoittajan oikean nimen niin tässä se on.