lauantaina, elokuuta 13, 2011

Vertaisrankaisu, ryhmäkonflikti ja tehokkuus

Jyväskylän Yliopistossa julkaistu tutkimus tukee ajatusta, että mahdollisuus vertaisrankaisuun parantaa ryhmän tehokkuutta ainakin julkishyödykkeen tuottamisessa. Toisaalta ryhmien välinen kilpailu / konflikti lisää ryhmän jäsenten halukkuutta rankaista vapaamatkustajia.

Kokeissa havaittiin myös että jaettujen rangaistusten ankaruus oli suhteessa kilpailevan ryhmän aiheuttamaan uhkaan: kun kilpaileva ryhmä oli hyvin heikko ja yhteistyökyvytön, ei pieniä itsekkäitä tekoja voittavassa ryhmässä juurikaan
rangaistu. Kun kilpaileva ryhmä taasen oli tasaveroinen, pienetkin rikkeet eli itsekkyys aiheuttivat ankaria rangaistuksia. Rangaistuksella oli myös ryhmän sisäisiä ansaintaeroja voimakkaasti tasaava vaikutus.

Tuloksia voi tulkita siten, että moraalinen aggressio ja siihen liittyvä halu rangaista normien rikkojia on ymmärrettävää evolutiivisesti, kun otetaan huomioon että ihminen on kehittynyt ympäristössä, jossa ryhmän sisäinen yhteistyö on ollut tärkeää kilpailussa toisia ihmisryhmiä vastaan.


Toteamuksella Rangaistuksella oli myös ryhmän sisäisiä ansaintaeroja voimakkaasti tasaava vaikutus on ns. monitasoisen valinnan näkökulmasta keskeinen pointti: Mitä alhaisempi variaatio (kelpoisuudessa) ryhmän sisällä on, sitä suurempi rooli variaatiolla ryhmien välillä on ja sitä suurempi merkitys ryhmävalinnalla on.

Ei kommentteja: