perjantaina, helmikuuta 27, 2009

Attityden gentemot svenska språket

SFP-politikerna klagar över, att efter Lipponens avgång från den finska politiken har det inte funnits stor förståelse för svenskan bland de finska politikerna.

Jag har förståelse för SFP-politikikerna i den saken. Tvåspråkigheten - och de tvåspråkiga eller svenskspråkiga institutionerna - värdesättes mindre och mindre av finnarna.

Man kan kanske säga att attityden mot svenskan har hårdnat.

Problemet är emellertid också, att SFP-politikerna gör allt för att göra attityderna även hårdare. SFP-politikerna kan sägas stå i spetsen för en immigrationspolitik, som uppfattas som mycket problematisk av många finnar.

Se mina tidigare postingar om svenska språket på finska.

Ei kommentteja: