tiistaina, heinäkuuta 16, 2013

Maahanmuuttajien sopeutuminen Englantiin

Kirjoitin aiemmin siitä, miten Suomessa varattomat maahanmuuttajat asuvat yleensä alueilla, missä suomalaista väestöä vaivaa monenlaiset sosiaaliset ongelmat. On alkoholismia. Lapset eivät kunnioita vanhempiaan ja isän merkitys perheessä on dramaattisesti huonompi kuin muslimi-isän asema omassa perheessään.

... kouluttamaton maahanmuuttajamies kohtaa enimmäkseen sellaisia suomalaisia, jotka ovat keskimääräistä useammin eronneita, vaimonsa tossun alla, työn uuvuttamia, yksinäisiä, alkoholisoituneita tai kykenemättömiä saamaan lapsiltaan kunnioitusta. Maahanmuuttajanainen kohtaa usein suomalaisia naisia, jotka ova eronneita, yksinhuoltajia, alkoholisoituneita työn uuvuttamia tai kykenemättömiä pitämään lapsiaan kurissa.

Maahanmuuttaja näkee usein suomalaisen elämäntavan omaa elämäntapaansa huonompana. Ihmisen psykologia on sellainen, että ihminen sosiaalistuu joko oman ryhmänsä arvoihin ja oppii oman ryhmänsä jäseniltä - tai vaihtoehtoisesti toisten ryhmien sellaisilta jäseniltä, jotka ovat menestyneet. Niin kauan kuin maahanmuuttaja elää alemman sosiaaliluokan keskuudessa, hän ei useinkaan näe kantaväestöön kuuluvia menestyviä ihmisiä vaan näkee suomalaisen elämäntavan heikkona.


Theodore Dalrymple kuvaa Englannin alaluokan surkeutta - perhejärjestelmän lähes täydellistä romahtamista, työttömyyttä, alkoholismia, perheväkivaltaa ja sivistystason ja moraalin romahdusta - mm. kirjassaan Life at the Bottom.

Englannin alin sosiaaliluokka on pääsääntöisesti valkoista.

It will come as a surprise to American readers, perhaps, to learn that the majority of the British underclass is white, and that it demonstrates all the same social pathology as the black underclass in America.

Valkoinen roskaväki ei osaa pääsääntöisesti edes lukea. Koulutusta ei arvosteta ollenkaan eikä koulutusta nähdä keinona nousta ylös surkeudesta. Tässä valkoinen alaluokka eroaa dramaattisesti esimerkiksi intialaisista maahanmuutajista. Vaikka näiden lapset käyvät samoja surkeita kouluja kuin englantilainen alaluokka, maahanmuuttajalapset osaavat säännöllisesti lukea mm. koska vanhemmat hankkivat ykstyisesti lisäopetusta lapsilleen.

The children of poor and unemployed immigrants from northwest India are never illiterate or semi-literate; a very respectable number go on to further education, even at the highest level, despite overcrowding in the home and apparent poverty.

Näin ilmiön jo Intiassa - kastittomat kouluttivat lapsiaan jos suinkin mahdollista. Etelä-Intian Tamilimaassa missä osavaltio tarjosi kaikille ilmaista koulutusta - tosin koululuokat olivat valtavia ja tulokset heikohkoja - kastittomat täydensivät usein lastensa koulutusta yksityisesti. Samoin toimivat monet Kenian slummien asukkaat. Suomessakin ennen peruskoulujärjestelmää monet työväenluokkaan kuuluvat pitivät kunnia-asianaan maksaa lapsensa oppikouluun.

Englantilaisella alaluokalla ei ole samanlaista halua edistää lastensa elämää koulutuksen avulla, eikä edes uskoa siihen että koulutus auttaa. On syntynyt yhteiskuntaluokka, johon fiksu maahanmuuttaja ei halua koskea pitkällä tikullakaan. Osittain epäluulo koulutuksen merkitykseen johtuu varmasti englantilaisen yhteiskunnan perinteisestä luokkaluonteesta - säätykierto on ollut hidasta. Toisaalta englantilaiset koulut ovat surkeita - niiltä ei puutu niinkään rahallisia resursseja vaan moraalisia. Oppimista ei enää vaadita vaan opettajat on itsekin indoktronoitu arvoihin, missä alaluokka nähdään pikemmin hoidettavina epäoikeudenmukaisten yhteiskuntarakenteiden uhreina eikä aktiivisina ihmisinä, joilla on mahdollisuus edetä elämässä. Vanha curriculum nähdään pikemmin elitistisenä sorron välineenä - lapsia ei siksi enää pakoteta oppimaan kertotalua ja kielioppia. Näin heiltä riistetään faktisesti kaikki ihmisarvo, koska älykäskään alaluokan lapsi ei opi koulun käytyään sitä perusasiaa, että vaivannäöllä pääsee elämässä eteenpäin.

Dalrymplen mukaan valkoisen alaluokan elämän surkeus on jarru maahanmuuttajien sopeutumisille englantilaiseen kulttuuriin.

Ei kommentteja: