tiistaina, joulukuuta 20, 2016

Kuka on vastuussa Berliinin veriteoista?

On kaksi tapaa ajatella ihmisen vastuuta.

1. Länsimainen valistuksen ajatus, että jokainen on vastuussa omista teoistaan. Rikoksen tapahtuessa syyllinen tuomitaan valtiollisessa tuomioistuimessa.

2. Heimoyhteisöissä ja kunnian kulttuureissa vallitseva ajatus että suvun tai heimon jäsen on vastuussa oman ryhmänsä jäsenten teoista. Esimerkiksi Somaliassa perinteinen klaaneihin perustuva järjestelmä (Xeer) määrittelee lainkäytön järjestelmän, joka perustuu siihen että uhrille maksetaan kompensaatio. Mikäli syyllinen ei kykene maksamaan kompensaatiota, syyllisen suku tai klaani joutuu maksamaan uhrille. Klaanilla on näin insentiivi pitää omat jäsenensä kurissa. Mikäli joku jäsen alinomaa aiheuttaa klaanille ongelmia tekemällä rikoksia ja aiheuttamalla klaanille kompensaatiovelvoitteen, klaani voi julistaa jäsenen lainsuojattomaksi.

Minusta on aika miettiä näitä asioita uudelleen. Onko länsimainen käytäntö enää tehokas tilanteessa, missä maahan on muuttanut suuri joukko ihmisiä kunnian kulttuureista. Berliinin veriteon kaltaisten ilmiöiden ymmärtäminen vain yksilön rikolliseksi teoksi - tai pienen ääri-islamilaisen ryhmän teoksi - ei liene mielekästä tai tehokasta tilanteessa, missä suuri osa muslimiväestöä sympatisoi ääri-islamin kanssa.

Mikäli mainstream puolueet eivät Euroopassa kykene ratkaisemaan ääri-islamilaisen terrorin ongelmaa, Euroopassa kaatuu moni muukin - paljon arvokkaampi - instituutio kuin yksilön vastuun periaate. Yksilön vastuun periaatteen sen sijaan sietääkin minusta kaatua tilanteessa, mikä se ei enää palvele ihmisiä tehokkaasti. Mutta olen avoin keskustelulle.

Ei kommentteja: